Lista ofert spełniających wymagania formalne (NPZ.CO5_3

advertisement
Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie Celu operacyjnego 5: Promocja
zdrowego i aktywnego starzenia się, ogłasza:
I. listę ofert spełniających wymagania formalne,
II. listę ofert podlegających odrzuceniu z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych.
Kolejne wyniki konkursów w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Komisje
Konkursowe podadzą w późniejszym terminie.
I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
Nr ogłoszenia
Nazwa zadania
Cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
3. Działania edukacyjne:
1) Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej
i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego
wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
Organizacja szkoleń dla fizjoterapeutów w zakresie problematyki geriatrycznej
i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego
wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
NPZ.CO5_3.1_1_2017
Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o.
Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
1
II. Lista ofert podlegających odrzuceniu z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych:
Nr ogłoszenia
Nazwa zadania
Cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
3. Działania edukacyjne:
1) Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej
i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego
wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
NPZ.CO5_3.1_1_2017
Organizacja szkoleń dla fizjoterapeutów w zakresie problematyki geriatrycznej
i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego
wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
G-PHARMA Consulting Sp. z o.o.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected].
2
Download