Lista zjawisk występujących często u dorosłych dzieci alkoholików

advertisement
Lista zjawisk występujących często u dorosłych dzieci alkoholików- nie tylko u DDA i nie u wszystkich !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Obawa przed utratą własnego ja w bliskich związkach uczuciowych
 Miewam obawy, że bliski i silny związek uczuciowy z drugim człowiekiem może mnie nadmiernie pochłonąć, że zatracę w nim
siebie.
 Obawiam się, że angażując się emocjonalnie w związki z innymi ludźmi mogę się wypalić wewnętrznie.
Obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności
 Wydaje mi się, że ktoś, przy bliskim poznaniu mnie, przekona się o tym, jaka jestem i straci dla mnie zainteresowanie i uznanie.
 Obawiam się, że przy dogłębnym poznaniu mojej osoby, trudno jest mnie cenić i lubić.
Obawa przed porzuceniem
 Pojawia się we mnie myśl, że osoba, która jest mi bardzo bliska, może mnie opuścić.
 Gdy dochodzi do konfliktów i napięć między mną i bliską mi osobą, pojawiają się we mnie obawy, że może mnie ona opuścić.
Brak umiejętności harmonijnego rozwijania i pogłębiania związków z ludźmi
 Napotykam trudności w harmonijnym pogłębianiu i utrzymywaniu relacji z bliskimi mi osobami.
 Mam skłonności do wchodzenia w związek uczuciowy od razu na głębokim poziomie.
Podatność na zranienie uczuciowe
 Jestem osobą wrażliwą, której uczucia stosunkowo łatwo zranić.
 Rozpoznaję takie miejsca w środku siebie, których dotknięcie z zewnątrz może zaboleć.
Obawa przed okazywaniem swoich uczuć
 Nie jest mi łatwo wyrażać swoje uczucia i otwierać się przed innymi.
 Jestem uważna i powściągliwa w odsłanianiu najbardziej osobistych miejsc w sobie, ponieważ może to być niebezpieczne.
Obawa przed konfliktem i okazywaniem gniewu
 Obawiam się konfliktów i napięć w kontaktach między ludźmi i staram się unikać tego typu zadrażnień
 Obawiam się swojego gniewu i staram się unikać wyrażania złości.
Obawa przed utratą kontroli
 Żeby czuć się bezpiecznie i pewnie muszę dysponować sporą ilością wpływu na sytuację, w której się znajduję i w jakiś
sposób ją kontrolować.
 obawiam się, że jeśli nie będę panować nad sytuacją (wiedzieć co się dzieje, przewidywać), to może się stać coś złego.
Krańcowe skłonności do nadmiernego podejmowania odpowiedzialności lub uchylania się od niej
 Trudno mi dzielić się odpowiedzialnością za stan spraw, z którymi jestem związana: biorę wszystko na siebie albo się
wycofuję
 Mam tendencję do nadmiernego rozpatrywania swojej odpowiedzialności za to, co dzieje się w moim życiu – czasem czuję się
całkowicie odpowiedzialny za wszystko, czasem zaś czuję, że nic ode mnie nie zależy.
Nadmierne poczucie lojalności
 Jestem zdolna do maksymalnej lojalności nawet wobec osób, które na to nie zasługują.
 Wiernie trwam przy podjętych kiedyś zobowiązaniach, nawet wtedy, kiedy płacę za to dużą cenę.
Obawa przed pozytywnymi oczekiwaniami
 Staram się nie oczekiwać pozytywnego biegu wydarzeń, bo boję się rozczarować.
 Marzenia i wyobrażenia o pozytywnych wydarzeniach, które mogą mnie spotkać, wzbudzają we mnie niepokój.
Niski poziom zaufania do ludzi
 Wydaje mi się, że mogę polegać tylko na sobie.
 Jestem raczej nieufna i ostrożna w stosunku do innych ludzi, nie jest łatwo pozyskac sobie moje zaufanie.
Poczucie odmienności i odizolowania od innych ludzi
 Znam dobrze niemiłe poczucie odmienności od innych ludzi.
 Trudno jest mi doświadczać poczucia wspólnoty z innymi ludźmi, odczuwam, że istnieje jakaś bariera między mną a nimi.
Poczucie niskiej wartości i negatywny stosunek do siebie
 Mam gotowość do bardzo surowego oceniania siebie i swojego postępowania.
 Jest mi trudno doświadczać poczucia własnej wartości i tożsamości.
Niski poziom zdolności odprężenia się i zabawy
 Mam trudności z rozluźnianiem się i ze spontanicznym angażowaniem się w beztroską zabawę.
 W chwilach poświęconych zabawie zaczynam kontrolować swoje postępowanie lub ogarnia mnie smutek.
Tendencja do kłamania w sytuacji, w której łatwo by mówić prawdę
 Mam tendencję do mówienia czegoś innego, niż to, co rzeczywiście myślę.
 Zdarza mi się odruchowo skłamać, mimo że nie ma takiej potrzeby.
Trudności w doprowadzeniu do końca zaczętych przedsięwzięć
 Zdarza się, że mimo dużego zaangażowania na początku jakichś działań, później rezygnuję z podjętego wysiłku.
 Trudno jest mi wytrwale doprowadzić do końca to, co zacząłem.
Zbyt silne reagowanie na zmiany, których nie można kontrolować
 Reaguje wyraźnym napięciem i niepokojem na zmiany w sytuacjach, których nie mogę kontrolować.
 Mam trudności z przystosowaniem się do zmian, które nie zależą ode mnie.
Tendencja do uporczywego poszukiwania aprobaty i potwierdzania własnej wartości
 Mam tendencję do usilnego poszukiwania aprobaty i potwierdzania własnej wartości.
 Reakcje innych ludzi na moje postępowanie są dla mnie wskaźnikiem własnej wartości.
Tendencja do impulsywnych zachowań i reakcji
1
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
 Mam tendencję do angażowania się w działanie bez zastanowienia i bez zwracania uwagi na konsekwencje.
 Mam skłonność do pochopnego podejmowania decyzji, bez rozważenia innych możliwości.
Niepewność dotycząca normalności
 Mam trudności w jasnym wyobrażaniu sobie tego, co jest normalne i zdrowe we wzajemnych kontaktach między ludźmi
 Pojawiają mi się wątpliwości co do tego, co jest w życiu normalne.
Tendencja do znajdowania satysfakcji raczej w kryzysach i kryzysach chaosie niż w spokojnym i ustabilizowanym życiu
 Nie znajduję zadowolenia w spokojnym i ustabilizowanym życiu.
 Więcej satysfakcji dostarczają mi sytuacje kryzysowe niż spokój codziennego dnia.
Tendencja do doświadczania życia z pozycji „ofiary”
 Mam tendencję do wikłania się w sytuacje, w których to ja przede wszystkim ponoszę koszty.
 Stosunkowo łatwo mogę się znaleźć w sytuacji, w której pojawia się we mnie poczucie skrzywdzenia.
Tendencja do „czarno-białego” widzenia świata w trudnych sytuacjach
 W trudnych sytuacjach mam skłonność do podejmowania skrajnych decyzji.
 W sytuacjach kryzysowych mam skłonność do czarno-białego widzenia świata/
Tendencja do obronnego zaprzeczania
 Gdy przeczuwam zagrożenie, to unikam myślenia o nim – staram się utwierdzić w przekonaniu, że wszystko jest w porządku.
 Gdy wzrasta mój niepokój, obawy, staram się unikać konfrontacji z ich źródłami, wolę się nie zagłębiać w przykre sprawy.
Trudności w odróżnianiu litości od miłości
 Mam tendencję do angażowania się w związki z osobami, którym jestem potrzebna lub mogę pomóc.
 Mam skłonności do wybierania na swojego partnera osób nieszczęśliwych, budzących współczucie lub litość.
Tendencja do pozostawania w trudnych sytuacjach dłużej, niż inni, bez zważania na koszty osobiste.
 W trudnych sytuacjach mam problemy z rozpoznaniem w odpowiednim momencie, że już nic więcej nie zdołam zrobić w
danej sprawie.
 Mam problemy z wychodzeniem z sytuacji będących dla mnie zbyt dużym obciążeniem – bez względu na koszty osobiste,
jakie ponoszę.
Cierpienie spowodowane zalegającym smutkiem
 Dobrze jest mi znane uczucie obezwładniającego smutku.
 czasami ogrania mnie przygnębienie bez jakiegoś wyraźnego powodu.
Obawa przed utratą
 Zmiana w życiu kojarzy mi się ze stratą.
 Często towarzyszy mi obawa, że mogę stracić coś, na czym mi w życiu zależy.
Obawy przed przeżywaniem uczuć
 Odczuwam wyraźne opory wewnętrzne utrudniające mi pełne i swobodne przeżywanie uczuć.
 Czuję, że jest cos, co krępuje moja spontaniczność i ogranicza wyrażanie uczuć.
Poczucie winy przy robieniu czegoś dla siebie
 Gdy robię coś dla siebie, pojawia się poczucie, że to jest nie w porządku, iż koncentruję się na sobie a nie na innych.
 Uważam, że nie mam prawa zajmować się swoimi potrzebami.
Trudności w harmonijnej współpracy z innymi i tendencja do wykonywania trudnych zadań na własną rękę
 W ciężkich sytuacjach trudno jest mi zaufać, że inni sobie z nim poradzą i wolę sam wykonywać najważniejsze zadania.
 Trudno jest mi harmonijnie współpracować z innymi, ponieważ mam tendencję do podejmowania za nich obowiązków i
zadań.
Poczucie wewnętrznego przymusu bycia dzielną osobą i nie poddawania się momentom słabości
 Muszę być przygotowany na spotkanie różnych przeciwieństw i coś wewnątrz mnie zmusza do bycia dzielną osobą.
 Nie mogę sobie pozwolić na poddawanie się momentom słabości.
Trudności w uzyskiwaniu zadowolenia z siebie, nawet w przypadku jednoznacznych sukcesów.
 Trudno mi jest cieszyć się swoimi sukcesami.
 Mam skłonność do przypisywania swoich sukcesów zewnętrznym okolicznościom.
Tendencja do nałogów i przymusowych czynności
 Palenie tytoniu
 Picie alkoholu
 Objadanie się lub głodzenie
 Zażywanie środków uspokajających, przeciwbólowych itp.
 Agresywne reakcje
 Specyficzne nawyki seksualne
 Obgryzanie paznokci
 Dręczące myśli
 Dręczące nawyki w życiu codziennym (sprzątanie, częste mycie itp.)
Tendencje do schorzeń psychosomatycznych
 Stany podgorączkowe, Stany zapalne
 Bóle i kłucia w różnych miejscach ciała
 Lekkie przeziębienia, Katary
 Rozstroje żołądka, Krwawienia
 Inne – jakie? …………………………………..
2
3
Download