Zastosowanie osocza bogatopłytkowego (PRP) w

advertisement
Zestaw zabiegowy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
Najprostszy i najwygodniejszy
sposób na najwyższą koncentrację
PRP
Zastosowanie osocza
bogatopłytkowego (PRP)
w medycynie
Zagadnienia praktyczne
Historia PRP
Autogenne osocze bogatopłytowe – PRP
(Platelet Rich Plasma) zostało opracowane
w latach 70-tych XX wieku.
PRP
PRP - Koncentrat
autologicznych płytek ludzkiej
krwi w niewielkiej ilości osocza.
Osocze to nazywa się także
autologicznym żelem
płytkowym, osoczem bogatym
w czynniki wzrostu (PRGF) lub
autologicznym koncentratem
płytkowym.
Składniki krwi
• różnorodność elementów morfotycznych i
komórkowych
• krwinki czerwone -erytrocyty
• krwinki białe - leukocyty
• trombocyty, płytki krwi (0,4%)
Rola płytek - trombocytów
• czynny udział w procesach krzepnięcia
krwi
• uwalnianie czynników odpowiedzialnych
za
• inicjację procesu krzepnięcia
• proces fibrynolizy - fizjologiczny rozkład
skrzepu
• uszczelnienie uszkodzonego naczynia
• skurcz naczyń krwionośnych
• koncentracja czynników wzrostu
Liczba płytek a czynniki
wzrostu
Czynniki wzrostu
uwalniane przez krwinki
płytkowe
TGF-β (transforming growth factor β) - transformujący
czynnik wzrostu.
Zarządza komórkami w trakcie ich rozwoju oraz bierze udział w
gojeniu ran.
PDGF (platelet-derived growth factor) - płytkopochodny
czynnik wzrostu.
Białko regulujące różnicowanie i podziały komórki.
IGF I, II (insulin-like growth factor) - insulinopodobny
czynnik wzrostu.
Zasadniczy czynnik wzrostowy wydzielany pod wpływem ludzkiego
hormonu wzrostu.
Czynniki wzrostu
uwalniane przez krwinki
płytkowe
FGF (fibroblast growth factor)- czynnik wzrostu
fibroblastów.
Zaangażowany w proces angiogenezy i gojenia się ran.
EGF (epidermal growth factor)- czynnik wzrostu
naskórkowy.
Pobudza również fibroblasty do produkcji kolagenu, co ma
znaczenie w procesie przebudowy rany.
VEGF (vascular endothelial growth factor) - czynnik
wzrostu śródbłonka naczyniowego.
Białka sygnalizacyjne biorące udział w tworzeniu sieci naczyń
krwionośnych w angiogenezie.
Otrzymywanie PRP
• PRP otrzymywane jest w procesie
wirowania krwi pełnej.
• Cały proces może odbywać się w
warunkach ambulatoryjnych jednak
spełnione muszą być określone wymogi
dotyczące sterylności i dokładności
urządzenia, aby nie dochodziło do
uszkodzenia płytek krwi.
Otrzymywanie PRP
• pobranie krwi z żyły
• wirowanie
• separacja
czerwonych krwinek,
osocza i płytek krwi
• podanie koncentratu
Pobranie krwi
• Pacjent do leczenia osoczem
bogatopłytkowym nie musi być na czczo.
• Pacjent nie powinien zmieniać schematu
przyjmowania swoich leków.
• Krew do badania jest pobierana w pozycji
siedzącej, a u osób szczególnie wrażliwych w
pozycji leżącej.
• Do uzyskania osocza bogatopłytkowego
pobiera się krew żylną. Najczęściej z żyły
kończyny górnej. Osobą, która pobiera krew
jest zazwyczaj pielęgniarka.
• Przed właściwym pobraniem krwi należy
zachować pełną sterylność materiałów i
odkazić skórę.
Przygotowanie PRP
• W zależności od zestawu do otrzymywania
koncentratu bogatopłytkowego zarówno objętość
pobieranej krwi, jak i pewne elementy
techniczne mogą się różnić, jednak ogólna
technika uzyskiwania PRP jest zbliżona
• Przed właściwym pobraniem krwi do strzykawki
pobiera się odpowiednią ilość antykoagulantu.
• Po uzyskaniu potrzebnej ilości krwi pacjent
proszony jest o uciśnięcie miejsca po pobraniu
gazikiem ze środkiem dezynfekującym. Ręka
powinna być wyprostowana, a samo miejsce
ukłucia mocno uciśnięte
Przygotowanie PRP
• Pobrana krew w jałowy sposób zostaje
przeniesiona do specjalnego separatora
(pojemnika do otrzymywania PRP).
• Pojemnik umieszczany jest w wirówce. Proces
wirowania trwa od kilku do kilkunastu minut,
w zależności od rodzaju zestawu.
• Po odwirowaniu, niezależnie od rodzaju
zestawu, uzyskuje się trzy warstwy w
probówce. Na dole - oddzielone erytrocyty, w
środku - koncentrat bogatopłytkowy (PRP), na
górze - warstwa osocza.
• Ostatecznie koncentrat bogatopłytkowy
(PRP) odciągany jest do osobnej strzykawki.
Tak przygotowany koncentrat jest gotowy do
podania.
Osocze ubogopłytkowe
PPP
Koncentrat
bogatopłytkowy PRP
Oddzielone erytrocyty
Podanie PRP
• W zależności od jednostki
chorobowej, podczas niektórych
zabiegów z wykorzystaniem PRP
wskazane jest podanie pod
kontrolą USG, np. zapalenie
rozcięgna podeszwowego.
• U pacjentów z zapaleniem
nadkłykcia kości ramiennej tzw.
łokcia „golfisty” oraz „tenisisty”
wystarcza badanie palpacyjne, a
miejscem podania najczęściej jest
punkt największej bolesności.
Podanie PRP
• Wstrzyknięcie leku powinno być bardzo
dokładne, nie więcej niż 2-5 mm od
miejsca uszkodzenia lub schorzenia.
Wczesny okres po podaniu
PRP - do 7 dni
• Pacjenci po podaniu
koncentratu do kończyny
dolnej muszą być zaopatrzeni
w kule łokciowe.
• Pacjenci po zabiegu na
kończynie górnej zostają
zaopatrzeni w odpowiedni
rodzaj unieruchomienia
kończyny np. ortezy, temblak.
• Pacjent po podaniu PRP nie
będzie mógł sam prowadzić
samochodu.
Dolegliwości bólowe po
podaniu PRP
• Większość pacjentów przez pierwsze kilka
dni w miejscu podania koncentratu
bogatopłytkowego zgłasza bardzo silne
dolegliwości bólowe.
• Ważne jest odpowiednie leczenie
przeciwbólowe (wg. zaleceń lekarza
prowadzącego). Nie podaje się
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Dopuszczone jest podawanie
paracetamolu i tramadolu.
Etapy postępowania po
podaniu PRP
• unieruchomienie miejsca po zabiegu
• wizyta kontrolna 7-10 dni po podaniu koncentratu
bogatopłytkowego - ocena funkcji kończyny oraz
natężenia występujących dolegliwości bólowych
• druga wizyta kontrolna po 3 tygodniach po
podaniu PRP - ocena funkcji kończyny,
subiektywnych odczuć pacjenta oraz
występujących dolegliwości bólowych
• przy braku zadowalającego efektu leczenia
możliwe jest skierowanie pacjenta na odpowiednią
rehabilitację
• rehabilitacja jest cennym elementem leczenia
Wskazania do stosowania
PRP - ortopedia
• pourazowe zespoły bólowe
• bóle przeciążeniowe przyczepów
więzadeł i ścięgien (łokieć tenisisty,
golfisty, zapalenie przyczepu ścięgna
Achillesa, kolano skoczka, ostrogi kości
piętowej)
• stany zapalne stawów i okołostawowe
• opóźniony zrost kostny
• trudno gojące się rany
Wskazania do stosowania
PRP - ortopedia
• cysty i torbiele kostne
• przeszczepy więzadeł
• uszkodzenie stożka rotatorów
• choroba zwyrodnieniowa stawów ??? regeneracja chrząstki
Wskazania do stosowania
PRP - pozostałe
• medycyna estetyczna
(poprawa napięcia skóry)
• implantologia - stomatologia
• gastroenterologia – wrzody
żołądka
• kardiochirurgia
• okulistyka
Zalety
• jednorazowe podanie - stymulacja tkanek
i komórek do produkcji własnych
czynników wzrostu
• brak zakażeń
• brak uczuleń
Efekty niepożądane
• nieprawidłowy proces przygotowania
preparatu
• brak efektu leczniczego
• proces zapalny lub zakażenie
• zasinienie i wylew krwawy w miejscu
wkłucia
• ból i świąd skóry
Bezpieczeństwo
• PRP jest preparatem autogennym i nie
stanowi źródła zakażenia wirusowym
zapaleniem wątroby typu C czy HIV
• brak uczuleń na preparat
Przeciwwskazania do
stosowania PRP
• zespół wątrobowo-nerkowy
• pacjenci HIV pozytywni
• immunosupresja
• niestabilność emocjonalna i zaburzenia
psychiczne
• zespół Ehlers-Danlos
• twardzina lub choroby naczyniowe
• alergia na nukleotydy
• ostre zakażenie wirusowe
• nierealne oczekiwania pacjenta
Przeciwwskazania do
stosowania PRP
• przewlekłe zakażenie wirusowe
• choroby zaburzające funkcję płytek krwi
• trombocytopenia - niski poziom płytek
• niestabilność hemodynamiczna
• sepsa - zakażenie ogólnoustrojowe
• przewlekłe choroby wątroby
• terapia antykoagulantami
Badania kliniczne z
zastosowaniem PRP
PRP nie jest równe PRP
• W badaniach klinicznych udowodniono
skuteczność działania PRP, a także
podważono skuteczność PRP.
• Powodem jest stosowanie różnych
zestawów w badaniach.
• Nie ma standaryzacji parametrów PRP w
badaniach klinicznych, stąd takie różnice
w ocenie skuteczności.
W systemach do PRP uzyskuje
się różą koncentrację płytek i
czynników wzrostu
Czynniki wzrostu
W systemach do PRP uzyskuje się różą
koncentracje płytek i czynników wzrostu
Frakcje
A- PLATELET CONCENTRATION B- RED BLOOD CELLS C- WHITE BLOOD CELLS
PRP – zastosowanie w uszkodzeniach
ścięgien i tendinopatiach
• PRP wspomaga proces gojenia i powrotu
do funkcji
• TGF-ß wpływa na wzrost ekspresji
prokolagenu typu I i III
• PDGF- beta, IGF-1, B- FGF wspomagają
proliferację (namnażanie się) i gojenie się
komórek
PRP – zastosowanie w uszkodzeniach
ścięgien i tendinopatiach
BADANIA NA ZWIERZĘTACH:
Over-expression of IGF-1, improvement in mechanical
properties and increased neovascularisation in rabbit patellar
tendon Ist phase of healing process, after its partial resection.
Lyras et al. „Experimental study of tendon healing early phase: is IGF-1
expression influenced by platelet rich plasma gel?”(2010) „The effect of platelet
rich plasma gel in the early phase of patellar tendon healing”(2009)
Increased mechanical properties, better histological
organisation and increased metabolic activity after 24 weeks
of healing process in tendon lesions in horses.
Bosch et al. „Effects of platelet-rich plasma on the quality of repair of
mechanically induced core lesions in equine superficial digital flexor tendons: a
placebo controlled experimental study”(2010)
PRP – zastosowanie w uszkodzeniach
ścięgien i tendinopatiach
BADANIA NA LUDZIACH:
Treatment of acute partial rupture of Achilles
tendon in an athlete: fast tissue repair,
documentd by magnetic resonance and
ultrasound imagin Nonoperatve biological
treatment approach for partial Achilles tendon
lesion.
Filardo et al. Orthopedics(2010)
The role of platelets in the treatment of Achilles tendon
injuries.
Sadoghi et al. J Orthop Res. 2013 Aug;31(8):1332.
PRP – zastosowanie w uszkodzeniach
ścięgien i tendinopatiach
BADANIA NA LUDZIACH:
Preliminary short-term results indicate that treatment
with PRP injections in the degenerate area has the
potential to reduce pain and allow majority of patients to
go back to full tendon-loading activity.Platelet-rich plasma
: new clinical application: a pilot study for treatment of
jumpers knee.
Kon et al. Injury (2009)
PRP can be useful for the treatment of chronic patellar
tendinopathy, even in difficult cases with refractory
tendinopathy Use of platelet-rich plasma for the treatment of
refractory jumper’s knee.
Filardo et al. Int Orthop. 2010 Aug; 34(6): 909–915
PRP – zastosowanie w uszkodzeniach
ścięgien i tendinopatiach
BADANIA NA LUDZIACH:
PRP May Be a Useful Option for Chronic Plantar Fasciitis.
Early clinical study shows improved outcomes compared to
cortisone (12 months follow-up ).
Raymond Rocco(2012)-AAOS
PRP – zastosowanie w
„łokciu tenisisty”
BADANIA NA LUDZIACH:
Is Platelet-rich plasma superior to whole blood in the
management of chronic tennis elbow: one year randomized
clinical trial.
Raeissadat SA, Rayegani SM, Hassanabadi H, Rahimi R, Sedighipour L, Rostami
K. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2014 Mar 18;6(1):12.
Efficacy of platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: a
double-blind, prospective, multicenter, randomized
controlled trial of 230 patients.
Mishra AK1, Skrepnik NV, Edwards SG, Jones GL, Sampson S, Vermillion DA,
Ramsey ML, Karli DC, Rettig AC. Am J Sports Med. 2014 Feb;42(2):463-71
PRP – zastosowanie w
chondropatii
BADANIA NA LUDZIACH:
The PRP ... has reparative properties of the joint cartilage of sheep
knees, mostly by stimulating the formation of a fibrocartilaginous
tissue.
Carneiro Mde O. et al. sheeps.(Acta Ortop Bras. 2013
The antinociceptive and anti-inflammatory activities of PRP support
its use in OA joints to reduce pain and modulate the disease process
Sundman EA et al. Am J Sports Med. 2014
The presence of PRP in the culture media enhances the in vitro
formation of cartilage, with increased GAG content and greater
compressive mechanical properties
Petrera M et al Arthroscopy. 2013
PRP – zastosowanie w
chondropatii
BADANIA NA LUDZIACH:
Comparative effectiveness of platelet-rich plasma
injections for treating knee joint cartilage degenerative
pathology: a systematic review and meta-analysis.
Chang KV et al. Arch Phys Med Rehabil. 2014 Mar;95(3):562-75
Has platelet-rich plasma any role in anterior cruciate
ligament allograft healing?
Nin JR, Gasque GM, Azcárate AV, Beola JD, Gonzalez MH. Arthroscopy. 2009
Nov;25(11):1206-13
Comparison of magnetic resonance imaging findings in
anterior cruciate ligament grafts with and without
autologous platelet-derived growth factors.
Radice F, Yánez R, Gutiérrez V, Rosales J, Pinedo M, Coda S. Arthroscopy. 2010
PRP – zastosowanie w
chondropatii
BADANIA NA LUDZIACH:
Autologous platelet-rich plasma gel to reduce donor-site
morbidity after patellar tendon graft harvesting for
anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized,
controlled clinical study.
Cervellin M, de Girolamo L, Bait C, Denti M, Volpi P. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2012 Jan;20(1):114-20
Platelet-rich fibrin matrix in the management of
arthroscopic repair of the rotator cuff: a prospective,
randomized, double-blinded study.
Weber SC, Kauffman JI, Parise C, Weber SJ, Katz SD. Am J Sports Med. 2013
Feb;41(2):263-70.
PRP – zastosowanie w
medycynie estetycznej
• wypełnianie zmarszczek
• blizny
• Łysienie
Systematic review of the use of platelet-rich plasma in
aesthetic dermatology.
Leo MS, Kumar AS, Kirit R, Konathan R, Sivamani RK. J Cosmet Dermatol. 2015
Jul 23.
PRP – zastosowanie w
medycynie stomatologii
Effect of PDGF, IGF-1 and PRP on the implant
osseointegration.
An histological and immunohistochemical study in rabbits.
Ortolani E, Guerriero M2, Coli A3, Di Giannuario A4, Minniti G5, Polimeni A6. Ann
Stomatol (Roma). 2014 Jun 18;5(2):66-8.
Platelet-rich plasma (PRP) in dental and oral surgery: from
the wound healing to bone regeneration.
Albanese A, Licata ME, Polizzi B, Campisi G. Immun Ageing. 2013 Jun
13;10(1):23. doi: 10.1186/1742-4933-10-23.
PRP ma nadal duży
potencjał, aby się
rozwijać w różnych
dziedzinach medycyny
Jest jednak warunek. Trzeba stosować zestawy,
które dobrze koncentrują PRP – Xerthra PRP kit
Porównanie konkurencji
produkt
1 Arthrex ACP
objętość pobranej objetość
krwi (razem z
antykoagulant
antykoagulantem) PRP ml
10
pozyskiwanie PRP
wirówka
czas
koncentracja
wirowania
PRP
3
pobranie, wirowanie,
specjalne
pobieranie z separowanie, podawanie potrzebne
oprzyrządowanie
i
ampułki
za pomocą podwójnej
dobra wirówka
strzykawki
14
5
2 Harvest PRP
60
11
archaiczny sposób
PRP, kótry potrzebna specjalna
pobieranie z pozyskiwania
w
rzeczywistości
jest
ampułki
wirówka
mieszanką wszystkich
frakcji
3 RegeneACR
16
8
i żmudna
popularna na
w próbówce rozbudowana
procedura
normalne probówki
9
4
30
3
pobieranie z przy pomocy specjanej potrzebna specjalna
ampułki
tuby
wirówka
15
5
6
GPS III
Dr PRP
Tropocells
20
10
4
2,5-3
pobieranie z przy pomocy specjanej potrzebna specjalna
ampułki
tuby
wirówka
i żmudna
popularna na
w próbówce rozbudowana
procedura
normalne probówki
4
10
? (tu jest ACP)
4-6 ???
firma
uwagi
Arthrex
jest to połączenie PPP z
PRP, koncentracja jest
niewielka
duże pomieszanie frakcji
Harvest osocza ubogopłytkowego,
Technologies PRP i erytrocytów. Duża
utrata PRP w procedurze
? (tu jest ACR) Regenlab
9,3
Biomet
jest to połączenie PPP z
PRP, koncentracja jest
niewielka
wysoka koncentracja w
stosunku do reszty
konkurencji, aż 9,3 krotna
(ale nie do nas)
4. - 5
po pierwszym wirowaniu
koncentracja 4-5x po
Neoregen
drugim 9x. Potrzebna
duża wprawa do pobrania
PRP
4. - 5
Biotech
pobranie PRP wymaga
dużej wprawy!
Nieprecyzyjne pobieranie
= słaba koncentracja i
straty PRP
7
Tray Life
18
4?
rozbudowana i żmudna
popularna na
w próbówce procedura. Pobieranie normalne
probówki
krwi do 4 próbówek
5
? (słabe)
Croma
pobieranie krwi do 4
próbówek, jest to
połączenie PPP z PRP,
koncentracja jest
niewielka, wymaga dużej
wprawy
8
Xerthra PRP
kit
15
1
pobieranie z przy pomocy specjanej potrzeban wirówka
ampułki
tuby
na Falcon 50 ml
5
12,8
Biovico
wygodny sposób,
precyzyjne odseparowanie
PRP o dużej koncentracji
Podsumowanie
•
Zestawy różnią się pod względem:
Koncentracji PRP. Duża ilość systemów, które nie pozwalają precyzyjnie
pobrać PRP. Jest ono mieszane z PPP. Im większa koncentracja, tym lepsze efekty
leczenia. Dostępne koncentracje konkurencyjnych PRP od 2 do 9,3.
Objętości krwi potrzebnej do przygotowania PRP od 10 ml do 60 ml.
Objętością uzyskanego PRP (najczęściej im większa, tym słabsza
koncentracja).
Wygody sporządzania PRP. Wymagają dużej wprawy w pobieraniu PRP, przez co
nie osiąga się celu – wysokiej koncentracji PRP.
Czasu wirowania od 4 min. do 15 min. Niekiedy potrzebne 2 krotne wirowanie.
Stosowanych wirówek (zestawy do wirowania w wirówkach diagnostycznych
osiągają niskie stężenie PRP, a wymagające specjalnych wirówek wyższe).
Antykoagulantem. Należy zwrócić uwagę, czy zastosowany antykoagulant jest
przeznaczony do celów diagnostycznych, czy do celów medycznych. Postać do
celów diagnostycznych wyklucza podanie go do organizmu.
Posiadania lub nie aktywatora (odpowiedź na następnym slajdzie)
Aktywować lub nie
aktywować PRP?
• Według opinii ekspertów nie ma potrzeby
aktywować płytek krwi przed podaniem.
• Płytki będą same regulować uwalnianie
czynników wzrostu w zetknięciu ze
zmienioną chorobowo tkanką.
• Zbyt wczesne aktywowanie wszystkich
płytek może wywołać efekt falstartu.
• Aktywator jest często używany w
zestawach o z małą koncentracją PRP.
Zestaw zabiegowy do pozyskiwania osocza
bogatopłytkowego
Najprostszy i najwygodniejszy sposób na
najwyższą koncentrację PRP
Wyjątkowe korzyści ze
stosowania Xerthra PRP kit

Najwyższa – blisko 13 krotna koncentracja (15 ml krwi –
1 ml PRP)

Redukcja strat cennego PRP

Precyzyjne i wygodne oddzielenie PRP i PPP

Krótki czas wirowania

Bezpieczeństwo zestawu
Koncentracja uzyskana za
pomocą zestawu Xerthra PRP kit
Wydajność zestawu Xerthra PRP kit
Parametry
Średnia liczba leukocytów (103 / µl)
45,5
Liczba płytek krwi (103 / µl)
175
Średnia liczba płytek krwi w PRP (103 / µl)
2 241
Średnie zatężenie płytek krwi w zestawie Xerthra PRP kit
12,8 x
Średnia liczba płytek w uzyskanym PRP (2 241)
---------------------------------------------------------------Liczba płytek krwi w µl przed koncentracją (175)
= koncentracja 12,8 krotna
Badanie morfologiczne krwi
(dowody możliwości)
4 proste kroki przygotowania osocza
bogatopłytkowego za pomocą
Xerthra PRP kit
Gotowe!
PPP
PRP
Szczegółowa instrukcja
Szczegółowa instrukcja
Widoczny kożuszek skoncentrowanych płytek krwi
Szczegółowa instrukcja
Osocze bogatopłytkowe uzyskane
za pomocą Xerthra PRP kit zawiera
Xerthra PRP na tle
konkurencji
• Najwyższa koncentracja PRP – 12,8x !!!
• Mała objętość PRP – 1 ml tego co najważniejsze. To
świadczy o precyzji systemu.
• Wygoda w przeprowadzaniu procedury.
• Optymalna objętość pobieranej krwi do separacji – 15
ml.
• Krótki czas wirowania – 5 min.
• Dostarczany przez nas antykoagulant jest
przeznaczony do celów medycznych, podczas gdy
zestawy konkurencyjne często zawierają
antykoagulanty do celów diagnostycznych.
• Nie posiadamy aktywatora, ponieważ jest zbędny.
Dziękujemy za
uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards