Informacja nt. wirusa grypy A(H3N2)v

advertisement
Informacja nt. wirusa grypy A(H3N2)v
Grypa świń jest ostrą, wirusową infekcją układu oddechowego, przebiegającą z
objawami gorączki, utraty apetytu, duszności i kaszlu. Śmiertelność jest niska, ozdrowienie
następuje zwykle w ciągu 7-10 dni. Grypa świń nie podlega obowiązkowi zgłaszania w Unii
Europejskiej. W Europie krążą głównie podtypy A(H1N1), A(H3N2) i A(H1N2).
W ostatnich miesiącach w USA doszło do zakażenia ludzi wirusem początkowo
określanym jako „S-OtrA(H3N2)”, będącym hybrydą pomiędzy tzw. potrójnym świńskim
reasortantem A(H3N2) oraz ludzkim wirusem pandemicznym A(H1N1)pdm09, z którego
pochodzi gen M. Do chwili obecnej zachorowało kilkanaście osób. Przebieg jest z reguły
łagodny, nie odnotowano przypadków śmiertelnych, transmisja z człowieka na człowieka
występuje na niewielką skalę.
W efekcie dyskusji pomiędzy WHO, FAO i CDC, wirusy tego typu krążące w populacji
świń będą określane jako „wirusy grypy świń”, natomiast w następstwie ich wykrycia u ludzi
- jako „warianty A(H3N2)” i określane symbolem A(H3N2)v
W dniu 29 listopada 2011 roku Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób
(ECDC) opublikowało raport z oceny ryzyka dotyczącego zakażeń ludzi wirusem grypy
A(H3N2)v.
Najważniejsze stwierdzenia i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka są następujące:
 warianty tego typu występują u świń w Ameryce Północnej, nie stwierdza się
natomiast ich obecności w Europie (kraje UE/EOG), jednak z uwagi na
niedoskonałości systemu monitorowania zakażeń wirusami grypy u świń i ludzi
(szczególnie w Europie) zalecana jest ostrożność w formułowaniu ostatecznych
wniosków
 import żywych świń z USA do Europy jest niedozwolony, tak więc ryzyko zawleczenia
choroby tą drogą na nasz kontynent jest minimalne
 konieczna jest intensyfikacja badań przeglądowych stad świń w Europie i Ameryce
Północnej, a także ludzi będących w bezpośrednim kontakcie z trzodą chlewną
 istnieje potrzeba sprawdzenia, czy aktualne metody diagnostyczne stosowane w
krajowych laboratoriach referencyjnych są w stanie wykryć zakażenia tym wirusem;
istnieją uzasadnione przesłanki do stwierdzenia, że metody PCR do wykrywania
podtypów H3 i N2 mają obniżoną czułość wobec wariantu A(H3N2)v
 wirusy A(H3N2)v są wrażliwe na inhibitory neuraminidazy (np. oseltamivir), jednak
będące w użyciu szczepionki p-ko grypie u ludzi raczej nie zapewniają ochrony przed
zachorowaniem (u starszych osób możliwa jest protekcja wynikająca z kontaktu z
podobnymi wirusami w przeszłości)
 generalnie ocenia się, że w Europie ryzyko zakażeń ludzi i świń wirusem typu
A(H3N2)v jest niskie
Opracowali: dr Krzysztof Śmietanka, lek. wet. Barbara Miechowicz, mgr Agnieszka Stolarek
Żródła informacji:
1. Raport z oceny ryzyka opracowany przez ECDC, dostępny na stronie:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/i111129_TER_swine_origin_triple
_reassortant_influenza%20A_H3N2_viruses%20in%20North%20America.pdf
2. PRO/AH/EDR> Influenza (78): USA, swine-origin H3N2 reassortants
Archive Number: 20111224.3669, dostępny na www.promedmail.org
update
3. Diagram opublikowany na stronie Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Atlanta,
USA)
ilustrujący
reasortację,
w
wyniku
której
powstał
nowy
wirus
http://phil.cdc.gov/phil/details.asp (image ID: 13469] :
Download