Klauzula informacyjna dla pacjentów

advertisement
Klauzula informacyjna dla pacjentów
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „EPOKA” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr
Chodkiewicz z siedzibą w Żninie, ul. Aliantów 1a,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia,
3) Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym
jest dobrowolne.
Ponadto informuje się, że w Przychodni prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów
danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie Przychodni.
Download