Lęk u dzieci - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

advertisement
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE
FILIA W KOLE
___________________________________________________________________________
LĘK U DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Opracowanie:
Krystyna Kowalczyk
Koło 2015
Wydawnictwa zwarte:
1. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka.- Leszno : Maria Molicka, 1998.
Sygnatura: 30823
2. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Poznań : Media
Rodzina, [2006].
Sygnatura: 34823
3. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka.- Poznań : Media
Rodzina, 2002.
Sygnatura: 33563
4. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek.Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007.
Sygnatura: 35675, 37317
5. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół
Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert
R. Wolff.- Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.
Sygnatura: 35465
6. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i
opiekunów / Ida Derezińska, Monika Gajdzik.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
Sygnatura: 1641 bp., 1648 bp.
7. Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara G.
Mattis, Thomas H. Ollendick.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
Sygnatura: 33815
8. Lęk społeczny / Mark Leary, Robin M. Kowalski.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2001.
Sygnatura: 32229
9. Lęk u dziecka / Teresa Maria Bochwic.- Wyd. 2 uzup.- Warszawa : Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich, 1991.
Sygnatura: 35203
10. Lęk u dziecka / Teresa Maria Bochwic.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, 1985.
Sygnatura: 22646
11. O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki
wychowawczej / Henning Köhler.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
Sygnatura: 36362
12. Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka
Lewicka-Zelent.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
Sygnatura: 37625
13. Psychologia rozwiązywania problemów szkoły / pod red. Jolanty Miluskiej.- Poznań :
"Bonami" Wydawnictwo, 2001.
Sygnatura: 33558
14. Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin,
John R. Weisz.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
Sygnatura: 34778
15. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A.
Reddy.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Sygnatura: 38019
16. Trudne tematy dla mamy i taty czyli Jak wychować dziecko na człowieka / Anna
Jankowska.- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2010.
Sygnatura: 37204
Wydawnictwa ciągłe:
1.
Ale wstyd! / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny . - 2014, nr 63, s. 17-19
2.
Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym / Agata Celmer // Wychowanie na co Dzień.
- 2008, nr 12, Wkładka s. I - VI
3.
Ankieta badająca poziom stresu wśród uczniów / Katarzyna Droga // Głos Pedagogiczny .
- 2010, nr 22, s. 42
4.
Ankieta pomocna przy ocenie lęków ucznia pod kątem specyficznych fobii dziecięcych /
Magdalena Alenowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 39
5.
Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze .-2001 , nr 1 , s. 40-44
6.
Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11
7.
Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w
Przedszkolu . - 2011, nr 5, s. 12-17
8.
Bariery psychiczne utrudniające naukę / Karolina K. Walczykowska // Edukacja i Dialog.
- 2006, nr 7, s. 30-36
9.
Boimy się zasnąć - książki, które pomagają rozwiać wieczorne lęki / Maria Kulik //
Guliwer. - 2006, nr 2, s. 27-29
10. Dlaczego dziecko płacze za mamą? / Dagmara Kaczmarska // Wychowanie w
Przedszkolu . - 2012, nr 8, s. 28-[31]
11. Dziecięce emocje / Anna Kałuba-Korczak ; rozm. przepr. Agata Klimaszewska // Życie
Szkoły . - 2014, nr 11, s. 4-7
12. Dziewczynka z zapałkami - archetyp zrezygnowanej dziewczynki / Iwona Jędrusik //
Remedium . - 2014, nr 9, s. 17-19
13. Fobia szkolna : co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły? / Magdalena Pitala ; Ewa
Srebro // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54
14. Fobia szkolna - wymówka czy emocjonalny problem? / Magdalena Alenowicz // Głos
Pedagogiczny . - 2012, nr 41, s. 51-53
15. Gdy potwór się śni : jak pomóc dzieciom w zasypianiu? / Agnieszka Bisz // Wychowanie
w Przedszkolu . - 2010, nr 10, s. 42-46
16. Gdy strach ma wielkie oczy / Magdalena Alenowicz // Głos Pedagogiczny . - 2013, nr 50,
s. 19-20
17. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących
lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik
Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
18. Kiedy szkoła przestrasza... / Joanna Kułakowska // Psychologia w Szkole . - 2014, nr 2, s.
63-69
19. Konsekwencje lęku szkolnego / Aleksandra Plewińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3,
s. 44-49
20. Lęk a zachowanie nieśmiałe nastolatków w sytuacji ekspozycji społecznej / Danuta
Borecka-Biernat // Psychologia Wychowawcza .-1996 , nr 5 , s. 418-426
21. Lęk szkolny / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny . - 2014, nr 61, s. 47-49
22. Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji / Irena Stańczak // Nauczanie
Początkowe : kształcenie zintegrowane . – 2010/2011, nr 1, s. 14-19
23. Lęki dzieci / Sylwia Gallos // Wychowanie w Przedszkolu . - 2011, nr 2, s. 53-55
24. Mam w sobie potwora... . Cz. 2 / Aleksandra Karasowska // Remedium . - 2012, nr 7/8, s.
10-11
25. Nie taki mrok straszny / Małgorzata Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu . - 2010, nr
10, s. 48-49
26. Niwelowanie lęków u dzieci - propozycja zajęć w przedszkolu / Joanna Bawoł //
Wychowanie na Co Dzień . - 2010, nr 1/2, Wkładka s. VI-VIII
27. O zaburzeniach psychicznych u dzieci : z dr n. med. Arturem Kołakowskim, psychiatrą
dzieci i młodzieży, rozm. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze . 2006, nr 6, s. 25-30
28. O zaburzeniach zdrowia psychicznego / Małgorzata Hańska // Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze . - 2012, nr 7, s. 11-23
29. Oduczanie lęku / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole . - 2012, nr 4, s. 76-84
30. Oswajać lęki / Iwona Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-38
31. Płacz niejedno ma imię / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły . - 2013, nr 10, s. 40-41
32. Poczucie lęku u młodzieży gimnazjalnej/ Magdalena Malec // Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze . - 2013, nr 9, s. 48-56
33. Pokonać lęki trzylatków / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7,
s. 16-21
34. Poziom lęku oraz nadziei na sukces a umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych /
Marek Smulczyk, Kamila Dobrenko, Tomasz Żółtak // Kwartalnik Pedagogiczny. -2013,
nr 3, s. 87-110
35. Praca z uczennicą zagrożoną fobią szkolną / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2010,
styczeń, s. 50-52
36. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Część druga / Agata
Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39
37. Profilaktyka zapobiegania lękom szkolnym - pogadanka dla rodziców / Kinga Rusin.//
Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 61, s. 40-42
38. Prymuski radzą sobie najlepiej / Aleksander Perski, rozm. przepr. Piotr Żak //
Psychologia w Szkole . - 2013, nr 4, s. 4-9
39. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) /
Karolina Van Laere -- (Na uzależnienia behawioralne ) // Remedium . - 20014, nr 11,
Wkładka s. 4-8
40. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : dla klas I-III gimnazjum / Kinga Kaczmarek,
Karolina Van Laere -- (Radzenie sobie z emocjami i stresem) // Remedium . - 2013, nr
7/8, Wkładka s. 4-8
41. „Strach ma wielkie oczy" - o strachu, lęku i szkodliwości straszenia dzieci w procesie
wychowania / Małgorzata Bednarska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 77 – 86
42. Strach ma wielkie oczy... / Małgorzata Maria Zieziulewicz // Wychowanie w Przedszkolu
. - 2010, nr 2, s. 49-53
43. Strach podcina dziecięce skrzydła / Monika Czyżewska // Niebieska Linia . - 2013, nr 5,
s. 31-32
44. Strach na szkołę : o fobii szkolnej / Rafał Antkowiak ; Agnieszka Bleja // Psychologia w
Szkole. - 2004, nr 3, s. 13-20
45. "Stracholandia" - próba eliminowania lęków dziecięcych / Dorota Jasica // Wychowanie
w Przedszkolu .-2001 , nr 1 , s. 35-37
46. Szkolne lęki / Maria Halińska // Psychologia w Szkole . - 2012, nr 3, s. 98-102
47. Szkoła pod napięciem / Danuta Borecka-Biernat // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s.
112-119
48. Uczeń z lękiem szkolnym - jak z nim rozmawiać? / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. 2014, nr 61, s. 38-39
49. Uwarunkowania obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież w
aspekcie poziomu lęku / Danuta Borecka-Biernat // Opieka Wychowanie Terapia .-2004 ,
nr 1/2 , s. 8-14
50. Wskazówki dla nauczycieli, jak postępować z uczniem lękowym / Magdalena
Alenowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 37-38
51. Wyuczone lęki Małego Alberta / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole . - 2012, nr
3, s. 56-62
52. Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji do sytuacji
szkolnej / Agnieszka Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 55 – 61
53. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i co dalej? / Beata Górlicka // Nauczanie Początkowe :
kształcenie zintegrowane . – 2010/2011, nr 4, s. 26-32
54. Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Cz. 1 / Małgorzata Kuśpit // Remedium . - 2012, nr 2,
s. 6-7
55. Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Cz. 2 / Małgorzata Kuśpit // Remedium . - 2012, nr 3,
s. 6-7
56. Złapać drugi oddech / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny . - 2013, nr
48, s. 14-16
Download