Rodzaje sieci i topologie

advertisement
Anna Butryn, Rodzaje i topologie sieci
Rodzaje i topologie sieci
Ze względu na obszar pracy rozróżnia się trzy rodzaje sieci.
1. Sieci lokalne LAN (ang. Local Area Network).
2. Sieci kampusowe – kilka sieci LAN.
Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSiP, Warszawa 2012
1
Anna Butryn, Rodzaje i topologie sieci
3. Sieci rozległe WAN (ang. Wide Area Network).
Topologia sieci (ang. network topology) określa strukturę połączeń fizycznych i logicznych
pomiędzy komputerami pracującymi w sieci.
Rozróżnia się trzy główne topologie fizyczne:
 magistrali,
 gwiazdy,
 pierścienia.
Topologia logiczna sieci określa sposób, w jaki komputery komunikują się ze sobą za
pośrednictwem medium sieciowego. Dwie najpowszechniejsze topologie logiczne to:
rozgłaszanie i przekazywanie tokenu.
Topologia magistrali (rozgłaszania) oznacza, że każdy komputer wysyła przekazywane
dane do wszystkich komputerów podłączonych do sieci. Nie ma określonej kolejności
korzystania z sieci przez poszczególne stacje. W obecnie działających sieciach Ethernet
obowiązuje komunikacja punkt-punkt – każdy komputer komunikuje się z portem
przełącznika.
Drugi ze sposobów polega na tym, że dostęp do sieci jest kontrolowany przez przekazywanie
elektronicznego tokenu kolejno do każdego komputera. Gdy komputer odbierze token, może
wysyłać dane przez sieć. Jeśli nie ma danych do wysłania, przekazuje token do następnego
komputera i cykl się powtarza.
Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSiP, Warszawa 2012
2
Anna Butryn, Rodzaje i topologie sieci
Możliwe są następujące konfiguracje połączeń.
Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSiP, Warszawa 2012
3
Anna Butryn, Rodzaje i topologie sieci
Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSiP, Warszawa 2012
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards