Kompaktowa pompa ciepła typu solanka

advertisement
Kompaktowa pompa ciepła typu solanka
z wysokimi temperaturami dopływu do przygotowywania c.w.u.
Optymalne wykorzystanie powierzchni mieszkalnej w nowym
budownictwie
Kompaktowa pompa ciepła, która nie potrzebuje żadnej grzałki
Wysoki standard izolacji cieplnej w nowym budownictwie czyni
ze zbiornikiem ciepłej wody spełnia rosnące wymagania
instalację pompy ciepła jeszcze bardziej efektywną. Przy
instalatorów i klientów. Pompa ta zawiera wszystkie
porównywaniu kosztów inwestycyjnych
komponenty do bezpośredniego przyłączenia obiegu
i eksploatacyjnych z innymi systemami ogrzewania pompa
ogrzewania i solanki. W przypadku systemów monowalentnych
ciepła wypada znacznie lepiej ze względu na niskie moce
pompa ciepła pokrywa w 100% zapotrzebowanie danego
grzewcze. Oprócz tego, nowym trendem są kompaktowe
budynku na ciepło. Ustawienie pompy ciepła odbywa się na
pompy ciepła z integrowanym przygotowywaniem c.w.u. w celu
osobno dostarczonym 200 l zbiorniku ciepłej wody. Będzie on
optymalnego wykorzystania powierzchni mieszkalnej.
podgrzewany przez pompę ciepła bez zastosowania
Wymagania dotyczące kompaktowych wymiarów przy
dodatkowego ogrzewania elektrycznego do max. 60°C. W ten
jednocześnie wysokim komforcie ciepłej wody stanowią
sposób przy żądanej temperaturze poboru o wartości 45°C
wyzwanie dla zastosowanej technologii pomp ciepła.
i całkowicie ogrzanym zbiorniku może zostać pobrane ok. 300 l
Wysokotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła typu solanka
ciepłej wody użytkowej.
Kompaktowa pompa ciepła typu solanka z
przygotowywaniem c.w.u.
✔
Kompaktowa budowa do bezpośredniego
przyłączenia obwodu ogrzewania i solanki
✔
Wyciszony akustycznie obieg chłodniczy z
ekonomizerem dla wysokich wskaźników mocy
✔
Temperatury ciepłej wody do 60°C w wyłącznym
trybie pracy pompy ciepła
✔
Gotowa do przyłączenia dla jednorodnego obiegu
grzewczego
✔
Pompa ciepła i zbiornik c.w.u. mogą być
transportowane osobno
Menedżer pompy ciepła - inteligentna regulacja
Menedżer pompy ciepła nadzoruje pracę pompy ciepła
i dysponuje wszystkimi funkcjami nowoczesnej
regulacji ogrzewania, takimi jak system zdalnej
diagnozy oraz programy czasowe dla ogrzewania
i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Ponadto
wymagania dla ogrzewania i przygotowywania c.w.u.
są optymalizowane energetycznie. Wyświetlacz
integrowany w pokrywie wskazuje aktualny stan pracy
jako komunikat tekstowy. Niepotrzebne wartości
nastawcze nie są wyświetlane przez dynamiczne
menu co sprawia, że obsługa staje się łatwa
i bezpieczna. Zdejmowalny element sterujący może
zostać wybudowany z pompy ciepła
i zamontowany na wysokości ustalonej przez klienta
Kompaktowa pompa ciepła typu solanka ze zbiornikiem c.w.u. zabudowanym pod
pompą
Znak zamówieniowy
SIKH 6TE
SIKH 9TE
Budowa
Kompaktowa
Kompaktowa
400
Napięcie przyłączenia
V
400
Maksymalna temperatura dopływu
°C
70
70
Moc cieplna według EN 255 przy B0/W35
kW
6,4
9,4
Współczynnik efektywności według EN 225 przy B0/W35
-
4,7
4,7
Współczynnik efektywności według EN 14511 przy B0/W35
-
4,5
4,5
Współczynnik efektywności według EN 14511 przy B0/W45
-
3,5
3,5
Szerokość
mm
652
652
Wysokość
mm
1115
1115
Głębokość
mm
688
688
(wyposażenie specjalne).
Tryb pracy pompy ciepła bez zbiornika buforowego
W celu zagwarantowania minimalnego czasu pracy pompy ciepła solanka/woda firma Dimplex poleca szeregowy zbiornik buforowy
o pojemności równej 10 % przepustowości wody grzewczej pompy ciepła na godzinę. Jeżeli niektóre obwody grzewcze są
eksploatowane w ten sposób, że nie ma możliwości ich odłączenia, to w instalacji grzewczej pompy ciepła zadanie szeregowego
zbiornika buforowego może zostać przejęte przez ogrzewanie podłogowe. W szczególności w dobrze izolowanych budynkach
z otwartym rodzajem budowy, regulacja pompy ciepła nie powinna być sterowana temperaturą zewnętrzną, lecz odbywać się na
podstawie temperatury stosownego pomieszczenia referencyjnego. Regulacja temperatury pokojowej danego pomieszczenia
referencyjnego odbywa się wówczas poprzez dopasowanie temperatur systemowych do rzeczywiście potrzebnych temperatur
dopływu.
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18 - 95326 Kulmbach
Tel.: +49 9221 709-201 - Fax: +49 9221 709-339
[email protected] - www.dimplex.de/pl
Zastrzegamy sobie prawo do
zmian oraz błędów
Stan 23.04.2008
Download