Nowe tematy rok 2011 Plik - e

advertisement
Nowe tematy rok 2011/2012
Studia licencjackie: pożądana długość pracy 40 stron (wydruk jednostronny)
Studia magisterskie: pożądana długość pracy 60 stron (wydruk jednostronny)
Istotne: istotna jest interpunkcja, proszę w wakacje kupić sobie lekko napisaną książkę na jej
temat i sobie ją powtórzyć, nie jestem w stanie poprawiać interpunkcji za Państwa w całej
pracy. Ja tylko sprawdzam kilka stron i sygnalizuję, że są błędy z interpunkcją.
Polecam na przykład książkę „Gdzie postawić przecinek?”. Zapewniam Państwa, że tak z
pozoru nieistotna rzecz, znacząco podniesie Państwa szanse na wysoką ocenę z recenzji. Z
mojego doświadczenia wynika, że większość studentów ma z tym horrendalne problemy.
Druga rzecz, proponuję zacząć pisać pracę przed wakacjami. Jestem przez cały lipiec, można
przyjść na konsultacje i omówić temat pracy, napisać ze mną plan i potem powoli i bez stresu
napisać sobie nawet całą pracę. Potem, w czasie roku akademickiego NAPRAWDĘ będzie
mało czasu. Do czego to prowadzi? Do przepisywania tekstów z książek albo skanowania i
zmieniania co piątego słowa na zupełnie niepasujący synonim i potem ja taką pracę muszę
odesłać – bo „forma finansowania” (oryginalnie w książce) to nie to samo co „postać
finansowa” albo „korzyści podatkowe” (oryginalnie w książce) to nie to samo co „benefity
finansowe”.
Napisanie czterdziestu stron to kwestia tygodnia czasu ale całego tygodnia, kiedy człowiek
jest wypoczęty i zrelaksowany. Następnie trzeba pracę odłożyć na 2 tygodnie i wrócić do
niej, wydrukować ją i przeczytać poprawiając błędy i własne słowa. Zdziwią się Państwo ile
rzeczy będzie Wam się nie podobało. To normalne, nikt nie pisze od razu świetnego tekstu,
dlatego potrzebny jest czas aby zapomnieć tekst i wrócić do niego jak do obcego tekstu
poprawiając niezgrabne wyrażenia oraz całkowite głupstwa.
Pisanie długich tekstów jest męczące i jest wysiłkiem więc proszę starać się nie przekraczać
40 stron w przypadku pracy licencjackiej. To naprawdę wystarczy, a mniej Państwo
powpychają do pracy ‘zapychaczy’. Najbardziej znanym zapychaczem jest rozdział
poświęcony metodom analizy finansowej oraz klasyfikacjom, przy którym ja przechodzę
męki czytając go bo jest zwykle długi na 30 – 40 stron i absolutnie nic nie wnosi. Teoria w
pracy ma być potrzebna do części empirycznej, a nie pisać wszystko na dany temat ku
rozpaczy promotora, który to potem musi czytać.
Przy pisaniu tekstów które opierają się na przepisach pisanie pracy obejmuje dodatkowy
etap sprawdzania aktualności przepisów, które znajdą Państwo w książkach. Jest to
dodatkowy tydzień, bo każdą regułkę, każdą zasadę trzeba znaleźć w przepisach i sprawdzić
czy nadal to prawo obowiązuje (WWW.sejm.gov.pl).
A teraz już propozycje tematów – nowe pomysły na rok 2011 / 2012
1
1. Problemy funkcjonowania lub użytkowania wybranego modułu systemu SAP (moduł
związany z finansami i rachunkowością musi być) – pokazać typowe operacje na
systemie SAP, towarzyszące im księgowania albo wydruki zestawiające sprawozdania, w
części empirycznej zrobić ankietę na temat wad i zalet systemu,
2. Analiza rozwoju rynku usług audytorskich w Polsce – analiza cen, liczby biegłych
rewidentów, oferty, ilości firm audytorskich, wymagań stawianych przy egzaminach,
wymagań aby utrzymać uprawnienia, analiza które firmy audytorskie obsługują spółki
notowane na GPW aby sprawdzić tezę, że coraz więcej pojawia się tam małych firm w
miejsce firm z tzw. wielkiej piątki (a może wcale tak nie jest), analiza jak się zmieniały
wymagania które firmy muszą takie badanie robić co roku,
3. Kalkulacja wynagrodzeń w wybranych firmach – szczególnie chodzi mi o analizę kilku
firm i wykazanie, że nie mają żadnego skutecznego systemu oceny efektywności pracy
pracowników ani obiektywnego premiowania pracy pracowników, oczywiście na tle
całego zagadnienia jakim jest kalkulowanie wynagrodzeń i ich ewidencja rachunkowa,
stworzenie propozycji systemu oceny jakości pracy pracowników (aby był możliwie
obiektywny) i premiowania, w części empirycznej propozycja systemu motywacyjnego
(nowego) albo ulepszenia istniejącego, analiza przypadków niesprawiedliwych ocen w
aktualnym systemie,
4. Problemy wymiany zagranicznej przedsiębiorstw – opisać jakie problemy mają
przedsiębiorstwa zajmujące się importem i eksportem, w części empirycznej badania
ankietowe jakie problemy pojawiają się najczęściej i jakie są najbardziej dokuczliwe,
5. Oszustwa finansowe – w części teoretycznej opisać różne formy oszustw i kombinacji w
polskich przedsiębiorstwach (jest dużo literatury), w części empirycznej pokazać
najpierw sprawozdanie firmy uczciwej (ile zysku) a potem nieuczciwej (ile zysku dla
właściciela) – można albo zrobić jeden duży case w części empirycznej albo kilka
pomniejszych, teza jest taka: czy w Polsce opłaca się być uczciwą firmą (uczciwie płacić
podatki albo uczciwie płacić ZUS) jeżeli inne firmy z branży tak nie robią,
6. Temat trudny Szara strefa w Polsce – tylko dla specjalności finanse przedsiębiorstw, bo
rachunkowość musi mieć rozdział typowo rachunkowy albo audytowy – opisanie co to
jest, jak funkcjonuje, w części empirycznej zrobić badania (anonimowe!) wśród znajomych komu pracodawca uczciwie płaci ZUS za całe wynagrodzenie, kto pracuje w ogóle
bez rejestracji, komu w nieskończoność przedłużają umowy czasowe o dzieło albo
umowy – zlecenie, jakie sztuczki stosuje się aby uniknąć konsekwencji karnych (np.
gotowe umowy o pracę jak jest kontrola to się tylko dopisuje aktualną datę).
7. Temat trudny – biegły rewident a oszustwa finansowe. Opisać co i w jaki sposób biegły
bada a potem przedstawić przestępstwa, których nie jest w stanie wykryć – np. nie
ewidencjonowanie obrotu, itd. W części empirycznej zrobić ankietę wśród 2 – 3 biegłych
(najlepiej więcej, ale zdaję sobie sprawę jakie to trudne) aby ocenili, które z
wymienionych przez Państwa przestępstw jest bardzo trudnych do wykrycia przez
biegłego i jak on ewentualnie może próbować te sprawy wykryć.
8. Sprawozdanie według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości –
podobieństwa i różnice. W części empirycznej wymyśleć około 30 transakcji,
zaksięgować je, a następnie stworzyć pełne sprawozdanie finansowe według standardów
polskich i międzynarodowych (razem z informacją dodatkową, może jej być więcej niż
wymagane minimum, wiem, że z tym jest kłopot). Potem porównać sprawozdania i
2
wskaźniki finansowe. Zalecam oczywiście tak wymyśleć operacje aby ewidentnie
pokazywały różnice w podejściu.
9. Wciąż aktualny temat – porównanie wskaźników finansowych sprawozdań
sporządzonych wg UoR a MSR (spółki giełdowe publikowały w latach 2004 / 2005
sprawozdania w obydwu układach) – uzgodnić ze mną branżę jaką Państwo przebadają
do części empirycznej (nie brać budowlanki).
10. Opodatkowanie firm zagranicznych w Polsce na przykładzie hipermarketów – ściągnąć
przez Infoveriti sprawozdania finansowe Carefoura, Tesco, M1, Żabki, Biedronki, itd.
Dokonać analizy opodatkowania podatkiem dochodowym, opodatkowania
wynagrodzeń, porównać te obciążenia fiskalne z wybranymi mniejszymi polskimi
firmami jak Społem, inne. Trzeba sprawdzić czy będą dostępne sprawozdania i uzgodnić
ze mną jakie firmy stworzą grupę „duże, zagraniczne” a jakie „polskie, średnie”.
11. Zależność polskiego eksportu i importu od kursu walutowego – opisać zmiany polskiego
importu i eksportu w zależności od poziomu kursu walutowego, spróbować określić
zależność pomiędzy nimi.
3
Download