(L to praca, a C - kapitał).

advertisement
1
Różności…
S E M E S T R 1 – M I K R O E K O N O M I A
WYKŁAD
1. Co to jest ekonomia?
Co to jest
2. ekonomia?/Narzędzia
ekonomisty.
3. Narzędzia ekonomisty.
4. Rynek 1
5. Rynek 2
6. Konsument
7. Producent 1
8. Producent 2
9. Formy rynku 1
10. Formy rynku 2
11. Praca, kapitał, ziemia.
Praca, kapitał,
ziemia/Ryzyko
13. Ryzyko
12.
14. Państwo
2
ĆWICZENIA
Co to jest ekonomia 1?
Literatura: Podręcznik: Wprowadzenie.
Co to jest ekonomia?/Narzędzia ekonomisty.
Literatura: Podręcznik: Wprowadzenie;
rozdział 1.
Narzędzia ekonomisty.
Literatura: Podręcznik: rozdział 1.
Rynek 1.
Literatura: Podręcznik: rozdział 2.
Rynek 2.
Literatura: Podręcznik: rozdział 2.
Konsument
Producent 1.
Literatura: Podręcznik: rozdział 3.
Producent 2.
Literatura: Podręcznik: rozdział 3.
Formy rynku 1.
Literatura: Podręcznik: rozdział 4.
Formy rynku 2.
Literatura: Podręcznik: rozdział 4.
Praca, kapitał, ziemia.
Literatura: Podręcznik: rozdział 5.
Praca, kapitał, ziemia.
Literatura: Podręcznik: rozdział 5.
Ryzyko
Państwo
Literatura: Podręcznik: rozdział 6.
Omówienie kolokwium/ Wpisy
zaliczeniowe.
Uwaga! W styczniu 2010 r. na wykładzie zrobimy sobie kolokwium
z mikroekonomii. Zaraz potem odbędzie się egzamin.
15. Kolokwium
Pamiętasz?
3
Gra w „dylemat więźnia” kończy się rywalizacją, mimo że kooperacja jest bardziej opłacalna...
Wymagający
Holleryk
Nie wymagający
Buffon
Wymagający
Nie wymagający
3, 3
4, 1
(a) (b)
1, 4
(c) (d)
2, 2
EWOLUCJA SPOŁECZEŃSTW A ALTRUIZM
4
A jednak eksperymenty ekonomistów pokazują, że grający w
„dylemat więźnia” ZASKAKUJĄCO CZĘSTO KOOPERUJĄ,
nie rywalizują.
Dotyczy to nawet składających się z jednej partii gier,
kiedy motywem kooperacji nie mogą być zyski z zachęcenia partnera do kooperacji w przyszłości.
EWOLUCJA SPOŁECZEŃSTW A ALTRUIZM CD.
5
Niektórzy argumentują, że przez tysiąclecia w walczących o przetrwanie społecznościach ludzkich powstawały skłaniające do kooperowania i zniechęcające do niekooperowania normy społeczne. W
sprzyjających okolicznościach zyski z kooperacji sprawiały, że normy te upowszechniały się i były przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Psycholodzy potwierdzają, że ludzie uczą się norm społecznych w imię korzyści z kooperacji.
EWOLUCJA SPOŁECZEŃSTW A ALTRUIZM CD.
6
Dodajmy, że wiele zależy od przypadku i konkretnych okoliczności
historycznych (np. kiedy podział korzyści z kooperacji jest bardzo
nierówny, rośnie prawdopodobieństwo masowego niekooperowania i
utracenia przez całą społeczność korzyści z kooperacji).
EWOLUCJA SPOŁECZEŃSTW A ALTRUIZM CD.
7
Jak sądzisz, co wspólnego mają z tym, internetowe opowieści zadziwionych polskich emigrantów, że Szwedzi, nie bojąc się kradzieży,
nie zamykają domów i samochodów, i że na trawnikach szwedzkich
osiedli nie ma psich odchodów?
KONIEC
8
ROLA WEJŚĆ I WYJŚĆ
Pomyślmy teraz o wpływie zagrożenia wejściem konkurentów do
gałęzi na zachowania firm działających na różnych rynkach.
9
Jeśli wejście na atrakcyjny rynek i wyjście z niego nie jest trudne,
mamy do czynienia z RYNKIEM SPORNYM (ang. contestable
market).
Broniąca rynku przed przybyszem firma może wtedy zastosować
ODSTRASZANIE.
10
„ODSTRASZANIE” STRATEGICZNE
Oto sytuacja zagrożonej wejściem „przybysza” „starej” firmy…
11
„ODSTRASZANIE” STRATEGICZNE
Dzięki „odstraszaniu” obrona rynku okazuje się bardziej opłacalna
od kapitulacji. Perspektywa walki zniechęca do wejścia. W efekcie
broniące rynku przedsiębiorstwo zyskuje 3, a nie 1.
12
„Odstraszanie” strategiczne jest przykładem zachowania, które
ekonomiści nazywają SAMOOGRANICZENIEM się (ang. PRECOMMITMENT). Samoograniczenie polega na dobrowolnym pozbawieniu się pewnych możliwości działania w przyszłości, co jest
sposobem osiągnięcia jakiegoś celu.
Nie tylko przedsiębiorstwa samoograniczają się w imię
rożnych korzyści. Pomyśl np. o alkoholiku, który wszywa sobie
ESPERAL, licząc na to, że kiedy przyjdzie co do czego, strach
powstrzyma go to przed sięgnięciem po kieliszek!
13
ZADANIE
a) Wskaż przykłady ODSTRASZANIA STRATEGICZNEGO; nazwij cele zachowań, które uznałeś za „odstraszanie”.
(i) Wybieram się do „Galerii Mokotów” obejrzeć te luksusowe sklepy, ale portfel i „plastiki” zostawię w domu.
14
ZADANIE
a) Wskaż przykłady ODSTRASZANIA STRATEGICZNEGO; nazwij cele zachowań, które uznałeś za „odstraszanie”.
(i) Wybieram się do „Galerii Mokotów” obejrzeć te luksusowe sklepy, ale portfel i „plastiki” zostawię w domu.
Tak. Nie mając przy sobie pieniedzy i kart kredytowych nie ulegnę
pokusie kupienia niepotrzebnych rzeczy.
(ii) Bojąc się wzrostu cen, bank centralny doprowadził do uchwalenia przez parlament ustawy zakazującej mu dodruku „pustego”
pieniądza na potrzeby rządu.
15
ZADANIE
a) Wskaż przykłady ODSTRASZANIA STRATEGICZNEGO; nazwij cele zachowań, które uznałeś za „odstraszanie”.
(i) Wybieram się do „Galerii Mokotów” obejrzeć te luksusowe sklepy, ale portfel i „plastiki” zostawię w domu.
Tak. Nie mając przy sobie pieniedzy i kart kredytowych nie ulegnę
pokusie kupienia niepotrzebnych rzeczy.
(ii) Bojąc się wzrostu cen, bank centralny doprowadził do uchwalenia przez parlament ustawy zakazującej mu dodruku „pustego”
pieniądza na potrzeby rządu.
Tak. Ustawa albo zniechęci rząd do wywierania presji na bank centralny albo uniemożliwi bankowi ugięcie się pod taką presją. Nie
dojdzie do emisji pieniądza bez pokrycia w towarach i – inflacji.
(iii) Wrzasnąłem mu nad uchem, a on spadł z krzesła!
16
ZADANIE
a) Wskaż przykłady ODSTRASZANIA STRATEGICZNEGO; nazwij cele zachowań, które uznałeś za „odstraszanie”.
(i) Wybieram się do „Galerii Mokotów” obejrzeć te luksusowe sklepy, ale portfel i „plastiki” zostawię w domu.
Tak. Nie mając przy sobie pieniedzy i kart kredytowych nie ulegnę
pokusie kupienia niepotrzebnych rzeczy.
(ii) Bojąc się wzrostu cen, bank centralny doprowadził do uchwalenia przez parlament ustawy zakazującej mu dodruku „pustego”
pieniądza na potrzeby rządu.
Tak. Ustawa albo zniechęci rząd do wywierania presji na bank centralny albo uniemożliwi bankowi ugięcie się pod taką presją. Nie
dojdzie do emisji pieniądza bez pokrycia w towarach i – inflacji.
(iii) Wrzasnąłem mu nad uchem, a on spadł z krzesła!
Nie.
(iv) Wykładowca, o którym wiadomo, że bardzo dba o swój autorytet, zapowiada studentom, iż egzamin będzie naprawdę trudny.
17
ZADANIE
a) Wskaż przykłady ODSTRASZANIA STRATEGICZNEGO; nazwij cele zachowań, które uznałeś za „odstraszanie”.
(i) Wybieram się do „Galerii Mokotów” obejrzeć te luksusowe sklepy, ale portfel i „plastiki” zostawię w domu.
Tak. Nie mając przy sobie pieniedzy i kart kredytowych nie ulegnę
pokusie kupienia niepotrzebnych rzeczy.
(ii) Bojąc się wzrostu cen, bank centralny doprowadził do uchwalenia przez parlament ustawy zakazującej mu dodruku „pustego”
pieniądza na potrzeby rządu.
Tak. Ustawa albo zniechęci rząd do wywierania presji na bank centralny albo uniemożliwi bankowi ugięcie się pod taką presją. Nie
dojdzie do emisji pieniądza bez pokrycia w towarach i – inflacji.
(iii) Wrzasnąłem mu nad uchem, a on spadł z krzesła!
Nie.
(iv) Wykładowca, o którym wiadomo, że bardzo dba o swój autorytet, zapowiada studentom, iż egzamin będzie naprawdę trudny.
Tak. Studenci sądzą, że wykladowca nie narazi na szwank swojej
wiarygodności i rzeczywiście zrobi trudny sprawdzian, więc się pilnie uczą. Właśnie o to chodzi wykładowcy…
(v) Broniąc podwórza, przechadzał się na wyprężonych łapach, powarkiwał, stroszył sierść na grzbiecie.
18
ZADANIE
a) Wskaż przykłady ODSTRASZANIA STRATEGICZNEGO; nazwij cele zachowań, które uznałeś za „odstraszanie”.
(i) Wybieram się do „Galerii Mokotów” obejrzeć te luksusowe sklepy, ale portfel i „plastiki” zostawię w domu.
Tak. Nie mając przy sobie pieniedzy i kart kredytowych nie ulegnę
pokusie kupienia niepotrzebnych rzeczy.
(ii) Bojąc się wzrostu cen, bank centralny doprowadził do uchwalenia przez parlament ustawy zakazującej mu dodruku „pustego”
pieniądza na potrzeby rządu.
Tak. Ustawa albo zniechęci rząd do wywierania presji na bank centralny albo uniemożliwi bankowi ugięcie się pod taką presją. Nie
dojdzie do emisji pieniądza bez pokrycia w towarach i – inflacji.
(iii) Wrzasnąłem mu nad uchem, a on spadł z krzesła!
Nie.
(iv) Wykładowca, o którym wiadomo, że bardzo dba o swój autorytet, zapowiada studentom, iż egzamin będzie naprawdę trudny.
Tak. Studenci sądzą, że wykladowca nie narazi na szwank swojej
wiarygodności i rzeczywiście zrobi trudny sprawdzian, więc się pilnie uczą. Właśnie o to chodzi wykładowcy…
(v) Broniąc podwórza, przechadzał się na wyprężonych łapach, powarkiwał, stroszył sierść na grzbiecie.
Nie.
b) Wskaż wspólną cechę zachowań, które uznałeś za „odstraszanie” (odpowiedz jednym zdaniem).
19
ZADANIE
a) Wskaż przykłady ODSTRASZANIA STRATEGICZNEGO; nazwij cele zachowań, które uznałeś za „odstraszanie”.
(i) Wybieram się do „Galerii Mokotów” obejrzeć te luksusowe sklepy, ale portfel i „plastiki” zostawię w domu.
Tak. Nie mając przy sobie pieniedzy i kart kredytowych nie ulegnę
pokusie kupienia niepotrzebnych rzeczy.
(ii) Bojąc się wzrostu cen, bank centralny doprowadził do uchwalenia przez parlament ustawy zakazującej mu dodruku „pustego”
pieniądza na potrzeby rządu.
Tak. Ustawa albo zniechęci rząd do wywierania presji na bank centralny albo uniemożliwi bankowi ugięcie się pod taką presją. Nie
dojdzie do emisji pieniądza bez pokrycia w towarach i – inflacji.
(iii) Wrzasnąłem mu nad uchem, a on spadł z krzesła!
Nie.
(iv) Wykładowca, o którym wiadomo, że bardzo dba o swój autorytet, zapowiada studentom, iż egzamin będzie naprawdę trudny.
Tak. Studenci sądzą, że wykladowca nie narazi na szwank swojej
wiarygodności i rzeczywiście zrobi trudny sprawdzian, więc się pilnie uczą. Właśnie o to chodzi wykładowcy…
(v) Broniąc podwórza, przechadzał się na wyprężonych łapach, powarkiwał, stroszył sierść na grzbiecie.
Nie.
b) Wskaż wspólną cechę zachowań, które uznałeś za „odstraszanie” (odpowiedz jednym zdaniem).
We wszystkich tych przypadkach „odstraszający strategicznie”, ogranicza swoją swobodę działania w przyszłości, co służy osiągnięciu
różnych celów.
20
… i jeszcze jedno zadanie na zakończenie tematu „FORMY RYNKU”…
21
ZADANIE
Narysuj sytuację typowego przedsiębiorstwa, które w długim okresie zmaksymalizowało zysk; załóż, że działa ono na rynku: a) konkurencji doskonałej; b) konkurencji monopolistycznej; c) oligopolu
(model złamanej krzywej popytu); d) zmonopolizowanym naturalnie. Za każdym razem zaznacz cenę, P*, wielkość produkcji, Q*,
linie D, MR, AC, MC, zysk ekonomiczny i ubytek nadwyżki całkowitej spowodowane sytuacją, w której działa ta firma.
22
ZADANIE
Narysuj sytuację typowego przedsiębiorstwa, które w długim okresie zmaksymalizowało zysk; załóż, że działa ono na rynku: a) konkurencji doskonałej; b) konkurencji monopolistycznej; c) oligopolu
(model złamanej krzywej popytu); d) zmonopolizowanym naturalnie. Za każdym razem zaznacz cenę, P*, wielkość produkcji, Q*,
linie D, MR, AC, MC, zysk ekonomiczny i ubytek nadwyżki całkowitej spowodowane sytuacją, w której działa ta firma.
a)
P, AC, MC, MR
MC
D
MR=P*
0
AC
Q*
Q
Zysk ekonomiczny nie istnieje. Ubytek nadwyżki nie istnieje.
23
ZADANIE
Narysuj sytuację typowego przedsiębiorstwa, które w długim okresie zmaksymalizowało zysk; załóż, że działa ono na rynku: a) konkurencji doskonałej; b) konkurencji monopolistycznej; c) oligopolu
(model złamanej krzywej popytu); d) zmonopolizowanym naturalnie. Za każdym razem zaznacz cenę, P*, wielkość produkcji, Q*,
linie D, MR, AC, MC, zysk ekonomiczny i ubytek nadwyżki całkowitej spowodowane sytuacją, w której działa ta firma.
b)
P, AC, MC, MR
MC
A
P*
AC
C
B
MR
0
Q*
D
Q
Zysk ekonomiczny nie istnieje. Ubytek nadwyżki całkowitej to ABC.
24
ZADANIE
Narysuj sytuację typowego przedsiębiorstwa, które w długim okresie zmaksymalizowało zysk; załóż, że działa ono na rynku: a) konkurencji doskonałej; b) konkurencji monopolistycznej; c) oligopolu
(model złamanej krzywej popytu); d) zmonopolizowanym naturalnie. Za każdym razem zaznacz cenę, P*, wielkość produkcji, Q*,
linie D, MR, AC, MC, zysk ekonomiczny i ubytek nadwyżki całkowitej spowodowane sytuacją, w której działa ta firma.
c)
P, AC, MC, MR
MC
P*
F
A
AC
E
B
C
D
0
MR
Q*
Q
Zysk ekonomiczny to pole P*AEF. Pole ubytku nadwyżki
całkowitej to ABC.
25
ZADANIE
Narysuj sytuację typowego przedsiębiorstwa, które w długim okresie zmaksymalizowało zysk; załóż, że działa ono na rynku: a) konkurencji doskonałej; b) konkurencji monopolistycznej; c) oligopolu
(model złamanej krzywej popytu); d) zmonopolizowanym naturalnie. Za każdym razem zaznacz cenę, P*, wielkość produkcji, Q*,
linie D, MR, AC, MC, zysk ekonomiczny i ubytek nadwyżki całkowitej spowodowane sytuacją, w której działa ta firma.
d)
P, AC, MC, MR
MR
P*
A
AC
E
F
0
C
B
D
MC
Q*
Q
Zysk ekonomiczny to pole P*AEF. Pole ubytku nadwyżki całkowitej to ABC.
26
ZADANIE
Narysuj sytuację typowego przedsiębiorstwa, które w długim okresie zmaksymalizowało zysk; załóż, że działa ono na rynku: a) konkurencji doskonałej; b) konkurencji monopolistycznej; c) oligopolu
(model złamanej krzywej popytu); d) zmonopolizowanym naturalnie. Za każdym razem zaznacz cenę, P*, wielkość produkcji, Q*,
linie D, MR, AC, MC, zysk ekonomiczny i ubytek nadwyżki całkowitej spowodowane sytuacją, w której działa ta firma.
a)
b)
P, AC, MC, MR
P, AC, MC, MR
MC AC
P*
AC
D
MR=P*
MC
A
C
B
MR
0
Q
Q*
Zysk ekonomiczny nie istnieje.
Pole ubytku nadwyżki całkowitej
to ABC.
0
0
A
Q
Q*
Zysk ekonomiczny nie istnieje. Pole ubytku nadwyżki całkowitej to ABC.
P, AC, MC, MR
P*
F
D
P, AC, MC, MR
MC
AC
E
B
C
MR D
Q*
P*
F
Q
Zysk ekonomiczny to pole P*AEF.
Pole ubytku nadwyżki całkowitej
to ABC.
0
A
AC
E
MC
C
Q* MR
B
D
Q
Zysk ekonomiczny to pole P*AEF.
Pole ubytku nadwyżki całkowitej
to ABC.
27
PRACA, KAPITAŁ, ZIEMIA
28
CZYNNIKAMI PRODUKCJI (ang. factors of production) są PRACA, KAPITAŁ i ZIEMIA. Pracują ludzie; maszyny i budowle stanowią kapitał rzeczowy, ziemia oznacza bogactwa naturalne.
29
Popyt na czynniki produkcji – przypadek konkurencji doskonałej.
KRÓTKI OKRES
30
POŻYTEK ze zwiększenia wykorzystywanej ilości zasobu o jednostkę to tzw. KRAŃCOWY PRZYCHÓD Z ZASOBU.
SZKODA spowodowana zwiększeniem wykorzystywanej ilości zasobu o jednostkę to po prostu CENA JEDNOSTKI TEGO ZASOBU.
31
KRAŃCOWY PRZYCHÓD, MRP (ang. marginal revenue product),
Z ZASOBU stanowi zmianę utargu całkowitego, spowodowaną
sprzedażą produkcji wytworzonej przez dodatkową jednostkę tego
zasobu.
MRP = MP • P,
gdzie:
MRP (ang. marginal revenue product) to krańcowy przychod z zasobu.
MP (ang. marginal product, marginal productivity) to krańcowy produkt (krańcowa produkcyjność) zasobu.
P (ang. price) to cena wytwarzanego dobra.
32
Konfrontacja pożytku ze zwiększenia wykorzystywanej ilości zasobu o jednostkę ze spowodowanym tym kosztem wyjaśnia wielkość
zapotrzebowania przedsiębiorstwa na zasób (popyt na zasób).
Firma zwiększa zapotrzebowanie na zasób, aż MRP z zasobu zrówna się z zeną zasobu, PF. W efekcie linia popytu na zasób, DF,
pokrywa się z linią MRP.
33
Zmiany ceby zasobu są przyczyną przesunięć wzdłuż linii popytu na
zasób, DF, a np. zmiany ceny wytwarzanego dobra powodują szoki
popytowe.
34
Popyt na czynniki produkcji – przypadek konkurencji doskonałej.
DŁUGI OKRES
35
W DŁUGIM OKRESIE popyt na zasób zaczyna zależeć m. in. od
zmian technologii produkcji (techniki i organizacji produkcji).
(Dokonanie zmiany technologicznej z natury rzeczy wymaga wiele
czasu).
Ważne znaczenie mają wtedy: EFEKT SUBSTYTUCJI ZASOBÓW
(ang. substitution effect) i EFEKT ZMIANY PODAŻY (ang. output
effect).
36
EFEKT SUBSTYTUCJI ZASOBÓW (ang. substitution effect) polega na zastępowaniu zasobu, który podrożał, zasobem względnie taniejącym.
37
EFEKT ZMIANY PODAŻY (ang. output effect) oznacza zmianę popytu na zasoby, spowodowaną zmianą ich cen oraz pochodną zmianą kosztów i wielkości produkcji.
38
ZADANIE
Oto wycinek funkcji produkcji firmy wolnokonkurencyjnej (L to praca, a C - kapitał). Stała cena produktu wynosi 4,0000001. Praca kosztuje
1, a kapitał 2. a) Dla poszczególnych wielkości
produkcji oblicz koszt całkowity, TC, i krańcowy, MC.
Q
14
A 15
B 15
A 16
B 16
L
1
4,5
2
8
4
C
5
5
6
5,5
7
39
ZADANIE
Oto wycinek funkcji produkcji firmy wolnokonkurencyjnej (L to praca, a C - kapitał). Stała cena produktu wynosi 4,0000001. Praca kosztuje
1, a kapitał 2. a) Dla poszczególnych wielkości
produkcji oblicz koszt całkowity, TC, i krańcowy, MC.
Q
14
A 15
B 15
A 16
B 16
L
1
4,5
2
8
4
Tablica zawierają niezbędne obliczenia.
Q
L
C CL
CC
TC
MC
14
1
5 1
10
11
15
4,5 5 4,5 10
14,5
15
2
6 2
12
14
3
16
8
5,5 8
11
19
16
4
7 4
14
18
4
Q – wielkość produkcji; L – nakład pracy; C – nakład kapitału;
CL – koszt pracy; CC – koszt kapitału; TC – koszt całkowity;
MC – koszt krańcowy.
b) Ile zostanie wyprodukowane?
C
5
5
6
5,5
7
40
ZADANIE
Oto wycinek funkcji produkcji firmy wolnokonkurencyjnej (L to praca, a C - kapitał). Stała cena produktu wynosi 4,0000001. Praca kosztuje
1, a kapitał 2. a) Dla poszczególnych wielkości
produkcji oblicz koszt całkowity, TC, i krańcowy, MC.
Q
14
A 15
B 15
A 16
B 16
L
1
4,5
2
8
4
C
5
5
6
5,5
7
a) Tablica zawierają niezbędne obliczenia.
Q
L
C CL
CC
TC
MC
14
1
5 1
10
11
15
4,5 5 4,5 10
14,5
15
2
6 2
12
14
3
16
8
5,5 8
11
19
16
4
7 4
14
18
4
Q – wielkość produkcji; L – nakład pracy; C – nakład kapitału;
CL – koszt pracy; CC – koszt kapitału; TC – koszt całkowity;
MC – koszt krańcowy.
b) Ile zostanie wyprodukowane?
Produkcja przy cenach pracy i kapitału równych 1 i 2 wynosi co najmniej 16
(dla większej produkcji koszt krańcowy, MC, równy 4 przewyższy stały
utarg krańcowy, P = MR, wynoszący 4,0000001).
c) Teraz ceny zasobów wynoszą 1 i 3. Ile wynosi nowa wielkość produkcji?
41
ZADANIE
Oto wycinek funkcji produkcji firmy wolnokonkurencyjnej (L to praca, a C - kapitał). Stała cena produktu wynosi 4,0000001. Praca kosztuje
1, a kapitał 2. a) Dla poszczególnych wielkości
produkcji oblicz koszt całkowity, TC, i krańcowy, MC.
Q
14
A 15
B 15
A 16
B 16
L
1
4,5
2
8
4
C
5
5
6
5,5
7
a) Tablica zawierają niezbędne obliczenia.
Q
L
C CL
CC
TC
MC
14
1
5 1
10 15
11
16
15
4,5 5 4,5 10 15
14,5 19,5
3,5
15
2
6 2
12 18
14
20
3
16
8
5,5 8
11 16,5 19
24,5
5
16
4
7 4
14 21
18
25
4
Q – wielkość produkcji; L – nakład pracy; C – nakład kapitału;
CL – koszt pracy; CC – koszt kapitału; TC – koszt całkowity;
MC – koszt krańcowy.
b) Ile zostanie wyprodukowane?
b) Produkcja przy cenach pracy i kapitału równych 1 i 2 wynosi co najmniej
16 (dla większej produkcji koszt krańcowy, MC, równy 4 przewyższy stały
utarg krańcowy, P = MR, wynoszący 4,0000001).
c) Teraz ceny zasobów wynoszą 1 i 3. Ile wynosi nowa wielkość produkcji?
Po podwyżce ceny kapitału zmienia się koszt całkowity produkcji 15 i 16 jednostek. (Tablica zawierają niezbędne obliczenia; sytuacji po zmianie cen
pracy i kapitału z 1 i 2 na 1 i 3 dotyczą liczby pisane kursywą).
W obu przypadkach opłacalna okazuje się zmiana metod produkcji. Przy nowym poziomie kosztu krańcowego produkcja maleje do 15.
d) Wskaż: (i) Efekt substytucji zasobów.
42
ZADANIE
Oto wycinek funkcji produkcji firmy wolnokonkurencyjnej (L to praca, a C - kapitał). Stała cena produktu wynosi 4,0000001. Praca kosztuje
1, a kapitał 2. a) Dla poszczególnych wielkości
produkcji oblicz koszt całkowity, TC, i krańcowy, MC.
Q
14
A 15
B 15
A 16
B 16
L
1
4,5
2
8
4
C
5
5
6
5,5
7
a) Tablica zawierają niezbędne obliczenia.
Q
L
C CL
CC
TC
MC
14
1
5 1
10 15
11
16
15
4,5 5 4,5 10 15
14,5 19,5
3,5
15
2
6 2
12 18
14
20
3
16
8
5,5 8
11 16,5 19
24,5
5
16
4
7 4
14 21
18
25
4
Q – wielkość produkcji; L – nakład pracy; C – nakład kapitału;
CL – koszt pracy; CC – koszt kapitału; TC – koszt całkowity;
MC – koszt krańcowy.
b) Ile zostanie wyprodukowane?
Produkcja przy cenach pracy i kapitału równych 1 i 2 wynosi co najmniej 16
(dla większej produkcji koszt krańcowy, MC, równy 4 przewyższy stały
utarg krańcowy, P = MR, wynoszący 4,0000001).
c) Teraz ceny zasobów wynoszą 1 i 3. Ile wynosi nowa wielkość produkcji?
Po podwyżce ceny kapitału zmienia się koszt całkowity produkcji 15 i 16
jednostek. (Tablica zawierają niezbędne obliczenia; sytuacji po zmianie cen
pracy i kapitału z 1 i 2 na 1 i 3 dotyczą liczby pisane kursywą).
W obu przypadkach opłacalna okazuje się zmiana metod produkcji. Przy nowym poziomie kosztu krańcowegoprodukcja maleje do 15.
d) Wskaż: (i) Efekt substytucji zasobów.
Dla wielkości produkcji 15 i 16 zmiana ceny kapitału zachęca do
zmiany metody produkcji z drugiej na pierwszą. Występuje efekt
substytucji zasobów, który – w tym przypadku – polega na zastępowaniu drożejącego kapitału pracą. Konkretnie: dla wielkości produkcji 15 zapotrzebowanie na taniejącą pracę wzrasta z 2 do 4,5, zaś
zapotrzebowanie na drożejący kapitał maleje z 6 do 5; natomiast dla
wielkości produkcji 16 zapotrzebowanie na pracę wzrasta z 4 do 8,
zaś na kapitał maleje z 7 do 5,5.
43
ZADANIE
Oto wycinek funkcji produkcji firmy wolnokonkurencyjnej (L to praca, a C - kapitał). Stała cena produktu wynosi 4,0000001. Praca kosztuje
1, a kapitał 2. a) Dla poszczególnych wielkości
produkcji oblicz koszt całkowity, TC, i krańcowy, MC.
Q
14
A 15
B 15
A 16
B 16
L
1
4,5
2
8
4
C
5
5
6
5,5
7
a) Tablica zawierają niezbędne obliczenia.
Q
L
C CL
CC
TC
MC
14
1
5 1
10 15
11
16
15
4,5 5 4,5 10 15
14,5 19,5
3,5
15
2
6 2
12 18
14
20
3
16
8
5,5 8
11 16,5 19
24,5
5
16
4
7 4
14 21
18
25
4
Q – wielkość produkcji; L – nakład pracy; C – nakład kapitału;
CL – koszt pracy; CC – koszt kapitału; TC – koszt całkowity;
MC – koszt krańcowy.
b) Ile zostanie wyprodukowane?
Produkcja przy cenach pracy i kapitału równych 1 i 2 wynosi co najmniej 16
(dla większej produkcji koszt krańcowy, MC, równy 4 przewyższy stały
utarg krańcowy, P = MR, wynoszący 4,0000001).
c) Teraz ceny zasobów wynoszą 1 i 3. Ile wynosi nowa wielkość produkcji?
Po podwyżce ceny kapitału zmienia się koszt całkowity produkcji 15 i 16
jednostek. (Tablica zawierają niezbędne obliczenia; sytuacji po zmianie cen
pracy i kapitału z 1 i 2 na 1 i 3 dotyczą liczby pisane kursywą).
W obu przypadkach opłacalna okazuje się zmiana metod produkcji. Przy nowym poziomie kosztu krańcowegoprodukcja maleje do 15.
d) Wskaż: (ii) Efekt zmiany podaży.
ZADANIE
Oto wycinek funkcji produkcji firmy wolnokonkurencyjnej (L to praca, a C - kapitał). Stała cena produktu wynosi 4,0000001. Praca kosztuje
1, a kapitał 2. a) Dla poszczególnych wielkości
produkcji oblicz koszt całkowity, TC, i krańcowy, MC.
Q
14
A 15
B 15
A 16
B 16
L
1
4,5
2
8
4
C
5
5
6
5,5
7
a) Tablica zawierają niezbędne obliczenia.
Q
L
C CL
CC
TC
MC
14
1
5 1
10 15
11
16
15
4,5 5 4,5 10 15
14,5 19,5
3,5
15
2
6 2
12 18
14
20
3
16
8
5,5 8
11 16,5 19
24,5
5
16
4
7 4
14 21
18
25
4
Q – wielkość produkcji; L – nakład pracy; C – nakład kapitału;
CL – koszt pracy; CC – koszt kapitału; TC – koszt całkowity;
MC – koszt krańcowy.
b) Ile zostanie wyprodukowane?
Produkcja przy cenach pracy i kapitału równych 1 i 2 wynosi co najmniej 16
(dla większej produkcji koszt krańcowy, MC, równy 4 przewyższy stały
utarg krańcowy, P = MR, wynoszący 4,0000001).
c) Teraz ceny zasobów wynoszą 1 i 3. Ile wynosi nowa wielkość produkcji?
Przy nowym poziomie kosztu krańcowegoprodukcja maleje do 15.
d) Wskaż: (ii) Efekt zmiany podaży.
Ten efekt polega na wzroście kosztów i wywołanym nim spadku produkcji, który powoduje spadek zapotrzebowania na czynniki. Rzeczywiście, po zmianie ceny kapitału rośnie koszt całkowity i koszt
krańcowy produkcji. Produkcja maleje do 15, co powoduje zmniejszenie się popytu na pracę i kapitał, i to niezależnie od metody produkcji. Konkretnie: kiedy stosowana jest 1. metoda produkcji spadek produkcji z 16 do 15 powoduje zmniejszenie się zapotrzebowania na pracę z 8 do 4,5, zaś na kapitał z 5,5 do 5. Przy 2. metodzie
produkcji zapotrzebowanie na te zasoby zmniejsza się – odpowiednio – z 4 do 2 i z 7 do 6 jednostek.
45
W długim okresie na popyt przedsiębiorstw na zasoby wpływają
również zmiany techniki wytwarzania spowodowane postępem technicznym.
46
*
Z poziomu przedsiębiorstwa przenieśmy się teraz na poziom rynku
zasobu...
Otóż przyjmiemy (jest to uproszczenie!), że rynkowa linia
popytu na zasób powstaje w wyniku „poziomego” zsumowania linii
popytu pojedynczych firm.
DLA POSZCZEGÓLNYCH CEN CZYNNIKA RYNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CZYNNIK ZNAJDUJEMY, SUMUJĄC ZAPOTRZEBOWANIE WSZYSTKICH FIRM NA TEN
CZYNNIK.
47
W efekcie przyczyną szoków popytowych na rynku czynnika okazują się wszystkie te zdarzenia, które powodują szoki popytowe w
przedsiębiorstwach (np. zmiany cen czynników i spowodowane nimi
efekty: substytucji zasobów i zmiany podaży; postęp techniczny i
spowodowane nim zmiany technologiczne; zmiana popytu na dobra
wytwarzane za pomocą wchodzącego w grę czynnika).
*
Poznawszy ogolne prawidłowosci rządzace popytem na czynniki
produkcji, po kolei zbadamy teraz działanie rynków: pracy, kapitału (rzeczowego) i ziemi.
Download