Document

advertisement
WYCIECZKA DO
SZCZECINA
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu
9.10.2010r.
W PLANETARIUM
ZOBACZYLIŚMY:
 niebo , gwiazdozbiory i planety
 animacje zjawisk astrofizycznych
 podbój kosmosu przez Człowieka
 dynamiczny model Słońca
 ORION- najpiękniejszy gwiazdozbiór
 największy w Europie globus
 teleskop do obserwacji Słońca
Największy globus w Europie
Ściana przedstawiająca niebo i największą
gwiazdę oraz teleskop do obserwacji
Słońca
Gwiazdozbiory w postaci
obrazków:
Opowiadanie z kosmosu o Ziemi i
Księżycu
Widzieliśmy również opisy
o:
 Pogodzie kosmicznej i Słońcu
 Pogodzie kosmicznej i narażeniu na promieniowanie w lotnictwie
 Przestrzeni międzyplanetarnej i heliosferze
 Międzynarodowych działaniach w pogodzie kosmicznej
 Magnetosferze, jonosferze i atmosferze
 Pogodzie kosmicznej i plazmie w przestrzeni kosmicznej
 Pogodzie kosmicznej, pogodzie atmosferycznej , ludziach i
ptakach
UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI
Wydział Matematyczno –
Fizyczny

Wystawa edukacyjna ‘’EUREKA’’
Doświadczenie o równowadze
trwałej i chwiejnej:
Doświadczenie z wieżą Hanoi:
Zderzające się kule
Przyciąganie piłek:
Swobodnie wiszące koło:
Fala akustyczna:
Rury rezonansowe:
Dźwignia dwustronna:
Model wirującej Ziemi:
Równia pochyła:
KINO, film pt.:
‘’Insurekcja”
Powrót do domu.
KONIEC WYCIECZKI
Prezentację wykonała :
JOANNA KOZAK
Download