Cztery pory roku – w klimatycznych, komfortowych warunkach.

advertisement
Pompy ciepła typu powietrze-woda, ROTEX HPSU
Cztery pory roku –
w klimatycznych,
komfortowych
warunkach.
Przyjemne ciepło w okresie zimowym,
delikatne chłodzenie w okresie letnim.
ROTEX HPSU, modulowana pompa ciepła
obniża koszty ogrzewania do minimum.
„Chcieliśmy mieć w naszym domu komfortowy
i korzystny dla środowiska system grzewczy. Nasz
instalator polecił nam system ROTEX. Jednostka jest
tak niewielkich rozmiarów, że można ją umieścić
nawet obok pralki, a pomieszczenie kotłowni
mogliśmy wykorzystywać do czegoś innego.
Równocześnie otrzymaliśmy system solarny.
Teraz codziennie korzystamy w wymarzonego
klimatu, oszczędzamy na kosztach ogrzewania
i przyczyniamy się do ochrony środowiska.”
Beatrix i Michael Jancic, właściciele domu
2
Pompy ciepła typu powietrze-woda, ROTEX HPSU
Twój pierwszy krok w erę ogrzewania
energią odnawialną:
Ogrzewanie z wykorzystaniem powietrza
i światła słonecznego - marki ROTEX.
Niewyczerpane źródło ciepła tuż za Twoimi drzwiami.
Słońce jest naszym naturalnym dostawcą energii. Skorzystaj
z tego bezpłatnego źródła ciepła w swoim domu. Jest
ono w powietrzu jako ciepło środowiskowe lub jest
wykorzystywane jako bezpośrednie promieniowanie
słoneczne. Z naszego punktu widzenia to źródło energii
jest zarówno darmowe, jak i niewyczerpane. ROTEX HPSU
(HeatPumpSolarUnit = zespół solarny z pompą ciepła) to
instalacja pompy ciepła, która eksploatuje dostępne ciepło
środowiskowe w celu dostarczania go do Twojego domu
z maksymalną efektywnością.
Rozwiązania ROTEX dla pomieszczeń modernizowanych
z grzejnikami.
Starsze systemy grzewcze wykorzystujące grzejniki są
ustawione na wyższe temperatury przepływu (przynajmniej
55°C, aż do 80°C). W takim przypadku ROTEX oferuje
HPSUhitemp. Pracuje ona wykorzystując drugi obieg
chłodniczy, innymi słowy, drugi stopień sprężarki. Obieg
ten mieści się w jednostce wewnętrznej, gdzie następuje
odbiór ciepła z zewnętrznego obiegu chłodniczego przy
temperaturze około 25 stopni i podwyższana jest ona do
80 stopni.
Rozwiązania ROTEX dla nowych budynków.
Zapotrzebowanie na energię grzewczą w nowoczesnych
budynkach zawsze jest mniejsze i dlatego temperatury
instalacji grzewczej mogą być niższe. Niskotemperaturowa
pompa ciepła ROTEX HPSU compact jest rozwiązaniem
idealnym. Układ ogrzewania podłogowego to warunek
wstępny, aby móc korzystać z zalet tego efektywnego
energetycznie generatora ciepła. Może ono pracować
z niską temperaturą ponieważ posiada niezwykle duże pole
powierzchni grzejnej. Optymalne połączenie pompy ciepła
z układem ogrzewania podłogowego to nie tylko większa
przytulność i obniżone koszty energii, lecz także możliwość
chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim.
Rozwiązania ROTEX przy modernizacji to podwójna
korzyść.
Zintegrowanie ogrzewania podłogowego jest często jedną
z pierwszych okoliczności branych pod uwagę podczas
modernizacji istniejących budynków. ROTEX oferuje układy
ogrzewania podłogowego dla istniejących budynków,
zapewniające szybie i niedrogie przeprowadzenie
modernizacji.
Źródło ciepła
Pompa ciepła
Odbiorcy
Sprężarka
Powietrze
zewnętrzne
Wymiennik ciepła
(odparowywacz)
System
podgrzewania
ciepłej wody
Zawór bezpieczeństwa
Wymiennik ciepła
(skraplacz)
Zasada działania.
W przypadku pompy ciepła typu powietrzewoda sprężarka o dużej wydajności jest
wykorzystywana do „pompowania”
ciepła z powietrza otoczenia do systemu
grzewczego. Zasada ta odpowiada
odwrotnemu wykorzystaniu chłodziarki
lub systemu klimatyzacji i została
wypróbowana i przetestowana miliony
razy na rynku europejskim.
3
Jednostka wewnętrzna ROTEX HPSU compact.
Jednostka wewnętrzna ROTEX HPSU compact.
SG
Read y
Smart Heat Pumps
Smart Heat Pumps
SG
Read y
Hybrydowy sterownik RoCon. Wszystko pod kontrolą.
Sterownik hybrydowy przejmuje całe zarządzanie buforem
energii cieplnej, sercem hybrydowego układu ogrzewania,
a dodatkowo realizuje funkcje regulacji pompy ciepła.
To pełne, hybrydowe zarządzanie zapewnia najwyższą
efektywność systemu i optimum wygody pod względem
ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody i chłodzenia.
Proste spójne operowanie systemem ROTEX HSPU compact
z intuicyjnym menu nawigacji i sterowania poprzez smartfon
z zainstalowaną aplikacją ROTEX App.
4
ROTEX HPSU compact
HPSU compact.
Elastyczność zastosowania i łatwość instalacji.
ROTEX HPSU compact – klasa o wysokiej efektywności.
ROTEX HPSU compact łączy technologię pompy ciepła
o wysokiej efektywności z innowacyjnym buforem energii
cieplnej w możliwie najmniejszej przestrzeni. Elektroniczny
układ zarządzania (ISM = Intelligent Store Management inteligentne zarządzanie magazynowaniem) zapewnia
maksymalizację efektywności energetycznej i tym samym
także wygodę ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
użytkowej. HPSU compact jest systemem gotowym do pracy
w sieci „Smart Grid” i w związku z tym jest odpowiednio
wyposażony do pracy zapewniającej redukcję kosztów
energii na przyszłość. Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
jest realizowane w natychmiastowym trybie przepływowym
i charakteryzuje się najwyższą jakością higieniczną. Nie
potrzeba nic więcej.
Jednostka wewnętrzna ROTEX HPSU compact.
W przypadku nowej jednostki pompy ciepła, ROTEX
oferuje szczególnie kompleksowe i pionierskie, kompletne
rozwiązanie. HPSU compact zawiera jednostkę wewnętrzną
pompy ciepła w buforze energii cieplnej – w najmniejszej
możliwej przestrzeni . Kompletne centrum grzewcze
mieści się na powierzchni tylko 0,36 m2 (HPSU compact
304/308) lub 0,62 m2 (HPSU compact 508/516). Oznacza
to ich elastyczność w kwestii wyboru miejsca zabudowy
z gwarancją prostoty i szybkości instalacji.
Doskonały klimat: Ogrzewanie zimą – chłodzenie latem.
HPSU compact może zapewniać nie tylko grzanie, ale
również chłodzenie w razie potrzeby. Klimat zapewniający
Twoje dobre samopoczucie w każdym sezonie.
Wszystko może być pod kontrolą.
Cyfrowy sterownik RoCon odpowiada najsurowszym
wymaganiom. Przejmuje całe zarządzanie buforem
energii cieplnej, sercem hybrydowego układu ogrzewania,
a dodatkowo realizuje funkcje regulacyjne HPSU compact.
To pełne, hybrydowe zarządzanie zapewnia najwyższą
efektywność systemu i optimum wygody pod względem
ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody i chłodzenia.
Wyświetlacz przedstawia wartości i parametry w czytelnej,
tekstowej formie. Wszystkie tryby pracy, programy zegarów
programowanych i parametry robocze można szybko
ustawiać i modyfikować. Serwisant może uzyskać dostęp
do parametrów systemowych i odpowiednio je dostosować.
Temperatura wody grzewczej jest regulowana w zależności
od temperatury zewnętrznej. Sterownik automatycznie
wykrywa porę zimową i letnią oraz przełącza tryb grzania
stosownie do zapotrzebowania. Sterownik oferuje łatwą
i intuicyjną obsługę. Posiada indywidualnie nastawiany
zegar programowany do wygodnego sterowania obiegiem
grzewczym i wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej,
a jego funkcje można rozszerzyć za pomocą sterownika
pokojowego do sterowania i monitorowania systemu
grzewczego.
Hybrydowy moduł centralny – otwarty na wszystkie rodzaje energii.
Ciepło pochodzące z innych źródeł można również efektywnie magazynować
w jednostce wewnętrznej HPSU. Oprócz systemu solarnego, może być także
wspierany przez kotły opalane olejem i gazem, kotły opalane granulatem lub
kominki z płaszczem wodnym dla realizacji funkcji ogrzewania i wytwarzania
ciepłej wody użytkowej. W razie zainstalowania układu bez systemu solarnego,
można go w dowolnym czasie szybko i łatwo zmodernizować.
5
Jednostka zewnętrzna.
Jednostka zewnętrzna uzyskuje ciepło z powietrza otoczenia, które
jest pochłaniane przez czynnik chłodniczy i przekazywane do
jednostki wewnętrznej. Kompaktowe jednostki zewnętrzne można
umieszczać w sposób dyskretny na zewnątrz nowych budynków
lub istniejących budynków mieszkalnych.
6
ROTEX HPSU compact
Pompa ciepła z modulacją mocy wyjściowej.
Najwyższy poziom higieny wody - Codziennie.
Zintegrowany bufor energii cieplnej zapewnia higienę
wody i jest przykładem najnowocześniej technologii. Nie
jest możliwie narastanie złogów szlamu, rdzy, osadów ani
rozmnażanie niebezpiecznej bakterii Legionella, do czego
może dochodzić w wielu przypadkach w zbiornikach o dużej
objętości. Zalety wyjątkowych parametrów higienicznych
wody zostały potwierdzone w toku szeroko zakrojonych
badań prowadzonych przez Instytut Higieny Uniwersytetu
w Tübingen.
Sprężarka – serce pompy ciepła.
Sprężarkę pompy ciepła można porównać do silnika
w samochodzie. W sposób znaczący określa efektywność
energetyczną całej pompy ciepła. ROTEX stanowi część
globalnej firmy, wiodącej w dziedzinie technologii
klimatyzacji i pomp ciepła. Sprężarki stosowane w pompach
ciepła ROTEX są projektowane i produkowane w zakładach
Grupy. Stąd też mamy dostęp do wiedzy technicznej
i technologicznej lidera technologii, zgromadzonej w toku
wyprodukowania milionów sztuk sprężarek.
Energooszczędność i cisza wynikiem pracy z modulacją
mocy wyjściowej.
Zapotrzebowanie na ciepło w budynku waha się
znacznie w zależności od panującej pogody i zachowania
użytkowników. Wszystkie pompy ciepła ROTEX stosują
tak zwaną technologię inwertera. Jest ona stosowana,
aby sprężarka pracowała w zmiennym trybie, to znaczy,
moc wyjściowa pompy ciepła jest w sposób ciągły
dostosowywana do zapotrzebowania. W przypadku
dwustopniowej pompy ciepła HPSUhitemp, ta nowoczesna
technologia inwertera jest stosowana w rzeczywistości
dwukrotnie.
SG
Read y
Smart Heat Pumps
Korzyści użytkowania pompy ciepła
ROTEX HPSU typu powietrze-woda.
Najwyższa efektywność
• Eksploatowanie darmowej, odnawialnej
energii otoczenia ze słońca i z powietrza
Innowacyjna technologia
• Inteligentne zarządzanie magazynowaniem
energii cieplnej (ISM) dla zapewnienia
maksymalnej efektywności energetycznej
i najwyższego poziomu wygody ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej
• Intuicyjna obsługa sterownika
elektronicznego
• Gotowość do pracy w sieci Smart Grid
Higiena wody użytkowej
• Najwyższe poziomy higieny w wyniku
rozdzielenia bufora od wody pitnej
• Brak osadów, brak rozwoju bakterii
Legionella
Tak jak gdyby została zrobiona dla Ciebie
• Ogrzewanie, chłodzenie i wytwarzanie
ciepłej wody
• Ekonomiczna i cicha w użytkowaniu
• Małe rozmiary, prosta instalacja i najmniejsze
możliwe wymagania przestrzenne
• Elastyczność zastosowań, możliwe
bezpośrednie połączenie z systemem
solarnym bądź z istniejącym systemem
grzewczym
Etykieta „Smart Grid Ready” (Gotowość do pracy w sieci Smart Grid) dla wszystkich pomp ciepła
ROTEX HPSU compact potwierdza ich przydatność do pracy w tak zwanych warunkach kontroli zasilania.
Aby nie dopuścić do przeciążenia sieci elektroenergetycznych, śmigła elektrowni wiatrowych są często
wyłączane, jeśli produkcja prądu przekracza zapotrzebowanie. Do gromadzenia takich wyskoków
produkcyjnych konieczne są systemy magazynowania. Systemy grzewcze z pompami ciepła mogą działać jako
magazyny tego typu. W razie potrzeby, nadmiar energii elektrycznej można przetworzyć na energię cieplną,
którą następnie można „magazynować” w buforze lub zbiorniku magazynowym ciepłej wody.
Nawet dzisiaj, operatorzy sieci mogą wyłączać instalacje pomp ciepła w razie wystąpienia niedoborów energii
elektrycznej. Aby jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał magazynowania, pompa ciepła wymaga
odpowiedniej technologii inteligentnego sterownika. Użytkownicy mogą to zobaczyć w postaci etykiety
„Smart Grid Ready”.
7
System solarny:
ROTEX Solaris (opcja)
ompa ciepła powietrze-woda
P
ROTEX HPSU compact
(jednostka zewnętrzna
i wewnętrzna)
Konwektor
wentylatorowy
ROTEX HP convector
(opcja)
Ogrzewanie podłogowe
ROTEX Monopex (opcja)
Temperatura
w pomieszczeniu
Ciepły i przytulny dom w okresie
górny próg komfortu
Temperatura w pomieszczeniu
utrzymywana przez system Comfort 365
dolny próg komfortu
styczeń
8
Temperatura w pomieszczeniu zimowym i komfortowy chłód latem.
bez klimatyzacji
Użytkując system grzewczy
grudzień
ROTEX Comfort 365, możesz
korzystać z komfortowej dla Ciebie
temperatury przez cały rok (patrz biała
powierzchnia na wykresie) we wszystkich
pomieszczeniach. Niestandardowe
ustawienia komfortu, bez żadnej zwłoki.
Pompy ciepła typu powietrze-woda, ROTEX HPSU
Tworzymy klimat dla Twojego
dobrego samopoczucia, dzień
po dniu. Dzięki ROTEX Comfort 365.
Idealna temperatura o każdej porze roku.
Nasz system grzewczy oznacza przytulny dom. Takie
generatory ciepła jak pompy ciepła typu powietrze-woda
wykorzystują odnawialna energie ze środowiska jako
źródło ciepła, obniżając w ten sposób do minimum zużycie
energii oraz koszty. A co z klimatyzacją w okresie letnim?
Bardzo niewiele budynków jest wyposażanych w jednostki
klimatyzacyjne, które oferują komfortową temperaturę
podczas gorącego lata zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.
Chcemy to zmienić. Stosując nasz nowy system grzewczy,
który nie tylko zapewnia komfortowe ogrzewanie całego
mieszkania zimą, ale także czyste chłodzenie latem. I może
to wszystko, pracując w sposób efektywny ekonomicznie,
bez dodatkowych kosztów – ROTEX Comfort 365.
Odnawialne ciepło w okresie zimowym,
czyste chłodzenie w okresie letnim.
W połączeniu z układem ogrzewania podłogowego ROTEX,
pompa ciepła ROTEX poddaje sprawdzeniu swe szczególne
możliwości. W czasie chłodzenia, proces pompy ciepła
zostaje po prostu odwrócony, tj. ciepło jest pobierane
z budynku i oddawane do otoczenia. Układ ogrzewania
podłogowego realizuje wtedy funkcję chłodzenia
pomieszczenia. W dużych pomieszczeniach zapewniony
jest bardzo komfortowy klimat, wolny od przeciągów.
Urządzenia są niewidoczne i bezgłośne, nawet podczas
chłodzenia.
Maksymalny komfort i najwyższe poziomy efektywności –
wszystko razem.
Opcja chłodzenia pompy ciepła ROTEX typu powietrzewoda, dostarczana standardowo, umożliwia korzystanie
z podwójnej funkcjonalności, grzanie/chłodzenie,
w pomieszczeniach wyposażonych w system ogrzewania
podłogowego, bez dodatkowych wydatków i inwestycji.
Koszty eksploatacji dla tej dodatkowej porcji komfortu są
niskie.
ROTEX Solaris. Minimalizacja kosztów energii.
Dzięki zintegrowaniu systemu solarnego, który zapewnia
dodatkowe wspomaganie systemu grzewczego darmową
energią solarną w okresie zimowym, Comfort 365 oferuje
maksymalny komfort warunków życia przy minimalnych
kosztach energii.
Ogrzewanie i chłodzenie system ROTEX Comfort 365.
•maksymalny komfort warunków życia przez 365 w roku
•możliwość dostosowywania rozwiązań
systemów ROTEX do potrzeb użytkownika
i ograniczeń budynku
Inteligentne połączenie.
Układ ogrzewania podłogowego i klimakonwektor.
W pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego
stosowane są konwektory ROTEX HP, które realizują
dwie funkcje, ogrzewania i chłodzenia. Jest to idealne
uzupełnienie pompy ciepła ROTEX, jeśli nie wszystkie
pomieszczenia są wyposażone w ogrzewanie podłogowe.
Szczególnie cicha praca pozwala na stosowanie ich nawet
w sypialniach. Zintegrowany elektroniczny pokojowy
regulator temperatury zapewnia optymalną atmosferę
w każdym pomieszczeniu.
9
Miesięczne zużycie energii przez przeciętny dom jednorodzinny
kWh
2500
2000
1500
1000
500
sty
luty
marz
kwie
maj
czerw
lip
sier
wrze
paźdz
list
Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania ciepłej wody i do ogrzewania
10
grudz
ROTEX Solaris. Wykorzystanie energii
słońca i oszczędność kosztów.
Wykres pokazuje kiedy i w jakim stopniu
system solarny ROTEX wspomaga
ogrzewanie i wytwarzanie ciepłej
wody. W połączeniu z pompą ciepła
ROTEX, która również wykorzystuje
odnawialną energię otoczenia, zużycie
energii pomocniczej zmniejsza się do
absolutnego minimum.
Pompa ciepła (ciepło z otoczenia)
Energia pomocnicza
Pompy ciepła typu powietrze-woda, ROTEX HPSU
Dwa idealnie dopasowane elementy
Pompa ciepła + System solarny.
Słoneczna perspektywa.
ROTEX Solaris wykorzystuje darmową energię ze słońca
i w ten sposób wspomaga system grzewczy. Panele solarne
o wysokiej sprawności, opracowane i produkowane
samodzielnie przez ROTEX oferują elastyczność instalacji
i zapewniają najwyższą efektywność energetyczną.
Niewielki wydatek – Wysoki zysk.
Maksymalnie 80% energii słonecznej można przetworzyć
w użyteczne ciepło. Umożliwia to nadzwyczaj wysoka
sprawność płaskich paneli solarnych marki ROTEX. Energia
słoneczna i pompy ciepła idealnie dopełniają się wzajemnie
w tym zastosowaniu. Pompa ciepła doprowadza wymaganą
ilość ciepła do systemu grzewczego, aby zaspokoić
zapotrzebowanie.
Miara oceny tej sytuacji: roczny wskaźnik roboczy.
Podaje on ile razy więcej energii cieplnej uzyskuje się
w ciągu roku w stosunku do ilości wydatkowanej energii
pomocniczej. Im wyższy jest roczny wskaźnik roboczy, tym
wyższa sprawność pompy ciepła. Pompa cieplna ROTEX,
w połączeniu z instalacją solarną osiąga roczny wskaźnik
roboczy do 4,3. Oznacza to, że otrzymuje się 4 razy więcej
energii cieplnej do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
użytkowej niż wydatkuje się energii pomocniczej. ROTEX
HPSU wyznacza całkowicie nowe standardy w dziedzinie
pomp ciepła typu powietrze-woda.
Energia słoneczna w magazynie.
Solarny bufor energii cieplnej ROTEX.
ROTEX Solaris wykorzystuje energię słoneczną do
ogrzewania wody i skutecznie wspomaga ogrzewanie.
W pompie ciepła HPSU compact ze zbiornikiem
magazynującym o pojemności 500 litrów, zostało
zintegrowane solarne wspomaganie ogrzewania wraz z
solarnym wytwarzaniem ciepłej wody. Jeśli ciepło słoneczne
nie zostanie zużyte od razu, bufor energii cieplnej ROTEX
może przechowywać duże ilości ciepła solarnego. Ciepło
do wytwarzania ciepłej wody oraz do ogrzewania można
wykorzystać nawet poźniej niż na drugi dzień.
Korzyści użytkowania systemu ROTEX Solaris.
• E fektywne wykorzystanie darmowej energii
słonecznej do wytwarzania ciepłej wody oraz
do ogrzewania
• Wytwarzanie higienicznie czystej ciepłej wody
• Optymalne rozwarstwienie temperaturowe
w magazynie cieplnym systemu solarnego
ROTEX zwiększa wykorzystanie systemu
solarnego
• Doskonałe włączenie w większości zmiennych
instalacji grzewczych
Mocny zespół.
ROTEX HPSU compact jest idealnie wyposażony do
korzystania z energii słonecznej. Jeśli chcesz chcesz
odłożyć instalację systemu solarnego, można go szybko
w prosty sposób zainstalować w trybie modernizacji.
11
„Pomyślałem, co my robimy. Renowacja starego budynku,
ogrzewanie, ciepła woda, instalacja elektryczna, wszystko
nowe. System ROTEX zaskoczył nas pozytywnie systemem
grzewczym. Mogliśmy nadal używać naszych grzejników
i wszystko zostało zainstalowane szybko, starannie i w
sposób zapewniający oszczędność przestrzeni. To po
prostu zdumiewające.”
Jens Hahn o swoich „czterech kątach”
12
ROTEX HPSUhitemp
Pompa ciepła również przy renowacji.
Dzięki najnowocześniejszej technologii.
ROTEX HPSUhitemp – idealne rozwiązanie do modernizacji
istniejących budynków.
Instalowanie energooszczędnych pomp ciepła ograniczało
się wcześniej do nowych budynków bądź instalacji
z układem ogrzewania podłogowego ze względu na
niską temperaturę wody grzewczej. ROTEX HPSUhitemp
wyznacza całkowicie nowe standardy. Nawet w skrajnie
niskich temperaturach zewnętrznych -20°C, zapewnia ona
temperaturę wody grzewczej (temperaturę przepływu)
aż do 80°C, nie wymagając dodatkowego ogrzewania
elektrycznego, co zapewnia redukcję kosztów energii. Inna
korzyść: łatwo jest zintegrować istniejące grzejniki z nowym
systemem grzewczym.
Korzyści użytkowania systemu ROTEX HPSUhitemp.
• Idealny do modernizacji
• Eksploatowanie darmowej, odnawialnej energii
środowiskowej słońca i powietrza
• Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
• Temperatury przepływu aż do 80°C
• Możliwość integracji istniejących grzejników
• Elastyczność zastosowania, bezpośrednie
połączenie z instalacją solarną (w połączeniu
z ROTEX HybridCube)
• Ekonomiczna i cicha w użytkowaniu
• Najwyższy poziom wygody i higieny ciepłej wody
użytkowej
Niski nakład inwestycyjny. Maksymalny zysk.
HPSUhitemp składa się z jednostki wewnętrznej, jednostki
zewnętrznej oraz higienicznego bufora cieplnego. Nie jest
wymagane przygotowanie oddzielnego pomieszczenia dla
HPSUhitemp. Kompaktowa jednostka zewnętrzna zapewnia
elastyczność miejsca instalacji.
Jasne strony życia. Dzisiaj i jutro.
Bufor energii cieplnej ROTEX HybridCube jest już
odpowiednio wyposażony do korzystania z energii
słonecznej. W razie zainstalowania układu bez systemu
solarnego, można go w dowolnym czasie szybko i łatwo
zainstalować w trybie modernizacji. Technologia bufora
cieplnego ROTEX zapewnia stałą dostawę higienicznej
ciepłej wody.
Wszystko doskonale pasuje.
ROTEX zaprojektował system pomp ciepła HPSUhitemp do
modernizacji istniejącego budynku. Jednostkę zewnętrzną
można zainstalować w sposób prosty i oszczędzający
przestrzeń, a zwiększenie temperatury przepływu do 80°C
w jednostce wewnętrznej umożliwia włączenie do systemu
istniejących grzejników.
1
2
1 Pompa ciepła typu powietrze-woda ROTEX HPSUhitemp
2 Solarny bufor energii cieplnej ROTEX HybridCube
13
Systemy HPSU marki ROTEX.
Wybierz rozwiązanie idealnie
odpowiadające Twoim wymaganiom.
Pompa ciepła ROTEX
HPSU compact H/C Biv
Pompa ciepła dla maksymalnej elastyczności: Połączenie
z cieplną instalacją solarną (ciśnieniowy system solarny
lub Drain-Back) oraz drugi generator ciepła
SG
1)
2)
HPSU compact H/C
Pompa ciepła do połączenia z cieplną instalacją
solarną (ROTEX Solaris Drain-Back)
3)
Read y
Smart Heat Pumps
Maksymalna temperatura przepływu
55°C
Nowy budynek
Istniejące budynki z ogrzewaniem
podłogowym lub niskotemperaturowymi
grzejnikami (50°C)
Zintegrowana opcja biwalentności
można podłączyć drugi generator
ciepła
Istniejące budynki z grzejnikami
powyżej 50°C
–
–
–
Ogrzewanie i ciepła woda
Połączenie z systemem solarnym
(można także modernizować)
Chłodzenie (Comfort 365)
Połączenie z drugim generatorem
ciepła (można także modernizować)
–
Części składowe
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
Higieniczny bufor energii cieplnej z opcją solarną
Zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
–
standard
– niedostępny
1) Etykieta „Smart Grid Ready” (Gotowość do pracy w sieci Smart Grid) dla wszystkich pomp ciepła
ROTEX HPSU compact potwierdza ich przydatność do pracy w tak zwanych warunkach kontroli zasilania. – patrz strona 7.
2) Gama produktów „ROTEX Compact Class” została wyróżniona nagrodą Plus X Award za innowacyjność,
wysoką jakość, wzornictwo, funkcjonalność i ekologiczność.
3) Pompy ciepła ROTEX HPSU compact spełniają surowe kryteria jakościowe EHPA (wystąpiono o certyfikat).
FBH = ogrzewanie podłogowe
14
–
Pompy ciepła typu powietrze-woda, ROTEX HPSU
Pompa ciepła ROTEX
HPSU Bi-Bloc
HPSU monobloc
HPSUhitemp
2)
Maksymalna temperatura przepływu
55°C
80°C
Nowy budynek
–
Istniejące budynki z ogrzewaniem
podłogowym lub niskotemperaturowymi
grzejnikami (50°C)
–
Istniejące budynki z grzejnikami
powyżej 50°C
–
–
Zintegrowana opcja biwalentna - można
podłączyć drugi generator ciepła
1)
1)
1)
1)
1)
1)
Ogrzewanie i ciepła woda
Połączenie z systemem solarnym
(można także modernizować)
–
Chłodzenie (Comfort 365)
Części składowe
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
–
Higieniczny bufor energii cieplnej z opcją solarną
Zbiornik magazynowy ze stali nierdzewnej
–
standard
opcja
1) opcja, gdy używa się HybridCube
– niedostępny
2) Oznakowanie ekologiczne UE dla HPSU w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym
FBH = ogrzewanie podłogowe
15
Dane techniczne
ROTEX HPSU compact
HPSU compact 4 – 8 kW
Rozmiar
HPSU compact 11 – 16 kW
304
308
308
508
508
516
516
516
Zmienna moc wyjściowa
kW
4
6
8
6
8
11
14
16
Nominalna wyjściowa moc grzewcza A2/W35
kW
3,27
4,56
5,51
4,56
5,51
7,7
9,6
10,1
kW
4,4
6,22
7,78
6
7,4
11,8
14,8
15,3
5,04
4,88
4,6
4,74
4,45
4,47
4,27
4,1
5,1
8,4
10,2
8,4
10,2
9,1
10,9
11,4
4,02
3,68
3,54
3,68
3,54
3,29
3,22
3,15
4,8
6,4
7,7
6,4
7,7
9,1
10,9
11,4
Nominalna wyjściowa moc grzewcza A7 / W35
Nominalny współczynnik COP A7 / W35
Maks. wyjściowa moc grzewcza A7 / W35
kW
Nominalny współczynnik COP A2/W35
Maks. wyjściowa moc grzewcza A2/W35
kW
Zakres pracy (temperatura zewnętrzna)
°C
min.: -25 / maks.: 25
min.: -25 / maks.: 35
Zakres pracy - ciepła woda (temperatura zewnętrzna)
°C
min.: -25 / maks.: 35
min.: -20 / maks.: 35
Nominalna wyjściowa moc chłodnicza A35/W18
kW
Nominalny współczynnik EER A35/18
Zakres pracy - chłodzenie (temperatura zewnętrzna)
5
6,8
1)
3,99
°C
6,9
6,8
6,9
15,1
16,1
16,8
3,64
3,99
3,64
3,32
2,96
2,72
min.: 10 / maks.: 43
min.: 10 / maks.: 46
Jednostka wewnętrzna
Zakres pracy - temperatura przepływu, ogrzewanie
°C
min.: 15 / maks.: 55
Zakres pracy - temperatura przepływu, chłodzenie
°C
min.: 5 / maks.: 22
Moc wyjściowa grzałki (opcja)
kW
9
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
mm
595 x 615 x 1945
790 x 790 x 1951
Ciężar zespołu HPSU compact H/C Biv
kg
92
119
121
Ciężar zespołu HPSU compact H/C
kg
87
114
116
l
300
Całkowita pojemność bufora
500
Jednostka zewnętrzna
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
Ciężar
mm
kg
832 x 307 x 735
54
900 x 320 x 1345
56
114
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
61
62
61
62
64
64
66
Poziom głośności (1 m)
dB(A)
48
49
48
49
51
51
52
1) Dane niedostępne na czas druku
16
Pompy ciepła typu powietrze-woda, ROTEX HPSU
Opcjonalne wyposażenie pomocnicze: Wiszący kondensacyjny kocioł grzewczy ROTEX G-plus
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny, do wspomagania zespołu HPSU compact.
Sterowanie poprzez sterownik HPSU compact.
mm
340 x 340 x 640
Ciężar
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
kg
25
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa min.
kW
3,5
Moc wyjściowa maks.
kW
15
Maksymalna efektywność
%
109
Zawartość wody
l
2,5
Temperatura przepływu
°C
40 – 76
Przydatność do rodzajów gazu
2E, 2H, 2LL, 2L,
gaz skroplony z butli 3P
ROTEX HPSU Bi-Bloc
HPSU Bi-Bloc 4 – 8 kW
HPSU Bi-Bloc 11 – 16 kW
Zmienna moc wyjściowa
kW
6
8
11
14
16
Nominalna wyjściowa moc grzewcza A2/W35
kW
4,58
5,8
8,6
10,3
11,1
3,66
3,53
3,6
3,41
3,35
7,7
9,1
10,9
11,4
Nominalny współczynnik COP A2/W35
Maks. wyjściowa moc grzewcza A2/W35
kW
6,4
Zakres pracy (temperatura zewnętrzna)
°C
min.: -25 / maks.: 25
min.: -25 / maks.: 35
Zakres pracy - ciepła woda (temperatura zewnętrzna)
°C
min.: -25 / maks.: 35
min.: -20 / maks.: 35
Jednostka wewnętrzna
Zakres pracy - temperatura przepływu, ogrzewanie
°C
min.: 15 / maks.: 55
Moc wyjściowa grzałki
kW
9
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
mm
480 x 344 x 890
kg
48
Ciężar
Jednostka zewnętrzna
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
Ciężar
mm
832 x 307 x 735
900 x 320 x 1345
kg
56
114
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
61
62
64
66
Poziom głośności (1 m)
dB(A)
48
49
51
52
17
Dane techniczne
ROTEX HPSU monobloc
HPSU monobloc 11 kW X 3~400 V
HPSU monobloc 16 kW X 3~400 V
Zmienna moc wyjściowa
kW
11
16
Nominalna wyjściowa moc grzewcza A2/W35
kW
8,1
10,7
3,1
3,1
Nominalny współczynnik COP A2/W35
Maks. wyjściowa moc grzewcza A2/W35
kW
Zakres pracy (temperatura zewnętrzna)
°C
8,1
min.: -20 / maks.: 35
Zakres pracy - ciepła woda (temperatura zewnętrzna)
°C
min.: 15 / maks.: 55
Nominalna wyjściowa moc chłodnicza A35/W18
kW
12,85
Nominalny współczynnik EER A35/18
Zakres pracy - chłodzenie (temperatura zewnętrzna)
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
Ciężar
Poziom głośności (1 m)
10,7
16,73
3,33
2,72
°C
min.: 10 / maks.: 46
mm
1435 x 382 x 1418
kg
180
dB(A)
51
ROTEX HPSUhitemp
52
HPSUhitemp 11 – 16 kW
Zmienna moc wyjściowa
kW
11
14
16
Maks. wyjściowa moc grzewcza A2/W65
kW
9,6
11,9
13,5
2,48
2,38
2,33
COP A2/W65
Zakres pracy (temperatura zewnętrzna)
°C
min.: -20 / maks.: 20
Zakres pracy - ciepła woda (temperatura zewnętrzna)
°C
min.: -20 / maks.: 35
°C
min.: 25 / maks.: 80
mm
705 x 695 x 600
kg
147
mm
900 x 320 x 1345
kg
120
Jednostka wewnętrzna
Zakres pracy - temperatura przepływu, ogrzewanie
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
Ciężar
Jednostka zewnętrzna
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
Ciężar
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
68
69
71
Poziom głośności (1 m)
dB(A)
52
53
55
18
Pompy ciepła typu powietrze-woda, ROTEX HPSU
ROTEX HP convector
HP convector 1,5 kW
HP convector 2,0 kW
Typ
RFWXV15
RFWXV20
Nominalna wyjściowa moc grzewcza (dopływ wody 45°C)*
kW
1,5
2
Nominalna wyjściowa moc grzewcza (dopływ wody 7°C)*
kW
1,2
1,7
Nominalna wyjściowa moc grzewcza (dopływ wody 18°C)*
kW
0,3
Zakres pracy (temperatura wody)
°C
min.: 6 / maks.: 60
mm
700 x 210 x 600
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
Ciężar
0,4
kg
Poziom głośności (1 m)*
15
dB(A)
19
29
* dotyczy średniej prędkości wentylatora
Urządzenie magazynowania energii z opcją systemu solarnego
Bufor energii cieplnej ROTEX
Całkowita pojemność bufora
Zbiornik magazynujący ciepłej wody ze stali nierdzewnej1)
HYC 343/19/0
HYC 544/19/0
HYC 544/32/0
RKHTSP 200
RKHTSP 260
litrów
300
500
500
201
258
Ciężar pustego
kg
59
87
93
81
89
Całkowity ciężar napełnionego
kg
359
587
593
282
347
mm
595 x 615 x 1640
790 x 790 x 1640
790 x 790 x 1640
695 x 600 x 1345
695 x 600 x 1345
litrów
19
27,9
27,9
193,5
250,5
Wymiary (dług. x głęb. x wys.)
Pojemność wody pitnej
Higieniczne wytwarzanie ciepłej
wody użytkowej w natychmiastowym
trybie przepływowym
1)
Tylko w połączeniu z 2-stopniową pompą ciepła HPU compacthitemp
19
ROTEX jest producentem i dostawcą kompletnych,
innowacyjnych i chroniących środowisko systemów
grzewczych – wykorzystując dekady doświadczeń. Marka
ROTEX od roku 1973 jest synonimem innowacji i know-how
w dziedzinie generowania, magazynowania i dystrybucji
ciepła. W procesie opracowywania produktów dla naszych
wysokojakościowych i doskonale dopasowanych
komponentów zawsze uwzględniamy korzyści dla
użytkownika.
Dystrybutorem urządzeń
marki ROTEX w Polsce jest
Daikin Airconditioning
Poland Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
fax 22 433 51 98
www.rotex.com.pl
Asortyment produktów ROTEX rozciąga się od pomp
ciepła typu powietrze-woda, kotłów kondensacyjnych
opalanych olejem lub gazem, systemów solarnych i buforów
energii cieplnej, przez układy ogrzewania podłogowego,
zbiorniki do magazynowania oleju opałowego i zbiorniki do
magazynowania wody deszczowej. Innowacyjne systemy
ułatwiające optymalne wykorzystywanie tradycyjnych
i alternatywnych nośników energii zarówno w odnawianych,
jak i nowych budynkach. Produkty ROTEX to wyjątkowe
połączenie efektywności kosztów z maksymalną korzyścią
dla środowiska i najwyższym poziomem elastyczności.
008.14144PL
ROTEX Heating Systems GmbH jest przedsiębiorstwem
w 100% kontrolowanym przez Daikin Europe NV i w
związku z tym jest członkiem DAIKIN Group, wiodącym
w świecie producentem i dostawcą produktów w dziedzinie
ogrzewania, wentylacji i sterowania klimatem. Nasze
połączone kompetencje zapewniają generowanie
optymalnych rozwiązań odpowiadających najsurowszym
wymaganiom użytkowników.
© ROTEX · Zastrzega się możliwość występowania błędów i prawo do modyfikacji technicznych
Co różni ROTEX od innych producentów?
Oferujemy indywidualne rozwiązania zapewniające
optymalny klimat do życia i pracy – naturalne, inteligentne,
zabezpieczone na przyszłość.
Download