Transport miejski

advertisement
Czysty transport miejski
Możliwości i warunki finansowania
projektów transportowych
z funduszu CIVITAS II
6 Programu Ramowego UE
Inicjatywa CIVITAS II
kierowana jest do ambitnych miast,
zainteresowanych wprowadzeniem
nowoczesnych rozwiązań w transporcie
miejskim, w tym strategii
zrównoważonego transportu miejskiego
CIVITAS I
CIVITAS II - Cele
testowanie innowacyjnych strategii
i zintegrowanych rozwiązań
obejmujących:
politykę transportową i technologie
utrzymanie (lub poprawa) obecnego
udziału środków transportu, zwłaszcza
w odniesieniu do „środków
alternatywnych”
CIVITAS II - Zakres
technologie i dostępna infrastruktura
(pojazdy, rodzaje paliw, stacje paliwowe)
narzędzia polityczne
Technologie
Cel: poprawa jakości usług transportowych
poprzez obniżenie emisji i redukcję hałasu
transport pasażerski i przewozy ładunków:
efektywny energetycznie
ekonomiczny
czysty
wykorzystujący paliwa
alternatywne
Technologie - czysty transport
wymiana filtrów w pojazdach służb
oczyszczania miasta
zakup pojazdów o napędzie elektrycznym
do dystrybucji towarów w centrum miasta
Technologie - czysty transport
wprowadzenie autobusów i taksówek na CNG
poprawienie połączeń pomiędzy centrami i
odległymi częściami miast
Strategie zarządzania popytem
wjazd tylko dla pojazdów ekologicznych
wydzielenie pasów tylko dla autobusów
Strategie zarządzania popytem
promocja ruchu rowerowego – wytyczenie ścieżek
rowerowych wiodących do centrum miasta
ograniczenia wjazdu dla samochodów osobowych,
zwiększenie częstotliwości kursowania trolejbusów
ograniczenia czasu parkowania
dla ciężarówek
Pozyskiwanie środków na cele transportowe
Cel: wprowadzenie Strategii Zintegrowanych
Opłat – zmniejszenie zatłoczenia zwiększenie
korzystania z transportu publicznego
ustanowienie schematów opłat za parkowanie
i korzystanie z transportu publicznego
zapewnienie miejsc parkowania dla osób
korzystających z transportu publicznego
Pozyskiwanie środków na cele transportowe
opracowanie strategii partnerstwa publicznoprywatnego dla budowy i eksploatacji
infrastruktury drogowej
redukcja NOx i cząstek stałych poprzez
wprowadzenie zachęt cenowych dla firm
transportowych na zakup ciężarówek z
napędem CNG
Zbiorowy transport pasażerski - stymulowanie
poprawy świadczonych usług
integracja transportu publicznego i rowerowego
Zbiorowy transport pasażerski - stymulowanie
poprawy świadczonych usług
transport rzeczny
zintegrowana
karta miejska
Nowe formy korzystania i własności
samochodów
„car-pooling”
Innowacyjne ‘miękkie’ środki zarządzania
mobilnością
kampania promująca zrównoważoną
mobilność
Nowe koncepcje dystrybucji towarów
wykorzystanie istniejącej infrastruktury
logistyka B2B i B2C
opracowanie modelu finansowania
modernizacji taboru w kierunku napędu CNG
zachęty dla przewoźników w celu poprawy
wskaźnika wykorzystania taboru w
przewozach wewnątrz miasta
Systemy zarządzania transportem i usługi dla
podróżujących
system informacji na przystankach o
dostępnych połączeniach
Systemy zarządzania transportem i usługi dla
podróżujących
wprowadzenie systemów sterowania ruchem,
co prowadzi do zwiększenia przepustowości
dróg
system informacji w czasie rzeczywistym
zarządzanie taborem za pomocą systemu GPS
usprawnienia w systemie opłat za transport
publiczny
CIVITAS Forum – kontakty i dyskusje
Celem jest rozpowszechnianie informacji i
dobrych praktyk.
Forum otwarte jest dla wszystkich
zainteresowanych
www.civitas-initiative.org
Kto może uczestniczyć?
preferowane miasta średniej wielkości (do
500 tysięcy mieszkańców)
zwłaszcza miasta z Krajów Kandydujących
pary miast:
- miasto-lider – w tej roli mile widziane miasta
z Krajów Kandydujących
- miasto-naśladowca
Budżet i dofinansowanie
50 milionów euro
badania 50%
inwestycje 35%
zarządzanie projektem 100%
(<7% dofinansowania UE)
Oczekiwane rezultaty
zaproponowany pakiet działań powinien
doprowadzić do istotnych zmian w zakresie
udziału różnych środków transportu w
realizacji potrzeb transportowych oraz
zmniejszenia zatłoczenia i korków ulicznych w
całym mieście lub na wybranym obszarze
miasta
rekomendacje dotyczące zmian w zakresie
polityki transportowej w miastach
Ważne terminy
17 czerwca 2003 otwarcie konkursu
termin zamknięcia – 17 grudnia 2003
Ważne adresy
informacje
- na stronie KPK:
http://www.6pr.pl/n/p/6b/index.html
- na stronie KE:
www.cordis.lu
Download