Katalog produktów - Horti

advertisement
7
1
0
2
n
o
z
e
S
BIOREGULATORÓW I ADIUWANTÓW
KATALOG NAWOZÓW,
SPIS TREŚCI
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pro Horti Complex, Pro Horti Complex Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Blaukorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
PROFERTI PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Wstęp
Miedź Extra 50 WP, Seicos 85 WP, Miedź Extra 350 SC. . . . . . . . . . . . . . 10-11
Lentor W 50 WP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
ProFos 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Arysta Siarka 80 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Pro Horti SiMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Pro Horti mrówCa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
Pro Horti CaN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Pro Horti CalPhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Pro Horti Micro Amin Mg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Pro Horti Plus NPK, P, K, PK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Pro Horti Plus Zn+B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31
ImPROver + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
Super Fifty Algae 500 SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35
Pragniemy przedstawić Państwu ofertę nawozów dolistnych,
doglebowych, stymulatorów wzrostu oraz adiuwantów, które
doskonale sprawdzają się w gospodarstwach najbardziej
wymagających sadowników i producentów warzyw. Obecna sytuacja
rynkowa szybko weryfikuje skuteczność i rentowność stosowanych
rozwiązań. Mało efektywne rozwiązania wypadają po 1-2 sezonach
a w powszechnym stosowaniu pozostają jedynie produkty
wyróżniające się skutecznością.
Jako partnerów handlowych PROCAM Polska dobiera firmy o dużym
doświadczeniu i ugruntowanej pozycji rynkowej. Nasi główni
dostawcy: ADOB, COMPO, AZELIS, BIO-GEN, NATURALCROP oraz
ARYSTA gwarantują najwyższy poziom rozwiązań przedstawionych
w niniejszym katalogu. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli w minionym sezonie. Zapraszamy do dalszej, owocnej
współpracy.
Pro Horti Amino MAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-37
Biogen Rewital Pro+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
Apol-Humus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41
Prosupero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Prosupero pH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Proacid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47
Tomasz Olszewski
PROCAM Polska
SilwetPRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49
Namatado Biocontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-51
Dane adresowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3
OPIS PRODUKTU
UPRAWA
Produkty Pro Horti Complex są uniwersalnymi
nawozami przeznaczonymi głównie do upraw
ogrodniczych. Produkty zaliczamy do grupy tzw.
nawozów bezchlorkowych z powodu zawartości
siarczanowej formy potasu. Siarka dodatkowo
wpływa na lepsze wykorzystanie azotu przez
rośliny. Optymalne proporcje makro- i mikroskładników wpływają na zwiększenie plonu i poprawę jego jakości.
DAWKOWANIE
COMPLEX PLUS
Ogrodnicze bezchlorkowe
nawozy doglebowe
W tabeli podajemy średnie dawki nawozu w zależności od uprawianych gatunków roślin. Najlepszym sposobem ustalenia dawek jest zbadanie
zasobności gleby. Gotowe mieszanki nawozowe
w przypadku braku analiz są znacznie lepszym
rozwiązaniem niż stosowanie nawozów pojedynczych.
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Azot (N) całkowity
Pięciotlenek fosforu (P205)
8,0
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
6,5
rozpuszczalny w wodzie
min. 32,0
Trójtlenek siarki (SO3) rozp. w wodzie
min. 25,0
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Azot (N) całkowity
11,0
Azot amonowy (N-NH4)
11,0
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu
amonu i wodzie
rozpuszczalny w wodzie
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu (MgO) rozp. w wodzie
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
18,0
Trójtlenek siarki (SO3) całkowity
Pięciotlenek fosforu (P205)
POR
750-900
CEBULA
650-850
KAPUSTA
750-900
KALAFIOR
700-800
BROKUŁ
650-750
MARCHEW
500-700
BURAK ĆWOKŁOWY
650-700
ZIEMNIAK WCZESNY
600-700
POMIDOR GRUNTOWY
650-850
OGÓREK GRUNTOWY
550-700
MALINA
400-500
PORZECZKA
450-550
TRUSKAWKA
200-300
INNE UPRAWY SADOWNICZE
150-400
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH
5 kg/100 m2
9,0
Tlenek potasu K2O rozp. w wodzie
• wieloskładnikowe • granulowane
• łatwo rozpuszczalne w glebie
• łatwo przyswajalne dla roślin
• jednorodny skład granul
CAŁKOWITA DAWKA kg/ha
TRAWNIKI
5-6 kg/100 m2
WARZYWA POD OSŁONAMI
5-6 kg/100 m2
10,0
9,0
16,0
2,5
Siarka (S) rozpuszczalna w wodzie
14,0
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
0,05
25
500
50
500
kg
kg
Dostępne opakowania:
25
kg
kg
kg
5
BLAUKORN
12-12-17+MICRO
Idealny do precyzyjnych rozsiewaczy
OPIS PRODUKTU
UPRAWA
Blaukorn® to nowoczesne, „klasyczne”, bezchlorkowe nawozy NPK. Charakteryzują się bardzo
dobrą rozpuszczalnością tak całych granul, jak
i poszczególnych składników, w tym fosforu. Powierzchnia granul została specjalnie wzmocniona, aby ograniczyć ścieranie w czasie transportu
oraz pylenie. Ich wielkość dobrana jest tak, aby
zagwarantować jak najbardziej równomierny
wysiew. Tradycyjnie każda granula jest niebieska
tak na zewnątrz, jak i wewnątrz, co uniemożliwia
pomylenie Blaukorn® z jakimkolwiek innym nawozem. Produkt adresowany jest przede wszystkim
do sadowników oraz producentów warzyw.
POR
750-900
CEBULA
650-850
KAPUSTA
750-900
KALAFIOR
700-800
BROKUŁ
650-750
MARCHEW
500-700
BURAK CZERWONY
650-700
ZIEMNIAK WCZESNY
600-700
POMIDOR GRUNTOWY
650-850
OGÓREK GRUNTOWY
550-700
MALINA
400-500
PORZECZKA
450-550
TRUSKAWKA
200-300
12,0
12,0
INNE UPRAWY SADOWNICZE
150-400
rozpuszczalny w wodzie
6,0
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH
5 kg/100 m2
Tlenek potasu K2O rozp. w wodzie
17,0
Trójtlenek siarki (SO3) całkowity
20,0
Trójtlenek siarki (SO3) rozp. w wodzie
16,0
Bor (B)
0,02
Żelazo (Fe)
0,06
Cynk (Zn)
0,01
DAWKOWANIE
W tabeli podajemy średnie dawki nawozu w zależności od uprawianych gatunków roślin. Najlepszym sposobem ustalenia dawek jest zbadanie
zasobności gleby. Gotowe mieszanki nawozowe
w przypadku braku analiz są znacznie lepszym
rozwiązaniem niż stosowanie nawozów pojedynczych.
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Azot (N) całkowity
Azot azotanowy NO3
Azot amonowy NH 4
Pięciotlenek fosforu (P205)
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
12,0
5,0
7,0
TRAWNIKI
5-6 kg/100 m2
WARZYWA POD OSŁONAMI
5-6 kg/100 m2
Dostępne opakowania:
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
CAŁKOWITA DAWKA kg/ha
Postać: granulowana 2-4 mm
Producent: COMPO
25
kg
500
kg
7
Krystaliczne nawozy w pełni rozpuszczalne
w wodzie do fertygacji w podłożach
inertnych, organicznych i w gruncie
9-10 -36+MIKRO
Optymalną metodą dostarczania składników pokarmowych jest fertygacja, czyli podlewanie roślin roztworem
nawozów. Metoda ta jest standardem w uprawach pod
osłonami. Produkty PROFERTI PLUS wychodzą naprzeciw oczekiwaniom producentów warzyw w tunelach
foliowych i innych upraw z systemami fertygacji. Każdy
ze składników produktu został opracowany z największą
starannością tak aby zaspokoić potrzeby nawozowe różnych gatunków roślin uprawnych. Wymagania nawozowe
są bardzo różne w obrębie nawet tego samego gatunku.
Odmiany charakteryzują się zmiennym zapotrzebowaniem na wybrane składniki pokarmowe w zależności od
okresu uprawy, podłoża, warunków temperaturowych
itd. Aby łatwo dostosować nawożenie do potrzeb pokarmowych opracowaliśmy nawozy o optymalnym składzie: zrównoważony, fosforowy i potasowy. Dysponując
dodatkowo saletrą wapniową i siarczanem magnezu
jesteśmy w stanie zaspokoić wymagania pokarmowe
większości roślin uprawnych.
PROFERTI
PLUS
ZALECENIA, NAWOŻENIE WARZYW W TRAKCIE PRODUKCJI ROZSADY
Po 10-14 dniach od posadzenia roślin do doniczek lub multiplatów, a w przypadku gdy produkujemy rozsadę bez
przesadzania po 14-18 dniach od wysiewu rozpoczynamy
podlewanie roztworem nawozów. Do pierwszego nawożenia wykorzystujemy PROFERTI PLUS 4-40-13+mikro
w stężeniu 0,1%, na zmianę z saletrą wapniową (0,07%).
PROFERTI
PLUS
4 - 4 0 -13+MIK RO
PROFERTI
PLUS
17-17-17+ M I K R O
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO POSADZENIA ROŚLIN
NA MIEJSCU STAŁYM
Dawkę nawozu ustalamy na podstawie wyniku analizy
gleby. W przypadku jej braku na powierzchnię 100 m2
tunelu należy zastosować 6-12 kg Pro Horti Complex
lub Blaucorn Classic. Na glebach ciężkich stosujemy
górne dawki nawozu, na lekkich dolne. Jeżeli tunel został odkryty na zimę to prawdopodobnie azot przemieścił się w głębsze warstwy gleby i należy zastosować
3-5 kg/100 m2 azotu w postaci saletry wapniowej - przy
niskim poziomie wapnia, z kolei przy wysokim pH - w postaci saletry amonowej.
NAWOŻENIE W TRAKCIE WEGETACJI
Wyższe stężenia pożywki i większe wahania wilgotności
podłoża stosujemy w przypadku uprawy odmian o wegetatywnym wzroście. Taki sposób fertygacji zmusza
rośliny do generatywności. Zbyt intensywny wzrost
opóźnia owocowanie i wpływa na wielkość i jakość plonu.
Przy odmianach generatywnych – tendencja do małej
powierzchni asymilacyjnej i dużej liczby owoców – zachowujemy się zupełnie odwrotnie: utrzymujemy wysoką
i równomierną wilgotność podłoża – częste i małe dawki
polewowe przy niskim EC pożywki. Takie traktowanie
roślin pobudza wzrost wegetatywny i utrzymuje odpowiedni balans pomiędzy masą liściową i owocami.
Podczas ciemnych, chłodnych dni podajemy wyższe stężenia pożywki, a odwrotnie przy słonecznych i ciepłych.
Należy pamiętać, że podany program nawożenia jest bazą
i w zależności od czynników pogodowych, glebowych
oraz odmianowych może ulegać zmianom.
Nawozy PROFERTI PLUS polecane są do przygotowania
roztworów gotowych do nawożenia lub roztworów stężonych – stosowanych do rozcieńczania przed podaniem
roślinom.
Skład w %
PROFERTI PLUS
N
P 2 O5
K 2O
MgO
SO3
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn
9/10/36
9
10
36
2
6
0,02
0,01
0,15
0,1
0,003
0,025
4/40/13
4
40
13
5
11
0,02
0,01
0,15
0,1
0,003
0,025
17/17/17
17
17
17
0
0
0,02
0,01
0,15
0,1
0,003
0,025
Dostępne opakowania:
Postać: krystaliczna
Producent: ADOB
25
kg
9
Nowoczesne nawozy dolistne
o działaniu fungistatycznym
MIEDŹ Extra 50WP
50% TLENOCHLORKU MIEDZI
OPIS PRODUKTU
Miedź zawsze należała do podstawowych substancji wykorzystywanych w ochronie roślin ogrodniczych. Jako
produkt znajduje także zastosowanie w uprawach ekologicznych. W nomenklaturze zaliczana jest do fungicydów
(grzybobójczych) gdzie tworzy podstawową grupę fungicydową (grzybobójczą), to jej właściwości i spektrum
działania klasyfikują ją nawet bardziej jako bakteriocyd,
czyli substancję o działaniu bakteriobójczym. Obecnie
miedź dostępna na rynku, występuje w dwóch wariantach: jako produkt nawozowy i jako środek ochrony roślin.
Produkty miedziowe od lat doskonale sprawdzają się
w ogrodnictwie w walce z:
PRODUKT
85% tlenochlorku miedzi
MIEDŹ Extra 350SC
FORMA MIEDZI
MIEDŹ EXTRA 350 SC tlenochlorek
„„ parchem jabłoni i gruszy, zarazą ogniową, chorobami kory i drewna,
„„ brunatną zgnilizną drzew pestkowych, rakiem
bakteryjnym drzew pestkowych,
„„ kędzierzawością liści brzoskwini,
„„ zarazą ziemniaka,
„„ chwościkiem w uprawie buraków,
„„ mączniakiem rzekomym chmielu,
„„ bakteryjną kanciastą plamistością i mączniakiem
rzekomym dyniowatych,
„„ bakteryjną cętkowatością pomidora,
„„ antraknozą,
„„ szarą pleśnią.
ZAWARTOŚĆ
350 g/l
PRODUCENT
LEBOSOL, NIEMCY
OPAKOWANIA
(L LUB KG)
1; 10
MIEDŹ EXTRA 50 WP
tlenochlorek
50%
JT AGRO, WIELKA BRYTANIA
1,5; 3; 9; 25
BLUCOS 50 WP
tlenochlorek
50%
JT AGRO, WIELKA BRYTANIA
1; 10
SEICOS 85 WP
tlenochlorek
85%
JT AGRO, WIELKA BRYTANIA
0,9; 1,8; 10; 25
350g/l TLENOCHLORKU MIEDZI
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
11
LENTOR W
50WP
Nowoczesne nawozy dolistne
o działaniu fungistatycznym
OPIS PRODUKTU
Lentor W 50 WP to nawóz nieorganiczny o wysokiej zawartości miedzi; przeznaczony do dolistnego, uzupełniającego
nawożenia roślin rolniczych (ziemniak) sadowniczych (jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia) oraz roślin warzywnych
(pomidor, ogórek, fasola).
Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin
na miedź.
Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Przed zastosowaniem należy uwzględnić potrzeby poszczególnych
upraw oraz warunków ich uprawy.
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA NAWOZU
UPRAWA
Mikroskładnikowy nawóz nieorganiczny
zawierający miedź w postaci
wodorotleku miedzi
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
LENTOR W 50 WP jest pierwszym na rynku nawozem
zawierającym miedź w postaci wodorotlenku. Preparaty
zawierające miedź w takiej postaci charakteryzują się
mniejszą zmywalnością od tlenochlorku miedzi. Brak
chloru powoduje, że preparaty te są bardzo bezpieczne
w stosunku do roślin uprawnych, nawet przy wysokich
dawkach nie występuje fitotoksyczność. Kryształki wodorotlenku miedzi mają postać igieł, dzięki czemu bardzo
mocno przylegają do opryskiwanej powierzchni i są bardzo
trudno zmywalne.
ZALECANA DAWKA | ILOŚĆ WODY
OPRYSKIWANIE: DROBNOKROPLISTE
TERMINY STOSOWANIA
(W MIARĘ ROZPOZNANYCH POTRZEB)
0,75-1,5 kg/ha
0,75 kg/ha
1,5-3 kg/ha
500-750 l/ha
do fazy zielonego pąka
po kwitnieniu
po zbiorze
Wiśnia, czereśnia
1,5-3 kg/ha
1-1,5 kg/ha
3 kg/ha
500-750 l/ha
do kwitnienia
w okresie kwitnienia i wzrostu owoców
po zbiorze
Pomidor, ogórek,
fasola, ziemniak
2-3 kg/ha
600 l/ha
w całym okresie wegetacji co 7-14 dni,
max 4 zabiegi
Jabłoń, grusza
Dostępne opakowania:
Postać: proszek
Producent: JT Agro
1,5
kg
3
kg
10
kg
25
kg
13
Nowoczesny preparat dolistny
o działaniu fungistatycznym
OPIS PRODUKTU
DAWKOWANIE
PROF0S 100 jest preparatem aktywizującym, opartym
na fosforynie potasu (48,8% H3P03). Pobudza układ
odpornościowy roślin. Może być stosowany nalistnie
i doglebowo we wszystkich uprawach ogrodniczych i
rolniczych. Wpływa na wzmacnianie naturalnych funkcji obronnych roślin, podnosi odporność na stres oraz
ogranicza presję patogenów, a także poprawia kondycję
roślin i stan odżywienia systemu korzeniowego.
PROFOS 100 jest szczególnie efektywny w uprawach
sadowniczych oraz warzywniczych – wzmacnia mechanizmy obronne przed porażeniem chorobami takimi jak:
parch jabłoni, zaraza ogniowa, alternarioza, choroby kory,
mączniaki czy choroby systemu korzeniowego. Niskie pH
fosforynu poprawia właściwości cieczy roboczej oraz
pozytywnie wpływa na działanie większości środków
ochrony roślin.
Standardowa dawka produktu PROFOS 100 w większości upraw ogrodniczych wynosi 1-2 l/ha. Jeżeli produkt
stosujemy w celu poprawy działania fungicydów, dawka optymalna wynosi 1 l/ha. Ciężar właściwy wynosi
1,55 kg/l.
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Fosfor (P2O5)
40,0%
Potas (K2O)
15,0%
Magnez (MgO)
5,0%
Bor (B)
0,01%
Żelazo (Fe) IDHA
0,05%
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W WALCE Z PARCHEM JABŁONI !!!
NAJBARDZIEJ SKONCENTROWANY
FOSFORYN POTASU NA RYNKU
n podnosi skuteczność zabiegów fungicydowych,
zwłaszcza: ditianonem, kaptanami, mankozebami
n ogranicza powstawanie odporności
n obniża pH cieczy roboczej
n aktywuje układ odpornościowy roślin
n stymuluje rozwój i regenerację systemu korzeniowego
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
NISKA PRESJA
ŚREDNIA PRESJA
WYSOKA PRESJA
DELAN 700 WG 0,5 kg/ha
+ PROFOS 100 0,5-0,75 l/ha
DELAN 700 WG 0,5 kg/ha
+ PROFOS 100 1-1,25 l/ha
DELAN 700 WG 0,5 kg/ha + PROFOS 100 2 l/ha
lub
DELAN 700 WG 0,7 kg/ha + PROFOS 100 1 l/ha
CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha
+ PROFOS 100 0,5-0,75 l/ha
CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha
+ PROFOS 100 1-1,25 l/ha
CAPTAN 80 WG 1,9 kg/ha
+ PROFOS 100 2 l/ha
RAPTAN PRO 80 WG 1,9 kg/ha
+ PROFOS 100 0,5-0,75 l/ha
RAPTAN PRO 80 WG 1,9 kg/ha
+ PROFOS 100 1-1,25 l/ha
RAPTAN PRO 80 WG 1,9 kg/ha
+ PROFOS 100 2 l/ha
KAPTAN 50 WP 3 kg/ha
+ PROFOS 100 0,5-0,75 l/ha
KAPTAN 50 WP 3 kg/ha
+ PROFOS 100 1-1,5 l/ha
KAPTAN 50 WP 3 kg/ha
+ PROFOS 100 2 l/ha
Dostępne opakowania:
Postać: płynna
Producent: Compo
1l
5l
15
Nowoczesne nawozy dolistne
o działaniu fungistatycznym
Arysta Siarka
80 WG
Postaw na jakość
WDRAŻAMY
SKŁAD % m/m
OPIS PRODUKTU
Nawóz ARYSTA SIARKA 80 WG przeznaczony jest do nawożenia dolistnego roślin uprawnych charakteryzujących
się dużym zapotrzebowaniem na siarkę oraz uprawianych
na glebach ubogich w siarkę. Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na wysokość,
jakość i zdrowotność plonów.
Na rynku znajdują się również środki ochrony roślin
oparte na siarce o analogicznej koncentracji, które stosowane w uprawach jabłoni, winorośli, chmielu i buraka
cukrowego ograniczają skutecznie mączniaki prawdziwe
przy dawce 7,5 kg/ha.
UPRAWA
Siarka (S)
80%
Rozpuszczalność składnika pokarmowego >80%
ZALECANA DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
Rzepak, gorczyca
6-10 kg/ha
Jesień: pierwszy zabieg w fazie 5-8 liści
Wiosna: 1, 2 zabiegi; pierwszy zabieg po wznowieniu wegetacji, drugi zabieg przed kwitnieniem
Burak cukrowy
4-6 kg/ha
2 zabiegi, pierwszy zabieg w fazie 6-8 liści, drugi zabieg
przed zwarciem międzyrzędzi
Zboża
6-8 kg/ha
4-6 kg/ha
Jesień: pierwszy zabieg w fazie 3-4 liści
Wiosna: 1, 2 zabiegi; pierwszy zabieg do końca krzewienia,
drugi zabieg w fazie strzelania w źdźbło
Kukurydza
6-10 kg/ha
Od fazy 4-6 liści
Warzywa kapustne
1-2 kg/ha
2, 3 zabiegi profilaktyczne
Warzywa cebulowe
1-2 kg/ha
2, 3 zabiegi profilaktyczne
Drzewa i krzewy owocowe
4-6 kg/ha
2, 3 zabiegi od fazy pękania pąków do fazy różowego
pąka
Łąki, pastwiska
6-8 kg/ha
Od początku ruszenia wegetacji, ostatni zabieg 4 tygodnie
przed planowanym zbiorem
Postać: granulat
Producent:
Arysta LifeScience
Dostępne
opakowania:
25
kg
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
17
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Dolistnie – stosować w okresach krytycznych dla
wzrostu i rozwoju roślin. W przypadku suszy zabiegi
należy wykonywać co 5-7 dni. Pierwszy zabieg powinien zostać przeprowadzony przed wystąpieniem
objawów niedoboru wody na roślinach. Zabiegów
dolistnych nie należy wykonywać w pełnym słońcu
oraz przy wysokiej temperaturze.
Fertygacja – należy stosować 7-10 l preparatu na
1 hektar podczas co 3.-4. cyklu nawadniania. W trakcie
zbiorów truskawek i malin w celu znacznego zwiększenia trwałości i zdrowotności owoców jednorazowe
dawki możemy zwiększyć do 10-15 l/ha.
UPRAWY
TRUSKAWKA/MALINA
Krzemowo - algowy produkt podnoszący naturalną
odporność roślin oraz zwiększający twardość
i trwałość owoców i warzyw.
5%
Fosfor (P) P2O5
3%
Potas (K) K2O
7%
Produkt zawiera wyciąg z alg (Ecklonia maxima)
Krzem (Si) SiO3
Materia organiczna
22,70%
Gęstość
1,23 kg/l
pH
Kolor
WDRAŻAMY
10%
12,5
żółto - zielony
WARZYWA
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Azot (N) 5% NH2
ZALECANE
STĘŻENIE CIECZ
TERMINY
CIECZY ROBOEFEKT PO
DOKARMIANIA
ROBOCZEJ CZA ZASTOSOWANIU
POZAKORZE%
L/HA
NIOWEGO
biały pąk
początek
kwitnienia
widoczne
pierwsze zawiązane owoce
początek
wybarwiania
400600
wydłużenie trwałości
owoców, wzrost
jędrności, aktywacja
mechanizmów obronnych przed szkodnikami i chorobami (szara
pleśń), ograniczenie
skutków okresowych
niedoborów wody,
wzrost wigoru roślin
5001000
ograniczenie osypywania się zawiązków,
aktywacja mechanizmów obronnych
przed chorobami
i szkodnikami, ograniczenie skutków okresowych niedoborów
wody, ograniczenie
pękania owoców,
możliwość opóźnienia
zbioru
500750
wzrost twardości
i jędrności owoców,
ograniczenie uszkodzeń podczas zbiorów,
zmniejszenie ususzki
podczas przechowywania, ograniczenie
chorób grzybowych
(mączniak, parch
jabłoni), stworzenie
niekorzystnego
środowiska dla
szkodników (bariera
mechaniczna)
300600
ograniczenie skutków
okresowych niedoborów wody, wzrost
mechanizmów obronnych ograniczających
porażenie ze strony
patogenów i zasiedlania przez szkodniki,
wydłużenie okresu
przechowywania
0,15-0,2
0,2-0,25
zbiory
CZEREŚNIA, WIŚNIA
SiMAX
PRO HORTI SiMAX jest kombinacją organiczno-mineralną krzemu (Si), wyciągu z alg (Ecklonia maxima) oraz
azotu (N), fosforu (P) i potasu (K). Krzem (Si) podnosi
naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki
oraz wzmacnia ściany komórkowe, co pozytywnie
wpływa na jędrność i trwałość owoców i warzyw.
Wyciąg z alg zawiera aminokwasy, witaminy, auksyny,
cytokininy oraz polisacharydy. Auksyny działają na
rozwój systemu korzeniowego; cytokininy wpływają
na proces fotosyntezy oraz mechanizmy obronne
roślin; aminokwasy są prekursorami białek i fitohormonów; witaminy wspomagają procesy metaboliczne;
polisacharydy regulują gospodarkę wodną i podnoszą
tolerancję na stres.
JABŁOŃ, GRUSZA
PRO HORTI
OPIS PRODUKTU
zielony pąk
biały pąk
koniec kwitnienia
wzrost
zawiązków
0,15-0,2
0,2-0,25
zielony/
różowy pąk
wzrost
zawiązków
0,15-0,2
wzrost
owoców
4-5 tygodni
przed zbiorami
0,2-0,25
2-3 tygodnie
po wschodach
lub po sadzeniu
rozsady
w trakcie
intensywnego
wzrostu
0,15-0,2
kolejne 2 zabiegi co 14-21 dni
(Zalecenia można modyfikować uwzględniając indywidualne
potrzeby uprawianej rośliny oraz warunki pogodowe)
Dostępne opakowania:
Postać: krystaliczna
Producent: COMPO
10 l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
19
OPIS PRODUKTU
Pro Horti mrówCa jest formułowanym mrówczanem wapnia z dodatkiem aminokwasów oraz
mikroelementów – cynku (Zn) i manganu (Mn).
Formułowanie oznacza dodanie, podczas procesu produkcji, do substancji czynnej i składnika
odżywczego zwilżaczy, środków wiążących,
substancji absorbujących oraz dyspergatorów.
Dzięki procesowi formułowania ulepsza się właściwości produktu takie jak: szybkość pobrania
przez roślinę, przyswajalność, bezpieczeństwo
stosowania i mieszalność ze ś.o.r.
Specjalna formuła mrówczanu wapnia
z aminokwasami
ANALIZA ZAWIĄZKÓW – jabłka 30 g
(22.06.2015)
N
P
K
% św. % św. % św.
masy masy masy
Mg
Ca
B
% św.
masy
% św.
masy
% św.
masy
Praktyka sadownicza (chlorek wapnia)
65,7
13,1
131
8,91
10,22
0,48
UPRAWA
CEL I TERMIN ZABIEGU
DAWKA
(l/ha)
ILOŚĆ
CIECZY
(l/ha)
DRZEWA
ZIARNKOWE
Jędrność owoców, zapobieganie gorzkiej plamistości podskórnej oraz innym chorobom
przechowalniczym.
4-6 zabiegów od fazy przekwitania aż do zbiorów.
2,5-3
500750
DRZEWA
PESTKOWE
Wzrost tolerancji na pękanie
owoców, poprawa jędrności
i trwałości owoców. 3-4 zabiegi od fazy przekwitania aż do
zbiorów.
3
500750
PORZECZKI
AGREST
Jędrność owoców, wielkość
owoców, trwałość pozbiorcza.
3 zabiegi od fazy zawiązywania owoców aż do zbiorów.
2-3
500750
TRUSKAWKI
Jędrność owoców, wielkość
owoców, trwałość pozbiorcza.
3-4 zabiegi między początkiem
kwitnienia a zbiorem.
2-3
750
WINOGRONA
Jędrność owoców, odporność
na szarą pleśń (Botrytis).
3-4 zabiegi od fazy jagód wielkości kaszy.
4
500
KAPUSTA
PEKIŃSKA
Poprawa zaopatrzenia
w wapń, zwiększenie odporności na choroby fizjologiczne
podczas wzrostu i przechowywania.
4-6 zabiegów: I zabieg tuż
przed rozpoczęciem wiązania
główek, ostatni 7-10 dni przed
zbiorem.
2-3
400600
POZOSTAŁE
WARZYWA
W GRUNCIE
Poprawa zaopatrzenia
w wapń, zwiększenie odporności na choroby fizjologiczne
podczas wzrostu i przechowywania.
2-4 zabiegi w okresie wegetacji.
2-3
400600
WARZYWA
POD
OSŁONAMI
Poprawa zaopatrzenia w
wapń, zwiększenie odporności
na choroby fizjologiczne.
Liczba zabiegów uzależniona
od zapotrzebowania rośliny
uprawnej na wapń. Stosować
nie częściej niż co 7-10 dni.
Roztwór 1%
Pro Horti mrówCa
(formułowany mrówczan wapnia)
99,4
14
129
10,08
14,00
0,42
DAWKOWANIE
Dawki nawozu wynoszą 2-4 l/ha. Zabiegi
należy wykonywać wieczorem po zachodzie
słońca. Niższe z zalecanych dawki stosujemy
na młode rośliny oraz w okresach występowania wysokiej temperatury i słonecznych
dni. Zalecana ilość cieczy użytkowej: uprawy
ogrodnicze 400-750 l/ha.
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Wapń (Ca) rozpuszczalny w wodzie
Mangan (Mn)
1,5
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie
0,5
Aminokwasy
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
19,0
Dostępne opakowania:
Postać: płynna
Producent: Lebosol
5l
10 l
21
Płynny nawóz dolistny o dużej koncentracji
wapnia, przeznaczony do dolistnego
dokarmiania warzyw, drzew i krzewów
owocowych oraz roślin jagodowych.
OPIS PRODUKTU
ZALETY
PRO HORTI CaN to płynny nawóz na bazie azotanu wapnia
wzbogacony w magnez i mikroelementy. Szczególnie
zalecany do nawożenia pozakorzeniowego oraz w trakcie
nawadniania (fertygacja). Dokarmianie dolistne wapniem
jest konieczne, szczególnie w uprawach ogrodniczych,
z powodu ograniczonego przemieszczania i transportowania jonów Ca2+ w roślinach. Saletra wapniowa zalecana
jest w pierwszej fazie wzrostu owoców. Wapń zapobiega
chorobom fizjologicznym, azot stymuluje wzrost wegetatywny; natomiast pozostałe składniki pokarmowe:
Mg, Cu, Zn, B, Mo dodatkowo korzystnie wpływają na
rozwój i wzrost roślin oraz jakość plonu. PRO HORTI CaN
stosowany profilaktycznie w okresach zwiększonego
zapotrzebowania roślin na wapń: jabłoń, grusza, drzewa
pestkowe, truskawka, pomidor, papryka, rośliny kapustne, rośliny korzeniowe i jagodowe jest cennym źródłem
wapnia. PRO HORTI CaN korzystnie wpływa na jakość i wielkość
plonu:
· Stabilizuje i wzmacnia ściany komórkowe
· Zwiększa jędrność i trwałość owoców i warzyw
· Poprawia zdolności przechowalnicze
· Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki
· Ogranicza występowanie chorób fizjologicznych owoców i warzyw.
SKŁADNIKI POKARMOWE W g/l
Azot całkowity (N)
Tlenek wapnia (CaO)
260
Tlenek magnezu (MgO)
15,5
Bor (B)
0,78
Miedź (Cu) EDTA
0,31
Mangan (Mn) EDTA
0,31
Molibden (Mo)
Cynk (Zn) EDTA
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
155,0
0,016
0,31
UPRAWA
STĘŻENIE CIECZY
W % (l/100l wody)
LICZBA
DAWEK
ODSTĘPY
MIĘDZY
ZABIEGAMI
WARZYWA
GRUNTOWE
0,5-1,0
3-4
10-14
TRUSKAWKI
OWOCUJĄCE
0,2-0,3
2-3
5-5
MATECZNIKI
TRUSKAWKI
0,2-0,5
3-4
7-10
ROŚLINY
JAGODOWE
0,3-0,5
2-3
5-7
DRZEWA
OWOCOWE
0,3-1,0
4-6
10-14
SZKÓŁKI OZDOBNE,
OWOCOWE I LEŚNE
0,3-0,5
2-3
10-14
Dostępne opakowania:
Postać: płynna
Producent: Chemical Bros
5l
10 l
23
PRO HORTI
CalPhos
Unikatowe połączenie wapnia i fosforu.
Stymuluje podziały komórkowe, poprawia wybarwienie
owoców i zapobiega chorobom fizjologicznym.
OPIS PRODUKTU
DAWKA
(l/ha)
ILOŚĆ
CIECZY
(l/ha)
4-6
500750
4-6
500750
TRUSKAWKI
Poprawa jędrności owoców,
wielkości, trwałości i wybarwienia. 2-3 zabiegi od poczatku kwitnienia do zbiorów.
4-5
750
ROSLINY
JAGODOWE
Poprawa jędrności owoców,
wielkości, trwałości i wybarwienia. 3 zabiegi od momentu
wiązania owoców do zbiorów.
4-5
500750
PAPRYKA,
POMIDORY
Wpływ na jakość, jędrność
owoców, wielkość, trwałość
i czerwone wybarwienie. 3-5
zabiegów od fazy wiązania
owoców.
4-5
400600
UPRAWA
Innowacyjna technologia umożliwiła na połączenie antagonistycznych pierwiastków wapnia
(Ca) z fosforem (P). Taka kombinacja pozwala na
znaczne oszczędności nakładów finansowych
ze względu na ograniczenie liczby zabiegów. Od
końca kwitnienia w większości upraw ogrodniczych rozpoczynamy zabiegi dolistne wapniem
(Ca) - ograniczenie chorób fizjologicznych oraz
fosforem (P) – stymulacja podziałów komórkowych. Kolejne zabiegi wapniem (Ca) i fosforem
(P) są koniecznością w okresie wybarwiania się
owoców. W tym czasie fosfor (P) stymuluje wybarwienie owoców. Dodatkową zaletą produktu
jest niskie pH co poprawia trwałość mieszaniny
zbiornikowej środków ochrony roślin i skuteczność wykonanych zabiegów. Najważniejszą jednak cechą jest możliwość bezpiecznego i efektywnego dostarczenia większej ilości wapnia
(Ca) w końcowej fazie wzrostu owoców dzięki
doskonałej mieszalności i kompatybilności z produktem Pro Horti mrówCa.
Pro Horti CalPhos jest doskonałym rozwiązaniem w okresie podziałów komórkowych oraz
w końcowej fazie wzrostu owoców.
DAWKOWANIE
Standardowe zalecenia mówią o 4-6 l/ha.
W kwaterach gdzie uzyskanie intensywnego
wybarwienia jest problemem należy wykonać
3 zabiegi w dawce 6 l/ha lub 2 po 8 l/ha. Zabiegi
należy wykonywać przy słabej operacji słonecznej, najlepiej po zachodzie słońca.
DRZEWA
ZIARNKOWE
DRZEWA
PESTKOWE
CEL I TERMIN ZABIEGU
Stymulacja podziałów komórkowych, zwiększenie wielkości owoców. Koniec kwitnienia
do opadu czerwcowego (1-2
zabiegi).
Poprawa wybarwienia
czerwonych odmian, wzrost
jędrności owoców 2 zabiegi na
4 i 2 tygodnie przed zbiorem.
Stymulacja podziałów
komórkowych, zwiększenie
wielkości owoców. Koniec
kwitnienia, pierwsze tygodnie wzrostu zawiązków (1-2
zabiegi).
Poprawa wybarwienia i jędrności owoców. 2 zabiegi na
4 i 2 tygodnie przed zbiorem.
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Azotu (N) amidowego, odpowiednio 43 g/l
Fosforu (P) rozpuszczalnego w wodzie,
odpowiednio 315 g/l P2O5
Wapnia (Ca)
rozpuszczalnego w wodzie, odpowiednio 55 g/l
Gęstość (kg/l)
Wartość pH
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
3,3
24,2
4,2
1,30
0,8-1,2
Dostępne opakowania:
Postać: płynna
Producent: Lebosol
5l
10 l
25
OPIS PRODUKTU
NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY
Z AMINOKWASAMI
Nowoczesny dolistny nawóz magnezowy
z mikroelementami, wzbogacony w aminokwasy.
Efektywnie uzupełnia niedobory magnezu i głównych
mikroelementów.
Pro Horti Micro Amin Mg jest uniwersalnym
nawozem dolistnym, który należy stosować
2-4 razy w sezonie w uprawach ogrodniczych
aby zapewnić optymalne odżywienie w magnez
i kluczowe mikroelementy. Obok magnezu i siarki dostarcza kompleks składników mikroelementowych takich jak: bor, molibden, żelazo,
miedź, cynk, mangan. Mikroelementy występują w postaci chelatów IDHA. Aminokwasy
zawarte w produkcie znacznie przyspieszają
wchłanianie oraz wykorzystanie magnezu i pozostałych składników przez rośliny. Produkt
jest szczególnie przydatny w odmianach jabłoni
wymagających dokarmiania dolistnego magnezem (grupa odmian z rodziny Goldena) oraz w
uprawie wiśni i czereśni gdzie znacznie ogranicza
opadanie zawiązków.
Dawki nawozu wynoszą 4-5 kg/ha. Zabiegi należy
wykonywać rano lub wieczorem przy temperaturze powietrza wynoszącej maksymalnie 25°C.
Niższe z zalecanych dawek stosujemy na młode
rośliny oraz w okresach występowania wysokiej
temperatury i słonecznych dni. Zalecana ilość
cieczy użytkowej: uprawy polowe 200-400 l/ha,
uprawy ogrodnicze 500-1000 l/ha.
Azot (N) całkowity
Tlenek magnezu (MgO)
2-3
Jesień – faza 3-4 liści
Wiosna: I – do końca
krzewienia; II – strzelanie w źdźbło
4-5
200300
RZEPAK
2-3
Jesień – formowanie
rozety; Wiosna: I – po
ruszeniu wegetacji;
II – w fazie zwartego
zielonego pąka kwiatowego
4-5
200300
ZIEMNIAK
2-3
I – wytworzenie pędów bocznych;
II – przed kwitnieniem
4-5
200300
BURAK
CUKROWY
2-3
I – faza 4-8 liści;
II – faza 10-12 liści;
III – przed zwarciem
międzyrzędzi
4-5
200300
KUKURYDZA
2-3
I – faza 4-7 liści;
II i III – co 10-14 dni po
pierwszym oprysku
4-5
200300
BOBIK
I GROCH
2-3
I – faza 6-8 liści;
II – przed rozpoczęciem kwitnienia
4-5
200300
ŁUBINY
2-3
I – faza 6-8 liści;
II – przed rozpoczęciem kwitnienia
4-5
200300
WARZYWA
2-4
W fazie intensywnego wzrostu, co
10-14 dni
4-5
300500
2-3
I – rozwój pąków;
II – po kwitnieniu;
III i IV wzrost zawiązków owoców, w odstępach co najmniej
10-14 dni
4-5
500800
TRUSKAWKA
2-4
I – rozwój pąków;
II – pełnia kwitnienia;
III – wzrost zawiązków; IV – po zbiorach
owoców
4-5
500800
IGLAKI
2-3
Opryskiwać kilka
razy co 10-14 dni
4-5
300800
ZBOŻA
2
20
Trójtlenek siarki (SO3)
39,3
Bor (B)
0,05
Miedź (Cu) IDHA
0,05
Żelazo (Fe) IDHA
0,15
Mangan (Mn) IDHA
Molibden (Mo) IDHA
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
ILOŚĆ
CIECZY
(l/ha)
LICZBA
ZABIEGÓW
DAWKOWANIE
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
WDRAŻAMY
DAWKA
(kg/ha)
ROŚLINA
DRZEWA
I KRZEWY
OWOCOWE
0,2
0,01
Cynk (Zn) IDHA
0,1
Aminokwasy
5,0
Dostępne opakowania:
Postać: mikrogranulat
Producent: Adob
TERMINY
OPRYSKIWANIA
4
kg
20
kg
27
PRO HORTI
PLUS NPK • PLUS P • PLUS K • PLUS PK
Nowoczesne nawozy dolistne NPK wzbogacone
mikroelementami, wyprodukowane
w technologii FAST DIRECTION
OPIS PRODUKTU
DAWKOWANIE
Krystaliczne nawozy Pro Horti Plus zostały wyprodukowane w innowacyjnej technologii FAST DIRECTION, która
przyspiesza pobieranie i wykorzystanie substancji pokarmowych z powierzchni liści i innych nadziemnych części
roślin. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przypadku
dokarmiania owoców przyspiesza przemieszczanie się
składników i poprawia efektywność nawożenia. Formuła
FAST DIRECTION ma też ogromne znaczenie wczesną
wiosną, kiedy to u drzew i krzewów owocowych mamy
do czynienia z niewielką powierzchnią blaszek liściowych
i wykorzystanie potencjału młodej kory do przyswajania
składników jest niesłychanie istotne. W tym okresie mało
aktywne korzenie nie są w stanie zapewnić pobranie
odpowiedniej ilości składników pokarmowych.
Dawki nawozu wynoszą 3-5 kg/ha. Zabiegi należy wykonywać rano lub wieczorem przy temperaturze powietrza
wynoszącej maksymalnie 25°C. Niższe z zalecanych
dawek stosujemy na młode rośliny oraz w okresach
występowania wysokiej temperatury i słonecznych dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: uprawy polowe 200400 l/ha, uprawy ogrodnicze 500-1000 l/ha.
ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W % (m/m)
NPK
P
Azot (N) całkowity
20,0
10,0
5,0
5,0
Pięciotlenek fosforu (P205) rozpuszczalny w wodzie
20,0
50,0
10,0
27,0
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
20,0
6,0
45,0
27,0
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
–
2,0
–
0,6
Siarka (S) rozpuszczalna w wodzie
–
2,0
13,5
8,0
0,015
0,015
0,015
0,015
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
schelatowany przez EDTA
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
Molibden (Mo)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
Miedź (Cu)
rozpuszczalna w wodzie
schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe)
rozpuszczalne w wodzie
schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn)
rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn)
rozpuszczalny w wodzie
schelatowany przez EDTA
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
Dostępne opakowania:
Postać: krystaliczna
Producent: ADOB
K
5
kg
PK
20
kg
29
PRO HORTI
PLUS Zn+B
Nowoczesny nawóz dolistny cynkowo-borowy
z aminokwasami, wyprodukowany w technologii FAST
DIRECTION. Stymuluje odporność na niską temperaturę,
odżywia pąki i wspomaga proces zapylenia.
OPIS PRODUKTU
TERMIN STOSOWANIA
DAWKA
(kg/ha)
Jesień – 10-14 dni po zbiorach
owoców. Kolejne 1-2 zabiegi co
10-14 dni
4
Wiosna – ruszenie wegetacji
4
Jesień – 10-14 dni po zbiorach
owoców (lub skoszeniu liści)
10-14 dni później
4
początek wegetacji
2
UPRAWA
Pro Horti Plus Zn+B, produkt mikroelementowy
oparty na borze (B) oraz cynku (Zn) również został znacznie zmodyfikowany. Zawartość cynku
zwiększyliśmy o ponad 40%. Mając na uwadze
okresy, w których stosujemy tego typu produkty (wiosna, jesień) skoncentrowaliśmy się
na efektywności zabiegu poprzez zastosowanie
chelatyzacji aminokwasami. Bor jest kluczowym
pierwiastkiem w okresie okołokwitnieniowym,
cynk, oprócz udziału w procesach syntezy wielu
aminokwasów stymuluje odporność na niską
temperaturę. Niewątpliwie, atutem tego produktu jest jego krystaliczna postać o łatwej rozpuszczalności, umożliwiająca szybkie przygotowanie
cieczy roboczej. Dodatkową zaletą jest możliwość bezpiecznego mieszania z mocznikiem.
DRZEWA
I KRZEWY
OWOCOWE
TRUSKAWKA
KUKURYDZA
ZIEMNIAK
Faza 3-4 liści
2
Faza 8-10 liści
Rozwój części nadziemnej
Początek kwitnienia roślin
2
DAWKOWANIE
Dawki nawozu wynoszą 2-4 kg/ha. Zalecana ilość
cieczy użytkowej: uprawy polowe 200-400 l/ha,
uprawy ogrodnicze 500-1000 l/ha
SKŁADNIKI POKARMOWE W % (m/m)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
12,0
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie
5,0
Aminokwasy
5,0
Dostępne opakowania:
Postać: krystaliczna
Producent: ADOB
4
kg
20
kg
31
Przyspiesza wzrost i zwiększa plonowanie
Doskonałe działanie
w warunkach stresowych
OPIS PRODUKTU
INSTRUKCJA STOSOWANIA
ImPROver+ jest stymulatorem wzrostu na bazie nitrofenolanów. Produkt jest szczególnie przydatny w okresach
stresowych dla roślin, w celach regeneracji uszkodzonych tkanek oraz w przypadku gdy potrzebujemy przyspieszyć wzrost wegetatywny i generatywny. W uprawach sadowniczych stosujemy ImPROver+ wiosną w celu
regeneracji wiązek przewodzących po zimie a później
w okresach stresowych oraz kluczowych dla wielkości
i jakości plonu. Uprawy warzywnicze potrzebują stymulacji w warunkach stresowych, niskiej oraz wysokiej
temperatury, suszy, nadmiaru wody a także po posadzeniu rozsady na miejsce stałe.
Warunkami koniecznymi do zastosowania ImPROvera+
w ogrodnictwie są zbliżające się przymrozki, uszkodzenia
gradowe a także wykorzystywanie kombajnów do zbioru
owoców, zwłaszcza wiśni i porzeczek. Zbiór mechaniczny
powoduje uszkodzenia pędów, pni oraz systemu korzeniowego. Nitrofenolany przyspieszają znacznie regenerację
uszkodzonych tkanek.
Opryskiwanie: 0,5-1,0 litra na hektar. Zalecana ilość
wody 500-750 litrów na hektar. Oprysk w dowolnej fazie
aktywnego rozwoju roślin. Zabieg można powtarzać do
3-4 razy w okresie wegetacyjnym w 2-4 tygodniowych
odstępach czasu. Większe dawki na ha stosujemy wówczas, jeżeli w trakcie wykonywania aplikacji, ze względu
na rodzaj uprawy lub fazę wzrostu, rośliny mają stosunkowo małą powierzchnię wchłaniania liści.
SKŁAD
4-nitrofenolan potasu (para-nitrofenolan potasu)
2-nitrofenolan potasu (orto-nitrofenolan potasu)
5-nitrogwajakolan potasu (2-metoksy-5-nitrofenolan
potasu)
Dostępne opakowania:
WDRAŻAMY
Postać: płynna
Producent: BIO-GEN
1l
5l
30 l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
33
Siła koncentracji alg
Super Fifty
Algae 500 SL
n
n
n
n
Stymuluje kwitnienie, zapłodnienie i wiązanie owoców
Ogranicza nadmierne opadanie kwiatów i zawiązków
Poprawia dorastanie, wybarwienie i smak owoców
Zwiększa tolerancję na niską temperaturę oraz inne
niekorzystne warunki
SKŁAD % W/W
OPIS PRODUKTU
Biostymulator o wysokiej koncentracji wyselekcjonowanych bioaktywnych związków organicznych. Zawiera
florotaninę, fukoidynę, laminarynę, mannitol, alginian,
aminokwasy oraz witaminy, które łącznie wykazują działanie hormonalne typu auksyn, cytokinin i giberelin.
Ekstrakt z Ascophyllum nodosum
Tlenek potasu (K2O)
Substancja organiczna
21%
Gęstość
1,23 kg/l
>99,5%
DAWKA L/HA
TERMIN STOSOWANIA
Jabłonie, grusze
1-1,2
5 aplikacji: faza zielonego pąka, faza różowego pąka, kwitnienie, koniec kwitnienia, 4 tygodnie przed zbiorem
Śliwy, wiśnie, czereśnie
1-1,2
4 aplikacje: faza białego pąka, kwitnienie, koniec kwitnienia,
3 tygodnie przed zbiorem
Owoce miękkie
1-1,2
3 aplikacje: rozwój kwiatostanu, kwitnienie, wzrost owoców
1-2
pierwsza aplikacja na pierwszy liść właściwy, następne
aplikacje 1-2 co 7-14 dni; w przypadku warzyw uprawianych
z rozsady pierwsza aplikacja po posadzeniu rozsady, następne aplikacje co 7-14 dni
Warzywa gruntowe
Warzywa pod osłonami
0,2%
pierwsza aplikacja po posadzeniu rozsady na miejsce stałe,
następne aplikacje co 7-14 dni
Dostępne opakowania:
WDRAŻAMY
8%
Rozpuszczalność
UPRAWA
500 g/l – 40,7%
Postać: płynna
Producent: BioAtlantis
1l
5l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
35
OPIS PRODUKTU
SKŁAD % W/W
Pro Horti Amino Max zawiera 20 najważniejszych L-aminokwasów uzyskanych w drodze hydrolizy enzymatycznej. Aminokwasy, peptydy i polipeptydy przybierają
formę wolnych chelatów, które łączą się ze składnikami
środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych, przez
co zwiększają znacznie ich wykorzystanie oraz tempo
absorpcji przez roślinę. Produkty aminokwasowe są
szczególnie przydatne w mieszaninach z preparatami
o działaniu systemicznym oraz wgłębnym ze względu na
właściwości chelatacyjne. Ogranicza ordzawienia, poprawia bezpieczeństwo i efektywność zabiegów, zmniejsza
napięcie powierzchniowe – zwiększa dokładność pokrycia
cieczą roboczą traktowanych roślin.
Azot organiczny (N)
8,0
Cynk (Zn)
1,8
Potas (K)
0,9
Materia organiczna
56,5
Siarka (S)
0,2%
Sód (Na)
1,1
Całkowita ilość wolnych aminokwasów i peptydów
50
Alanina
Arginina
Kwas asparginowy
Aspargina
Cysteina
Kwas glutaminowy
Glicyna
Histydyna
Hydroksyprolina
Hydroksylizyna
Izoleucyna
Leucyna
Lizyna
Metionina
Fenyloalanina
Seryna
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Walina
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
Postać: płynna
Producent: Lebosol
Dostępne
opakowania:
1l
5l
10 l
37
n Przyspiesza rozkład substancji organicznych
n Tworzy odpowiednią strukturę i modyfikuje skład gleby
n Zwiększa populację pożytecznych organizmów glebowych
Ruminococcus
albus
Cellulomonas
cellulans
Azotobacter
vinelandii
Azospirillum
lipoferum
Lactobacillus
plantarum
Pediococcus
acidilactici
Pseudomonas
fluorescens
Miejsca w których stosowano Biogen REWIRAL
PRO+ wykazują większą zawartość próchnicy na
skutek szybszego rozkładu materii organicznej.
Struktura gleby oraz skład ulegają poprawie,
co jest wynikiem aktywności bakterii, które to
oprócz rozkładania materii organicznych wykazują duże znaczenie w odblokowywaniu trudno
dostępnych i uwstecznionych składników pokarmowych. Dodatkowo poprawia się gospodarka wodna gleby i rośliny w mniejszym stopniu odczuwają skutki ewentualnej suszy. Przy
okazji warto podkreślić, że drzewka owocowe,
krzewy oraz warzywa rosnące na stanowisku
gdzie stosowany był Biogen REWIRAL PRO+
wykazują się lepszym rozwojem systemu korzeniowego, zwiększonym przyrostem, lepszym
wybarwieniem liści, a w następstwie wyższymi
plonami i poprawą ich jakości. Najlepsze efekty
uzyskujemy przy systematycznym stosowaniu
produktu Biogen REWIRAL PRO+, wzbogacamy
glebę w przyjazne mikroorganizmy, co ogranicza
czynniki chorobotwórcze, poprawia strukturę
gleby oraz zwiększa dostępność składników
pokarmowych dla roślin.
Plantacja zaniedbana po zbiorach, na której nie
wykonuje się dalszej ochrony, zawsze będzie
gorzej plonować od tej, na której kontrolujemy
ilość patogenów. Jest to tym ważniejsze, im
wcześniej zbieramy owoce. Jednym z najbardziej
znanych zabiegów ograniczających presję chorób w kolejnym roku, jest jesienne stosowanie
nalistnych zabiegów mocznikiem w stężeniu 5%.
Jest to zabieg, który przyspiesza mineralizację
liści, eliminując tym samych potencjalne miejsca
zimowania i rozwoju wielu chorób, z parchem
jabłoni na czele. Duża intensywność zabiegów
wpływa na ograniczanie życia biologicznego
w glebie, skutkiem czego rozkład opadłych liści
- nawet w sadach opryskanych 5% mocznikiem
- nie zawsze jest satysfakcjonujący. W takim
przypadku bardzo dobrym wyjściem jest stosowanie preparatu Biogen REWIRAL PRO+, który to
wprowadzając właściwe drobnoustroje do gleby, przyspiesza mineralizację materii organicznej
oraz wprowadza mikroorganizmy pożyteczne.
Lactobacillus
acidophilus
Dostępne opakowania:
WDRAŻAMY
Postać: płynna
Producent: BIO-GEN
1l
5l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
39
Nawóz organiczny – APOL-HUMUS to wysoka
skuteczność działania kwasów humusowych
w uprawach ogrodniczych
APOL-HUMUS jest połączeniem kwasów humusowych i polimerów chitozanu, łącząc w sobie
wszystkie cechy tych dwóch substancji. Przeznaczony jest do doglebowego i dolistnego nawożenia roślin oraz poprawy jakości gleby m.in.
we wszystkich uprawach sadowniczych.
APOL-HUMUS stosujemy doglebowo jesienią
w dawce 5,0 l/ha i wiosną (kwiecień/maj) w dawce 10,0-15,0 l/ha:
– w rzędy drzew i krzewów - w przypadku istniejących plantacji,
– bezpośrednio na glebę, wymieszać z glebą
(bronowanie),
– przed założeniem nowej plantacji.
Kwasy humusowe są produktem rozkładu
resztek organicznych. Mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków
i wodorotlenków oraz powolnego ich uwalniania
w miarę zapotrzebowania roślin. Ze względu
na ich właściwości możemy mówić o trzech
typach działania: fizycznym, chemicznym i bio-
logicznym. Chitozan na skalę przemysłową
otrzymywany jest w drodze deacetylacji chityny z pancerzyków krewetek, krabów i kryla.
Chitozan, polimer P-1,4-D-glukozaminy jest nie
tylko stymulatorem odporności na patogeny, ale również może aktywnie ograniczać ich
rozwój. Chitozan powoduje lignifikację ścian
komórkowych, wzrost produkcji fitoaleksyn,
syntezę inhibitorów proteinazy oraz stymuluje
aktywność enzymów hydrolitycznych. Chitozan
aktywnie stymuluje wzrost roślin, przyrost systemu korzeniowego oraz części nadziemnych.
Chitozan poprawia jakość plonu (wygląd i wartości odżywcze).
Z badań przeprowadzonych przez Instytut
Ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że stosowanie nawozu APOL-HUMUS ma znacznie
lepszy wpływ na ukorzenianie a potem wzrost
roślin i ich masę w porównaniu do innych nawozów na bazie kwasów humusowych.
Dostępne opakowania:
Postać: płynna
Producent: POLI-FARM
5l
20 l
WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
41
Preparat pomocniczy, surfaktant,
środek zwilżający, powierzchniowo czynny,
ułatwia dokładne pokrycie liści
OPIS PRODUKTU
Surfaktant – środek zwilżający, powierzchniowo czynny.
Preparat pomocniczy w zabiegach agrotechnicznych,
polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów. Obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej
ułatwiając dokładne pokrycie liści. Mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej
dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Preparat dokładnie
wstrząsnąć. Przygotować 0,05% roztwór – 50 ml preparatu wymieszać z 100 l cieczy użytkowej. Odmierzoną
ilość preparatu PROSUPERO wlać do zbiornika opryskiwacza z wcześniej przygotowaną cieczą użytkową
danego środka ochrony roślin i następnie dokładnie
wymieszać. Preparat PROSUPERO stosować zwłaszcza
WDRAŻAMY
ze środkami ochrony roślin (herbicydami, fungicydami,
insektycydami), dla których zalecane jest dodanie środka
powierzchniowo czynnego zwiększającego przyczepność.
PROSUPERO rekomendowany jest do stosowania w zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawnych
oraz w produkcji zamkniętej, tj. szklarnie, tunele foliowe,
pieczarkarnie, itp.
SKŁAD
Zawiera: 50% wodny roztwór soli sodowej kwasu
alkilobenzenosulfonowego - 10%
Postać: płynna
Dostępne
Producent: Pentagon opakowania:
Krawczyk Sp.k.
1l
5l
20 l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
43
Preparat pomocniczy, surfaktant,
środek zwilżający, powierzchniowo czynny,
zawierający kolorymetryczny wskaźnik pH
PROSUPERO pH
OPIS PRODUKTU
STOSOWANIE I SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
PROSUPERO PH, oprócz właściwości anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych zawiera
kolorymetryczny wskaźnik pH, dzięki któremu możemy
w bardzo łatwy sposób określić odczyn cieczy użytkowej
na podstawie barwy.
Preparat PROSUPERO PH stosować zwłaszcza ze środkami ochrony roślin (herbicydami, fungicydami, insektycydami) lub nawozami, dla których zalecane jest stosowanie z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego
zwiększającego przyczepność.
PROSUPERO PH – adiuwant w formie płynu, powodujący
obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej.
Środek zwilżający i zwiększający przyczepność, zawierający dodatkowo unikatową formę nanocząstek, polepszającą właściwości fizykochemiczne i mechaniczne
cieczy użytkowej. Zwiększa wydajność i efektywność
wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin lub
nawozami. Skutecznie wpływa na poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin, a także wydłuża czas
utrzymywania się cieczy na roślinie.
Mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem
wstrząsnąć zawartością opakowania. Zbiornik opryskiwacza napełnić odpowiednią ilością wody. Uzupełnić
innymi produktami np. środkiem ochrony roślin. Wlać
odmierzoną ilość preparatu PROSUPERO PH i następnie
dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie
wymyć.
DAWKOWANIE
50 ml preparatu wymieszać z 100 l cieczy użytkowej.
SKŁAD
Zawiera: 52% wodny roztwór soli sodowej kwasu
alkilobenzenosulfonowego – 10%.
Skala kolorymetryczna pH
SKALA KOLORYMETRYCZNA
7
WDRAŻAMY
6,5
6
5,5
5
Postać: płynna
Dostępne
Producent: Pentagon opakowania:
Krawczyk Sp.k.
4,5
1l
4
5l
20 l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
45
PROACID
KONDYCJONER WODY
Obniża pH cieczy roboczej,
idealny do stosowania z regulatorami
wzrostu, kaptanami, man
kozebami
i innymi produktami wymagającymi
kwaśnego środowiska
WDRAŻAMY
PRZEZNACZENIE
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Preparat PROACID pozwala na uzyskanie kwaśnego odczynu cieczy roboczej, optymalnego dla produktów
opartych na kaptanie oraz dla regulatorów wzrostu.
Obniżenie pH wpływa pozytywnie na rozpuszczalność.
mieszalność, stabilność roztworów oraz poprawia efektywność zabiegów środkami ochrony roślin i nawozami.
PROACID przedłuża działanie środków ochrony roślin
opartych na kaptanie i opóźnia rozkład substancji czynnej,
co pozwala na zachowanie dłuższych przerw między
zabiegami. Przy mieszaninach produktów opartych na
substancji czynnej kaptan z nawozami wapniowymi stosujemy wyższe z zalecanych, dawki kondycjonera PROACID.
PROACID dedykowany jest do produktu RAPTAN-PRO
80 WG
woda twarda (głównie studnie głębinowe, wodociągi)
0,7 l – 0,8 l/1000 l roztworu (stężenie 0,07%-0,08%)
woda średnio twarda (ujęcia ze zbiorników)
0,5 l – 0,6 l/1000 l roztworu (stężenie 0,05%- 0,06%)
PROACID należy dodawać jako pierwszy składnik cieczy roboczej, zawsze z włączonym mieszadłem.
Postać: płynna
Dostępne
Producent: Chemical opakowania:
Bros Ltd.
1l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
47
SILWETPRO
n zwiększa
przyczepność, zapobiega
zmywaniu
n zmniejsza napięcie powierzchniowe,
substancja przemieszcza się nawet na
nieopryskiwane części roślin – właściwości
pełzające
n system kontroli piany, redukuje ilość piany
WDRAŻAMY
PRZEZNACZENIE
DAWKOWANIE:
Zawartość substancji aktywnych:
1. Zmodyfikowany polialkilenotlenek heptametylotrisiloksanu (związek z grupy kopolimerów silikono-polieterowych) – 16,8%
2. Syntetyczny latex (lateks styreno-akrylowy) – 40%
3. Alkohol alkoksylowany – 9%
Uprawy sadownicze: 0,2-0,3 l/ha
Uprawy warzywnicze: 0,15-0,25 l/ha.
Maksymalne dawki zalecamy w trakcie przeciągających
się opadów deszczu oraz przy wysokich dawkach cieczy
użytkowej na ha.
Wielokomponentowy adiuwant nowej generacji - preparat
zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako
dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin
(fungicydów, insektycydów, herbicydów) i nawozów
dolistnych.
Dzięki zawartości trzech substancji czynnych zarówno
redukuje napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej ułatwiając dokładne pokrycie liści i innych części chronionych
roślin, jak również zapewnia lepszą przyczepność cieczy
roboczej na chronionych roślinach, przez co znacznie
ogranicza jej straty podczas zabiegów wykonywanych
w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Może być stosowany w okresach przeciągających się
opadów deszczu oraz na plantacjach roślin intensywnie
nawadnianych (np. deszczowanych).
Silwet Pro jest łatwy w stosowaniu dzięki systemowi
kontroli piany. Ten unikalny system redukuje do minimum
ilość piany tworzącej się podczas napełniania zbiornika
opryskiwacza, co pozwala znacznie skrócić czas przygotowywania cieczy użytkowej.
UWAGI:
1. Silwet Pro stosować w cieczy użytkowej o pH 5-8
2. Ciecz użytkową wykorzystać w ciągu 24 godzin po
przygotowaniu.
Postać: płynna
Dostępne
Producent: Momentive opakowania:
Performance Materials
250
ml
1l
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
49
NEMATADO
BIOCONTROL
Preparat mikrobiologiczny do zmniejszania
ilości roślin opanowanych przez nicienie
w różnego typu uprawach warzywnych i
ziemniaczanych
PRZEZNACZENIE
WARTO WIEDZIEĆ!
W przypadku warzyw korzeniowych zmiany wywołane
przez nicienie są bardzo niespecyficzne. Mając jednak
jakiekolwiek podejrzenia, pierwszym krokiem powinno
być przebadanie pola pod kątem zagrożenia, jakie niosą
ze sobą nicienie. Zazwyczaj uszkadzają one system korzeniowy, negatywnie wpływając na wszystkie aspekty
związane z wielkością i jakością plonu.
Bakterie z NEMATADO BIOCONTROL uaktywniają się
w temperaturze 4–6°C, czyli takiej, w jakiej nicienie rozpoczynają żerowanie. Dobrane w preparacie mikroorganizmy należą do przetrwalnikujących, co daje gwarancję
długiego działania i utrzymania skuteczności (nawet
w warunkach niesprzyjających) praktycznie przez cały
okres wegetacyjny. Ograniczają one także inne szkodniki
glebowe o aparacie gębowym gryzącym. Preparat jest
prosty i bezpieczny w aplikacji zapobiegawczej i interwencyjnej, nie dotyczy go karencja i prewencja, jest w trakcie
rejestracji do zastosowań ekologicznych.
NEMATADO BIOCONTROL został opracowany i wyprodukowany przez firmę Bio-Gen z Namysłowa. Zawiera
kompleks 11 różnych szczepów bakterii w bardzo wysokiej
koncentracji – 1010 jtk/g. Po zaszczepieniu nimi gleby mają
wpływ na cały jej ekosystem. Preparat jest destrukcyjnie
skuteczny w stosunku do wszystkich grup nicieni (wolno
żyjących i cystowych) i ich faz rozwojowych. Bakterie
wydzielają do środowiska produkty swojej przemiany
materii i enzymy, które ograniczają liczebność nicieni,
poprzez lizę osłon chitynowych cyst i jaj umożliwiają innym organizmom ich zniszczenie, u dorosłych i młodych
osobników nicieni zakłócają także wzrost i dojrzewanie.
Wydzieliny bakteryjne (flawony i flawonoidy) działają
również repelentnie (odstraszając i zniechęcając nicienie do żerowania), niektóre stymulują wzrost i rozwój
rośliny.
SPOSÓB STOSOWANIA
uprawy polowe: 1 kg/ha. Nalży opryskać pole lub plantację w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych
zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne
wymieszanie preparatu z glebą. Zaleca się powtarzać
zabieg do 3 razy w okresie wegetacyjnym.
warzywa: Zalecane jest stosowanie środka w dawce
1 kg/ha przed sadzeniem rozsady lub wysiewem nasion.
Preparat można również stosować do zaprawy materiału siewnego lub sadzeniaków - 1 kg/ilość materiału
siewnego przeznaczonego na 1 ha powierzchni uprawy.
Prepart rozcieńczyć z wodą i nanieść na materiał siewny
w formie opryskiwania drobnokroplistego. Zaprawiony
materiał zużyć w ciągu 1-3 dni od zabiegu.
Producent: BioGen
WDRAŻAMY
Dostępne
opakowania:
1 kg
5 kg
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA
51
PROCAM Polska Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 42/44
80-299 Gdańsk
Tel. 58 762 80 30, fax. 58 762 80 35
ODDZIAŁ SANDOMIERZ
Chwałki 45A
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 33 97
Sklepy:
• Słupcza 67; 27-620 Dwikozy; tel 15 831 17 12
• Chruślina 148; 24-340 Józefów, tel. 81 822 72 49
• Mikuszewskie 52; 23-250 Urzędów; tel. 505 122 453
• Nowy Jawor 10; 27-225 Pawłów; tel. 505 122 329
ODDZIAŁ ŁOWICZ
Sromów 36
99-414 Kocierzew
tel. 46 838 00 78
Sklepy:
• Kamieńszczyzna 10; 96-514 Rybno; tel. 46 861 12 07
Oddział Lublin-Konopnica
Konopnica 145C
21-030 Motycz
tel. 81 503 09 92
Oddział Siedlce
Broszków 27B
08-130 Kotuń
tel./fax 25 631 40 12
Oddział Stargard Szczeciński
ul. Podleśna 2A
73-100 Stargard Szczeciński
tel./fax 91 577 29 93
Oddział Sulęcin
ul. Lipowa 38
69-200 Sulęcin
tel. 95 717 05 15
Oddział Koszalin
ul. Szczecińska 65
75-122 Koszalin
tel. 94 342 26 78
Oddział Tczew
ul. 30 Stycznia 37
83-110 Tczew
tel. 58 530 44 76
52
ODDZIAŁ GRÓJEC
Łęczeszyce 43a
05-622 Belsk Duży
tel. 728 907 738
Sklepy:
• Laski 48; 05-660 Warka; tel. 518 799 800
• Regnów 50; 96-232 Regnów; tel. 505 122 504
• Borzęcin 1; 05-620 Błedów; tel. 668 002 767
• Daltrozów 17; 26-803 Promna; tel. 694 644 879
• Biała Rawska ul. Jana Pawła II 42;
96-230 Biała Rawska; tel. 728 429 973
Oddział Bolesławice k. Słupska
Bolesławice, ul. Słupska 42
76-251 Kobylnica k. Słupska
tel./fax 59 841 51 93
Oddział Toruń
Malgorzatowo 6
87-162 Lubicz Dolny
tel./fax 56 678 20 41
Oddział Nowy Dwór Gdański
ul. Jantarowa 3
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax 55 247 28 85
Oddział Kwidzyń-Mareza
Mareza, ul. Długa 53A
82-500 Kwidzyń
tel. 55 261 16 99
Oddział Jonkowo
ul. Lipowa 51
11-042 Jonkowo k. Olsztyna
tel./fax 89 512 92 18
Oddział Ciechanów
ul. Płocka 40A
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 11 44
Oddział Białystok
Złotoria 233
16-071 Złotoria
tel. 85 718 21 11
Oddział Płock
Nowy Podleck 1
09-454 Bulkowi
tel. 24 235 65 25
Oddział Wrocław-Żórawina
Aleja Led 4A
55-020 Żórawina, Rzeplin
tel./fax 71 317 20 00
Oddział Pielgrzymka k/Złotoryi
Pielgrzymka 107A
59-524 Pielgrzymka
tel. 75 712 40 69
Oddział Budzyń
ul. Rogozińska 42
64-840 Budzyń k. Chodzieży
tel. 67 215 23 87
Oddział Krobia
ul. Poniecka 3
63-840 Krobia
tel./fax 65 571 15 83
Oddział Radziejów
ul. Brzeska 47A
88-200 Radziejów
tel. 54 285 56 35
Download