MS Word - Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu

advertisement
Monika Lubina
Siemianowice, 9.XII.2011
logopeda
Sprawozdanie z pracy logopedycznej w punktach przedszkolnych 7, 9, 10,11
W Przedszkolu nr 7 zostało przebadanych pod kątem wymowy i budowy narządów
artykulacyjnych 19 dzieci (jedno dziecko było nieobecne) – w tym 13 dziewcząt i 6 chłopców. U
jednej dziewczynki stwierdzono wymowę prawidłową, u 9 dzieci wymowę w normie wiekowej,
u 7 wady wymowy, u jednego – niepłynność mowy, u jednego Opóźniony Rozwój Mowy (u
dziecka tego pojawiały się jedynie wyrażenia dźwiekonaśladowcze i sylaby otwarte).
Wśród wad wymowy stwierdzono:
Sygmatyzm – 4 dzieci
Rotacyzm – 1 dziecko
Lambdacyzm – 5 dzieci
Międzyzebowe /t,d,n/ - - 2 dzieci
Kappacyzm i Gammacyzm – 1 dziecko
Nieprawidłowe głoski /f,w/- 1 dziecko
Wady zgryzu lub nieprawidłowe uzębienie stwierdzono u 6 dzieci.
W Przedszkolu nr 9 przebadano 18 dzieci, dwoje było nieobecnych. Przebadano pod kątem
wymowy i budowy narządow artykulacyjnych 7 dziewczynek i 11 chłopców. Wymowę
prawidłową stwierdzono u 2 dzieci, wymowę w normie wiekowej u 7, wady wymowy u 8,
Opóźniony Rozwój Mowy u 1 dziecka.
Wystąpiły następujące wady wymowy:
Sygamatyzm – 4 dzieci
Lambdacyzm – 3 dzieci
Kappacyzm i Gammacyzm-2 dzieci
Międzyzębowe /t,d,n/ - 2 dzieci
Wymowa bezdźwięczna – 1 dziecko.
Nieprawidłowości zgryzu, uzębienia lub skrócone wędzidełko stwierdzono u 5 dzieci.
W Przedszkolu nr 10 zbadano-14 dziewczynek i 6 chłopców
Wymowę prawidłową osiągnęło 1 dziecko,
a wymowę w normie stwierdzono u 5 dzieci. U pozostałych stwierdzono:
Opóźnony Rozwój Mowy- 6 dzieci
Sygamatyzm – 2 dzieci
Lambdacyzm – 1 dziecko
Kappacyzm i Gammacyzm-2 dzieci
Międzyzębowe /t,d,n/ - 1 dziecko
Wymowa bezdźwięczna – 2 dzieci.
Nieprawidłowości zgryzu, uzębienia lub skrócone wędzidełko stwierdzono u 6 dzieci.
W Przedszkolu nr 11 zbadano10 dziewczynek i 10 chłopców.
Wymowę prawidłową stwierdzono u 1 dziecka,
wymowę w normie wiekowej stwierdzono u 6 dzieci.
Projekt „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu”
Nr umowy o dofinansowanie projektu UDA -POKL .09.01.01-24-075/10 - 00
w ramach POKL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro projektu: Referat Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
ul. 1 Maja 1a 41-100 Siemianowice Śl.
[email protected] www.lpp.siemianowice.pl
Opóźniony Rozwój Mowy – 4 dzieci
Sygamatyzm – 3 dzieci
Lambdacyzm – 3 dzieci
Kappacyzm i Gammacyzm-1 dziecko
Międzyzębowe /t,d,n/ - 2 dzieci
Betacyzm – 1 dziecko.
Nieprawidłowe /f,w/ - 1 dziecko
Nieprawidłowości zgryzu, uzębienia lub skrócone wędzidełko stwierdzono u 6 dzieci.
STATYSTYKA OGÓLNA
Ogółem przebadano 77 dzieci w wieku o 2,5 -4,5 roku, w tym 44 dziewczynki, 33 chłopców.
Nie przebadano 3 dzieci z powodu ich nieobecności.
Wymowa prawidłowa: 5 dzieci
Wymowa w normie wiekowej: 27 dzieci
Opóźniony Rozwój Mowy: 12 dzieci
Niepłynność Mowy – 1 dziecko
Wady wymowy – 38 dzieci
Sygmatyzm- 13 dzieci
Rotacyzm – 1 dziecko
Lambdacyzm-12 dzieci
Międzyzębowe /t,d,n/ - 7 dzieci
Kappacyzm i Gammacyzm – 6 dzieci
Nieprawidłowe /f,w/ - 2 dzieci
Mowa Bezdźwięczna – 3 dzieci
Betacyzm – 1 dziecko
Nieprawidłowości zgryzu, uzębienia lub skrócone wędzidełko – 23 dzieci
Obserwacja logopedyczna została zanotowana w karcie logopedycznej oddzielnie dla każdego
dziecka. Została w niej uwzgledniona diagnoza, sposób wymowy wszystkich polskich głosek,
zaobserwowane nieprawidłowości zgryzu oraz narządów artykulacyjnych oraz w niektórych
wypadkach zakres słownictwa.
Projekt „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu”
Nr umowy o dofinansowanie projektu UDA -POKL .09.01.01-24-075/10 - 00
w ramach POKL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro projektu: Referat Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
ul. 1 Maja 1a 41-100 Siemianowice Śl.
[email protected] www.lpp.siemianowice.pl
Download