Mechanik samochodowy

advertisement
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Kamil Grabarz
WYKSZTAŁCENIE
-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP nr 2 w Brzesku
-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP w Czchowie
PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są:
- choroby nosa utrudniające oddychanie,
- choroby serca (niewydolność układu krążenia),
- przewlekłe choroby płuc i oskrzeli, które utrudniają prawidłowe oddychanie, a zwłaszcza w maskach, półmaskach i skafandrach z
doprowadzeniem świeżego powietrza,
- choroby krwi i narządów krwiotwórczych,
- choroby wątroby,
- choroby skóry,
- choroby ruchu ograniczające sprawność kończyn górnych lub dolnych,
- choroby układu nerwowego,
- choroby narządów wzroku i słuchu.
O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz.
WARUNKI PRACY
• Lakiernik narażony jest na szkodliwe działanie pyłów i lakierów powstających i
używanych podczas prac.
• Pracownik narażony jest na wybuch / pożar w komorze lakierniczej, pomieszczeniu
lakierni.
• Praca wykonywana jest często w wymuszonej pozycji ciała, co może powodować bóle
pleców i rąk.
• Pracownik narażony jest na kontakt z ostrymi elementami karoserii samochodów co
może powodować częste rany rąk.
ZAROBKI
• Od 1500zł do nawet 7000zł
Download