ZATRUCIA

advertisement
ZATRUCIA
Edukacja dla bezpieczeństwa
PAMIETAJ !!
TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO
ZAPAMIĘTANIA
Opracował: mgr Mirosław Chorąży
ZATRUCIA TO ZESPÓŁ OBJAWÓW WYWOŁANYCH
DZIAŁANIEM TRUCIZNY NA ORGANIZM
Można dokonać podziału zatruć według różnych kryteriów,
np.czasu działania substancji toksycznej:
- zatrucie ostre,
- zatrucie przewlekłe,
Zatrucie związkami chemicznymi
Kwasy
Lekarstwa
Zasady
Zatrucie alkoholowe
Gazy
Zatrucie alkoholem etylowym
Zatrucie alkoholem metylowym
Tlenek węgla
Gazy
techniczne
Podział zatruć ze względu na czynnik toksyczny ciąg dalszy:
Rodzaje zatrucia:
Zatrucia pokarmowe
Salmonella
Jad kiełbasiany
Grzyby trujące
Owoce trujące
Zatrucie pokarmowe
– stan wynikający ze spożycia
pokarmu lub przyjęcia płynów zawierających substancje
szkodliwe, a w szczególności toksyny bakteryjne,
drobnoustroje. Objawami są: ostry nieżyt żołądka i jelit.
Najczęstsza przyczyna to brak podstawowych zasad higieny
(np.: czerwonka), spożycie zakażonego jedzenia (np.:
salmonella), przeterminowanych konserw, zepsutego mięsa
lub kiełbasy (np.: jad kiełbasiany)
Trucizna zwana jadem kiełbasianym, jest efektem funkcji
życiowych beztlenowej bakterii i jest jedną z najbardziej
śmiercionośnych albowiem 450g tej trucizny teoretycznie mogłoby
zlikwidować całą ludzkość
Ta jadowita bakteria rozwija się w źle przechowywanych wędlinach
lub niewłaściwie przygotowanych konserwach mięsnych i warzywnych.
Działanie jadu polega na porażeniu zakończeń nerwowych i dlatego
w przypadku zatrucia dochodzi do porażenia mięśni – pojawia się
osłabienie i trudności z połykaniem, opadanie powiek i podwójne
widzenie a w ciężkich przypadkach porażenie mięśni oddechowych
i serca.
Zatrucie jadem kiełbasianym – objawy, które występują zwykle
po 24 godzinach:
- zawroty głowy,
- suchość w gardle,
-opadanie powiek,
- brak reakcji źrenic na światło,
- zaburzenia wzroku ,
- trudności w przełykaniu.
Salmonella – objawy zatrucia
- osłabienie,
- zawroty głowy,
- wymioty,
- biegunka,
- dreszcze,
- podwyższona temperatura.
Salmonella
Bakterie z grupy Salmonella, wywołują u ludzi bardzo często
dolegliwości żołądkowo-jelitowe, czyli zatrucia pokarmowe. Objawy
występują zwykle po 18-24 godzinach od zakażenia. Są to silne
bóle brzucha, gorączka, biegunka, mdłości i wymioty. Po przebyciu
zatrucia pałeczki są wydalane z kałem przez kilka tygodni lub
nawet kilka miesięcy bez żadnych objawów chorobowych.
Najczęściej zmiany chorobowe dotyczą tylko przewodu
pokarmowego, proces chorobowy może się uogólnić, może dojść
do posocznicy, zakażenia narządów wewnętrznych i chorób
stawów.
Do zakażenia dochodzi przez żywność zanieczyszczoną
odchodami zakażonych zwierząt, czyli drobiu, myszy, szczurów,
przez żywność pochodzącą od zwierząt zakażonych np. jaja,
mięso, mleko, wyroby garmażeryjne np. sałatki, a także od
zakażonych zwierząt np. kurczęta hodowane w domach oraz
przez ludzi, w których kale są pałeczki salmonelli.
ZATRUCIE GRZYBAMI
Za grzyby trujące uważa się te, które zawierają substancje
trujące w ilościach toksycznych dla ludzi.
Toksyczność – cecha związków chemicznych polegająca na
powodowaniu zaburzeń funkcji życiowych komurek lub ich
śmierci.
Charakterystyczne objawy zatruć grzybami trującymi:
- uszkodzenie nerek, wątroby, Ośrodkowego Układu Nerwowego,
ból brzucha, torsje, bardzo silna biegunka,
- pobudzenie, lęk, metaliczny smak w ustach, wymioty,
- zaburzenia koordynacji i świadomości, konwulsje, ból
brzucha, torsje, silna biegunka (czasem z krwią),
- zwężenie źrenic, ślinotok, biegunka, torsje, spadek ciśnienia
tętniczego
Nie ma prostego sposobu pozwalającego łatwo odróżnić
grzyby jadalne od trujących. Na pewno zostawiamy w lesie
grzyby, których nie znamy bardzo dobrze, które pod kapeluszem
mają spód składający się z blaszek. Wśród nich jest wiele
gatunków trujących. Nie zbieramy grzybów małych, bo są one
jeszcze nierozwinięte i trudno stwierdzić, czy są jadalne. W ten
sposób niezwykle często mylone są kanie z młodymi
muchomorami sromotnikowymi. Starych, grzybów też warto
unikać, bo ich wygląd się zmienia i może wprowadzić nas w
błąd.
błąd
Pieczarka żółta - trująca
Pieczarka polna - jadalna
Muchomor - trujący
Kania - jadalna
Kurka - jadalny
Lisówka pomarańczowa
trująca
Gąska tygrysowata
Muchomor czerwony
Muchomor plamisty
Muchomor sromotnikowy
Borowik szatański
Sposoby postępowania w przypadku zatruć:
Rodzaj zatrucia
Płyny i działania osłabiający działanie
trucizny
leki, grzyby, zatrucia pokarmowe,
pestycydami, toksyny bakterii typu
Salmonella, gronkowce, paciorkowce
lekko słona woda. Ewentualne wywołanie
wymiotów. Woda z węglem lekarskim
(aktywowanym).
kwasy
woda z białkiem kurzym (4 białka/szklankę),
mleko
zasady
woda z kwaskiem cytrynowym w stosunku
10:1
zatrucia pestycydami,
lekko słona woda do picia w celu wywołania
wymiotów. Ewentualnie obmycie ciała wodą z
mydłem
detergenty
usunięcie resztek substancji trującej z jamy
ustnej, płukanie jamy ustnej, podanie
niewielkiej ilość płynów do picia
Zatrucie tlenkiem węgla
odcięcie dopływu gazu i zapewnienie dopływu
świeżego powietrza. W razie konieczności
przeprowadzenie akcji reanimacyjnej
Zadanie domowe
Co byś zrobił w przypadku gdy ktoś z twojej najbliższej rodziny
uległby zatruciu ?:
- kwasem
- zasadą
- tlenkiem węgla
- detergentem
- lekami
- grzybami
- salmonellą
Odpowiedz podaj w formie pisemnej.
Download