Tyska Turistbyrĺn AB, Box 10147, 10055 Stockholm

advertisement
www.germany.travel
Informacja prasowa
Marcin Luter - 500 lat reformacji
Luter na cyfrowo: kampania tematyczna DZT poświęcona jubileuszowi reformacji
Luter na cyfrowo: kampania tematyczna DZT poświęcona jubileuszowi reformacji wchodzi
wchodzi do sieci
do sieci
Frankfurt nad Menem, 07 listopada 2016 – z chwilą rozpoczęcia obchodów jubileuszu
Frankfurt nad Menem, 31 października 2016 – Dokładnie z chwilą rozpoczęcia obchodów
reformacji Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) wprowadza do sieci swoją kampanię
jubileuszu reformacji Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) wprowadza dzisiaj do sieci
tematyczną „Luter 2017 – 500 lat reformacji w Niemczech”.
swoją kampanię tematyczną „Luter 2017 – 500 lat reformacji w Niemczech”.
Petra Hedorfer, Przewodnicząca Zarządu DZT, informuje: „Marcin Luter jako postać
Petra Hedorfer, Przewodnicząca Zarządu DZT, informuje: „Marcin Luter jako postać
symboliczna jest znakomitą „twarzą“ kampanii, wzbudzającą zainteresowanie wśród
symboliczna jest znakomitą „twarzą“ kampanii, wzbudzającą zainteresowanie wśród
cudzoziemców, w tym 800 milionów protestantów, udających się do Niemiec z pobudek
cudzoziemców, w tym 800 milionów protestantów, udających się do Niemiec z pobudek
kulturoznawczych i religijnych. Nasza kampania tematyczna skupiona wokół jubileuszu
kulturoznawczych i religijnych. Nasza kampania tematyczna skupiona wokół jubileuszu
reformacji konsekwentnie wpisuje się w cyfrową strategię DZT. W jej realizacji
reformacji konsekwentnie wpisuje się w cyfrową strategię DZT. W jej realizacji korzystamy
korzystamy z różnych, specyficznych dla rynku platform internetowych i wszystkich
z różnych, specyficznych dla rynku platform internetowych i wszystkich istotnych kanałów
istotnych kanałów mediów społecznościowych. Tą kampanią rysujemy nowoczesny
mediów społecznościowych. Tą kampanią rysujemy nowoczesny obraz Niemiec i
obraz Niemiec i umacniamy ich pozycję jako celu turystycznego wśród międzynarodowej
umacniamy ich pozycję jako celu turystycznego wśród międzynarodowej konkurencji.“
konkurencji.“
W ramach przygotowań do startu kampanii już 5 października DZT wyniosła Lutra na
W ramach przygotowań do startu kampanii już 5 października DZT wyniosła Lutra na
arenę globalną w postaci wystawnej instalacji holograficznej przy okazji głównych
arenę globalną w postaci instalacji holograficznej przy okazji głównych obchodów
obchodów rocznicy zjednoczenia Niemiec w rezydencji ambasadora w Waszyngtonie.
rocznicy zjednoczenia Niemiec w rezydencji ambasadora w Waszyngtonie.
Użytkownicy strony www.germany.travel już teraz mogą oglądać film animowany
Użytkownicy strony www.germany.travel już teraz mogą oglądać film animowany
prezentujący w zabawnej formie istotne pod względem turystycznym dane i fakty z życia
prezentujący w zabawnej formie istotne pod względem turystycznym dane i fakty z życia
Lutra. W marketingu światowym zostaną wykorzystane okulary do rzeczywistości
Lutra. W marketingu światowym zostaną
wykorzystane okulary do rzeczywistości
wirtualnej. W sześciu filmach 3600 zbudowany z klocków Playmobil Luter zabiera
0
wirtualnej. W sześciu filmach 360 zbudowany z klocków Playmobil Luter zabiera
użytkowników w wybrane miejsca ze swego życia demonstrując ich walory historyczne i
użytkowników w wybrane miejsca ze swego życia demonstrując ich walory historyczne i
turystyczne. Lokalizacje najważniejszych ośrodków życia i działania Lutra – Miasto Lutra
turystyczne. Lokalizacje najważniejszych ośrodków życia i działania Lutra – Miasto Lutra
Wittenberga oraz Eisleben i Mansfeld, Torgau, Schmalkalden, zamek Wartburg w Eisenach,
Wittenberga oraz Eisleben i Mansfeld, Torgau, Schmalkalden, zamek Wartburg w
Erfurt, Augsburg, Coburg, Wormacja i Heidelberg – są dodatkowo przejrzyście
Eisenach, Erfurt, Augsburg, Coburg, Wormacja i Heidelberg – są dodatkowo przejrzyście
rozmieszczone na interaktywnej mapie. Osiem „szlaków Lutra” ilustruje w 30 językach
rozmieszczone na interaktywnej mapie. Osiem „szlaków Lutra” ilustruje w 30 językach
etapy życia reformatora. W internetowym centrum prasowym DZT przedstawiciele mediów
etapy życia reformatora. W internetowym centrum prasowym DZT przedstawiciele
znajdą przygotowane specjalnie pod kątem docelowego odbiorcy informacje i materiały
mediów znajdą przygotowane specjalnie pod kątem docelowego odbiorcy informacje i
zdjęciowe związane z tym tematem.
materiały zdjęciowe związane z tym tematem.
Zbudowany z klocków Playmobil Luter, zaprojektowany we współpracy z Centralą
Zbudowany z klocków Playmobil Luter, zaprojektowany we współpracy z Centralą
Kongresowo-Turystyczną w Norymberdze, działa w formatach ruchomych obrazów jako
Kongresowo-Turystyczną w Norymberdze, działa w formatach ruchomych obrazów jako
sugestywna postać wzbudzająca sympatię i jako taka posłuży celom kampanii w
rozmaitych mediach w licznych globalnych akcjach marketingowych.
Oprócz wyjazdów prasowych przeznaczonych dla dziennikarzy reprezentujących media
Niemiecka Centrala Turystyki
Tel. +48 22 53 10 528
w planach
c/oklasyczne
Polsko-Niemiecka Izba
Fax +48są
22 53podróże
10 688
Przemysłowo-Handlowa
[email protected]
szlakach
Lutra,
którzy
potem
będą
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
blogerów i influencerów do niezwykłych miejsc na
dzielić się swoimi wrażeniami na wszystkich istotnych
platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube i Snapchat.
sugestywna postać wzbudzająca sympatię i jako taka posłuży celom kampanii w
rozmaitych mediach w licznych globalnych akcjach marketingowych.
Oprócz wyjazdów prasowych przeznaczonych dla dziennikarzy reprezentujących media
klasyczne w planach są podróże blogerów i influencerów do niezwykłych miejsc na
szlakach Lutra, którzy potem będą dzielić się swoimi wrażeniami na wszystkich
istotnych platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube i
Snapchat.
Hashtag
#luthercountry
jest
łącznikiem
wszystkich
akcji
w
mediach
społecznościowych.
Główną swą uwagę w tej kampanii DZT kieruje ku ważnym rynkom źródłowym
wykazującym silne związki z reformacją: Holandii, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Norwegii,
Finlandii i Węgrom oraz rynkom zamorskim: Stanom Zjednoczonym, Kanadzie i Korei
Południowej.
W toku realizacji kampanii DZT współpracuje z licznymi partnerami, takimi jak Agencja
„Luter 2017“, Kościół Ewangeliczny w Niemczech (EKD) i organizacje turystyczne w
poszczególnych krajach związkowych oraz ważne miasta w Niemczech, w których żył i
działał Luter.
O DZT
Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa „izba turystyki” Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem.
Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki
i Technologii (BMWi), które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT zajmuje się tworzeniem strategii
i produktów oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą
jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej. DZT posiada 30 przedstawicielstw zagranicznych na całym
świecie. Bliższe informacje można znaleźć w naszym internetowym centrum prasowym na stronie
www.germany.travel/presse.
Niemiecka Centrala Turystyki
c/o Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Tel. +48 22 53 10 528
Fax +48 22 53 10 688
[email protected]
Download