Wniosek o udostępnienie danych osobowych

advertisement
Świebodzin, dnia ……………………..
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH
ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
1. Wniosek do:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
2. Wnioskodawca:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie
uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione
w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:
………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………….…………
5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Zakres żądanych informacji ze zbioru za okres: ………………………………………
7. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:
Pan ……………………………. PESEL: ………………………….
zam. …………………………………………………………….
……………………………………
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards