Matka Ziemia – historia rodów ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim

advertisement
Informacja prasowa 30.05.2017
Matka Ziemia – historia rodów ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim
Muzeum Śląskie, z okazji obchodów Roku Reformacji, zaprasza 3 czerwca o godz. 17.00 na
spotkanie poświęcone historii rodów ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim, ze szczególnym
uwzględnieniem rodziny Niedobów, ich dorobku, tradycji i ogromnego wkładu w kulturę górali
śląskich. Dyskusji towarzyszyć będzie projekcja filmu „A życie toczy się dalej” TVP Katowice oraz
promocja książki „Matka Ziemia” autorstwa Andrzeja Niedoby.
Podczas wydarzenia porozmawiamy o źródłach i konsekwencjach reformacji na ziemi cieszyńskiej, o
cieszyńskich rodach ewangelickich i ich wkładzie w polskie życie duchowe. Przybliżymy również postać
Władysława Niedoby, którego losy ułożyły się w niezwykłą opowieść. Gdyby nie wybuch II wojny światowej
zostałby zapewne śpiewakiem operowym z wizją kariery w La Scali. Wojna zniweczyła te plany, ale talent i
osobowość Władysława Niedoby sprawiły, że po wojnie odegrał ważną rolę twórcy i animatora kultury polskiej
na Zaolziu.
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wysłuchać prezentacji i prelekcji: prof. Karola Daniela Kadłubca,
badacza kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego; dr Marii Lipok-Bierwiaczonek, etnolożki, autorki
wystawy „Górale śląscy” i licznych artykułów poświęconych kulturze góralskiej; księdza Waldemara
Szajthauera, znanego animatora nie tylko życia religijnego, ale także kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim; a
także Andrzeja Niedoby, publicysty i dramaturga, nestora rodu Niedobów.
Dyskusji towarzyszyć będzie projekcja filmu „A życie toczy się dalej” Ewy Kozik o Adamie Niedobie, nauczycielu,
założycielu zespołu „Wisła”, pomysłodawcy Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Podczas spotkania odbędzie się także
promocja książki „Matka Ziemia” Andrzeja Niedoby, najstarszego męskiego potomka rodu. Publikacja stanowi
zbiór archiwalnych reportaży ze Śląska Cieszyńskiego z komentarzem dotyczącym późniejszych losów
bohaterów.
Matka Ziemia
3.06 / sobota / godz. 17.00 / wstęp 1 zł / audytorium
Bilet wstępu uprawnia do zwiedzania wystaw Muzeum w godzinach 16.00–20.00.
Prof. Karol Daniel Kadłubiec – polski etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka Śląska
Cieszyńskiego, autor książek oraz około 600 artykułów naukowych, pracownik Uniwersytetu Ostrawskiego
i Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.
Dr Maria Lipok-Bierwiaczonek – w latach 1985–2004 kierownik Działu Etnografii Muzeum Śląskiego,
twórczyni i dyrektorka Muzeum Miejskiego w Tychach (do 2014), etnolog, autorka wystawy „Górale śląscy”,
zrealizowanej w Muzeum Śląskim w 1993 roku i licznych artykułów poświęconych kulturze góralskiej.
Ksiądz Waldemar Szajthauer – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle, znany animator nie tylko
życia religijnego, ale także kulturalnego w mieście Wisła oraz na Śląska Cieszyńskim.
Andrzej Niedoba – publicysta i dramaturg, autor słów pieśni „Szumi jawor”, która stała się nieoficjalnym
hymnem górali beskidzkich, nestor rodu Niedobów.
Kontakt dla mediów:
Dział Promocji Muzeum Śląskiego w Katowicach
Danuta Piękoś-Owczarek
tel. 32 77 99 369, [email protected]
www.muzeumslaskie.pl
facebook.com/muzeumslaskie
instagram.com/muzeumslaskie
twitter.com/muzeumslaskie
youtube.com/muzeumslaskie
2
Download