Chemiczne klasyfikacje skal - Geochemia - marzenapolec

advertisement
Chemiczne klasyfikacje skal.doc
(78 KB) Pobierz
CHEMICZNE KLASYFIKACJE SKAŁ
A. Chemizm skał magmowych
W obrębie skał magmowych wyróżnia się cztery grupy skał. Podstawą klasyfikacji chemicznej jest zawartość krzemionki – SiO2.
Zmienność składu chemicznego skał magmowych jest znaczna (tab. 1). W tabeli 2 przedstawiono udział 9 podstawowych pierwiastków
skałotwórczych w głównych typach skał magmowych. W tabeli 3 podane są różnice w zawartościach pierwiastków rzadszych.
Jak widać z tabeli 1, tylko SiO2 jest składnikiem wszystkich skał magmowych. Natomiast pozostałe tlenki lub pierwiastki nie zawsze
muszą być obecne. Udział krzemionki jako charakterystycznego składnika skał magmowych dał podstawę do ogólnego podziału ich na cztery
grupy, o różnej zawartości SiO2:
wg IUGS
skały kwaśne
> 65% SiO2
> 63
skały pośrednie
53-65
skały zasadowe (bazyty) 44-53
skały ultrazasadowe (ultrabazyty) < 44%
52-63
45-52
< 45 (praktycznie 35-45)
Tab.1. Zakres chemicznej zmienności skał magmowych w % wag. (wg. A. Polańskiego i K. Smulikowskiego, 1969).
SiO2 32-80
TiO2
0-5
Al2O3 0-30
Fe2O3 0-8
FeO 0-17
MgO 0-49
CaO 0-18
Na2O 0-19
K2O 0-12
H2O
0-5
P2O5
0-4
MnO 0-0.4
Cl
0-5
F
0-1
S
0-1
Cr2O3 0-0.8
BaO
0-1
Tab. 2. Przeciętny skład chemiczny głównych grup skał magmowych w % wag. (wg. A.P. Winogradowa, 1962).
Skały
ultrazasadowe zasadowe pośrednie kwaśne
SiO2
41,32
52,19
56,54
70,25
TiO2
0,05
1,50
1,33
0,38
Al2O3
0,85
16,56
16,73
14,55
FeO
12,67
11,01
7,53
3,17
CaO
0,98
9,40
6,51
2,21
MgO
42,96
7,46
3,61
0,93
Na2O
0,77
2,62
4,04
3,73
K2O
0,04
1,00
2,77
4,02
Tab. 3. Pierwiastki charakterystyczne dla skał ultrazasadowych, zasadowych i kwaśnych.
Skały
Pierwiastki
Ultrazasadowe
Mg, Fe - Cr, Ni, Co, platynowce
Zasadowe
Ca - Ti, Sc, Zn, Cu, V
Kwaśne
Na, K - Li, Rb, Cs, Be, Ba, B, lantanowce, Tl, U, Th, F
B. Chemizm skał osadowych
Wśród skał osadowych wyróżnia się trzy główne typy:
1. Skały okruchowe (piaszczyste)
2. Skały ilaste
3. Skały węglanowe (wapniste)
Udział głównych pierwiastków skałotwórczych przedstawiono w tabeli 4. Udział pierwiastków rzadszych w głównych kategoriach skał osadowych
przedstawiono w tabeli 5.
Stałym składnikiem skał osadowych jest substancja organiczna. Jej średni udział w głównych typach skał przedstawia się następująco:
Skały piaszczyste
Skały ilaste
Skały węglanowe
0.05%
2.1%
0.3%
Tab. 4. Udział pospolitszych pierwiastków w głównych kategoriach skał osadowych w % wag. (wg. K.K. Turekiana i K.H. Wedepohla, 1961).
Skały osadowe
Osady głębokomorskie
ilaste piaszczyste wapniste
ilaste
wapniste
SiO2 59,37
80,03
5,22
54,37
6,96
Al2O3 15,12
4,73
0,79
15,88
3,78
Fe2O3* 6,05
1,26
0,49
8,36
1,16
MgO 2,49
1,16
7,79
3,48
0,66
CaO
3,08
5,46
42,26
4,06
43,65
K2O
3,25
1,32
0,33
3,01
0,35
Na2O 1,29
0,44
0,05
5,39
2,70
CO2
41,70
35,02
90,85
94,42
98,63
94,55
94,28

* - całkowita zawartość Fe przeliczona na Fe2O3
Są też różnice między skałami osadowymi dawniejszych epok a współczesnymi osadami głębokomorskimi. Współczesne osady
głębokomorskie są bogatsze w Mn, Ni, Cu, Pb, Mo, Ba, B.
Tab. 5. Udział rzadszych pierwiastków w głównych kategoriach skał osadowych.
Rząd zawartości Skały osadowe Osady głębokomorskie
...
Plik z chomika:
marzenapolec
Inne pliki z tego folderu:


5. Strefa hipergeniczna(1).pdf (852 KB)
 Projekt_II(1).pdf (1122 KB)
 Zadanie 1(1).docx (24 KB)
 Projekt II.docx (169 KB)
Projekt II - wersja podstawowa.docx (19 KB)
Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Geologia strukturalna
Kartografia wgłębna
Metody badań geofizycznych
 Nauka o złożach


Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download