Uploaded by wysocki.info

Giełdy transportowe

advertisement
1.
Definicja giełd transportowych
Giełda transportowa– platforma wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami a
przedsiębiorstwami spedycyjnymi, mająca na celu ułatwienie komunikacji i przyspieszenie
zawierania transakcji w branży transportowej. Umozliwia zamieszczenie oferty wolnego ładunku
lub pojazdu oraz zawarcie umowy.
2.
Podział giełd transportowych
W zależności od zasięgu: • lokalne, • krajowe, • europejskie, • międzynarodowe.
W zależności od charakteru: • specjalistyczne, • ogólne.
3.
Funkcjonalność giełd transportowych
Dodatkowe funkcjonalności
Charakterystyka
Serwisy informacyjne
Za ich pośrednictwem prezentowane są najważniejsze
informacje na temat branży logistycznej, w tym np. o
dostępności parkingów czy zmian w przepisach
transportowych
Komunikatory tekstowe i głosowe
Umożliwiają prowadzenie przez internet rozmów z
kontrahentami na temat szczegółowych warunków
zleceń
Planowanie i monitorowanie tras
Za pomocą aplikacji związanych z tą funkcjonalnością
przewoźnicy mogą wyznaczać najbardziej optymalne
przebiegi tras oraz szacować koszty przewozu, a także
monitorować pojazdy
Giełda wolnych powierzchni
Umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni
magazynowych
oraz czasowe składowanie ładunków przez
przewoźników
Prowadzenie mediacji i windykacja
Umożliwia dochodzenie od innych firm należności oraz
należności
prowadzenie z nimi mediacji
Automatyczne potwierdzanie transakcji i Umożliwia dokonywanie wszelkich czynności
realizowanie operacji finansowych
związanych z potwierdzaniem transakcji oraz
dokonywaniem wpłat
->
-Poprawa wydajności floty przedsiębiorstw transportowych poprzez redukcję „pustych powrotów”
-Możliwość znalezienia ładunku odpowiedniego do oferowanej przestrzeni ładunkowej (produkty
głęboko mrożone, zwierzęta żywe itp.)
-Wysoka aktualność ofert poprzez kontakt w czasie rzeczywistym - online.
- Dostęp do ofert przez 24h/dobę.
-Możliwość korzystania z giełdy transportowej przy użyciu telefonu komórkowego.
-Giełda transportowa stanowi wsparcie i uzupełnienie podstawowej działalności uczestników
platformy.
4.
Problemy giełd transportowych
• próby uzyskania dostępu do giełdy przez nieuczciwe firmy
• nierzetelni przedsiębiorcy, niepłacący za wykonane usługi
• konieczność dokładnej weryfikacji nowych członków
5.
Różnice w giełdach transportowych – czynniki wyróżniające
• ilość ofert na giełdzie
• jak długo giełda działa na rynku transportowym
• możliwość bezpłatnego przetestowania giełdy
• koszt przystąpienia do giełdy
• co jest zawarte w cenie
• co wyróżnia giełdę spośród innych
• warunki, które należy spełnić aby zostać członkiem giełdy
• warunki wypowiedzenia umowy
• bezpieczeństwo
6.
Składowe giełd transportowych ?
• możliwość umieszczania szczegółowych informacji dotyczących ładunków, wolnych pojazdów,
które mogą być wykorzystane do realizacji usług transportowych oraz informacji o możliwości
kontaktu z dysponentami
• każdy zainteresowany podmiot może podać swoją ofertę o wolnej przestrzeni ładunkowej lub
ładunkach
• giełdy różnią się od siebie, ale mają jedną wspólną zasadę działania: oferują wolne ładunki i
ładunki powrotne, a także wolne pojazdy. Niektóre z nich oprócz wymiany informacji o wolnych
pojazdach i ładunkach oferują klientom również inne dodatkowe usługi takie jak serwis
informacji z branży logistycznej, aplikacje wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
transportowym czy też różnego typu kalkulatory czy aplikacje do planowania tras.
7.
Korzyści z giełd transportowych
 możliwość rozszerzania rynku kierowanego przedsiębiorstwa, dzięki kontaktowi z nowymi
firmami.
 poprawa w zapełnieniu pustych przestrzeni ładunkami, za czym idzie mniejsza ilość pustych
przebiegów środków transportowych
 informacjom dotyczącym obecnej sytuacji pogodowej czy aktualnymi przepisami prawnymi
 szybkie wyszukiwanie wolnych pojazdów w całej Europie
 szybkie wyszukiwanie ładunków powrotnych
 szybka realizacja zleceń transportowych i frachtów,
 szybkie nawiązywanie nowych kontaktów transportowych,
 redukcję kosztów transportu
8.
Wymagania stawiane przed spedytorami

szczególne umiejętności organizacyjne i negocjacyjne

charyzma i łatwość nawiązywanie kontaktów z klientami i współpracownikami. umiejętność -pracy w stresie i podejmowanie szybkich decyzji

zdolność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia

znajomość aktualnych przepisów prawnych i świadomość kosztowa

podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna i dobra pamięć to dodatkowe, pożądane cechy
dobrego spedytora

9.
umiejętność szybkiej oceny rentowności zleceń
Oczekiwania użytkowników giełd transportowych
• prostota oraz szybkość obsługi aplikacji giełdowych, ich czytelność oraz łatwość użytkowania,
• szybkość pracy, szybkie tempo przetwarzania informacji, oferowanie nowych rozwiązań,
• przejawiająca się w dużej ilości użytkowników skuteczność giełdy, co znaczy, że giełda
transportowa ma charakteryzować się znaczącym udziałem w rynku,
• pewność ciągłości pracy, a konkretniej niezawodność, która objawia się ograniczeniem
występowania awarii systemu giełdowego.
• zminimalizowanie ryzyka wynikającego z zawierania kontaktów biznesowych z nowo poznanymi,
niewystarczająco zaufanymi przedsiębiorstwami.
▪ większy wpływ na optymalizowanie rynku usług transportowych poprzez zminimalizowanie jego
sezonowości
Download