Biuletyn_Listopad

advertisement
Przywitanie
Listopadowy
numer naszego Biuletynu nawiązuje do Święta Reformacji,
postrzeganego z perspektywy współczesnego człowieka. Gdy obchodzimy
pamiątkę Reformacji, dobrze jest zastanowić się, co oznacza ona dla nas dzisiaj?
Zachęcamy również, aby pomyśleć także o tych najmniejszych i najbiedniejszych,
którzy czekają na prezenty świąteczne. Dla nich jest akcja „Prezent pod choinkę”,
o której również można przeczytać w tym numerze. Życzę miłej lektury.
EC
Artykuł
Jedna wiara, jeden Bóg, jedna prawda
am swoją własną religię. Przecież to wszystko jedno, w kogo lub w co wierzysz:
w Boga, w pozytywną energię, w siebie czy w siłę natury. Wszystkie drogi
prowadzą do jednego celu. W dzisiejszym świecie coraz częściej można usłyszeć
takie zdania. Nie brzmi to przecież aż tak źle. Czy aby na pewno?! Wielu ludzi
szczyci się swoim poznaniem filozoficznym i doświadczeniami religijnymi. Ale
biada, jeśli ktoś sądzi, że jego „prawda” jest jedyna i prawdziwa. Wtedy
natychmiast pojawia się sprzeciw. Uważa się taką osobę za arogancką i
nietolerancyjną. A co Ty o tym sądzisz? Czy istnieje jedna prawdziwa wiara czy
wszystko jest prawdą? Odpowiedź znajdziemy tylko, jeśli sprawdzimy. Gdzie?
W Biblii. Bóg w niej się objawił i w niej znajdziemy wszystko, co dotyczy naszego
życia. Dlatego też Marcin Luter uznał za tak ważne, by przetłumaczyć ją na język
zrozumiały jego rodakom. Poświęcił wiele dni i nocy, by uczynić Słowo Boże
jasnym dla każdego – także dla ciebie. Co więc mówi Biblia? Stwierdzenie, że
wszystkie religie i światopoglądy prowadzą do jednego celu, nie jest prawdą. Bóg
mówi w swoim Słowie, że właśnie to jest naszym największym problemem, że
naiwnie przyjmujemy wszystko bez sprawdzenia: Wszyscy jak owce zbłądziliśmy,
każdy z nas na własną drogę zboczył (Izajasz 53,6). Boża prawda czy pseudo
wiara? Ludzie zamienili wieczną Bożą prawdę na pseudo wiarę. Wzniosłe religijne
czy filozoficzne teorie kłócą się z prostą drogą zbawienia wyznaczoną przez Boga.
Nasze drogi są szerokie, pełne grzechu, pełne tolerancji w stosunku do „wielu
prawd”. Drogi te skończą się kiedyś wiecznym oddzieleniem od Boga. Lecz wąska
jest droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują!
(Mateusz 7,14). Ludzkie teorie, religijni ludzie, mądre książki, intelektualne
dyskusje nie mogą odgrywać większej roli w naszym życiu od Słowa Bożego. Ks.
dr Marcin Luter odkrył to, kiedy udał się do Rzymu i zobaczył wielu ludzi ślepo
podążających za wymyślonymi przez ludzki umysł przykazaniami („Kupujcie
odpusty!”), obietnicami bez pokrycia (Za pieniądze dusza znajdzie spokój w
niebie), pustymi słowami. Postanowił wtedy zwrócić się do Bożego Słowa, które
jest prawdą i które w swej mocy zmieniło cały ówczesny świat.
Wieczna Boża prawda nie zwiedzie cię na manowce! Wiara w cokolwiek,
prowadzi w ślepy zaułek. Jeśli skoczysz z 20 piętra, to zginiesz, bez względu na to
jak bardzo wierzysz, że nic ci się nie stanie. Tak samo jest w naszym życiu. Kto u
jego kresu wierzy, że nie ma Boga, że dobre uczynki i jakiekolwiek przekonania
religijne wystarczą, by znaleźć się w Niebie, tego spotka w dniu sądu straszna
niespodzianka. Marcin Luter zwracał w swym nauczaniu ogromną uwagę na
zbawienie z łaski. Spójrzmy, co mówi wiersz z Listu do Efezjan 2,8-9: Łaską
zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się
kto nie chlubił. Czy przyjąłeś Boży dar, jakim jest zbawienie przez Jezusa, który
jest drogą, prawdą i życiem? (Jan 14,6)?
Jezus jest prawdą! Jezus – niewinny, bezgrzeszny, Syn Boży oddał swoje życie za
Ciebie umierając na krzyżu. Jednak nie pozostał w grobie! Trzeciego dnia
zmartwychwstał! Tego nie znajdziesz w żadnej innej religii! Mamy żywego Boga,
który przebacza nasze grzechy; Boga, z którym możemy się komunikować; Boga,
który oferuje nam tu na ziemi swoją pomoc a po śmierci życie wieczne. A Jezus
obiecał: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy
temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł
z śmierci do żywota (Jan 5,24).
MK
Do przemyślenia
Reformacja dla każdego
iedy tworzył się kościół chrześcijański, posiadał tylko Słowo. Kiedy zaczął się
rozrastać, pojawili się zawodowi pasterze - kapłani, potem biskupi, potem
świątynie. Powstała literatura i liczne nowe obyczaje kościelne. Powstały
instytucje, które to wszystko miały utrzymywać i rozwijać. Kościół, a raczej jego
czołowi urzędnicy, obrastali dobrami świeckimi - władzą i pieniędzmi.
Byli niekontrolowani oddolnie, a zatem niezwykle podatni na pokusę nadużycia.
Dlatego Reformacja - jako wysiłki reformacyjne - czyli odrzucanie tradycji ludzkiej
i powracanie do czystego Słowa Bożego, trwało już od pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Instytucja kościelna radziła sobie jakoś z nimi, z różnym
wysiłkiem i różnymi metodami, bo reformatorzy byli skazani wyłącznie na swoich
bezpośrednich słuchaczy.
Marcin Luter jako pierwszy trafił na czasy globalizacji - sztukę druku. Jego słowa
natychmiast trafiły do mas ówczesnej Europy. Ale również on czerpał z dorobku
swoich bezpośrednich poprzedników - Johna Wycliffe'a (1329-84) i Jana Husa
(1370-1415). Był również kontynuatorem. Po szybkim uzyskaniu przez nauki Lutra
olbrzymiej popularności (zepsucie w Kościele było szczególnie drastyczne),
gwałtownie zaczęli się mnożyć następni reformatorowie, głosić i drukować
najprzeróżniejsze tezy. To poważnie zagroziło wysiłkom naprawy w Kościele, i to
w zasadzie zmusiło Lutra z jego współpracownikami do opracowania i ogłoszenia
zasad nowej wiary, choć do swej śmierci przeciwny był rozłamom. Nie
przeszkodziło to bynajmniej rozwojowi tzw. drugiej fali reformacji (Kościół
Kalwiński), i dalszych licznych wyznań chrześcijańskich.
Powstało pytanie: Kiedy reformowanie należy zakończyć - po osiągnięciu czego?
Oraz: kiedy należy reformowanie na nowo zacząć - po pojawieniu się w Kościele
czego? Zagadnienia są to tak trudne, że do dzisiaj z wielką namiętnością
dyskutowane. Ja jednak, nie będąc teologiem, zapytam przyziemnie: Od jakiego
objawu upadku dostrzeżonego u siebie zaczniesz swoją własną Reformację, drogi
Czytelniku? Oraz: kiedy będziesz z siebie tak bardzo zadowolony, że jej
zaniechasz?
Spróbuj! Wtedy, dla uczczenia Święta Reformacji, pojmiesz trochę, jak mogło być
trudno naszym Reformatorom.
MK
Prezent pod choinkę
„Jeden prezent to więcej niż jeden uśmiech”
rwa 9 edycja akcji „Prezent pod choinkę” organizowanej przez Centrum Misji i
Ewangelizacji oraz Diakonii. W zeszłym roku udało się zebrać aż 4791 paczek przy
współpracy 65 parafii i szkół. Prezenty trafiają do ubogich i osieroconych dzieci na
Ukrainie i w Burkina Faso. Co należy zrobić, aby przygotować swój prezent? Weź
pudełko po butach o wymiarach około 30/20/10 cm, pomaluj je lub oklej
kolorowym papierem. Zdecyduj, dla kogo przeznaczysz prezent. Masz do wyboru
dzieci w różnym wieku, dziewczynki i chłopców w Afryce lub na Ukrainie. Na
pudełku naklej wybraną etykietę (można ją wyciąć z ulotek lub wydrukować ze
strony internetowej). Zapełnij pudełko artykułami szkolnymi, zabawkami, odzieżą,
słodyczami. Rzeczy powinny być nowe. Pudełko zwiąż gumką lub sznureczkiem NIE ZAKLEJAJ - ułatwi to pracę kontroli celnej. Przygotuj 10 zł jako opłatę na
pokrycie kosztów transportu. Ostateczny termin przynoszenia paczek na parafię to
10 listopada! Prezenty można przynosić zarówno do parafii w Żorach jak i w
Warszowicach.
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej
www.prezent.cme.org.pl
EC
Ogłoszenia
1. Spotkania Żorskiego Chóru Parafialnego odbywają się w poniedziałki o
2.
3.
4.
5.
godz. 17:00.
Spotkanie Koła Pań odbędzie się 3 listopada w Żorach i 10 listopada
w Warszowicach. Wszystkie panie zapraszamy na godzinę 17:00.
Spotkanie z Biblią odbędzie się 24 listopada w Żorach o godz. 17:00.
Zapraszamy!
Chrzest Święty przyjął Franciszek Wita (parafia Żory). Jemu, rodzicom
oraz rodzicom chrzestnym życzymy Bożego prowadzenia!
Listopadowym solenizantom życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia
i radości!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards