PODSTAWY ASTRONOMII

advertisement
PODSTAWY ASTRONOMII
LISTA 2
1.
Jaki kształt ma terminator na Księżycu dla obserwatora na Ziemi (poza kwadrami)?
2. Kroniki chińskie opisują historyczny obelisk wysoki na 8 stóp, który latem w południe rzucał cień o długości 1.5 stopy, a zimą cień
o długości 13 stóp. Oblicz na jakiej szerokości geograficznej znajdował się ten obelisk. Jakie było wtedy nachylenie ekliptyki do
równika.
3. Jeżeli Księżyc w Polsce będąc w pełni znajduje się jednocześnie w największej możliwej wysokości nad horyzontem to: (a) w
jakim miesiącu się to zdarza?, (b) w jakiej porze doby?, (c) w jakim gwiazdozbiorze znajduje się wtedy węzeł wstępujący orbity
Księżyca?
4. Jakie skutki miałaby zmiana nachylenia równika ziemskiego do ekliptyki do wartości 0, 45, 60 i 90?
5. Jak zmianiłoby się położenie zwrotników i kół podbiegunowych na Ziemi, gdyby nachylenie jej osi obrotu do płaszczyzny orbity
zmalało do 30? Zastanów się nad skutkami tej zmiany.
6. Skonstruuj i zademonstruj zegar słoneczny dowolnego typu. Do budowy zegara można wykorzystać np. program Orologi Solari
(digilander.libero.it/orologi.solari/download/download_enu.html). Zadanie można wykonać samodzielnie lub w zespole.
7.
Dla szerokości geograficznej  podać współrzędne horyzontalne: zenitu, nadiru, obu biegunów, punktów N, S, E, W oraz
punktów przecięcia równika z południkiem.
8. Gdzie leżą gwiazdy, dla których:
a.  = 0
e. h = 0
b.  = const.
f. h = -90
c.  = 0
g. h = const
d.  = 180
9. W jakim miejscu na Ziemi wszystkie widziane gwiazdy są gwiazdami okołobiegunowymi, a w jakim żadna z gwiazd nie jest
okołobiegunowa?
10. Jaką deklinację mają gwiazdy przechodzące przez zenit we Wrocławiu ( = +51 07')? Czy są one niezachodzące?
11. Jaka jest największa i najmniejsza wysokość Słońca w południe we Wrocławiu?
12. Wysokość gwiazdy w kulminacji górnej na północ od zenitu wynosi 61 30.5, w kulminacji dolnej zaś 38 31.1. Jaka jest
szerokość geograficzna miejsca obserwacji? Podać wzór ogólny dla półkuli północnej do obliczenia  z wysokości gwiazdy w
kulminacji górnej i dolnej, gdy gwiazda kulminuje na północ od zenitu.
13. Wyrazić długość łuku jaki zakreśla gwiazda na horyzontem w funkcji jej deklinacji i szerokości geograficznej miejsca obserwacji.
h
m
14. Kąt godzinny gwiazdy podczas zachodu wynosi 4 25 . Jaki będzie jej kąt godzinny w momencie wschodu? Ile stopni i minut łuku
wynosi droga gwiazdy nad horyzontem?
15. Jak na wielkość refrakcji wpływa ciśnienie atmosferyczne i temperatura?
16. W jakich miejscach na Ziemi oraz kiedy refrakcja nie zmienia rektascensji danej gwiazdy?
17. Prawdziwa wysokość gwiazdy wynosi 60 32' 45''.8. Jaka jest jej widoma odległość zenitalna? Widoma wysokość gwiazdy wynosi
60 32' 45''.8. Jaka jest jej wysokość prawdziwa?
18. Wyznacz rozmiary tarczy Słońca w momencie, gdy znajduje się ono tuż nad horyzontem.
19. Czasem Księżyc będący w pełnym zaćmieniu wschodzi przed zachodem Słońca. Jak wyjaśnić to paradoksalne zjawisko?
20. O ile najwięcej i kiedy refrakcja przedłuża dzień we Wrocławiu? O ile wydłuża się dzień polarny na =70° wskutek działania
refrakcji?
21. Jak średnicę morskiego widnokręgu dla obserwatora znajdującego się na wysokości 60 m nad poziomem morza zmieni zjawisko
refrakcji?
h
m
22. Gwiazda opisuje nad horyzontem łuk równy 180. Góruje 2 30 przed górowaniem punktu Barana na wysokości 38. Jakie są
współrzędne (,) gwiazdy oraz szerokość geograficzna  miejsca obserwacji?
23. Dla szerokości geograficznej  = 50 wyznaczyć współrzędne horyzontalne i kąt godzinny Słońca w momencie jego zachodu dla
obu przesileń. Obliczenia wykonać z pominięciem refrakcji i średnicy kątowej Słońca oraz z uwzględnieniem tych czynników.
24. Gdzie (A, h) dla obserwatora we Wrocławiu znajduje się Syriusz (=6 45 , =-1643’) godzinę po zachodzie Słońca w dniu
równonocy wiosennej?
h
m
Uwaga. Współrzędne równikowe Słońca znajdują się np. w tabeli 3. w "Astronomii w geografii" Jana Mietelskiego lub w Almanachu
Astronomicznym dostępnym pod adresem regulus.astrohobby.pl/Almanach/almanach2014_main.html.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards