Uzasadnienie dla nagrody Instytutu Studiów Strategicznych “Semp

advertisement
Wystąpienie Bogdana Klicha-Prezesa ISS
Nagroda Instytutu Studiów Strategicznych
“Semper in altum”
przyznana przez
Zarząd ISS w roku 2006
prof. Leszkowi Balcerowiczowi
Profesor Leszek Balcerowicz umiejętnie dzieli swój czas,
energię i pasję pomiędzy pracę naukowo-dydaktyczną i
działalność publiczną.
Dokonania Leszka Balcerowicza w sferze naukowo-dydaktycznej
były już wielokrotnie opisywane, a liczne tytuły doktora
honoris causa, przyznane przez cieszące się międzynarodowym
szacunkiem uniwersytety, są
wymiernym i niepodważalnym
dowodem uznania dla zasług Profesora w tym zakresie.
Nasza nagroda, “Semper in altum”, kieruje uwagę ku
publicznej działalności Leszka Balcerowicza i skłania do
całościowej oceny tej właśnie sfery Jego aktywności. Jest
ona bowiem przyznawana tym, którzy wnieśli istotny wkład do
życia publicznego, kierując się w swoim postępowaniu
zasadami polskiej racji stanu i tworząc w ten sposób wzorce
godne do naśladowania przez innych.
Przyznając Nagrodę “Semper in altum” Zarząd daje wyraz
swojemu uznaniu dla pełnego pasji zaangażowania Profesora w
sprawy publiczne i Jego działań na rzecz dobra wspólnego.
Przejawem tej postawy było podjęcie się w 1989 roku przez
Leszka Balcerowicza trudnej roli promotora polskich reform
ekonomicznych, co zaowocowało skutecznym przekształceniem
systemu nakazowo rozdzielczego w gospodarkę wolnorynkową.
Ta sama postawa była widoczna, gdy Leszek Balcerowicz po
raz drugi objął funkcję wicepremiera i ministra finansów w
1997 roku, przystępując do kolejnego etapu modernizacji
polskiej gospodarki. Te same pobudki kierowały Jego
działalnością w ostatnich latach, gdy z determinacją bronił
stabilności polskiej złotówki i niezależności banku
centralnego jako Prezes Narodowego Banku Polskiego.
Na najwyższy szacunek zasługuje postawa Profesora jako
strażnika interesu publicznego rozumianego jako dążenie do
zapewnienia warunków dla rozwoju gospodarczego kraju i
wzrostu zamożności obywateli. W trosce o gospodarczą
stabilność Rzeczypospolitej, siłę narodowej waluty i
odpowiedzialne zarządzanie środkami publicznymi, prof.
Balcerowicz wielokrotnie dowodził, że w imię obrony tych
wartości gotów jest
z wielką determinacją przedstawiać
swoje argumenty, przekonywać do swoich racji i bronić
swojego stanowiska. Czy w istocie są to tylko profesorskie
racje? A może są to takie racje, które stanowią tworzywo
społecznej odpowiedzialności za gospodarkę i państwo?
Trzeba wielkiej osobistej odwagi, by w imię obrony budżetu
państwa, siły nabywczej złotówki czy
- jak ostatnio –
pozycji systemowej Banku Centralnego, stawiać na szali swój
polityczny autorytet, zawodową karierę oraz ryzykować
kreowany przez media wizerunek.
Polskie społeczeństwo miało sposobność poznać Leszka
Balcerowicza nie tylko jako polityka, ale także jako
wybitnego publicystę, wyrażającego swoje poglądy w licznych
artykułach na łamach wysokonakładowych tygodników. Uznając
aktywność publicystyczną Profesora za ważne narzędzie
edukacji ekonomicznej, wyrażamy przekonanie, że także w ten
sposób przyczynił sie On do zbudowania społecznych podstaw
stabilnej gospodarki.
Biorąc pod uwagę zarówno wymienione zasługi Leszka
Balcerowicza dla polskiej gospodarki, jak i Jego postawę w
sprawach ważnych dla Polaków, Zarząd ISS przyznaje Mu
tegoroczna nagrodę Semper in altum z nadzieją, że ta
decyzja przyczyni się do wzmocnienia tych, którzy dobro
wspólne przedkładają nad interes osobisty lub grupowy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards