O ZAWODZIE Technik handlowiec jest specjalistą prowadzącym

advertisement
O ZAWODZIE
Technik handlowiec jest specjalistą prowadzącym sprzedaż
produktów lub usług firmy. W zależności od stanowiska w
firmie może być opiekunem klienta (account managerem),
przedstawicielem handlowym (sales representative),
kierownikiem sprzedaży (sales manager) lub dyrektorem
handlowym (commercial director). Każdemu z tych
stanowisk odpowiada różny zakres obowiązków i różny
charakter pracy. Praca handlowca może być wykonywana
w biurze firmy, w terenie lub u klienta, może polegać na
spotkaniach, rozmowach i negocjacjach z klientami. Praca
handlowca polega głównie na pozyskiwaniu klientów oraz administrowaniu już pozyskanymi. Inne
obowiązki to: rozpoznawanie potrzeb kupujących, negocjowanie zasad współpracy,
przygotowywanie ofert handlowych, planowanie działań zmierzających do wzrostu sprzedaży oraz
sama sprzedaż. Handlowcy zatrudniani są niemalże we wszystkich branżach, począwszy od
spożywczej, aż po przemysł ciężki. Wysokość zarobków w handlu jest bardzo zróżnicowana. Do
płacy doliczany jest ryczałt za używanie prywatnego samochodu. To, jak bardzo podniosą się
zarobki handlowca, uzależnione jest przede wszystkim od jego talentu, nakładu pracy i
skuteczności w przekonywaniu klientów do zakupu konkretnych towarów. Praca ta łączy w sobie
aspekt handlowy oraz wysokie kwalifikacje techniczne. Podczas prezentacji oferowanych
produktów trzeba wykazać się fachowością, a w przypadku klientów, dla których operowanie
zaawansowanymi pojęciami technicznymi jest uciążliwe - również umiejętnością przedstawienia
trudnych problemów technicznych w sposób jasny i zrozumiały dla każdego. Przydatne w tej pracy
okazują się więc umiejętności demonstracyjne. Specyficzne zamówienia wiążą się z potrzebą
konsultacji, przeprowadzaniem analiz, a rolą sprzedawcy jest wtedy proponowanie najlepszych
rozwiązań. Organizowanie seminariów, prezentacji, stanowisk targowych i ich obsługa należą
również do zakresu obowiązków handlowca. Pracodawcy poszukują do zawodu handlowca osób
komunikatywnych, dyspozycyjnych, samodzielnych, operatywnych oraz kreatywnych. Inne
niezbędne do wykonywania tego zawodu cechy to: łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności
negocjacyjne, miła aparycja oraz wysoka kultura osobista. Obecnie pracodawcy wymagają od
kandydatów także znajomości języka obcego oraz przebojowości. Często wymaga się od
pracownika na stanowisku handlowca prawa jazdy kategorii B, co nie jest bezpodstawne, gdyż
handlowiec musi często przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi kontrahentami. Każdy
handlowiec powinien być otwarty na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne. Zawód
ten wymaga ponadto od pracownika zrównoważenia emocjonalnego i odporności psychicznej.
O RYNKU PRACY
Zawód handlowca znany jest od wieków i cieszy się niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego - jest
jednym z najbardziej newralgicznych i potrzebnych zawodów. Mimo to zmienia się jego charakter i
zmieniają się zasady oraz techniki pracy. Dzisiejszego handlowca łączy z jego protoplastą już tylko
nazwa, choć coraz częściej nazywany jest także key account managerem. Według Barometru
zawodowego 2017 w województwie śląskim oraz w mieście Tychy takie zawody jak:
przedstawiciele handlowi, sprzedawcy i kasjerzy są zawodami deficytowymi. Popyt na
pracowników zajmujących tego typu stanowiska systematycznie wzrasta, a podaż pracowników
chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje jest niewielka. Wśród
ofert pracy często pojawiają się oferty dla handlowców. Przykładowo w kwietniu 2017
kandydatów na stanowisko ds. sprzedaży internetowej poszukiwało Tesco Polska w Tychach;
przedstawiciela handlowego (sales representative) - Recruit Europe, jedna z najbardziej
innowacyjnych firm na świecie według Forbes Magazine; asystenta w dziale zakupów w Tychach
Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
O SZKOLE
W Tychach kształcenie w zawodzie handlowca oferuje Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu
Szkół nr 2 przy ulicy Elfów 9. Klasa H - technik handlowiec uczy się w pracowniach: sprzedaży
towarów, techniki biurowej i statystyki, rachunkowo-informatycznej, zarządzania działalnością
handlową, reklamy. Pracownie wyposażone są w komputery z profesjonalnym oprogramowaniem
biurowym, magazynowo - sprzedażowym i do prowadzenia obsługi podatkowej firmy. Uczniowie
nabywają umiejętność obsługi z kas fiskalnych, wag elektronicznych, urządzeń do znakowania
towarów; uczą się jak eksponować towar oraz w jaki sposób prowadzić dokumentację organizacji
i sprzedaży towarów. Od roku 1999 adepci zawodu technik handlowiec kształcą się w Technikum
nr 2 . W realizacji procesu kształcenia w zawodzie szkoła współpracuje z szeregiem zakładów
pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe u takich pracodawców jak: TESCO, OBI, e. Leclerc,
Drogeria Natura, Hurtownia Papiernicza Wysocki, P.P.H. Luxpol, Empik Sp. z o.o. oraz w innych
mniejszych jednostkach handlowych. Wielu z nich, po ukończeniu szkoły, podejmuje w tych
firmach pracę zawodową lub rozwija własną działalność gospodarczą.
Download