Numer postępowania: NP/2015/07/0702/SWI Załącznik nr 9 do

advertisement
Numer postępowania: NP/2015/07/0702/SWI
Załącznik nr 9 do SIWZ
WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ
I.
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
wg Projektu
(pieczęć
Wykonawcy)
Wykonawczego pn.
Lp. „Przebudowa i remont
SRP Bielsko-Biała
Szyndzielnia”
1.
ZZU wlot DN100 – armatura
odcinająca
Charakterystyka techniczna
1. kurek kulowy DN100 PN63 (1 szt.) z
uszczelnieniem metal-metal i
zabezpieczeniem ogniowym
2. kurki kulowe DN50 PN63 (2 szt.) z
uszczelnieniami PMSS i zabezpieczeniem
ogniowym
- pozostałe wymagania wg projektu
wykonawczego
2.
3.
Zespół filtroseparatorów i
układ redukcyjny –
armatura odcinająca
Filtroseparatory
- wymagania wg projektu wykonawczego
filtroseperator (2 szt.) Qn=16.000 nm3/h wymagania wg projektu wykonawczego
4.
Podgrzewacze
podgrzewacz (2 szt.) Qn=16.000 nm3/h wymagania wg projektu wykonawczego
5.
Układ redukcyjny
1. reduktor podstawowy + monitor + zawór
szybkozamykający DN50/150 ANSI 600 (2 szt.)
wyposażony w tłumik hałasu, budowa topentry,
(praca reduktorów
w układzie pasywnym)
reduktor: awaria membrany głównej typu
otwiera; monitor: awaria membrany głównej
typu zamyka
w
2. wydmuchowy zawór upustowy (2 szt.) budowa top-entry
- pozostałe wymagania wg projektu
wykonawczego
6.
Kotłownia
- kocioł gazowy (2 szt.) sterowany
elektronicznie wymagania wg projektu
wykonawczego
7.
Kontenery stacji
- wykonanie wg projektu budowlanego
Strona 1 z 4
Typ/Model
Producent
Numer postępowania: NP/2015/07/0702/SWI
II.
CZĘŚĆ AKP
wg
Lp.
Projekt Wykonawczy
„Przebudowa i
remont SRP BielskoBiała Szyndzielnia
Przelicznik
1
Ozn. Projektowe
FQR-1, FQR-2
Przetwornik ciśnienia
absolutnego
2
Ozn. Projektowe
PR1.0, PR2.0
Charakterystyka techniczna
- budowa niemodułowa, montaż naścienny;
-zasilane z sieci 230V 50Hz;
-menu i opisy na klawiaturze w języku polskim;
-pomiar ilości gazu (LF i HF) oraz odpowiednio
współpracujący z gazomierzem z wyjściem
impulsowym – wejścia iskrobezpieczne [Ex ia] IIC.. ;
- zapewnienie zasilania przetworników pomiarowych;
- 2 wejścia pomiarów analogowych (4..20mA) wejścia iskrobezpieczne [Ex ia] IIC. ;
- 6 wejść sygnalizacji iskrobezpiecznych ;
- 6 wejść sygnalizacji nieiskrobezpiecznych;
- wyjście swobodnie programowalne 4..20mA.
- 4 porty komunikacji w standardzie Gaz-Modem2
oraz port IrDA;
- klawiatura i wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
podświetlany;
- akumulatory wewnętrzne z podtrzymaniem pracy
namin. 6 godzin;
- zabezpieczenie modyfikacji algorytmu hasłem;
- korekcja ilości gazu VTPZ. Wyznaczanie
współczynnika ściśliwości w oparciu o metody
SGERG-88, AGA-NX lub Beattie-Bridemana.
- obliczanie: licznika energii, licznika awaryjnego
objętości, strumienia objętości w warunkach
pomiaru, strumienia objętości w warunkach
kontraktowych, strumienia objętości, strumienia
energii, przyrostu objętości odniesionego do
warunków bazowych, obliczanie przewidywanego
szczytu godzinowego;
- funkcja korekcji krzywej błędu gazomierza;
- wyznaczanie współczynnika ściśliwości w oparciu o
metody SGERG-88, AGA-NX lub Beattie-Bridemana;
- błąd graniczny toru przetwarzania analogowocyfrowego wartości mierzonych <0,06 % ;
- błąd graniczny algorytmu obliczeniowego <0,01%;
- błąd graniczny wyznaczania strumienia objętości w
warunkach pomiaru <0,1%;
- atest ATEX;
- praca w temperaturze otoczenia min -10..40°C.
- pomiar ciśnienia absolutnego o zakresie pomiaru
0,7MPa;
- błąd podstawowy <0,075%;
- wpływ zmian temperatury do 0,25%;
- czas odpowiedzi do 500ms;
- stabilność długoterminowa co najmniej błąd
podstawowy zakresu na 3 lata;
- zakres pracy w temperaturze otoczenia co
najmniej od -40ºC do +75°C;
- komunikacja HART, wyjście 4..20mA;
- zasilanie VDC ;
- podłączenie technologiczne M20x1,5;
- tabliczka znamionowa;
- możliwość kalibracji zera i zakresu pomiarowego;
- zintegrowany wyświetlacz;
Strona 2 z 4
Typ/Model
Producent
Przetwornik nadciśnienia
3
Ozn. Projektowe
PWY1
Czujnik temperatury z
przetwornikiem
4
Ozn. Projektowe
TR1, TR2
5
6
Moduł alarmowy
Ozn. Projektowe MD-2.Z
Moduł alarmowy
Ozn. Projekt MD-4
Detektor gazu
7
Ozn. Projektowe DEX1,
DEX2, DEX3
Detektor gazu
8
Ozn. Projektowe
Numer postępowania: NP/2015/07/0702/SWI
- pomiar nadciśnienia o zakresie pomiaru 7MPa;
- błąd podstawowy <0,075%;
- czas odpowiedzi do 500ms;
- stabilność długoterminowa co najmniej błąd
podstawowy zakresu na 3 lata;
- zakres pracy w temperaturze otoczenia co
najmniej od -40ºC do +75°C;
- komunikacja HART, wyjście 4..20mA;
- zasilanie VDC ;
- podłączenie technologiczne M20x1,5;
- tabliczka znamionowa;
- możliwość kalibracji zera i zakresu pomiarowego;
- zintegrowany wyświetlacz;
- pomiar temperatury w zakresie -30..+60ºC;
- długość czujnika –140mm ;
- błąd podstawowy <0,1%;
- wpływ zmian temperatury do 0,25%;
- termometr rezystancyjny PT-100;
- wyjście prądowe 4..20mA;
- przetwornik z dołączanym czujnikiem PT-100.
- zasilanie 230V;
- montaż naścienny
- dopuszczenie ATEX o ile czujniki nie są w wykonaniu
EEx d;
- sygnalizacja lokalna:
- wskaźniki świetlne dla stanu pracy każdego z
detektorów;
- wskaźnik świetlny zasilania;
- wskaźnik świetlny awarii systemu;
- sygnalizacja zdalna/wyjście sygnalizacyjne:
przekroczenia 1 progu detekcji, przekroczenia 2
progu detekcji, wystąpienia awarii urządzenia
- styki bezpotencjałowe dla sygnalizacji:
- współpraca z 2 detektorami gazu
- sterowanie zaworem odcinającym
- zasilanie 230V;
- montaż naścienny
- dopuszczenie ATEX o ile czujniki nie są w wykonaniu
EEx d;
- sygnalizacja lokalna:
- wskaźniki świetlne dla stanu pracy każdego z
detektorów;
- wskaźnik świetlny zasilania;
- wskaźnik świetlny awarii systemu;
- sygnalizacja zdalna/wyjście sygnalizacyjne: - styki
bezpotencjałowe dla sygnalizacji: przekroczenia 1
progu detekcji, przekroczenia 2 progu detekcji,
wystąpienia awarii urządzenia
- współpraca z 4detektorami gazu
Detektor półprzewodnikowy współpracujący z
centralką wyspecyfikowaną centralką detekcji gazu
Kalibracja 10% DGW, 40%DGW
Urządzenie do pracy strefie wybuchowej
Detektor półprzewodnikowy współpracujący z
centralką wyspecyfikowaną centralką detekcji gazu
Kalibracja 10% DGW, 40%DGW
DG1, DG2
Sterownik z panelem
9
Graficznym
Ozn. Projektowe: PLC
- zintegrowany panel operatorski HMI min. 8 linii na
22 znaki – panel graficzny min. 128 x 64 pixele;
- 2 porty komunikacyjne RS232/485;
- port ethernetowy,
- 24 programowalne przyciski;
- do 12 pętli regulatora PID;
- obsługa protokołu Modbus RTU Master/Slave;
- dodatkowe moduły rozszerzeń współpracujące z
modułem bazowym sterownika.
Strona 3 z 4
10
Zasilacz UPS
Ozn. Projektowe UPS
Numer postępowania: NP/2015/07/0702/SWI
UPS on-line
Typ przebiegu: sinusoida
Zakres napięcia wejściowego w trybie
podstawowym: 160 - 280V
Częstotliwość na wyjściu: 50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją
w zakresie +/-0, 1
Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 3%
Typ akumulatora: bezobsługowy szczelny
akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w
postaci żelu szczelny
Obudowa 19”
Wyposażenie dodatkowe: karta styków
sygnalizacyjnych
11
router działający w technologii 3G UMTS/HSPA+
łącza 1 x Ethernet 10/100, 1 x USB Host, 2 x SIM
przemysłowy zakres temperatur -30°C do +60°C
przemysłowa konstrukcja, kontrola połączenia,
sterowanie za pomocą SMS i inne zaawansowane
funkcje wywodzące się z popularnych poprzedników
Router wspiera VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS,
NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge, Dial-in itd.
Modem 3G UMTS/HSPA
SNMP do diagnostyki niektórych funkcji
Sterowanie niektórych funkcji za pomocą SMS
Ozn. Projektowe UR5i v2 full
Konfiguracja poprzez łącze webowe (i zdalnie w
sieci, implementowany web serwer)
Informacje o poziomie sygnału GSM, szczegółowy
zapis historii zdarzeń itd.
Ustawienie przełączania między kartami SIM w
wypadku osiągnięcia zaznaczonego limitu danych,
przy stwierdzeniu roamingu itd.
obudowa metalowa,
............................. dnia .....................2015 r
...........................................................
(podpis Dostawcy)
Strona 4 z 4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards