ŚMIERTELNE ZATRUCIA ALKOHOLEM METYLOWYM

advertisement
ŚMIERTELNE ZATRUCIA ALKOHOLEM METYLOWYM
- objawy.
W związku z przypadkami śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym Krajowy
Konsultant w dziedzinie toksykologii klinicznej wyjaśnia, że już 4-15 ml alkoholu
metylowego to dawka uszkadzająca nerw wzrokowy, a 30 ml alkoholu metylowego to
dawka śmiertelna minimalna.
Objawy zatrucia alkoholem metylowym:
•
W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie
same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość,
wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna.
•
Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej
ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości z
utratą przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego. Dochodzi także do
zaburzeń oddychania, oddech staje się przyśpieszony, głęboki. Występują nudności,
wymioty, bóle brzucha, spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszenie czynności serca,
zaburzenia widzenia. Zaburzenie widzenia czasem może wystąpić z opóźnieniem, ale
jest bardzo groźne, bo prowadzi do całkowitej, najczęściej nieodwracalnej ślepoty.
Uwaga! W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy natychmiast udać
się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie
wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.
Download