gimnazjum1-1 1.Co to są PYTANIA EGZYSTENCJALNE? To pytania

advertisement
gimnazjum1-1
1.Co to są PYTANIA EGZYSTENCJALNE?
To pytania ogólne, dotyczące najważniejszych spraw w życiu (np. o życiu, o celu i sensie życia, o
cierpieniu, o istnieniu świata, o Bogu, o losie człowieka po śmierci). Wybiegają one poza potrzeby
czysto przyziemne (np. jeść, spać, bawić się)
2.Kto lub co odpowiada nam na PYTANIA EGZYSTENCJALNE?
Wiara i religia odpowiadają nam na te życiowe pytania pokazując rolę Boga w naszym życiu. Na
pytania chce także odpowiedzieć nauka – filozofia, ale robi to tylko w oparciu o ludzkie myślenie.
3.Co to jest TEOLOGIA?
Nauka mówiąca o Bogu, stara się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z Bogiem, z naszą
religią, życiem nadprzyrodzonym. Głównym źródłem z którego dane czerpie teologia chrześcijańska
(katolicka) jest Objawienie zapisane w Biblii
4.Czemu służyło NATCHNIENIE BIBLIJNE?
Ten dar Boży służył ludziom, którzy byli autorami lub bohaterami ksiąg biblijnych, aby dobrze
przekazali Boże Słowa i zamiary wobec ludzi, na kartach Biblii.
5.Czy NATCHNIENIE BIBLIJNE jest takie samo jak u zwykłych pisarzy czy poetów?
To natchnienie u autorów ksiąg biblijnych nie jest takie samo jak u każdego pisarza czy poety. Ma
szczególne zadanie – by autor wiernie przekazał i zapisał to czego sobie życzy Bóg lub by był dobrym
narzędziem w rękach Boga przez swoje słowa i czyny.
6.Komu towarzyszyło biblijne NATCHNIENIE DO DZIAŁANIA?
Prorokom i przywódcom narodu wybranego, którzy działali zgodnie z zamysłem Boga.
7.Kto był obdarzony biblijnym NATCHNIENIEM DO MÓWIENIA?
Przede wszystkim prorocy i Apostołowie, ale także niektóre inne postacie które wypowiadały się na
kartach Biblii
8.Komu towarzyszyło biblijne NATCHNIENIE DO PISANIA?
Ludziom, którzy spisali albo zredagowali (poukładali, uporządkowali) słowo Boże w Księgach
(zwojach) Biblii. Dzięki temu natchnieniu Biblia jest słowem samego Boga wyrażonym ludzka mową.
9.Co to jest OBJAWIENIE (ogólnie)?
Jest to ukazywanie się Boga ludziom na różne sposoby.
10.Co to jest OBJAWIENIE NATURALNE?
Ukazywanie się Boga tak że możemy go poznać przez świat stworzony, piękno przyrody, kosmosu,
natury.
11.Co to jest OBJAWIENIE HISTORYCZNE-BIBLIJNE?
Ukazywanie się Boga tak że możemy go poznać przez wydarzenia z historii świata a szczególnie te
zapisane w Biblii. Najważniejszą częścią objawienia historycznego jest życie, dzieło, wydarzenia,
słowa i misja Jezusa Chrystusa.
12.Co to jest OBJAWIENIE PUBLICZNE?
Pokazanie się Boga w historii i dziejach narodu wybranego, Jezusa Chrystusa oraz Kościoła z czasów
Apostołów. To Objawienie zawiera się w Biblii od jej pierwszej Księgi (Rodzaju) do ostatniej
(Apokalipsy św. Jana)
13.Co to jest OBJAWIENIE PRYWATNE?
Pokazanie się Boga lub kogoś ze świętych indywidualnej osobie lub grupie ludzi. (np. Lourdes, Fatima,
Medjugorie i in.)
14. Czy jest w sumieniu OBOWIĄZEK PRZYJĘCIA i UWIERZENIA w Objawienie?
Objawienie publiczne powinien (pod grzechem) przyjąć każdy ochrzczony (katolik, chrześcijanin).
Objawienie prywatne ma obowiązek w sumieniu przyjąć tylko osoba do której jest skierowane. Inni
ludzie mogą je przyjąć ale nie muszą
Download