Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

advertisement
Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myszkowie
Zatrucia pokarmowe występują na całym świecie, wzrost zachorowań
obserwuje się zazwyczaj w sezonie letnim kiedy występują wysokie temperatury
sprzyjające namnażaniu się czynników chorobotwórczych. Do czynników
etiologicznych wywołujących zatrucia pokarmowe należą: bakterie, wirusy,
pasożyty, toksyny roślinne i zwierzęce oraz chemiczne substancje toksyczne.
Obraz kliniczny choroby zależy od rodzaju czynnika etiologicznego.
Objawy najczęściej obserwowane to: gorączka o różnym nasileniu, ból głowy,
biegunka, nudności, wymioty, a w przypadkach ciężkich odwodnienie i
zaburzenia świadomości.
Początek choroby jest zazwyczaj nagły, a objawy silnie wyrażone ich nasilenie zależy od rodzaju czynnika etiologicznego, jego dawki oraz
podatności chorego –szczególnie wrażliwe są dzieci i osoby w wieku
podeszłym.
Źródłem zakażenia w zależności od czynnika etiologicznego są zakażone
zwierzęta lub człowiek.
Zatrucia pokarmowe szerzą się przez żywność i wodę. Żywność może być
skażona pierwotnie (zakażone surowce) lub wtórnie ( w czasie przetwórstwa,
produkcji, transportu, magazynowania, dystrybucji lub jej przygotowania przed
konsumpcją).
Żywność, a zwłaszcza kremy z jaj i mleka, mielone mięso, ryby są
doskonałym podłożem do namnażania się bakterii i wytwarzania toksyn.
Przetrwaniu i namnażaniu się drobnoustrojów w żywności sprzyjają także
nieprawidłowe jej przechowywanie( np. kilkakrotne zamrażanie i rozmrażanie)
czy nieprawidłowy proces obróbki termicznej potrawy.
Okres wylęgania choroby zależy od rodzaju czynnika etiologicznego
i jego dawki i może wynosić od kilku godzin do jednego dnia.
Zapobieganie zatruciom pokarmowym polega na unieszkodliwianiu
źródła zakażenia oraz odpowiedniej obróbce termicznej w wysokiej
temperaturze potencjalnie zakażonych surowców pochodzenia zwierzęcego
i właściwego postępowania z tymi surowcami przed ich wykorzystaniem( ścisła
segregacja surowców od potraw gotowych do spożycia), zachowanie higieny
osobistej w trakcie przygotowywania posiłków oraz niespożywanie pokarmów
niewiadomego pochodzenia.
W przypadku wystąpienia objawów takich jak: wymioty, biegunka, bóle
brzucha, podwyższona temperatura ciała należy jak najszybciej skorzystać
z porady lekarskiej.
Myszków, dnia: 08.08.2006
Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
Dr n. med. Marek Olenderek
Download