Szybki powrót do formy

advertisement
TERAPIA OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM (PRP)
Szybki powrót
do formy
JAK DŁUGO TRWA LECZENIE?
Zaleca się jeden lub więcej zabiegów, z częstotliwością
uzależnioną od stanu pacjenta i innych kryteriów
ustalonych przez lekarza.
Informacja dla pacjentów
z urazami sportowymi układu
mięśniowo-szkieletowego
CZY MOGĄ WYSTĄPIĆ JAKIEŚ SKUTKI UBOCZNE?
Leczenie osoczem bogatopłytkowym (PRP) jest terapią
autologiczną nie wywołującą żadnych znaczących działań
niepożądanych. Jedyne zgłaszane skutki uboczne związane
są z samymi odczuciami bezpośrednio po zabiegu: możliwość
powstania małych ran i łagodne uczucie dyskomfortu, które
może trwać do kilku dni.
PRZECIWWSKAZANIA
• Niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia
• Zakażenie w miejscu urazu
• Choroby zakaźne
• Choroby autoimmunologiczne i stany zapalne
• Stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych
• Urazy więzadła i łąkotki
• Zerwanie mięśni
przeszkolony w prowadzeniu terapii osoczem
bogatopłytkowym (PRP) i zastosuje ją w celu
osiągnięcia optymalnych rezultatów.
• Zespół urazów
• Staw rzekomy
• W procedurach chirurgicznych
(rekonstrukcja więzadła, ścięgna, itp.)
• Pozostałe: chirurgiczne lub traumatyczne urazy, itp.
Informacje zawarte w tej ulotce nie mogą zastąpić porady lekarskiej
w sprawie leczenia osoczem bogatopłytkowym (PRP).
Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do swojego lekarza.
© Soluciones Bioregenerativas S.L.
• Zapalenie ścięgien i inne patologie ścięgien
Zespół medyczny w tej placówce został
MK-FI-SPORT.POL.2015-A
ZASTOSOWANIA
Leczenie urazów sportowych
z użyciem PRP to przełom
w medycynie sportowej
CZYM JEST OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE?
JAK UZYSKUJE SIĘ OSOCZE
BOGATOPŁYTKOWE?
Osocze bogatopłytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma)
jest autologicznym preparatem otrzymanym z krwi pacjenta,
1
w kontrolowanych warunkach.
w którym płytki krwi oraz inne bioaktywne substancje
osocza występują w stężeniu większym niż normalne.
Próbkę krwi pobiera się od pacjenta i przetwarza
2
Składniki krwi zostają odseparowane, wybrana
Płytki krwi uwalniają czynniki wzrostu oraz inne
zostaje frakcja z najbardziej odpowiednią
biomolekuły, które są naturalnymi substancjami czynnymi,
koncentracją płytek krwi.
odpowiedzialnymi za pobudzenie i przyspieszenie
miejscowego gojenia się tkanki. Jest to naturalny, biologiczny
mechanizm odpowiedzialny za odbudowę i wymianę
komórek, w momencie gdy dochodzi do urazu lub kontuzji.
Leczenie PRP koncentruje duże ilości Czynników
Wzrostu w miejscu urazu.
Skuteczność kuracji PRP została
potwierdzona w licznych badaniach
klinicznych oraz w artykułach w prasie
naukowej, ale skuteczność tej terapii
przede wszystkim potwierdzają tysiące
zadowolonych pacjentów
3
Preparat wstrzykiwany jest w miejsce
powstałego urazu.
Zabieg ten wykonywany jest przy pomocy
specjalistycznego, certyfikowanego sprzętu
medycznego z pełną kontrolą jakości
(znak CE).
Czas zabiegu : około 20 minut
BEZPIECZNY JAK TWOJA WŁASNA KREW
Osocze bogatopłytkowe (PRP) pochodzi
w 100% od pacjenta, co oznacza brak możliwości
rozprzestrzeniania się chorób, brak reakcji
alergicznych oraz brak zagrożenia odrzutem.
Wszystkie instrumentaria używane podczas zabiegu
“Nie czuję już bólu,
jestem gotowy do kolejnej
rywalizacji!”
J. C. M (triathlete), 37 lat
(zapalenie ścięgien rzepki)
JAKICH EFEKTÓW MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ?
są sterylnie zamknięte i jednorazowego użytku.
Zabieg wykonywany jest w warunkach
• Mniej bólu i stanów zapalnych
ambulatoryjnych, bez potrzeby stosowania
• Przyspieszone gojenie się uszkodzonych tkanek
narzędzi chirurgicznych, zawsze w pełnej
(ścięgna, chrząstki, mięśnie, itp.)
zgodności z obowiązującym prawem.
• Zwiększona mobilność i sprawniejsze funkcjonowanie
stawów i mięśni
• Skrócony okres rehabilitacji
Osocze bogatopłytkowe może być stosowane jako lek sam w sobie, lub w połączeniu z innymi
zabiegami. Osocze bogatopłytkowe można stosować zarówno w fazie ostrej jak i przewlekłej.
Ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo, od 2013 roku osocze bogatopłytkowe
(PRP) jest klasyfikowane jako produkt leczniczy przez Hiszpańską Agencję ds. Leków
i Produktów Leczniczych (AEMPS). Organ ten zajmuje się kontrolą bezpieczeństwa,
nadzorem oraz informacją na temat leku, który nie jest produkowany przemysłowo.
Download