Temat: Bilans cieplny

advertisement
Autor mgr Bożena Daczka
Sposoby przekazywania ciepła:
Przewodnictwo
Konwekcja
Promieniowanie
Autor mgr Bożena Daczka
1. Cieplny przepływ energii
 Doświadczenie 1:
Na stole kładziemy dwa przedmioty drewniany i
metalowy i pozostawiamy na pewien czas.
 Dotknij ręką metalu, a drugą ręką dotknij drewna.
Co odczuwasz?
Autor mgr Bożena Daczka
Wniosek:
 Odnosimy wrażenie, że metalowy przedmiot ma
niższą temperaturę.
 Podobne odczucia mamy, gdy w zimie dotykamy
metalowej klamki- wydaje się dużo chłodniejsza niż
drewniane drzwi.
 Gdy dotykamy metalu następuje szybki odpływ
energii. Dlaczego tak się dzieje?
Autor mgr Bożena Daczka
 Metalowy przedmiot wydaje się chłodniejszy, gdyż
rozprowadza ciepło po całej swojej objętości i cały czas
pobiera od dłoni kolejne porcji energii.
 Drewniany przedmiot natomiast szybko wyrównuje
temperaturę w miejscu zetknięcia z dłonią i po chwili
przestajemy odczuwać odpływ ciepła.
Autor mgr Bożena Daczka
Metal dobrze
Drewno źle
przewodzi ciepło przewodzi ciepło
 Metal jest dobrym
 Drewno jest izolatorem
przewodnikiem ciepła
ciepła
Autor mgr Bożena Daczka
Przewodnictwo cieplne polega na przekazywaniu
energii chaotycznych ruchów drobin między
elementami ciała lub zetkniętymi ciałami.
Cieplny przepływ energii obserwujemy do chwili
wyrównania się temperatury stykających się ciał.
Autor mgr Bożena Daczka
Q1
Q2
Q1=Q2
Autor mgr Bożena Daczka
Ciało
Aluminium
Aluminiowe
stopy
Antymon
Bizmut
Brąz
Brązal
Cyna
Cynk
Duraluminium
Powietrze
Platyna
Srebro
Stal
Staliwo
Przewodność cieplna
0,50 - 0,53
Ciało2
Drewno
0,1 – 0,17
0,31 - 0,47
Lód
Metal
Mosiądz
Miedź
Nikiel
Nowe
srebro
Ołów
Papier
Szkło
Woda
Wolfram
Złoto
Żeliwo
0,005
0,06
0,15
0,918
0,14
0,44
0,019
0,18
0,18
0,154
0,265
0,35
0,000057
0,166
1
0,11 - 0,12
0,1
Przewodność cieplna 3
0,07
0,083
0,003
0,0022
0,0014
0,0476
0,7
0,07 - 0,12
Szczególnie dobrymi przewodnikami ciepła są metale –
materiały, które dobrze przewodzą również prąd elektryczny.
Szkło, drewno i plastik źle przewodzą zarówno ciepło, jak i
prąd elektryczny.
Najlepszym izolatorem ciepła jest próżnia, gdyż nie zawiera
żadnych cząsteczek.
Autor mgr Bożena Daczka
próżnia
Specjalna cegła
zawierająca kanały
powietrzne
Autor mgr Bożena Daczka
izolator
przewodnik
Autor mgr Bożena Daczka
2. Konwekcja
Zjawisko
konwekcji
polega na
unoszeniu się
ciepła ku
górze.
Autor mgr Bożena Daczka
Konwekcja w atmosferze i wodzie ma duże
znaczenie w kształtowaniu klimatu i pogody na
Ziemi.
Autor mgr Bożena Daczka
Dzięki konwekcji zawdzięczamy powstawanie
pasatów, wiatrów monsunowych oraz prądów
powietrznych
Autor mgr Bożena Daczka
Ruchy konwekcyjne powietrza
Autor mgr Bożena Daczka
Dzięki konwekcji nagrzana od palnika
woda unosi się do góry , a chłodna
opada na dno czajnika
Autor mgr Bożena Daczka
3. Promieniowanie
Energia jest wymieniana
w postaci fali
elektromagnetycznej
między powierzchniami
ciał o różnej
temperaturze.
Autor mgr Bożena Daczka
Autor mgr Bożena Daczka
Download