Tydzień III – Z Bolkiem i Lolkiem przez Europę

advertisement
Krąg tematyczny: ,,Z Bolkiem i Lolkiem przez Europę”
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
• Bogacenie czynnego słownika dzieci.
• Wzbogacenie wiedzy o ciekawych krajach europejskich
• Budzenie emocji i radości
Działanie dzieci
Temat dnia
WT.
16.08.2016
Co poznaję, co umiem, co czuję
Środki dydaktyczne
I.
I.
„Na greckiej
Helladzie”
II.
III.
„Wieniec laurowy” - zapoznanie dzieci
z wydarzeniem sportowym jakim jest olimpiada,
wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas
Olimpiady(fair play, nagradzanie najlepszych),
wykonanie wieńców laurowych.
„Bolek i Lolek na greckiej Helladzie”
wprowadzenie do tematu dnia bajką
rysunkową.
„Olimpiada” gry i zabawy
zręcznościowe
w ogrodzie przedszkolnym
z wykorzystaniem piłek, skakanek, piłeczek,
obręczy, doskonalenie ogólnej sprawności
ruchowej, wdrażanie dz. do przestrzegania
zasad fair oraz zasad bezpieczeństwa,
uroczyste wręczenie wieńców
laurowych
wszystkim uczestnikom Olimpiady.
„Sporty olimpijskie”- rysowanie kredą na
chodniku obrazków przedstawiających różne
sporty, doskonalenie sprawności manualnej
oraz
aktywności twórczej.
-wiem, co to jest olimpiada
-znam zasady fair play
brystol, zszywacz lub klej
-lubię ruch na świeżym powietrzu
-dbam o bezpieczeństwo podczas
ćwiczeń ruchowych
bajka CD, ekran, sprzęt do
odtwarzania bajek, piłki,
skakanki, obręcze
-jestem aktywny twórczo
-przestrzegam zasady fair play
kreda
Działania dzieci
Temat dnia
ŚR
17.08.2016
I.
„Na zamku
w Szkocji”
II.
III.
Zab. konstrukcyjne różnymi rodzajami klocków:
Lego, drewniane, plastikowe- doskonalenie
umiejętności planowania działań i współpracy
z rówieśnikami,
„Bolek i Lolekw Szkocji”- wprowadzenie do
tematu bajką rysunkową
„Wesołe duszki” zabawa plastycznokonstrukcyjna, wykonanie duchów z białych
balonów i chusteczek higienicznych, rozwijanie
sprawności manualnej i inwencji twórczej.
Co poznaję, co umiem, co czuję
Środki dydaktyczne
-konstruuję na zadany temat
-zgodnie współpracuję z rówieśnikami
klocki
-wykazuję się inwencją twórczą
podczas zajęć plastycznych
-dbam o estetykę pracy
bajka CD, ekran, sprzęt do
odtwarzania bajek,
balony, chusteczki
„Budujemy zamek” zabawy konstrukcyjne
w przedszkolnej piaskownicy, rozwijanie
inwencji twórczej.
-konstruuję z materiałów przyrodniczych
-cieszę się z efektów własnej pracy
łopatki do piasku
I.
CZW.
18.06.2016
„W słonecznej
Hiszpanii”
„Flaga Hiszpanii” - kolorowanie obrazka
różnymi rodzajami kredek (świecowe,
ołówkowe, suche i olejne pastele, akwarelowe.
Słuchanie hiszpańskiej muzyki, inscenizacje
ruchowe z wykorzystaniem instrumentów
muzycznych.
-rozpoznaję flagę Hiszpanii
- ilustruję ruchem muzykę
II.
„Wielka podróż Bolka i Lolka dookoła świata”
-wyjście do kina na seans filmowy,
podsumowanie wiadomości nt. różnych krajów
-przestrzegam zasady bezpieczeństwa
zdobytych podczas podróży z bohaterami
podczas wycieczki
kreskówki, rozbudzanie zainteresowań dzieci. -kulturalnie zachowuje się w miejscu
publicznym
III.
Zabawy ruchowe z chustą animacyjną Klanza
w ogrodzie przedszkolnym, budzenie emocji
i radości.
-przestrzegam reguły zabawy
-zsanuje prawo innych dzieci do zabawy
ilustracje z flaga Hiszpanii,
kredki, instrumenty
muzyczne, sprzęt CD
chusta animacyjna Klanza
PT.
19.08.2016
I.
„Robimy ciasto na pizzę” - malowanie farbami
plakatowymi papierowych talerzyków
jednorazowych, doskonalenie sprawności
manualnej. Zabawy ruchów z towarzyszeniem
śpiewu.
-sprawnie maluję farbami
-sprzątam po zakończonej zabawie
II.
„ Bolek i Lolek we Włoszech”- wprowadzenie
do tematu bajką rysunkową .
Rozmowa kierowana nt Włoch.
„Kolorowa pizza” - ozdabianie wcześniej
pomalowanych talerzyków różnorodnym
materiałem plastycznym: kolorowym
papierem,
plasteliną itp.
-posiadam wiedzę na temat Włoch
-wykazuję się wyobraźnią i inwencją
twórczą
„Smaki
Włoch”
III.
Bolek i Lolek na sportowo
- wyjazd na basen
-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
budzenie emocji i radości.
-dbam o bezpieczeństwo
na basenie
-lubię ruch w wodzie
papierowe talerzyki, farby
plakatowe
bajka CD, ekran, sprzęt
do odtwarzania bajek,
materiały plastyczne
strój na basen, klapki kąpielowe,
ręcznik
Download