Katalog Megger dla Energetyki

advertisement
KATALOG PRODUKTÓW
DLA ENERGETYKI
QQ
POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI
QQ
URZĄDZENIA PROBIERCZE AC / DC / VLF
QQ
DIAGNOSTYKA KABLOWA
QQ
LOKALIZACJA USZKODZEŃ KABLI
QQ
LOKALIZACJA TRASY I IDENTYFIKACJA KABLI
QQ
POMIAROWE WOZY KABLOWE
QQ
POMIARY MAŁYCH REZYSTANCJI
QQ
POMIARY DIAGNOSTYCZNE ZABEZPIECZEŃ
QQ
BADANIA TRANSFORMATORÓW
QQ
POMIARY UZIEMIEŃ
QQ
POMIARY BATERII AKUMULATORÓW
QQ
POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
QQ
QQ
MULTIMETRY, MIERNIKI INSTALACJI I INNE
MIERNIKI WIELOFUNKCYJNE
OFERTA USŁUG POMIAROWYCH
I DIAGNOSTYCZNYCH
Megger i SebaKMT
- dwie marki, wiele nowych możliwości
Spis treści
Prawo obliguje producentów i dystrybutorów energii elektrycznej do zapewniania odbiorcom ciągłej dostawy energii o możliwie najwyższej
jakości. W środowisku regulowanych rynków niezawodność systemów dystrybucji energii jest niezwykle istotna, gdyż jakiekolwiek awarie systemu
są bardzo kosztowne zarówno dla dystrybutorów i konsumentów.
Wraz z rosnącym popytem na energię elektryczną wzrastają obciążenia infrastruktury. Utrzymanie systemu w doskonałym stanie technicznym
pozwalającym na obniżenie awaryjności wymaga prawidłowego zarządzania majątkiem i ciągłego monitorowania jego kondycji. Jeśli jednak
zdarzy się awaria, uszkodzenie trzeba szybko zdiagnozować, zlokalizować i naprawić tak, by przerwa w dostawie energii była możliwie krótka.
SebaKMT jest wiodącym producentem sprzętu do lokalizacji uszkodzeń i diagnostyki kabli elektroenergetycznych. Oferowany jest zarówno sprzęt
przenośny jak też do zabudowy w kablowych wozach pomiarowych. Samochody-laboratoria mogą być wyposażone w sprzęt diagnostyczny i
lokalizacyjny według specyfikacji klienta.
Megger zaopatruje elektryków w sprzęt pomiarowy i diagnostyczny od ponad stu lat, oferując szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do
analizy stanu technicznego aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych takich jak transformatory, wyłączniki, automatyka zabezpieczeń czy kable
elektroenergetyczne.
Niedawne połączenie firm SebaKMT i Megger rozszerzyło oferowany przez obie firmy asortyment produktów, przyczyniło się do rozwoju światowej sieci sprzedaży i otworzyło wzajemny dostęp do najnowszych technologii.
Mierniki rezystancji izolacji napięciem
stałym z funkcjami diagnostycznymi
Urządzenia probiercze do badania
wytrzymałości elektrycznej napięciem
stałym
1889 – 1-szy przenośny miernik rezystancji izolacji
1908 – 1-szy miernik małych rezystancji
1923 – 1-szy multimetr (Amper, Volt i Ohm)
1951 – 1-szy tester przekaźników
2005 – 1-szy miernik rezystancji izolacji do 10 kV
2007 – 1-szy wielofunkcyjny miernik z Bluetooth®
2009 – 1-szy w pełni automatyczny tester oleju w transformatorach
2010 – 1-szy automatyczny 12 kV tester współczynnika mocy
2010 – 1-szy cęgowy miernik uziemień z kategorią bezp. CAT IV
2011 – 1-szy miernik małych rezystancji w technologii supercap
2014 – 1-szy wóz transformatorowy z centralnym sterowaniem
4-5
Pomiary rezystancji zestykowej
8
Badanie zabezpieczeń wymuszaniem
prądu po stronie pierwotnej
Badanie izolacji kabli napięciem
wolnozmiennym VLF
9 - 10
Diagnostyka wyładowań niezupełnych
11 - 12
Reflektometry
Systemy lokalizacji uszkodzeń
Ciągły rozwój obu firm znajduje odzwierciedlenie w aktualnym katalogu produktów, w którym licznie reprezentowane są nowe typy sprzętu
pomiarowego.
Zapraszamy do współpracy.
Zespół Megger
13 - 14
15 - 16
Lokalizacja dokładna uszkodzeń kabli
17
Lokalizacja uszkodzeń zewnętrznej
osłony izolacyjnej kabli
18
32 - 33
34 - 35
Badania przekaźników
zabezpieczeniowych
19 - 20
Pomiarowe wozy kablowe
Pomiary uziemień
Testery automatyki zabezpieczeń
Diagnostyka transformatorów
Pomiary baterii akumulatorów
Pomiary jakości energii
elektrycznej
MEGGER
Multimetry, mierniki instalacji
i inne mierniki wielofunkcyjne
21 - 25
26 - 27
36 - 37
Badania złożonych przekaźników
zabezpieczeniowych
Lokalizacja trasy i identyfikacja kabli
2
30 - 31
6-7
Urządzenia probiercze do badania
izolacji napięciem przemiennym
SebaKMT
1952 reflektometr
1960 wóz kablowy jako kompletny system
1975 metoda lokalizacji wstępnej ARM
1986 system probierczy VLF 0,1 Hz
1990 aktywna metoda lokalizacji ARM Plus
1998 identyfikacja faz
2000 pomiar prądu upływu w VLF
2001 metoda ICE Plus
2006 system pomiarowy Centrix
2007 OWTS - system diagnostyczny offline
2010 LPD Monitor -diagnostyka sieci online
2013 system pomiarowy Variant
2014 TDS NT – nowy system diagnostyki wyładowań niezupełnych
28 - 29
Pomiary diagnostyczne wyłączników
elektroenergetycznych
Nasze dotychczasowe osiągnięcia:
Megger
Pomiary małych rezystancji
38 - 39
40 - 41
42 - 47
48 - 49
50 - 51
52 - 53
Oferta usług pomiarowych
i diagnostycznych
54
SPIS TREŚCI
3
Mierniki rezystancji izolacji napięciem stałym z funkcjami diagnostycznymi
Regularne pomiary rezystancji izolacji należą do najbardziej ekonomicznych, niedestrukcyjnych metod wykrywania
Miernik rezystancji izolacji 15 kV
defektów izolacji aparatów i urządzeń elektrycznych. Zważywszy, że przyczyną 60% awarii elektrycznych jest
przebicie izolacji, układy izolacyjne są kluczowym obszarem wymagającym monitorowania. Pomiary diagnostyczne
izolacji napięciem stałym są prawdopodobnie najłatwiejszym i najbardziej dogodnym sposobem kontroli,
którą można prowadzić z zastosowaniem niedużych i lekkich instrumentów pomiarowych.
S1-1568
Cechą wyróżniającą ten model miernika jest możliwość pomiaru rezystancji izolacji
do 35 TΩ napięciem probierczym 15 kV. Miernik S1–1568 cechuje się taką samą,
niezwykle wysoką odpornością na szumy jak wszystkie modele tej serii. Miernik
wyposażony jest w funkcje pomiarowe i diagnostyczne uwzględniające pomiar
rezystancji izolacji (IR) z ręcznie kontrolowanym czasem próby a także z nastawianym
czasem jej trwania, pomiar wskaźnika polaryzacji (PI) i współczynnika absorpcji dielektryka (DD), programowany pomiar napięciem schodkowo–narastającym
i test rampy wysokonapięciowej. Dane pomiarowe oznaczone datą i godziną można
zapisać w pamięci przyrządu lub przesyłać w czasie rzeczywistym do komputera.
Miernik rezystancji izolacji 5 kV
MIT515
Miernik spełniający wymagania kategorii pomiarowej CATIV, w obudowie
z podwójną izolacją, łatwy w użyciu a przy tym niezwykle solidny. Pozwala
mierzyć rezystancję izolacji do 10 TΩ. Automatycznie wykonywane testy
uwzględniają pomiar rezystancji izolacji (IR) z czasem pomiaru kontrolowanym ręcznie lub programowanym ograniczeniem czasu trwania próby,
pomiar wskaźnika polaryzacji (PI) i współczynnika absorpcji dielektryka
(DAR). Wszystkie mierniki nowej serii zasilane są akumulatorem litowo–jonowym o szybkim czasie ładowania a także bezpośrednio z sieci
elektrycznej.
Analogowe mierniki rezystancji izolacji
MJ15 i BM15
Miernik rezystancji izolacji 5 kV
MIT525
Miernik MIT525, posiadający wszystkie funkcje pomiarowe dostępne
w modelu MIT515, dodatkowo mierzy rezystancję izolacji napięciem
schodkowym (SV) oraz napięciem narastającym liniowo (test rampy
wysokonapięciowej) i wyposażony jest także w funkcję depolaryzacji
dielektryka (DD). Dane pomiarowe można przesyłać w czasie rzeczywistym do komputera poprzez galwanicznie odseparowany (do 10
kV) port USB albo zapisać w pamięci przyrządu. Mierniki nowej serii
są mniejsze i lżejsze niż modele produkowane wcześniej, dzięki czemu
zajmują mniej miejsca w samochodzie, zmieszczą się w schowku
na bagaż podręczny w samolocie i można je bez wysiłku przenieść
na miejsce pomiaru.
Miernik rezystancji izolacji 10 kV
MIT1025
Miernik MIT1025 mierzy rezystancję izolacji do 20 TΩ napięciem
probierczym do 10 kV.
Oprócz standardowych testów rezystancji izolacji (IR) z czasem próby
kontrolowanym ręcznie lub z programowanym ograniczeniem czasu
trwania próby, miernik posiada szeroki zakres funkcji diagnostycznych
z uwzględnieniem pomiaru wskaźnika polaryzacji (PI), współczynnika
absorpcji dielektryka (DAR), pomiaru napięciem schodkowym, testu
rampy wysokonapięciowej i funkcji depolaryzacji dielektryka (DD).
Wszystkie testy są zautomatyzowane. Wyniki pomiaru oznaczane są
datą i godziną i można je zapisać w pamięci przyrządu lub przesyłać w
czasie rzeczywistym do komputera.
Miernik rezystancji izolacji 15 kV
MIT1525
Napięcie probiercze o wartości do 15 kV i pomiar rezystancji izolacji
rzędu 30 TΩ poszerzają obszar zastosowań tego modelu miernika o
możliwość monitorowania procesu starzenia się izolacji. Funkcje diagnostyczne miernika MIT1525 uwzględniają pomiar rezystancji izolacji
(IR), pomiar rezystancji izolacji z nastawianym czasem trwania próby,
pomiar wskaźnika polaryzacji (PI) i współczynnika absorpcji dielektryka
(DAR), pomiar rezystancji izolacji napięciem schodkowym, test rampy
wysokonapięciowej i funkcję depolaryzacji dielektryka (DD). Wszystkie
testy są zautomatyzowane. Wyniki pomiaru oznaczane są datą i godziną i można je zapisać w pamięci przyrządu lub transmitować w czasie
rzeczywistym do komputera.
4
MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI
Szeroki wybór
mierników
rezystancji izolacji 5 kV, 10 kV i
najnowszych modeli 15 kV
Miernik rezystancji izolacji 5 kV
S1-568
Mierniki serii S1 charakteryzują się wyjątkowo wysoką odpornością
na zakłócenia (8mA), stąd oferta jest kierowana w szczególności do
producentów i dystrybutorów energii elektrycznej. Miernik S1–568
wyposażony jest w szeroki zakres funkcji diagnostycznych: pomiar
rezystancji izolacji (IR) z ręcznie kontrolowanym czasem próby a także
z nastawianym ograniczeniem czasu trwania próby, pomiar wskaźnika
polaryzacji (PI) i współczynnika absorpcji dielektryka (DD), programowany pomiar napięciem schodkowo–narastającym i test rampy
wysokonapięciowej. Miernik S1–568 może być sterowany zdalnie
z komputera poprzez galwanicznie odseparowany (do 10 kV) port
USB. Dane pomiarowe można zapisywać w wewnętrznej pamięci
albo przesyłać w czasie rzeczywistym do komputera poprzez łącze
Bluetooth. Jest to idealny instrument pomiarowy dla mobilnych ekip
pomiarowych, sprawdzający się w każdym środowisku elektrycznym,
także w otoczeniu o dużym poziomie szumów.
Miernik rezystancji izolacji 10 kV
Model
Napięcie probiercze
MIT515 MIT525 S1-568 MIT1025S1-1068 MIT1525S1-1568
15,0 kV
10,0 kV

































Maks. rezystancja
10 TΩ
10 TΩ
15 TΩ
20 TΩ
35 TΩ
30 TΩ
35 TΩ
Min. rezystancja
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ



































































3 mA
3 mA
6 mA
3 mA
6 mA
4 mA
6 mA














3 mA
3 mA
8 mA
3 mA
8 mA
4 mA
8 mA
Krok 25 V od 1 kV do maks. napięcia
próby
Napięcie
Pojemność
Prąd upływności
Funkcje diagnostyczne Nastawiany czas trwania próby
Wskaźnik polaryzacji
Współcz. absorpcji dielektryka
Napięcie schodkowe
Depolaryzacja dielektryka
Test rampy
Odczyt analogowy i cyfrowy
Prąd zwarcia
Zasilanie akumulatorowe
Licznik czasu
Maks. odporność na szumy
Zdalne sterowanie przez USB
Przesyłanie danych przez USB




Przesyłanie danych przez Bluetooth








Krok 10 V od 50 V do 1kV
Software




250 V
Inne cechy


2,5 kV
500 V
Funkcje pomiarowe


5,0 kV
1,0 kV
S1-1068
Odporność miernika na zakłócenia do 8mA i cztery poziomy filtrowania pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki pomiarów w ekstremalnie
nieprzyjaznym środowisku elektromagnetycznym. Tak jak wszystkie
mierniki tej serii, S1–1068 posiada szeroki repertuar funkcji pomiarowych i diagnostycznych: pomiar rezystancji izolacji (IR) z ręcznie
kontrolowanym czasem próby a także z nastawianym ograniczeniem
czasu trwania próby, pomiar wskaźnika polaryzacji (PI) i współczynnika absorpcji dielektryka (DD), programowany pomiar napięciem
schodkowo–narastającym i test rampy wysokonapięciowej. Jest to
idealny instrument pomiarowy dla mobilnych zespołów pomiarowych,
sprawdzający się w każdym środowisku elektrycznym.
Seria analogowych mierników rezystancji izolacji ze wskazaniem analogowym
wskazówkowym to dwa modele MJ15 i BM15. Napięcia próby podzielone są na cztery zakresy 500V, 1000V, 2500V oraz 5000V.
Mierniki zaopatrzone są w zacisk „Ground” służący do odprowadzania ładunków
powierzchniowych z badanego
obiektu oraz automatycznie
rozładowują energię po przeprowadzeniu pomiarów. Model
BM15 zasilany jest z baterii lub
akumulatorów natomiast model
MJ15 dodatkowo może być zasilany niskonapięciowym generatorem
korbkowym. Mierniki charakteryzują
się zwartą mała obudową oraz niską
wagą samych urządzeń.
PowerDB Lite
















MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI
5
Próby wytrzymałości napięciem stałym
Wysokonapięciowa aparatura do prób wytrzymałości elektrycznej napięciem stałym zapewnia
wygodny sposób badania kabli o izolacji innej niż XLPE. Umożliwia ona wskazanie słabych punktów
izolacji oraz pomiar prądu upływu.
Przenośny układ probierczy
HV tester 25 kV
Urządzenie do prób napięciem stałym regulowanym płynnie od 0
do 25 kV oraz prądem na wyjściu 1.5 mA przy maksymalnej wartości
napięcia. Zasilanie sieciowe lub z wbudowanej baterii przy jednoczesnej niskiej wadze zapewnia wygodne operowanie w terenie. Obwód
bezpieczeństwa oraz układ automatycznego rozładowania zapewnia
ochronę obsłudze.
Wysokonapięciowe zestawy probiercze
T26/1A 200 kV, T26/1B
400 kV oraz T26/1C 800 kV
Przenośny zestaw do prób wytrzymałości
elektrycznej kabli i instalacji
HV test set 50 kV,
HV test set 80 kV
oraz HV test set 110 kV
Każdy z trzech zestawów umożliwia zgodne z międzynarodowymi
normami próby napięciowe. Każdy z zestawów składa się z jednostki
sterującej oraz modułu wysokiego napięcia. Z uwagi na niewielkie
rozmiary urządzenie może być w prosty sposób transportowane.
Przenośny zestaw do prób 70 kV
HPG70-K
Powyższe urządzenia umożliwiają zgodne z obowiązującymi normami
badania wytrzymałości elektrycznej napięciem do 860 kV. Zestawy
przystosowane są do montażu na wozach, przyczepach oraz jako urządzenia stacjonarne. Oddzielna jednostka sterująca oraz transformator
wysokiego napięcia dają możliwość sterowania przebiegiem próby z
bezpiecznej odległości. Podstawowe zastosowanie urządzenia z serii
T26 znajdują w elektrowniach, fabrykach kabli oraz firmach wykonujących nowe instalacje kablowe.
W pełni izolowany zestaw probierczy umożliwiający próby napięciowe
do 70 kV jest zaprojektowany do zastosowania w terenie. Napięcie
stałe jest uzyskiwane poprzez mostek prostowniczy, który zapewnia
minimalne tętnienie napięcia. Poziom napięcia mierzony jest po stronie wysokiej co zapewnia bardzo dokładne wskazanie. Zastosowanie to
badania kabli, rozdzielnic, przekładników prądowych oraz akcesoriów.
Urządzenie probiercze 40 kV
T99/1
Urządzenie do prób napięciem stałym do 40 kV, mobilne i wydajne.
T99/1 jest stosowny do badań kabli i akcesoriów kablowych w sieciach oraz zakładach przemysłowych. Zasilanie może być realizowane
z zewnętrznego źródła 12 V.
Drążek rozładowczy
EST 35 - 100
W trakcie prób wytrzymałościowych izolacji pojemność kabla ładowana jest do wartości zagrażających bezpieczeństwu obsługi. Po wykonaniu pomiaru obiekt należy w jednoznaczny i pewny sposób uziemić.
Większość oferowanych przez nas urządzeń probierczych zapewnia
automatyczne rozładowanie badanego kabla, jednak zdublowanie
tej operacji poprzez zastosowanie drążka rozładowczego wydatnie
zwiększa bezpieczeństwo prowadzonych prac.
Model
HV test set 50 kV
HV test set 80 kV
Napięcie wyjściowe DC
HV tester 25 kV
0 to -25 kV
0 to 50 kV
0 to 80 kV
HV test set 110 kV
0 to 110 kV
T99/1
0 to 40 kV
T26/1A
200 kV
Prąd wyjściowy ciągły
1.5 mA
6 mA
5 mA
4 mA
2.5 mA
9 mA
Prąd wyjściowy krótkotrwały
300 mA
Zasilanie sieciowe
Zasilanie akumulatorowe
Waga
Typ
6
PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ (DC)
kV
Długość
Waga
Maks. pojemność
R
EST 35
35
50 cm
0,95 kg
6 µF
10 kΩ
EST 50
50
136 cm
1,9 kg
6 µF
100 kΩ
Prąd wyjściowy ciągły EST 75
75
156 cm
2,2 kg
3 µF
150 kΩ
Prąd wyjściowy krótkotrwały
EST 100
100
176 cm
2,5 kg
2 µF
200 kΩ
EST 150
150
208 cm
2,85 kg
2 µF
300 kΩ
Model
D.C. output 





13.5
13 + 17 kg
13 + 18.5 kg
13 + 20 kg
15 kg
T26/1B T26/1C 220070220123220163HPG70-K
400 kV
800 kV
0 to 70 kV
0 to 120 kV
0 to 160 kV
0 to 70 kV
4 mA
2 mA
3.5 mA
2.5 mA
2 mA
10 mA


300 mA
55 mA
Zasilanie sieciowe

Zasilanie akumulatorowe
Waga
10.5 + 20 kg
10.5 + 30 kg
10.5 + 33 kg
18 + 20.5 kg
PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ (DC)
7
Urządzenia probiercze napięcia przemiennego
Urządzenia do badań izolacji napięciem przemiennym najdokładniej odwzorowują warunki
codziennej eksploatacji urządzeń. Umożliwiają tym samym bardzo dokładną ocenę stanu izolacji.
Urządzenia probiercze DC i AC
Urządzenia probiercze AC
HPA35, HPA50, HPA58 i HPA78
HPG50-D, HPG70-D
i HPG80-D
Zestawy probiercze do badań wytrzymałościowych kabli i urządzeń
napięciem AC/DC: 35/100 kV, 50/140 kV oraz 58/150 kV. Napięcie
może być płynnie regulowane przy mocy wyjściowej do 1.2
i 3 kVA (60 min). Oddzielne moduły sterowania i wysokiego napięcia
zapewniają prosty oraz bezpieczny pomiar.
Urządzenia z serii HPA umożliwiają
badania prądem przemiennym
obiektów o niewielkich pojemnościach. Prosta budowa zawiera
jednostkę sterującą oraz moduł
wysokiego napięcia.
Badanie kabli napięciem VLF 0,1 Hz
Napięcie wolnozmienne (VLF – Very Low Frequency) 0.1 Hz umożliwia bezpieczne badanie kabli
XLPE, zapewnia wykrycie słabych punktów powodowanych przez drzewienie elektryczne w izolacji.
W przeciwieństwie do napięcia stałego zapobiega zjawisku polaryzacji zapobiegając niezamierzonemu
uszkodzeniu izolacji kabla.
Systemy oparte na opatentowanym źródle sygnału probierczego cosinusoidalno-prostokątnego zostały
zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi normami IEC HD 620/621 oraz IEEE 400. Główną
korzyścią płynącą z zastosowania napięcia tego typu jest możliwość testowania długich kabli lub kilku
żył jednocześnie przy utrzymaniu częstotliwości 0.1 Hz.
Większość naszych urządzeń VLF posiada także możliwość przeprowadzania prób napięciem stałym
oraz wykorzystania napięcia taktowanego, co umożliwia badania powłok kabli oraz lokalizację ich
uszkodzeń. Odbiornik galwanometryczny ESG NT do lokalizacji miejsc doziemień znajduje się na str. 19.
Tester VLF 20 kV
Easytest 20 kV
Urządzenie probiercze 100 kV AC
HPA100AC i HPA130DC
Potężny system AC umożliwia badania napięciem przemiennym o
wartości 100 kV i mocy 5 kVA. Zaprojektowany do zabudowy w wozie
pomiarowym może być wykorzystywany do prób wytrzymałościowych kabli a także dopalania ich
uszkodzeń, począwszy od wysokiego poziomu napięcia.
Niewielki poziom szumów własnych, nie przekraczający 1%,
kwalifikuje urządzenie jako źródło
sygnału dla pomiaru wyładowań
niezupełnych.
HPG50-H, HPG70-H,
HPG80-H i HPG110-H
T22/1
Zestaw T 22/1 jest przenośnym urządzeniem składającym
się z dwóch osobnych jednostek: sterującej oraz transformatora wysokiego
napięcia.
Budowa
taka
zdecydowanie ułatwia transport urządzenia. Zestaw może być rozszerzony
o drugi transformator zwiększający maksymalne
napięcie próby do 150 kV oraz prostownik, umożliwiający badania napięciem stałym do 80 kV.
Model
HPA35HPA50HPA58HPA78HPA100AC
T22/1 HPG50-D
HPG70-D
HPG80-D
HPG50-H
HPG70-H
HPG80-H
HPG110-H
HPA130DC
Napięcie wyjściowe DC
0 - 35 0 - 50
0 -58
0 - 78
100
0-75
0- 35
0 - 50
0-58
0- 35
0- 50
0- 58
0- 78
Rozszerzenie
150
Wyjście DC (opcja)
130
80
0 - 100
0 -140
0 -150
0-50 0 - 70
0 - 80
0 - 110
Prąd wyjściowy ciągły (mA) Moc wyjściowa 1.21.21.21.2 5 1 1.21.21.21.21.21.21.2
Zabudowany komputer
Korekcja temperatury
Waga (kg)
8
13 + 17
PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ (AC/DC)
75 + 225 19 + 29
26 +94 26 + 114 26 + 124 26 + 48
26 +66
Urządzenia VLF 0.1 Hz dużej mocy
VLFCR 60 HP, VLFCR 80 Base
i VLFCR 80 Plus
Trzy potężne systemy VLF 0.1 Hz oparte na napięciu cosinusoidalno-prostokątnym umożliwiają próby do 60 i 80 kV. Duża moc, automatyczne rozpoznanie przebicia izolacji oraz pomiar prądu upływu
czynią z nich idealne rozwiązanie do badań długich kabli ziemnych
lub morskich.
Wydajne urządzenia VLF oparte na napięciu
cosinusoidalno-prostokątnym
Urządzenie probiercze 75/150 kV AC
Jeszcze jedna seria urządzeń probierczych AC/DC oparta na dwumodułowej konstrukcji. Użytkownik ma
do wyboru następujące konfiguracje: 35 kV AC/50 kV DC, 50/70 kV,
58/80 kV oraz 78/110 kV. Napięcie
regulowane jest płynnie w pełnym
zakresie natomiast moc urządzeń
wynosi 1.2 i 3 kVA (60 min).
Easytest jest niezawodnym i prostym w użyciu
testerem do badań profilaktycznych, poawaryjnych
i poremontowych kabli.
Urządzenie umożliwia badania kabli napięciem wolnozmiennym lub stałym
(do 20 kV) oraz lokalizację
dokładną doziemień (przy
współpracy z lokalizatorem ESG NT)
VLFCR 28 kV, VLFCR 40 kV
Basic, VLF-CR 40 kV Plus,
VLFCR 60 kV Basic
i VLFCR 60 kV Plus
Rodzina przenośnych, wydajnych i energooszczędnych urządzeń probierczych do zgodnych z obowiązującymi normami badań kabli SN, za
pomocą napięcia wolnozmiennego 0.1 Hz o kształcie fali cosinus-kwadrat. Jedną z istotnych zalet opatentowanego przez nas systemu generowania fali napięciowej o takim kształcie jest
duża pojemność badanych kabli
wynosząca do 5 µF przy 0,1 Hz.
Taka pojemność umożliwia
również jednoczesne badanie
wszystkich trzech faz. Przełączenie urządzenia na zakres
DC umożliwia prowadzenie
prób napięciem stałym, łącznie
ze zmianą polaryzacji w trakcie
testu. Zastosowanie dodatkowej sondy napięć krokowych
umożliwia punktowo-dokładną
lokalizację uszkodzeń płaszcza a
bezpieczeństwo pracy zapewnia
w budowany system rozładowujący.
System diagnostyki kablowej
CDS
Przenośny system diagnostyczny
CDS przeznaczony jest do oceny
stanu technicznego kabli w izolacji
PE / XLPE i papierowo-olejowej.
Do badań stopnia zestarzenia
i degradacji systemów izolacyjnych zastosowano izotermiczną
analizę prądu relaksacyjnego (IRC)
i metodę napięcia powrotnego
(RVM).
26 + 76 108 + 95
BADANIE IZOLACJI KABLI NAPIĘCIEM WOLNOZMIENNYM VLF 0.1 HZ
9
Zestaw probierczy VLF Sinus do 34 kV
VLF sinus 34 kV
Generator napięcia wolnozmiennego do 54 kV
VLF sinus 54
Niewielki, łatwy w użyciu i przenośny system probierczy VLF dla
kabli SN. Urządzenie umożliwia
wykonywanie prób napięciem
sinusoidalnym o częstotliwości
0.1 Hz. Dzięki wbudowanemu
układowi chłodzenia, VLF Sinus 34
kV można stosować bez przerwy.
Oprócz napięcia wolnozmiennego
o kształcie sinusoidalnym, zestaw
umożliwia generowanie pozytywnego lub negatywnego napięcia
stałego, napięcia o kształcie prostokątnym i impulsów napięcia
stałego służących do testowania
płaszczy kabli oraz lokalizacji
uszkodzeń.
Idealny system do wykonywania prób wytrzymałościowych napięciem
o kształcie sinusoidy i częstotliwości 0.1 Hz. Urządzenie może być
zintegrowane z systemem lokalizacji uszkodzeń albo w połączeniu
z zestawem pomiaru wyładowań niezupełnych i tangensa δ stanowić
część składową wozu diagnostycznego.
Zestaw pomiarowy Tan Delta umożliwia określenie stanu izolacji
kablowej. Typowe skutki starzenia, takie jak stopień zawilgocenia i
„drzewienie wodne” mogą zostać rozpoznane i zmierzone, co czyni
system skutecznym narzędziem monitorowania stanu kabla.
Tan delta może być używany jako samodzielny zestaw współpracujący
z przenośnymi urządzeniami napięcia wolnozmiennego
o kształcie sinus lub w połączeniu z systemami VLF
zintegrowanymi w wozach
pomiarowych.
VLF sinus 45
45 kV zestaw probierczy jest
urządzeniem wielofunkcyjnym.
Oprócz prób napięciem wolnozmiennym oraz stałym umożliwia
także próby napięciowe płaszcza
kabla oraz lokalizację punktową
jego uszkodzeń (w połączeniu z
odbiornikiem galwanometrycznym ESG NT). Ponadto, dostępny
jako opcja pomiar współczynnika
stratności dielektrycznej zamienia
urządzenie w wydajne narzędzie
diagnostyczne.
Zastosowanie opcjonalnego wzmacniacza umożliwia wykonanie
próby napięciem cosinusoidalno-prostokątnym obiektów o pojemności do 5µF przy 40 kV napięcia skutecznego.
Model
Easytest 20 kV
VLF CR 28 kV
VLF CR 40 kV Basic
VLF CR 40 kV Plus
VLF CR 60 kV Basic
0 … 20 kV peak
0.01 to 0.1 Hz
Prostokątny
0 … 28 kV eff
0.1 Hz
cosinus prostokątny
0 to 40 kV eff
0.1 Hz
cosinus prostokątny
0 to 40 kV eff
0.1 Hz
cosinus prostokątny
0 to 60 kV eff
0.1 Hz
cosinus prostokątny
0 to 60 kV eff
0.1 Hz
cosinus prostokątny
Maksymalna pojemność badanego kabla
d.c.
0,5μF(0.1 Hz)/
5μF(0.01 Hz)
0 … 20 kV
5 µF
2.4 µF
4.8 µF
1 µF
2 µF
0 do -28 kV
0 do -40 kV
0 do ±40 kV
0 do -60 kV
± 0 do ±60 kV
0 … 50 mA
0 to 12 mA
0 to 7 mA
0 to 7 mA
0 to 5 mA
0 to 5 mA
Badanie powłok kablowych
0 do 5 kV lub 0 do 10 kV
2 do 10 kV
2 do 10 kV
2 do 10 kV
2 do 10 kV
2 do 10 kV
Lokal. doziemień 0 do 5 kV lub 0 do 10 kV
01:03
2 do 10 kV
1:3, 1:4 or 1:9
2 do 10 kV
1:3, 1:4 or 1:9
2 do 10 kV
1:3, 1:4 or 1:9
2 do 10 kV
1:3, 1:4 or 1:9
2 do 10 kV
1:3, 1:4 or 1:9
17 kg
25 + 25 kg
55 + 48 kg
55 + 48 kg
85 + 48 kg
85 + 48 kg
Napięcie
częstość impulsów
Waga
Model
Napięcie próbyVLF
częstotliwość
kształt napięcia
VLF Test System CR 60 kV HP
0 do 60 kV rms
0.1 Hz
cosinus prostokątny
VLF Test System
80 kV base
0 do 80 kV rms
0.1 Hz
cosinus prostokątny
VLF Test System
80 kV plus
0 do 80 kV rms
0.1 Hz
cosinus prostokątny
Maksymalna pojemność badanego kabla
6.5 µF
2.0 µF
2.5 µF
d.c.
0 do ±60 kV
0 do - 80 kV
0 do ± 80 kV
Prąd wyjściowy
Badanie powłok kablowych
Lokal. doziemień Napięcie
częstość impulsów
Waga
VLF Sinus 34 kV
VLF Sinus 45 kV
0 do 34 kV peak
0.01 do 0.1 Hz
0 do 45 kV peak
0.01 do 0.1 Hz
sinus
sinus
0.6 μF(0.1 Hz)/
0.6 µF
5 μF(0.01 Hz)
0 do ± 34 kV
0 do ± 45 kV
TDS NT składa się z wielofunkcyjnego, kompaktowego źródła napięcia
oraz detektora wnz. Urządzenie może być wykorzystywane do prób
napięciowych zgodnie z obowiązującymi normami. Jednocześnie w
trakcie próby napięciowej możliwe jest równoległe wykonywanie
pomiaru wyładowań niezupełnych. Alternatywnie diagnostykę można
wykonywać nieniszczącym napięciem oscylacyjnym tłumionym DAC.
Zalety:
• Obciążalność do 4,8µF
• Dwa źródła napięcia VLF CR + DAC
• Automatyczna lokalizacja WNZ podczas pomiaru
• rozbudowana baza danych
• wersje 40kV i 60 kV
TDM 45
System TDM 45 stanowi unikalną kombinację różnych źródeł napięciowych jak i modułów pomiarowych.
W zależności od potrzeb użytkownika system TDM może być rozbudowany o następujące funkcje: źródło VLF Sin,VLF CR, DAC , DC
moduł pomiarowy wnz lub /i Tan delta.
Funkcje te sprawiają, że otrzymujemy kompletny system do prób
napięciowych zgodny z obowiązującymi normami jak i system
z zaawansowaną diagnostyką kabli SN w jednym urządzeniu.
Zalety:
•
obciążalność dla VLF 0.1 Hz (5 µF @ 40 kVrms)
•
modułowa budowa
•
automatyczna diagnostyka wnz i Tan delta
•
napięcie wyjściowe 0.1Hz 45kV(szczyt)
•
duża wydajność
VLF Sinus 54 kV
Zestaw końcówek wolnych od wnz
0 do 54 kV peak
0.01 do 0.1 Hz
sinus
1 µF(0.1 Hz)/
5 µF(0.01 Hz)
0 do ± 54 kV
0 do 17 mA
-12.5 mA
±12.5 mA
0 do 14 mA
0 do 20 mA
0 do 35 mA
0 do 10 kV
0 do 10 kV
0 do 10 kV
0 do 5 kV or 0 do 10 kV
0 do 5 kV, 10 kV, 20 kV
0 do 5 kV lub 10 kV
0 do 10 kV
1:3, 1:5 lub 1:9
0 do 10 kV
1:3, 1:5 lub 1:9
0 do 10 kV
1:3, 1:5 lub 1:9
0 do 5 kV lub 0 to 10 kV
1:3 lub 1:4
0 do 5 kV, 10 kV, 20 kV
1:3 lub 1:4
0 to 5 kV lub 10 kV
1:3 lub 1:4
8380 kg
380 kg
380 kg
25 kg
50 kg
110 kg
10 BADANIE IZOLACJI KABLI NAPIĘCIEM WOLNOZMIENNYM VLF 0.1 HZ
Systemy do monitorowanych
prób napięciowych i diagnostyki wnz.
VLF CR 60 kVplus
Napięcie próbyVLF
częstotliwość
kształt napięcia
Prąd wyjściowy
Diagnostyka wyładowań niezupełnych na kablach SN/WN jest jedną z najbardziej efektywnych
metod wykrywania defektów powstałych podczas instalacji kabla, muf lub głowic. Próby napięciowe
w połączeniu z pomiarem wnz pozwalają na wykonanie monitowanej próby napięciowej i wykryć
defekty co bezpośrednio pozwala na ograniczenie niespodziewanych awarii.
TDS NT
Układ pomiarowy Tan ∂
System VLF do 45 kV
Detekcja i rejestracja
wyładowań niezupełnych
Powyższy diagram przedstawia pomiar wnz podczas zmiany polaryzacji napięcia VLF CR jak również podczas oscylacji napięcia DAC.
Pomiary wnz odbywa się w czasie
10-30ms dzięki temu warunki i kształt napięcia podczas pomiaru jest
zbliżony do warunków sieciowych. Pomiar wnz w taki sposób pozwala
na odzwierciedlenie warunków i charakterystyki wnz panujących
podczas pracy kabla w sieci SN.
Wolne od wyładowań niezupełnych połączenie układu pomiarowego
z badanym obiektem jest kluczem do skutecznej rejestracji wyładowań
niezupełnych. Zestaw umożliwia użytkownikowi pewne podłączenie
rejestratora do systemów najczęściej spotykanych w rozdzielnicach,
co eliminuje niebezpieczeństwo pojawienia się niepożądanych wnz.
DETEKCJA I REJESTRACJA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH 11
Reflektometry
Detektor wyładowań niezupełnych
TE PDS
Sonda dysponuje indukcyjnym i pojemnościowym czujnikiem, dzięki
czemu nadaje się do kontroli jakości różnego rodzaju elektrycznych
urządzeń. Główne zastosowanie to kontrola jakości montażu nowo
instalowanych muf i głowic kablowych.
System dokładnej lokalizacji wnz
PD LOC
W skład systemu PD LOC wchodzi nadajnik impulsów, który za
pomocą składanej cewki indukuje sygnał w kablu oraz rejestrator
składający się ze wzmacniacza wejściowego do obróbki sygnału
oraz z jednostki sterującej, która znajduje się w dodatkowej walizce.
Lokalizacja miejsca, gdzie znajduje się nadajnik systemu, następuje za
pomocą reflektometru Teleflex SX, którego oprogramowanie posiada
dodatkowy moduł wnz. Specjalny program opracowuje dane pobrane przez użytkownika oraz informacje o trybie pracy, generowaniu
impulsów oraz o prawidłowym działaniu wszystkich funkcji.
Rejestracja wnz w kablach
wysokiego napięcia
Reflektometr (radar kablowy) to bardzo szeroko stosowane urządzenie do lokalizacji uszkodzeń
kabli zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia. Miejsce odbicia impulsu pomiarowego pozwala
określić odległość w metrach od danego uszkodzenia. Niektóre reflektometry można stosować do
lokalizacji uszkodzeń wysokoomowych poprzez sprzężenie z generatorem udarowym, tworząc
w ten sposób kompletny system lokalizacji uszkodzeń kabli.
Przenośny reflektometr współpracujący
z systemami lokalizacji uszkodzeń kabli
Teleflex SX
HV DAC 200/270 kV
Teleflex SX to precyzyjny reflektometr stosowany w systemach
lokalizacji uszkodzeń. Jego
obsługa jest prosta i intuicyjna
dzięki ekranowi dotykowemu
oraz gałce z joystick-iem używanej do sterowania pomiarem.
Urządzenie
automatycznie
wskazuje miejsce uszkodzenia
i oferuje wszystkie znane metody lokalizacji wstępnej.
Zestawy diagnostyczne HV DAC przeznaczone są do nieniszczącego
badania linii kablowych wysokiego napięcia. Urządzenia wykorzystują
metodę samogasnącej fali napięciowej do lokalizacji i analizy wyładowań niezupełnych we wszystkich rodzajach kabli elektroenergetycznych. W systemach tych zastosowano zaawansowane techniki detekcji
i lokalizacji źródeł wnz. Modułowa konstrukcja zestawów HV DAC
znakomicie ułatwia transport urządzeń na miejsce pomiaru.
Poziom wnz mierzony jest zgodnie z normą IEC 60270. Systemy wyposażone są w funkcje optymalizacji czułości detekcji wnz oraz w tryb
automatycznej kalibracji z funkcją lokalizacji muf. Jednostką sterowniczą jest notebook z oprogramowaniem sterującym i analitycznym.
Pomiar wyładowań niezupełnych „on-line”
dla urządzeń stacyjnych jak i kabli SN/WN
UHF PD Detektor (UHF PPD)
Ręczny skaner wyładowań niezupełnych
PDS Air
Przyrząd PDS AIR™ jest „pierwszą linią obrony” przy wykrywaniu
aktywności wyładowań niezupełnych w kablach i rozdzielnicach średniego napięcia w zakresie od 6,6kV do 45kV. Solidna jednostka główna,
z wbudowanym wyświetlaczem cyfrowym skali dB w połączeniu
z zewnętrznymi sondami akustycznymi, umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie szybkiego „podglądu”
stanu izolacji poprzez unikalną kombinację trzech
technologii pomiaru WNZ: sensory HFCT, TEV
i akustyczny.
12 DETEKCJA I REJESTRACJA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH
Główne cechy:
•
Dotykowy wyświetlacz
•
Czas pracy do 12 godzin
•
Wbudowany kalibrator
•
Synchronizacja 50/60Hz
•
Dwa wejścia pomiarowe
•
Pomiar WNZ w paśmie UHF do 800MHz
•
Współpraca z wieloma sensorami: WNZ np.: antena UHF, sensor
głowic kablowych UHF. Czujnik TEV, Cewka „Rogowskiego” HFCT
(High Freq. Current Transformer)
•
Intuicyjny intersejf
•
Pozwala na ocenę stanu urządzeń pod napięciem sieciowym
(on-line)
Zaawansowany przenośny reflektometr
współpracujący z systemami lokalizacji
uszkodzeń kabli oraz z systemem
pomiarowym do linii napowietrznych
Teleflex VX
Teleflex VX został zaprojektowany z myślą o uzyskaniu jak największej
precyzji w każdych warunkach. Nowe podzespoły zapewniają znacznie
lepsze niż dotychczas parametry techniczne, takie jak częstotliwość
próbkowania, szerokość i amplituda impulsu, co wpływa na większy
zakres pomiarowy, wyższą rozdzielczość, a co za tym idzie dokładniejszy pomiar.
Przy użyciu z generatorem udarowym, technologia wyzwalania ΔU
zawsze zapewnia zainicjowanie impulsu pomiarowego w optymalnym
momencie. Funkcja ARMslide zapisuje 15 reflektogramów przy jednym
strzale i umożliwia wybór tego, który najlepiej obrazuje miejsce uszkodzenia (szczególnie przydatne w przypadku długich i zawilgoconych
kabli). W przypadku bardzo długich kabli pomoże nam funkcja Pro
Range, która umożliwia zaobserwowanie nawet niewielkich zmian
impedancji odtłumiając odbicia pochodzące z dalekiego końca.
Interfejs USB umożliwia szybki transfer danych pomiarowych na
pamięć typu pendrive lub też bezpośrednio do drukarki.
Lokalizacja uszkodzeń w liniach
napowietrznych
Moduł linii napowietrznych
Urządzenie, wspólnie
z reflektometrem Teleflex
VX umożliwia wykrycie
nieregularności impedancji w odłączonych
liniach napowietrznych
o wszystkich poziomach napięć. Wstępnie
lokalizować
można
zwarcia, przerwy oraz
stany pośrednie. Zestaw
jest
wykorzystywany
głównie do sprawdzenia
linii przed ponownym
załączeniem aby uniknąć
uszkodzeń spowodowanych falą wędrowną
oraz narażania obsługi.
Regularne
kontrole
umożliwią
ponadto
porównanie aktualnych
pomiarów z danymi
zapisanymi w pamięci
reflektometru. Specjalna
konstrukcja zapobiega
uszkodzeniu aparatury oraz zabezpiecza operatora przed zaindukowanymi napięciami i prądami. .
REFLEKTOMETRY 13
Systemy lokalizacji uszkodzeń kabli
Lokalizacja nielegalnych podłączeń
w instalacjach przedlicznikowych
Jednokanałowy reflektometr do kabli
elektroenergetycznych i teletechnicznych
Podstawowym celem każdego systemu lokalizacji uszkodzeń kabli jest zapewnienie szybkiej,
skutecznej, dokładnej i bezpiecznej lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla w celu zminimalizowania
czasu przerwy w dostarczaniu energii do klienta. Produkowane przez nas systemy lokalizacji
uszkodzeń kabli pomagają w szybki sposób zlokalizować miejsce awarii.
Teleflex LV
TDR1000/3, TDR500/3
Niezwykle poręczny reflektometr służący do wykrywania i lokalizacji
uszkodzeń w kablach bez napięcia i pod napięciem do 300V (wersje
TDR1000/3P oraz TDR500/3P). Dzięki minimalnej szerokości impulsu pomiarowego równej 2 ns oferuje niezrównaną
dokładność pomiaru nawet na bardzo krótkich kablach (brak martwej
strefy), przy czym jego maksymalny
zakres to 5 km. TDR1000/3 jest rozbudowany w stosunku do TDR500/3
o drugi kursor na ekranie, możliwość
porównywania bieżącego reflektogramu z przebiegiem w pamięci oraz
gumę ochronną na obudowę
Kradzież energii elektrycznej jest postrzegana
jako niewielkie wykroczenie, nie jest trudna
i przy tym niełatwa do wykrycia tradycyjnymi metodami. Pomimo, że typowy dystans
do sprawdzenia wynosi około 10 metrów,
bardzo trudno jest zlokalizować miejsce
takiego przyłącza standardowym reflektometrem. Rozwiązaniem w takich sytuacjach jest
reflektometr krokowy. Zamiast standardowego
trybu pomiarowego, w trakcie którego wysyła
się w kierunku końca badanego kabla impuls
o zboczu narastającym i opadającym, reflektometr krokowy wysyła tylko pojedynczy impuls.
Przewagą tej technologii jest zdecydowanie
wyższa rozdzielczość, szczególnie na bardzo
krótkich odcinkach.
Lekki, przenośny system lokalizacji
uszkodzeń kabli
EZ-Thump4 i EZ-Thump12
Dwukanałowy reflektometr do lokalizacji uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych
i teletechnicznych
TDR2000/3, TDR2010 i TDR2050
Zaawansowane technologicznie, profesjonalne dwukanałowe reflektometry, przeznaczone do lokalizacji uszkodzeń we wszystkich typach
kabli z żyłami metalowymi. Wszystkie modele posiadają rozdzielczość
od 0,1m oraz maksymalny zasięg pomiaru do 20 km,. Reflektometry
wyposażone są w duże kolorowe wyświetlacze LCD o wysokiej rozdzielczości typu WVGA (800x480) z białym podświetleniem i płynną
regulacją kontrastu zapewniającą optymalny obraz wyświetlanych
przebiegów i ich interpretację w każdych warunkach terenowych i
pogodowych, niezależnie od natężenia światła zewnętrznego. Obsługa
urządzenia za pośrednictwem przycisków dedykowanych i przycisków
z dynamicznie przypisywanymi funkcjami jest łatwa i intuicyjna.
Reflektometr TDR2050 ma wbudowana funkcję automatycznie regulowanego wzmocnienia zależnie od odległości (DDG – Distance
Dependent Gain). Zastosowane tej funkcji kompensuje tłumienność
badanego toru kablowego poprzez stopniowe zwiększanie wzmocnienia odbitego sygnału w zależności od odległości rejestrowanego zaburzenia od reflektometru. W ten sposób prezentowane na
reflektogramie obrazy zaburzeń tej samej wartości są podobne pod
względem amplitudy niezależnie od umiejscowienia na przebiegu
reflektometrycznym
Model
Zakres pomiaru
Teleflex VX
Teleflex SX
Reflektometr TDR2050 jest pierwszym urządzeniem w swojej klasie
posiadającym wbudowaną funkcję Step TDR (reflektometr krokowy/
schodkowy), dzięki której wyeliminowana jest „martwa strefa”. Posiada
także zabezpieczenie wejścia spełniające wymagania kategorii pomiarowej CAT IV 600 V pozwalające na podłączenie instrumentu do linii
niskiego napięcia pod napięciem.
TDR 1000/3P, TDR 500/5
TDR 1000/3P, TDR 2010/3
TDR 2050/3P
Teleflex LV
20 m do 1280 km
20 m do 160 km
10 m do 5 km
10 m do 20 km
10 m do 20 km
Impuls pomiarowy
30 V do 160 V
5 V do 50 V
5V
20 V
20 V
5V
Szerokość impulsu
20 ns do 10 µs
20 ns do 10 µs
2 ns do 4 µs
2 ns do 4 µs
2 ns do 4 µs
3,6 ns krokowy
Prędkość NVP
3% do 50%
3% do 50%
20% do 99%
20% do 99%
20% do 99%
1% do 99%
Rozdzielczość
0,1 m
0,1 m
0,1 m
0,1 m
0,1 m
1% zakresu
Tryb krokowy
Waga
14 REFLEKTOMETRY
2,5 m do 640 m
-
-
-
-
+
+
20 kg
10 kg
0,6 kg
1,7 kg
1,7 kg
0,35 kg
Przy wadze mniejszej niż 33 kg seria EZ-Thump jest najlżejszym przenośnym systemem do lokalizacji uszkodzeń kabli dostępnym na rynku.
System działa automatycznie (oprogramowanie „prowadzi” użytkownika przez proces pomiaru) i jest obsługiwane jedynie za pomocą jednego
pokrętła (System Easy Go), dzięki czemu moduł umożliwia nawet
niedoświadczonym użytkownikom
zlokalizowanie
usterki, bez potrzeby
odbywania
specjalnego szkolenia.
Wbudowany reflektometr TDR ma zakres
pomiarowy do 7,6 km.
Na kolorowym wyświetlaczu LCD możemy zmierzyć
długość kabla oraz odległość do miejsca uszkodzenia za pomocą metody ARM
(odbicie od łuku). EZ-Thump
umożliwia wykonanie lokalizacji punktowej przy pomocy
wbudowanego
generatora
udarowego o energii udarów
500 J. Możliwe jest także wykonywanie pomiaru napięcia przebicia
i prób napięciowych napięciem stałym. Urządzenie może być zasilanie
z sieci 230 V albo z zabudowanego akumulatora, dzięki czemu jest ono
gotowe do natychmiastowego użycia bez podłączenia do sieci, a
małe gabaryty urządzenia pozwalają przewozić urządzenie nawet w
bagażniku samochodu. Jako tani przenośny system, EZ-Thump jest
idealnym rozwiązaniem dla szybkiego lokalizowania uszkodzeń kabli,
bez konieczności posiadania dużego systemu lokalizacji uszkodzeń w
miejscu wykonywania pomiaru.
Systemy lokalizacji uszkodzeń kabli
z zasilaniem akumulatorowym
SFX 12 / SFX 16
Wysokiej klasy mobilny, zespolony moduł pomiarowy do lokalizowania
uszkodzeń kabli niskiego i średniego napięcia. Użytkownik ma do dyspozycji energię udaru 1100J na zakresach 3, 6 oraz 12 kV (SFX 12) lub
2000J na zakresach: 4, 8 i 16 kV. Oba zestawy oparte są o wysokiej klasy
reflektometr Teleflex SX, umożliwiający precyzyjne zbadanie długości
kabla, pomiar odległości do uszkodzenia metodą ARM (odbicie od łuku
elektrycznego), oraz np. lokalizację muf kablowych. Użytkownik systemu SFX 12/SFX 16 może wykonać próbę wytrzymałości elektrycznej
napięciem stałym do 12/16 kV, zlokalizować wstępnie uszkodzenie, a
następnie przy wykorzystaniu np. odbiornika Digiphone+ lub ESG NT
odnaleźć je punktowo.
5kV system lokalizacji uszkodzeń kabli
SPG5-1000
SPG 5-1000 jest przenośnym, uniwersalnym systemem przeznaczonym
do testowania, klasyfikowania i kondycjonowania/dopalania uszkodzeń;
służy do wstępnego i punktowego lokalizowania uszkodzeń kabli
w sieciach energetycznych niskiego napięcia. Za pomocą metody ICE
Plus dokonuje się szybkiej i pewnej wstępnej lokalizacji uszkodzenia
kabli (nawet w rozgałęzionych sieciach kablowych). ). Możemy także
przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji,
napięcia przebicia, próbę napięciową napięciem stałym do 5kV oraz
zlokalizować punktowo miejsca
uszkodzenia powłoki zewnętrznej kabli. System umożliwia
wykonanie lokalizacji punktowej
przy pomocy wbudowanego
generatora udarowego o energii
udarów do 1000 J.
8kV system lokalizacji uszkodzeń kabli
SFX8-1000
System wyposażony jest w
generator udarów o mocy do
1000J i napięciu do 8kV co
czyni go idealnym urządzeniem
przy lokalizacji uszkodzeń kabli
niskiego a nawet średniego
napięcia. Wbudowany reflektometr TDR typu Teleflex SX
umożliwia badanie długości
kabla, zmierzenie odległości do
miejsca uszkodzenia za pomocą
metody ARM (odbicie od łuku)
oraz metody ICE (odbicie impulsu prądowego). Możemy także
przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji, napięcia przebicia,
próbę napięciową napięciem
stałym do 8kV oraz zlokalizować
punktowo miejsca uszkodzenia powłoki zewnętrznej kabli.
Moduł ma także wbudowaną
dopalarkę.
SYSTEMY LOKALIZACJI USZKODZEŃ KABLI 15
Punktowa lokalizacja uszkodzeń kabli
Mobilny system do testowania i lokalizacji
uszkodzeń kabli
32kV system lokalizacji uszkodzeń kabli
SFX40
SFX32
SFX 40 jest przenośnym (lub do zabudowy na samochodzie), wielofunkcyjnym systemem do testowania, klasyfikowania i kondycjonowania/dopalania uszkodzeń oraz lokalizacji wstępnej i punktowo-dokładnej uszkodzeń kabli niskiego i średniego napięcia. Wbudowany
reflektometr TDR typu Teleflex SX umożliwia badanie długości kabla,
zmierzenie odległości do
miejsca uszkodzenia za
pomocą metody ARM
(odbicie od łuku), metody ICE (odbicie impulsu
prądowego) oraz Decay
(fali wędrownej). Możemy
także
przeprowadzić
pomiar rezystancji izolacji,
napięcia przebicia, próbę
napięciową napięciem
stałym do 40kV oraz zlokalizować punktowo miejsca uszkodzenia powłoki
zewnętrznej
kabli.
Oprogramowanie wspomaga mało wprawiony
personel w obsłudze
i niezawodnym lokalizowaniu uszkodzeń oraz
zapewnia
najwyższe
bezpieczeństwo. Moduł
dysponuje generatorem
udarowym o napięciu do
32kV i mocy 1000J lub
2000J co czyni ten system
pewnym i niezastąpionym narzędziem nawet
przy bardzo „trudnych”
lokalizacjach uszkodzeń
kabli.
Model
Odbiornik udarowy do punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli metodą sejsmiczno-akustyczną
SFX 32 jest mobilnym
urządzeniem do kontroli i lokalizacji uszkodzeń
kabli niskiego i średniego napięcia. Dzięki
zastosowaniu napięcia
aż do 32kV z generatora udarowego o mocy
1750J (lub z opcją 3500J
przy zabudowie na
samochodzie) system
pozwala w szybkie i
dokładne zlokalizowanie miejsca uszkodzenia
kabli metodą akustyczną. Metoda ARM (odbicia od łuku) umożliwia
wstępną
lokalizację
uszkodzeń
wysokoomowych. Dopalanie
miejsc
uszkodzenia,
ograniczone
czasowo, jest możliwe na
wszystkich trzech poziomach
napięciowych
8/16/32kV. Uszkodzenia
niskoomowe lokalizuje
się bezpośrednio reflektometrem Teleflex SX.
System pozwala także
na punktową lokalizację
miejsc uszkodzeń powłok kabli NN i SN.
digiPHONE+
digiPHONE+ wyznacza nowy standard w lokalizacji uszkodzeń dzięki
zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających tłumienie szumów pochodzących z otoczenia. Dzięki tym
rozwiązaniom podczas lokalizacji usterki słyszymy jedynie czysty
dźwięk pochodzący od uszkodzenia.
Nowa, inteligentna technologia BNR filtrowania i redukcji szumów tła
pozwala dotrzeć do uszu operatora tylko dźwiękowi pochodzącymi
od uszkodzenia. Dzięki funkcji APM gdy tylko ręka operatora zbliży się
do uchwytu, dźwięk w słuchawkach zostaje wyciszony, zanim dotknie
uchwytu. Brak trzasków i huków. Po zdjęciu ręki z uchwytu dźwięk
zostaje załączony dopiero po krótkim czasie co zapewnia, że odbiornik
stoi stabilne a w słuchawkach nie będzie słychać żadnych niepożądanych dźwięków. W celu ochrony słuchu zastosowano ograniczenie
głośności do 84 dB(A). Nowa koncepcja obudowy czujnika w związku
z ruchomym zawieszeniem mikrofonu redukuje dźwięk pochodzący
od samego czujnika i zapewnia stabilność sensora nawet na pochyłych
powierzchniach. Na kolorowym wyświetlaczu LCD pokazywana jest
także trasa kabla (dzięki wskazaniu lewo-prawo, przód/tył), pomiar
odległości od uszkodzenia (w ms lub metrach) oraz kompas” wskazujący kierunek do miejsca uszkodzenia.
Odbiornik udarowy do punktowej
lokalizacji uszkodzeń kabli metodą
sejsmiczno-akustyczną z funkcją lokalizacji
uszkodzeń powłok
digiPHONE + NT
digiPHONE +NT łączy w sobie funkcje dwóch urządzeń: odbiornika
udarowego digiPhone + oraz galwanometru ESG NT do punktowej
lokalizacji uszkodzeń powłok kabli.
EZ-thump4
EZ-thump12
SPG5-1000
SFX8-1000
SFX12
SFX16
SFX32
Max napięcie wyjściowe
4 kV
12 kV
5 kV
8 kV
12 kV
16 kV
32 kV
40 kV
Zakresy napięciowe
4 kV
12 kV
2/4 kV
2/4/8 kV
3/6/12 kV
4/8/16 kV
8/16/32 kV
8/16/32 kV
1000 J
Energia udarów
Zasięg TDR
Metody lokalizacji wstępnej: ARM
SFX40
500 J
500 J
1000 J
1100 J
2000 J
1750 J
1000 J
7.6 km
7.6 km
160 km
160 km
160 km
160 km
160 km
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
ICE
n
Decay
Rezystancja izolacji
n
Dopalarka
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
45 kg
90 kg
135 kg
135 kg
140 kg
116 kg
Metoda punktowa (sejmiczno- akust.)
n
Lokalizacja uszkodzeń powłok
Zasilanie z sieci 230V
n
n
Zasilanie akumulatorowe
n
n
33 kg
33 kg
Waga
16 SYSTEMY LOKALIZACJI USZKODZEŃ KABLI
W celu punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli metody te stosowane są w połączeniu z generatorami
udarów lub z wykorzystaniem kluczowanego źródła napięcia stałego
Punktowy lokalizator doziemień powłok
kabli
ESG NT
Lokalizator doziemień ESG NT mierzy potencjał napięcia krokowego
generowanego pod ziemią w miejscu uszkodzenia. Inne istniejące
zniekształcenia takie jak prąd wyrównania potencjałów, przesunięcie
DC, 16 2/3 Hz lub wpływy systemów ochrony katodowej są automatycznie wykrywane i eliminowane. Automatyczna kalibracja zera ułatwia
obsługę przyrządu. ESG NT posiada kolorowy wyświetlacz o wysokim
kontraście, na którym mierzone napięcie krokowe przedstawiane jest
na dwa sposoby: jako wychylający się wskaźnik (podobnie jak w analogowym odbiorniku), oraz w postaci historii wskazań, która pokazuje
obecny pomiar i ostatnie 5 do 6 pomiarów. W ten sposób zmiany są
wyświetlane w sposób ciągły i bardzo wyraźnie. Wychylenie wskaźnika
przyrządu zawsze wskazuje kierunek do doziemienia. Dzięki interfejsowi
EasyGo, obsługa urządzenia jest bardzo prosta i intuicyjna. Wszystkie
funkcje wybierane są za pomocą pokrętła z przyciskiem. Urządzenie
automatycznie dostosowuje się do poziomu napięcia wejściowego. Nie
ma potrzeby manualnej kalibracji czy też wyboru zakresu pomiarowego.
Ponadto, ESG NT posiada automatyczną detekcję impulsu, która pozwala pracować z niemal każdym generatorem impulsów.
n
PUNKTOWA LOKALIZACJA USZKODZEŃ KABLI 17
Lokalizacja trasy kabli oraz identyfikacja kabli
Czujnik zapachowy
FaultSniffer
W wielu sytuacjach zastosowanie konwencjonalnych
metod lokalizacji uszkodzeń nie jest możliwe, na
przykład gdy nie można
wyłączyć zasilania w badanym odcinku kabla, albo gdy
zestaw urządzeń do lokalizacji
uszkodzeń jest chwilowo
niedostępny. W takich sytuacjach FaultSniffer pozwala
na zlokalizowanie uszkodzenia szybko i bez zakłócania
dostaw energii elektrycznej.
Czujnik wykrywa i wskazuje stężenie gazów powstających
podczas palenia się izolacji kabla. Obecność tych gazów w ziemi otaczającej uszkodzenie można wykryć nawet po kilku dniach od wystąpienia
awarii. Uszkodzenie znajduje się w miejscu, gdzie stężenie jest najwyższe. Urządzenie zastępuje konwencjonalnych metod lokalizacji uszkodzeń, ale jest szybkim, prostym i tanim uzupełnieniem tych metod lub
alternatywą nie wymagającą przerwania dostaw energii do odbiorców.
Tester powłok kabli
MMG10
Urządzenie pomiarowe MMG 10 jest wykorzystywane do próby napięciowej (z funkcją pomiaru prądu upływu) powłok kabli z izolacją PE
lub PVC, jak również do punktowej lokalizacji uszkodzeń powłok w
izolacji z tworzyw sztucznych i
do badania doziemień
kabli
izolowanych
tworzywem sztucznym
oraz do dopalania
uszkodzeń w kablach
niskiego
napięcia.
Możliwa jest także lokalizacja wstępna uszkodzeń powłok kabli Sn przy
użyciu mostka pomiarowego
wysokiego napięcia MVG.
Mostek
wysokonapięciowy do testowania
i lokalizacji
HVB10 uszkodzeń kabli
Wysokonapięciowy mostek HVB 10 jest funkcjonalnie rozszerzonym
testerem szczelności powłok kablowych MFM 10, o czterokrotnie
zwiększonej precyzji pomiaru. Oprócz funkcji wyszukiwania miejsc
doziemień umożliwia on wstępną
lokalizację uszkodzeń wysokoomowych żyła-żyła lub żyła-ekran, nawet
w przypadku, kiedy nie ma możliwości skorzystania z metody ARM.
Zasilany jest z sieci 230V, gniazda
zapalniczki samochodowej 12V
lub z akumulatora wewnętrznego
(o dużej pojemności). Urządzenie
dostępne takrze w wersji AF (z wbudowanym generatorem częstotliwości akustycznej), umożliwiające trasowanie kabla podczas punktowej
lokalizacji doziemienia za pomocą
lokalizatora vLoc z ramką A-frame.
18 PUNKTOWA LOKALIZACJA USZKODZEŃ POWŁOK KABLI
System lokalizacji uszkodzeń powłok kabli
System do pewnej identyfikacji kabli
MFM10
Intuicyjne menu z w pełni automatycznym pomiarem pozwala
w najprostszy sposób na badanie powłok kabli oraz lokalizację wstępną
i punktową miejsc uszkodzeń. Sterowanie odbywa się poprzez jedno
pokrętło (System Easy Go) oraz ekran dotykowy. Funkcja definiowania
odcinków pozwala na wprowadzanie segmentów kabla o różnych
parametrach. Bardzo silne źródło napięcia 10 kV DC o polaryzacji
dodatniej i ujemnej pozwala na testowanie kabli wysokiego napięcia
nawet z grubszą powłoką zewnętrzną, a napięcie dwubiegunowe
pozwala na eliminację zewnętrznych czynników termoelektrycznych i wpływów galwanicznych.
Duży prąd do 750 mA umożliwia
nawet dopalenie wysokoomowych
uszkodzeń płaszcza. Urządzenie
umożliwia także bezpośredni
pomiar rezystancji oraz
rozpoznawanie uszkodzeń przemijających.
Zintegrowana
funkcja
protokołowania zapewnia
w połączeniu z oprogramowaniem Easyprot łatwe
i niezawodne tworzenie
raportów. Zasilany jest z
sieci 230V, gniazda zapalniczni samochodowej 12V
lub z akumulatora wewnętrznego (o dużej pojemności). Urządzenie
dostępne także w wersji AF (z wbudowanym
generatorem częstotliwości akustycznej), umożliwiające
trasowanie kabla podczas punktowej lokalizacji doziemienia za pomocą lokalizatora vLoc z ramką A-frame.
CI LCI
Przed przecięciem lub
montażem jest zawsze
najważniejszym zadaniem.
Zła identyfikacja może
stanowić zagrożenie dla
montera. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa pracy
oraz ułatwienia jej został
stworzony identyfikator
kabli CI. System CI składa
się z generatora impulsów
prądu stałego CI TX oraz z odbiornika CI RX. Odbiornik jest na stałe
połączony z cęgami elastycznymi o średnicy 230 mm i służy do pobierania
sygnałów identyfikujących. Generator impulsowy CI TX wytwarza impulsy
piłoząbkowe o wartości szczytowej dochodzącej do 100 A, które doprowadzane są do identyfikowanego kabla. Odbiornik posiada możliwość
regulacji wzmocnienia sygnałów a specjalna funkcja oprogramowania
umożliwia kontrolę i weryfikację wszystkich parametrów zarejestrowanego
impulsu. Kierunkowe cęgi oraz kontrola parametrów odbiornika gwarantują precyzyjną i niezależną od zakłóceń identyfikację. Zasilanie generatora za
pomocą baterii umożliwia ponad 4 godzinny czas pracy.
Niektóre ważne systemy sterownicze, sygnalizacyjne i zasilania, takie jak
sygnalizacja kolejowa, elektrownie i inne instalacje przemysłowe, projektowane są jako systemy izolowane względem ziemi (tak jak systemy
teleinformatyczne). By zapewnić ciągłość działania, systemy takie stale
monitorowane są pod kątem zwarć z potencjałem ziemi. Pojedyncze
uszkodzenie ziemnozwarciowe zazwyczaj nie powoduje awarii systemu. Dopiero drugie i dalsze zwarcia z ziemią skutkują częściową awarią
lub lub całkowitym załamaniem systemu. Z tego względu ważne jest,
by każde uszkodzenie tego typu było niezwłocznie zlokalizowane i
usunięte. Zadanie to można wykonać za pomocą lokalizatora Geolux
GL 660-1. Urządzenie to podłącza się bezpośrednio do uszkodzonej
linii kablowej, która może znajdować się pod napięciem do 660 V.
Urządzenie wysyła sygnał niskiej częstotliwości, który można prześledzić odbiornikiem wzdłuż
uszkodzonej
linii do punktu
zwarcia z potencjałem ziemi.
Ferrolux FL10
Ferrolux FL10 jest nowoczesnym systemem lokalizacji (trasowania) kabli
i rurociągów umożliwiającym precyzyjne oznaczenie tras instalacji podziemnych dzięki zastosowaniu bardzo skutecznych funkcji
wspomagających lokalizację, takich jak tryb SuperMax łączący
zalety trybu szczytowego i zerowego, funkcja DirectSignal
umożliwiająca bezpośredni nasłuch nieprzetworzonego
sygnału analogowego, czy też rozpoznawanie kierunku przepływu sygnału SignalSelect. Pomiar głebokości do 7m. System umożliwia również lokalizację
niektórych uszkodzeń kabli, na przykład zwarć
międzyfazowych metodą pulsującego pola
elektromagnetycznego czy też - z zastosowaniem dodatkowych akcesoriów
- uszkodzeń zewnętrznej powłoki
izolacyjnej kabla. System posiada
wewnętrzną pamięć, w której można
zapisać wyniki pomiarów i współrzędne punktów pomiarowych uzyskane z zewnętrznego odbiornika GPS.
Identyfikator faz
PIL8
Lokalizator zwarć doziemnych w systemach
izolowanych względem potencjału ziemi
Geolux GL 660-1
Lokalizacja trasy kabli
System weryfikacji faz
PVS100
Dokładna znajomość kolejności faz
w sieci elektroenergetycznej jest
podstawowym warunkiem bezpiecznego i niezawodnego jej działania.
Dotyczy to wszystkich poziomów od
sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej na liniach wysokiego napięcia.
Identyfikacja faz w działających systemach jest konieczna przy opracowywaniu i wykonywaniu restrukturyzacji sieci, przy rejestracji, aktualizacji
i przeglądu dokumentacji, jak również
przy planowaniu i tworzeniu nowych
systemów sieciowych. System składa
się z dwóch identycznych urządzeń,
z których jedno jest wykorzystywane
jako stacja bazowa i jest podłączone
do fazy odniesienia. Drugie urządzenie (jednostka mobilna) może być
podłączone w dowolnym miejscu
w sieci. Kolejność faz można określić poprzez różne poziomy napięcia,
porównując kąt fazy obecnie testowanej z fazą odniesienia. Automatyczne
porównanie z bezpośrednim wskazaniem zgodności faz odbywa się poprzez
synchronizację między dwoma urządzeniami za pośrednictwem połączenia
GSM, wykorzystując GPS jako bardzo dokładny wzorzec czasu. Odczyty
pomiaru mogą być także synchronizowane po teście za pomocą zapisanych
wcześniej pomiarów.
System Pil 8 umożliwia szybką i bezpieczną identyfikacją faz podczas
montażu głowic i złączy kabli średniego napięcia. Według obowiązujących norm i wytycznych, jeśli na czas wykonywania pomiarów konieczne
jest odłączenie uziemień i obwodów zwierających, należy zastosować
inne środki zapewniające bezpieczeństwo (EN 50110-1). Zapewnienie
zastępczych środków bezpieczeństwa wymaga stosunkowo dużego
wysiłku i nie zawsze jest praktyczne. Identyfikator faz PIL 8 ma tę zaletę,
że podczas pomiaru nie odłącza się uziemień i elementów zwierających
systemu zasilania. Co więcej, uziemienia systemowe są konieczne do
wykonania pomiaru. Dzięki temu pomiar jest całkowicie bezpieczny.
Do wykonania pomiaru wykorzystuje się cęgi nadawczo-odbiorcze,
ktore nie posiadają przewodów połączeniowych ani nie wymagają zasilania. Cęgami, obejmuje się poszczególne przewody fazowe przy głowicy kablowej np. w stacji (fazy zwarte do ziemi). Na drugim końcu kabla
przewody fazowe podłącza się kolejno do odbiornika. Odbiornik wysyła
sygnał o częstotliwości akustycznej,
ktory
wzbudza
układy odbiorcze
w cęgach. Cęgi
generują kodowany
sygnał zwrotny, na
podstawie którego
odbiornik określa
fazę.
DETEX
Seria urządzeń Detex umożliwia
wskazanie obecności napięcia międzyfazowego, jak również napięcia faza–
ziemia. Dla zmaksymalizowania bezpieczeństwa
dostępny jest także dodatkowy moduł, przy pomocy
którego potwierdzić można prawidłowe
działanie urządzenia. Wskaźniki napięcia
Detex zaprojektowane są dla napięć w
przedziale od 2.3 kV do 550 kV.
LOKALIZACJA TRASY KABLI ORAZ IDENTYFIKACJA KABLI 19
Wozy pomiarowe
Precyzyjna lokalizacja trasy kabli (z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli)
vLoc-5000
vLocPRO2
Zestaw vLoc-5000 jest najbardziej zaawansowanym technicznie systemem lokalizacji uzbrojenia podziemnego wśród urządzeń tego
typu dostępnych na rynku. Centralnym elementem systemu jest
odbiornik vLoc-5000 Rx, którego zadaniem jest dostarczenie precyzyjnych informacji o pozycji, kierunku biegu i głębokości ułożenia
lokalizowanego przewodu - kabla lub rurociągu. W celu wyróżnienia sygnału użytkowego spośród szumów otoczenia i przekazania
informacji pozwalających na precyzyjne ustalenie trasy i głębokości lokalizowanego przewodu, w zestawie vLoc-5000 zastosowano
szereg zaawansowanych funkcji wspomagających lokalizację w
trudnych warunkach terenowych (np. Funkcje Signal Select i Signal
Direction umożliwiają pewną, pozytywną identyfikację lokalizowanego przewodu /badanie kierunku i zwrotu prądów sygnałowych/;
Funkcja Line Guidance /kompas kierunkowy/ wskazująca kierunek
lokalizowanego przewodu w sposób graficzny informuje użytkownika
o zagięciach /zakrętach/ śledzonej instalacji i obecności odgałęzień;
Funkcja Distortion Alert informuje użytkownika o poziomie zakłóceń
pola magnetycznego w miejscu lokalizacji i wiele innych). Posiada
wbudowany odbiornik GPS oraz rejestrator danych.
Przy zastosowaniu dodatkowej ramki A-Frame
zestaw umożliwia punktową lokalizację
uszkodzeń kabli (zwarć doziemnych do
2MΩ).
Jest to profesjonalny i uniwersalny zestaw do precyzyjnej lokalizacji
tras kabli i rur. Kolorowy wyświetlacz LCD odbiornika w połączeniu
z lekkością konstrukcji a jednocześnie jej wytrzymałością mechaniczną
(zastosowanie specjalnych materiałów na bazie włókien
węglowych) umożliwia pracę w każdych warunkach
terenowych i pogodowych. Dzięki specjalnemu
układowi systemu anten odbiorczych
zestaw bardzo precyzyjnie
określa pozycję i kierunek
lokalizowanej instalacji
(wbudowany kompas).
W obszarach w trudnych
do lokalizacji (np. o bardzo dużym zgęszczeniu
infrastruktury podziemnej, w
sąsiedztwie silnych pól elektromagnetycznych np. od trakcji kolejowej, linii
przesyłowych itp.) jest w stanie określić i
zidentyfikować trasę własnej instalacji przy
wykorzystaniu funkcji SD (Signal Direction)
oraz funkcji CM – (Current Measurement),
służąca do pomiaru prądu sygnałowego z
generatora płynącego w lokalizowanej linii.
Przy zastosowaniu dodatkowej ramki A-Frame
zestaw umożliwia punktową lokalizację uszkodzeń kabli (zwarć doziemnych do 2MΩ).
Firma SebaKMT jest światowym liderem wśród producentów wozów pomiarowych do lokalizacji
uszkodzeń i diagnostyki kabli elektroenergetycznych.
W pełni zautomatyzowany jednofazowy lub
trójfazowy system do lokalizacji uszkodzeń
Centrix 2.0
Centrix to kompleksowy, wielofunkcyjny system przystosowany do
montażu na pojeździe typu furgon. Wyposażony jest w jeden centralny, intuicyjny w obsłudze panel służący do sterowania wszystkimi
zintegrowanymi urządzeniami z wygodnego fotela operatorskiego.
Wszystkie funkcje uruchamiane są za pomocą specjalnego joysticka,
od pomiaru rezystancji izolacji poprzez próby napięciowe VLF, pomiary
szczelności powłok kablowych i lokalizację punktową uszkodzeń aż
po lokalizację wstępną takimi metodami jak ARM, ICE czy DECAY.
Wyniki pomiarów i informacje o stanie systemu wyświetlane są na
dużym, kolorowym ekranie o wysokiej rozdzielczości, co pozwala np.
na dokładną analizę przebiegów reflektometrycznych. Przebiegi te
można zapisać w pamięci wewnętrznej lub na pamięci USB aby później
je wyświetlić dla porównania lub skopiować na komputer i obrobić je
w programie Winkis. Każdy system jest konfigurowany tak, aby spełnić
wymagania danego użytkownika.
Modułowy jednofazowy lub trójfazowy
system do lokalizacji uszkodzeń
Ramka A-Frame do lokalizacji uszkodzeń
Współpracuje z lokalizatorami vLocPro2 oraz
vLoc-5000 umożliwiając
precyzyjną lokalizację
uszkodzeń doziemnych.
Wykrywanie instalacji podziemnych
Variant oraz Classic
Variant i Classic to jedno- lub trójfazowe systemy modułowe wyposażone w aparaturę do lokalizacji uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych. Oferują one największą liczbę dostępnych kombinacji sprzętu i funkcji które można zintegrować w jednym zwartym systemie.
Elastyczność doboru urządzeń i parametrów gwarantuje spełnienie
specyficznych potrzeb konkretnych użytkowników. Można dowolnie
skonfigurować sprzęt pod względem metod pomiarowych, energii
udaru czy też mocy dopalania.
vScan
Profesjonalny zestaw umożliwiający
dokładne przeszukanie terenu i zlokalizowanie miejsc położenia podziemnych
kabli i rur metalowych dla prowadzenia
bezpiecznych prac wykopowych. Bardzo
prosta obsługa oraz wbudowane zaawansowane funkcje pomiarowe sprawiają, że ten zestaw
stanowi idealny wybór zarówno dla początkujących jak i doświadczonych użytkowników. Na
wysokokontrastowym wyświetlaczu LCD /z podświetleniem/ oprócz wskazywania poziomu odbieranego sygnału z linii, wyświetlana jest głębokość
zalegania instalacji, wartość prądu sygnałowego
CM oraz kompas nawigacyjny, który wskazuje kierunek biegu instalacji strzałkami
Lokalizator posiada także funkcję automatycznego
testu poprawności działania i kalibracji, który daje
stuprocentowe potwierdzenie funkcjonalności.
20 LOKALIZACJA TRASY KABLI ORAZ IDENTYFIKACJA KABLI
Wykrywanie instalacji podziemnych
EasyLoc
Lokalizator EasyLoc umożliwia szybkie, a konieczne przed rozpoczęciem
prac ziemnych, badanie terenu w poszukiwaniu kabli i rurociągów.
Niewłaściwe planowanie miejsc wykopów może prowadzić nie tylko do
uszkodzenia podziemnych instalacji, ale stanowić również zagrożenie dla
zdrowia i życia pracowników. Lokalizator EasyLoc łączy w sobie wysoką
czułość i precyzję lokalizacji z ergonomiczną budową. Urządzenie informuje o wykryciu instalacji bardzo wyraźnym sygnałem dźwiękowym oraz
wskazaniem na wyświetlaczu LCD co pozwala na dokładne określenie
położenia szukanej instalacji oraz pomiar głębokości.
Centrix City / Compact City
Kompletny system do lokalizacji uszkodzeń i wykonywania prób
odbiorczych może zostać zainstalowany także w mniejszych pojazdach, takich jak np. Mercedes Vito czy VW Caddy. Samochód wyposażony jest w aparaturę (Centrix lub SPG 40) sterowaną przy pomocy
wygodnego panelu z joystickiem, co zdecydowanie ułatwia pracę
w ograniczonej rozmiarami pojazdu przestrzeni. Wszystkie metody
pomiarowe przełączane są automatycznie, po wybraniu odpowiedniej
opcji na ekranie monitora.
Wozy typu City doskonale nadają się do pomiarów oraz lokalizacji
uszkodzeń kabli, których rozdzielnice umieszczone są w garażach podziemnych, lub innych obiektach z ograniczoną możliwością dojazdu.
WOZY POMIAROWE 21
R30 - system lokalizacji uszkodzeń
do wszystkich zastosowań
R30 to największy i najmocniejszy system pomiarowy w ofercie firmy
SebaKMT.
Próby napięciowe DC oraz lokalizację uszkodzeń metodą DECAY
można wykonywać napięciem nawet 110 kV w przypadku standardowej wersji aparatury (400 kV jako opcja), co stawia parametry tego
systemu na szczycie światowych producentów.
System R30 sterowany jest za pomocą centralnego kontrolera PLC,
który stale monitoruje bezpieczeństwo i stan wszystkich jego elementów. Zintegrowany system bezpieczeństwa oraz transformator
separacyjny gwarantują najwyższy poziom zabezpieczenia zarówno
dla użytkownika jak i aparatury.
Dzięki generatorowi napięcia stałego 110 kV/290 mA, szeroko znanej
metodzie lokalizacji wstępnej ARM do 50 kV oraz generatorowi udarowemu od 3 kV do 50 kV i energii 2500 J system ten spełnia wszystkie
wymagania stawiane przy lokalizacji uszkodzeń kabli od niskiego do
wysokiego napięcia.
Opcjonalnie dostępny jest generator napięcia VLF 0,1 Hz do 70 kV
RMS o kształcie cosinusoidalno-prostokątnym i obciążalności 5 µF,
dopalarka 15 kV / 25 A oraz generator udarowy 80 kV / 3200 J. Do
zastosowania na liniach WN system R30 może być wyposażony w
metodę pomiarową DECAY z pomiarem do 400 kV.
Wszystkie tryby i metody pomiarowe sterowane są za pomocą centralnego panelu, a poszczególne funkcje wybierane są w modułach WN
za pomocą automatycznych przełączników.
R 30 to doskonały wybór dla najbardziej wymagających użytkowników,
dla których najwyższe parametry oraz niezawodność działania systemu
są kwestiami pierwszorzędnymi.
Centrix D
Centrix z diagnostyką oferuje możliwość wykonywania wszystkich
typów pomiarów na kablach elektroenergetycznych. Systemem
bazowym jest tutaj jedno- lub trójfazowy Centrix 80 kV, który jest
rozbudowany o system do wykonywania prób napięciowych VLF
CR lub VLF Sin (który może być dodatkowo wyposażony w moduł
do pomiaru Tangens Delta). Moduły VLF CR mogą być rozszerzone
o rejestrator wyładowań niezupełnych, dzięki czemu mamy możliwość
wykonywania badań diagnostycznych przy zastosowaniu napięcia VLF
CR lub DAC (więcej informacji na temat systemu diagnostycznego TDS
NT na stronie 12).
Samochód do diagnostyki
transformatorów mocy
Systematyczne przeglądy i zaawansowana diagnostyka transformatorów mocy w miejscu ich zainstalowania są kluczowe dla oceny
prawidłowego stanu pracy i bezpiecznej eksploatacji transformatorów.
W tym celu powstała unikalna kombinacja testów dostępnych w zabudowie samochodu diagnostycznego w oparciu o sprzęt i doświadczenie światowego lidera - marki Megger.
Pogorszenie stanu izolacji elektrycznej można zidentyfikować
za pomocą badań wysokim napięciem pomiarowym (Riso, tan delta,
zawilgocenie). Uszkodzenia mechaniczne rdzenia, zmiany rezystancji
uzwojeń ujawnią pomiary FRA, Rw, OLTC. Kontrola przekładni, uchybu kątowego, strat biegu jałowego oraz prądu magnesowania po
instalacji transformatora, potwierdzą wysoką jakość wykonania usługi
remontowej.
Wszystkie pomiary kontrolowane są za pomocą centralnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do generowania raportów
z badań. Wiele pomiarów można wykonać bez zmiany pierwotnych
podłączeń do badanego transformatora, a testy zostaną wykonane
w pełni automatycznie, co znacznie ułatwia pracę i skraca realny czas
wykonywania pomiarów.
Możliwości dokonywania pomiarów:
• Rezystancja izolacji
• Rezystancja uzwojeń/ Test przełącznika zaczepów
• Pojemność i straty dielektryczne w transformatorach i przepustach
• Weryfikacja przekładni oraz grupy połączeń transformatorów
i przekładników
• Pomiar prądu magnesowania i uchybu kątowego
• Pomiar strat biegu jałowego i strat obciążeniowych (opcjonalnie)
• Analiza przesunięcia odpowiedzi częstotliwościowej FRA (opcjonalnie)
• Ocena zawartości wilgoci w izolacji metodą FDS (opcjonalnie)
• Próby wytrzymałości elektrycznej napięciami 100 kV AC 50 i 70 kV DC
(opcjonalnie)
• Testy napięcia przebicia oleju transformatorowego (opcjonalnie)
Do kontroli pomiarów, zapisywania i przetwarzania tych danych, służy
specjalne oprogramowanie testowe PowerDB. Jest to kompleksowe
narzędzie, w którym dane pomiarowe są automatycznie transferowane do arkuszy protokołów pomiarowych. Pozwala to na sprawne tworzenie raportów z pomiarów które automatycznie są korygowane np.
o współczynniki temperaturowe lub też porównywane do wzorcowych parametrów mierzonych transformatorów. Łatwo też porównać
bieżące parametry do historycznych pomiarów tak aby w prosty sposób obserwować zmiany parametrów tego samego obiektu w czasie.
TRAX280 i TRAX 220
Elastyczne rozwiązanie do integracji
urządzeń przenośnych w jeden system
NSF E
Panel kontrolny NSF E umożliwia połączenie do 4 urządzeń w jeden
system i sterowanie nimi centralnie, zapewniając jednocześnie wygodę obsługi i najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Panel NSF E wyposażony jest w pokrętło służące do sterowania
poszczególnymi urządzeniami oraz przyciski załączenia/wyłączenia
WN, wyłącznik bezpieczeństwa oraz zintegrowane systemy bezpieczeństwa FU/EP. Na ekranie wyświetlane jest napięcie oraz prąd
zasilania, wiadomości dotyczące systemu bezpieczeństwa oraz menu
wyboru podłączonych urządzeń. Wszystkie komunikaty wyświetlane
są w języku użytkownika.
22 WOZY POMIAROWE
Wielofunkcyjny system do testowania transformatorów i wielu innych kluczowych elementów
systemu energetycznego. TRAX dostarcza użytkownikowi prąd 800A i napięcie 2.2 kV (2000A
i 12 kV z opcjonalnymi modułami) przy częstotliwości regulowanej między 1 a 500 Hz.
Generować można różne poziomy napięcia i prądu a pomiary wykonywane są z wysoką precyzją umożliwiając wyznaczanie przekładni, prądu wzbudzenia, pomiary rezystancji uzwojeń i
styków, impedancję, tangens δ oraz liczne podstawowe testy urządzeń nN, SN i WN.
Interfejs użytkownika umożliwia pełną ręczną kontrolę nad pomiarem. Alternatywnie skorzystać można z dostępnych zautomatyzowanych trybów pomiaru: rezystancji uzwojeń, przekładni, impedancji, testowania zabezpieczeń przekaźnikowych, wyłączników energetycznych
itp. Raporty można tworzyć niezależnie dla każdego pomiaru, może też wydrukować raport
zbiorczy, łączący wiele testów. TRAX’em steruje się poprzez wbudowany ekran dotykowy lub
podłączając zewnętrzny komputer.
WOZY POMIAROWE 23
Generatory udarowe, filtry aktywne oraz dopalarki przystosowane do montażu na wozie pomiarowym
lub do stosowania jako autonomiczne urządzenia.
Generator udarowy
Seria SWG1750
SWG 500 to generator do lokalizacji uszkodzeń na kablach średniego
napięcia. Zakres napięcia jego pracy to 4, 8 i 16 kV, a energia pojedynczego udaru wynosi 500 J.
Generator udarowy
SWG 8-1000
LSG3-E
LSG 3-E to aktywny stabilizator łuku bazujący na metodzie okalizacji
wstępnej ARM. Zawiera zintegrowane źródło WN oraz generator
udarowy o napięciu 2 kV i energii udaru 640 J. Po wyzwoleniu udaru
z głównego generatora i zapaleniu się łuku elektrycznego w miejscu
uszkodzenia, LSG-3E generuje kolejny udar, który stabilizuje oraz
wydłuża czas palenia się łuku. Dzięki temu Uszkodzenie jest doskonale
widoczne na przebiegu reflektometrycznym.
Wewnętrzny 2 kV generator udarowy LSG-3E może być również wykorzystany do lokalizacji uszkodzeń w kablach niskiego napięcia.
Generator udarowy dużej mocy
SWG500
Aktywny stabilizator łuku elektrycznego
Dostępne są wersje
jedno- lub dwumodułowe. Wersja jednomodułowa posiada energię
udaru 1750 J, natomiast
dwumodułowa 3500 J.
Napięcia wyjściowe to 8,
16 i 32 kV
Sprzęgacz do dopalania z podglądem
Generator udarowy do zastosowań w sieciach niskiego napięcia.
Maksymalna energia 1000 J dostępna jest na zakresach 2, 4 oraz 8 kV.
ETF3
Generator udarowy
SWG505
SWG 505 znajduje zastosowanie tam, gdzie wysokie napięcia pracy
czy też energia udaru nie są czynnikami decydującymi. Urządzenie to
jest budżetowym rozwiązaniem do lokalizacji uszkodzeń głównie na
kablach niskiego napięcia. Zakresy napięć generowanych udarów to
3,4 i 5 kV, a energia udaru wynosi 500 J. W przypadku wykorzystania
tego generatora z odbiornikiem udarowym digiPHONE+, energia 500
J jest w zupełności wystarczająca do skutecznej lokalizacji uszkodzeń.
Sprzęgacz ze stabilizatorem łuku
elektrycznego do lokalizacji wstępnej
metodą ARM
ETF3 został zaprojektowany do lokalizacji uszkodzeń na symetrycznych kablach sterowniczych i teletechnicznych oraz kablach nN. Po
podłączeniu dopalarki i reflektometru możliwe jest szybkie znalezienie
zawilgoconych i wysokoomowych uszkodzeń. Zastosowanie ETF3
jest możliwe w przypadkach, gdzie typ kabla i dopuszczalne napięcie
pomiarowe uniemożliwiają zastosowanie standardowych urządzeń do
dopalania i lokalizacji uszkodzeń.
Procedura dopalania może być na bieżąco obserwowana na ekranie reflektometru. W momencie, gdy uszkodzenie zmienia charakter
z wysokoomowego na niskoomowe można zmierzyć odległość, na
której ono wystąpiło. Dzięki tej metodzie ograniczamy do minimum
oddziaływanie podwyższonego napięcia na badany kabel.
LSG300
System do dopalania i wykonywania prób
napięciowych kabli SN
BPS5000-D
BPS 5000-D to dopalarka, która
może być częścią systemu
zamontowanego na wozie
pomiarowym, lub może działać
jako urządzenie autonomiczne.
Elektroniczny panel sterowania
gwarantuje łatwą obsługę,
a po podłączeniu odpowiednich urządzeń możliwe jest
wykonywanie prób napięciowych napięciem VLF CR lub DC.
BPS 500-D przy dopalaniu AC
zapewnia prąd dopalania do
110 A, natomiast przy DC 6 A.
Dopalarka do 15 kV
T 22/13 B
Uszkodzenia wysokoomowe oraz przemijające mogą zostać z łatwością zlokalizowane przy użyciu metody ARM. Zwykle rezystancja
uszkodzenia jest zbyt wysoka, aby je zlokalizować zwykłym pomiarem
reflektometrycznym. Dzięki połączeniu generatora udarowego i LSG
300 możemy spowodować zapalenie się w uszkodzonym miejscu
stabilnego łuku elektrycznego, który może być zlokalizowany przez
reflektometr jako uszkodzenie niskoomowe.
Ten kompaktowy i łatwy w użytkowaniu filtr ze stabilizacją łuku może
byś stosowany w przenośnych systemach modułowych lub instalowanych na wozach pomiarowych.
Konwerter uszkodzeń kabli
BT500-IS-1
BT 500-IS-1 jest dopalarką małej mocy, która doskonale nadaje się
do lokalizacji uszkodzeń w kablach sterowniczych i teletechnicznych.
Dzięki wbudowanej funkcji generatora kluczowanego napięcia stałego umożliwia ona wraz z odbiornikiem galwanometrycznym ESG NT
lokalizację doziemień metodą napięcia krokowego.
Dopalarka ta służy głównie do dopalania wysokoomowych oraz
przemijających uszkodzeń w kablach zasilających i sterowniczych w
sieciach średniego napięcia. Może być też użytkowana w połączeniu
z odpowiednim sprzęgłem i reflektometrem do lokalizacji wstępnej
metodami ARM i DECAY.
Skuteczność działania zapewnia generator prądu o wartości do 25
A oraz generator kluczowanego napięcia stałego od 0 do 5 kV, który
może być użyty wraz z ESG NT do punktowej lokalizacji doziemień.
Sprzęgacz do metody ARM
M219
Sprzęgacz M219 stosowany jest do lokalizacji uszkodzeń w kablach
średniego i wysokiego napięcia metodą ARM. Zabezpiecza on reflektometr przed wysokim napięciem pochodzącym z generatora udarowego, który w tej metodzie wykorzystywany jest do zainicjowania łuku
elektrycznego w miejscu uszkodzenia.
Symbol
Zakresy napięciowe [kV]
Energia pojedynczego udaru [J]
Waga
SWG 505
3/4/5
500
40 kg
SWG 500
4 / 8 / 16
500
45 kg
SWG 8-1000
SWG 1750
SWG 1750-CD
24 WYPOSAŻENIE WOZÓW POMIAROWYCH
2/4/8
8 / 16 / 32
8 / 16 / 32
1000
1750
3500
Napięcie
Maksymalny prąd
Waga
70 kg
BT 500-IS-1
Symbol
2 kV
1A
19 kg
97 kg
T 22/13 B
15 kV
25 A
57 kg
BPS 5000-D
15 kV
110 A
108 kg
97+30 kg
WYPOSAŻENIE WOZÓW POMIAROWYCH 25
Pomiary uziemień
Pomiary uziemień i rezystywności gruntu
Cęgowe mierniki rezystancji uziemienia
Jednym z najważniejszych parametrów mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność
działania systemów elektrycznych jest rezystancja uziemienia. Firma Megger, mająca pięćdziesięcioletnie
doświadczenie w projektowaniu i konstrukcji mierników rezystancji uziemień, oferuje szeroki wybór
sprzętu do pomiaru rezystywności gruntu oraz rezystancji uziomów i systemów uziemień. Najnowsza
generacja mierników posiada kategorią przepięciową CATIV i niezwykle solidne obudowy z tworzywa
sztucznego. Zastosowany w miernikach pomiar sygnałem o zmiennej częstotliwości zapewnia większą
odporność na zakłócenia i większą wiarygodność pomiaru.
Miernik rezystancji uziemień o wysokiej
rozdzielczości
DET2/2
Miernik z najwyższej półki charakteryzujący się wysoką rozdzielczością
pomiaru wynosząca 1 mΩ. Ten poziom rozdzielczości wymagany
jest w pomiarach rezystywności gruntu do znacznej głębokości,
właściwej dla systemów uziemień energetycznych stacji rozdzielczych
i obiektów telekomunikacyjnych. Tak wysoka rozdzielczość pomiaru
wymagana jest także do uzyskania precyzyjnych i wiarygodnych wyników potrzebnych do oceny rezystancji przejścia do ziemi i gradientu
potencjału systemu uziemienia. Selektywna filtracja
zakłóceń do 40Vpp pozwala zachować
doskonałą rozdzielczość pomiaru
w trudnych warunkach
terenowych.
Miernik DET2/2 ma wysoką odporność
na zakłócenia i doskonale nadaje się do
pomiarów rozległych systemów uziemień
Mierniki rezystancji uziemień
DET3 i DET4
Wszystkie modele tej serii mają następujące cechy:
n Duży przełącznik obrotowy wyboru funkcji i zakresów
n Duży wyświetlacz, czytelny w otwartym terenie
n Prosta obsługa jednym przyciskiem
n Zasilanie bateryjne z sygnalizacją stanu baterii
n Redukcja szumu do 40Vpp
n Kategoria przepięciowa CATIV 100V
n Klasa szczelności (woda/pył) IP54
DET3TD – kompletny zestaw do pomiaru systemów uziemień i instalacji odgromowych metodą techniczną dwu i trzyprzewodową.
DET3TC – posiada wszystkie funkcje dostępne w modelu DET3TD
i dodatkowo może współpracować z cęgami ICLAMP, co pozwala
na wykonanie pomiarów metodą ART bez konieczności odłączania
badanej elektrody od systemu uziemienia.
DET4TD2 – kompletny zestaw do pomiaru systemów uziemień metodą techniczną dwu i trzyprzewodową oraz pomiaru rezystywności
gruntu metodą czteroprzewodową.
DET4TR2 – posiada wszystkie funkcje dostępne w modelu DET4TD2
z tą różnicą, że jest zasilany z wewnętrznego akumulatora z możliwością ładowania z gniazdka zapalniczki samochodu.
DET4TC2 – zaawansowany technicznie miernik uziemień i rezystywności gruntu metodą 2, 3 i 4 przewodową. Instrument można doposażyć
w cęgi pomiarowe ICLAMP i VCLAMP. Cęgi ICLAMP umożliwiają pomiar
metodą ART bez konieczności odłączania badanej elektrody uziomowej
od systemu. Korzystając równocześnie z cęgów ICLAMP i VCLAMP
można wykonać pomiary bez użycia uziomów pomocniczych.
DET4TCR2 – identyczny z miernikiem DET4TC2 z dodatkowa zaletą
zasilania z wewnętrznego akumulatora, który może być ładowany
także z samochodu (poprzez odpowiedni adapter).
Cęgi do pomiaru prądu upływności
DCM300E
Stabilny odczyt bardzo małych prądów z rozdzielczością do 0,01A,
Zakres pomiaru od 30mA do 300A.
DET4TC2 może być
zamawiany osobno albo
w zestawie z pełnym
wyposażeniem
Miernik cęgowy DCM300E
jest bezpieczny – z nawiązką
spełnia wymagania normy
IEC1010–2–32
26 POMIARY UZIEMIEŃ
Każdy instrument dostarczany jest z kompletem przewodów
pomiarowych i uziomów, bateriami, świadectwem kalibracji
producenta i futerałem z polipropylenu.
DET14C i DET24C
Cęgowe mierniki uziemienia doskonale
nadają się do pomiaru rezystancji instalacji uziemiających w budynkach, słupów
trakcyjnych i wież radiowych instalacji
odgromowych i generalnie instalacji
o wielu punktach uziemienia.
QQ Eliptyczny kształt szczęk ułatwiający dostęp do przewodów i
płaskowników uziemiających
o szerokości do 50mm
QQ Zoptymalizowany mechanizm
otwierania szczęk
QQ Pomiar rezystancji uziemienia w zakresie 0,05Ω
do 1500Ω
QQ Pomiar rzeczywistych
wartości skutecznych
prądu upływności
w zakresie 0,5mA do
35A
QQ Automatyczna kalibracja
QQ Automatyczny wybór
zakresów
QQ Alarmy niskiego
i wysokiego progu
QQ Pamięć i eksport
danych
QQ Kategoria przepięciowa
CAT IV 600V
Profesjonalny zestaw akcesoriów
do pomiarów uziemień
Praktyczny zestaw akcesoriów w solidnej walizce polipropylenowej
ułatwiającej utrzymanie porządku, ochronę wyposażenia i transport.
Podczas użytkowania bęben z przewodem nakładany jest na wkręcony
w ziemię uziom, jeden koniec przewodu podłączany jest do tego
uziomu wtykiem bananowym, przewód jest rozwijany i drugi koniec
podłączany do następnego uziomu, co znacznie ułatwia prowadzenie
pomiarów. Po zakończeniu pomiaru i odłączeniu wtyków przewód
daje się łatwo zwinąć na bęben pozostający na uziomie.
QQ Idealny zestaw do współpracy z wszystkimi miernikami uziemień
Meggera
QQ Cztery przewody na bębnach, łatwo nawijane, skracają czas
pomiaru
QQ Jeden przewód testowy zakończony krokodylkiem
QQ Taśma miernicza
QQ Uziomy z końcówkami w kształcie świdra ułatwiają instalację
QQ Solidny futerał transportowy
Komplet akcesoriów
do pomiarów
uziemień w solidnej
walizce
Mierniki rezystancji uziemień
DET2/2
DET4TCR2 DET4TC2 DET4TR2 DET4TD2 DET3TC
DET3TD
DET14C
DET24C
Metody pomiarów
n
n
n
n
n
4 przewodowy rezystywności gruntu
n
n
n
n
n
n
n
3 przewodowy
n
nn
3 przewodowy ART z cęgami
n
n
n
n
n
n
n
2 przewodowy
n
nn
n
Pomiar cęgowy
Zasilanie
n
nn
Akumulatorowe
n n
n
n
n
n
Bateryjne
Ostrzeżenia
n
n
n
n
n
n
n
Wysoki poziom zakłóceń
Wysoka rezystancja uziomu pomoc.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Wysoki prąd uziomu
Zakres pomiaru rezystancji
0.010 Ω-
0.01 Ω-
0.01 Ω-
0.01 Ω-
0.01 Ω-
0.01 Ω-
0.01 Ω-
0.05 Ω-
0.01 Ω
19.99 k Ω
200 k Ω
200 k Ω
20 k Ω
20 k Ω
2.0 k Ω
2.0 k Ω
1.50 k Ω
1.50 k Ω
Rozdzielczość
0.001 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
Zakres pomiaru prądu
n
n
0.02 mA do 35 A
0.5 mA do 19.9 A
n
nn
Częstotliwość napięcia pomiarowego
105 Hz-160 Hz 94 Hz, 94 Hz, 128 Hz
128 Hz
128 Hz
128 Hz
1500 Hz
1500 Hz
105 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 111 Hz, 128 Hz
128 Hz
n
n
n
n
n
n
n
Odporność na zakłócenia 40 Vpp
Pamięć pomiarówn
n
Transmisja wyników pomiarówn
Przewody pomiarowe w komplecie
n
n
n
n
n
n
Kat. przepięciowa wg. IEC61010-1
CAT III
CAT IV
CAT IV
CAT IV
CAT IV
CAT IV
CAT IV
CAT IV
CAT IV
300 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
100 V
600 V
600 V
Klasa szczelności obudowy IP54 IP54IP54IP54 IP54IP54IP54IP30IP30
n
n
n
n
Formularze PowerDB w komplecie
POMIARY UZIEMIEŃ 27
Pomiar małych rezystancji
Mierniki małych rezystancji, nazywane również mikroomomierzami, znajdują szereg zastosowań
przemyśle i branży elektrycznej. Często używane są do badania jakości spoin, jako że wady
połączeń spawanych, zaciskanych, śrubowych czy lutowanych mogą mieć poważne konsekwencje
w przypadku systemów elektrycznych o kluczowym znaczeniu. Mikroomomierze służą także
do badania systemów uziemień, wykrywania wzrostu temperatury spoin a także pęknięć szyn
kolejowych czy elementów kadłuba i skrzydeł samolotowych. Rutynowe pomiary małych rezystancji
mikroomomierzem, znane w wielu krajach jako test ciągłości Ductera, mogą ujawnić rozwijające się
problemy zanim doprowadzą do poważnych w skutkach awarii.
Mikroomomierz 10 A z pamięcią i funkcją
transmisji wyników w czasie rzeczywistym
DLRO10X
Mikroomomierz DLRO10X z maksymalnym zakresem pomiaru 2 kΩ
mierzy rezystancję na najniższych zakresach z rozdzielczością 0,1
μΩ. Urządzenie jest szybkie – wynik pomiaru uzyskuje się w czasie
krótszym niż 3 sekundy. Instrument ważący zaledwie 2,5 kg należy
do najmniejszych i najlżejszych a także
najbardziej technicznie zaawansowanych dziesięcioamperowych mierników
małych rezystancji o uniwersalnym
zastosowaniu.
Miernik DLRO10X posiada tryb
pomiaru rezystancji obciążeń
indukcyjnych, takich jak uzwojenia transformatorów i silników.
W porównaniu z podstawowym
modelem
DLRO10,
miernik
DLRO10X wyposażony jest dodatkowo w pamięć wyników, zdolność przesyłania danych pomiarowych do urządzeń zewnętrznych przez złącze RS232, funkcję
nastawiania wartości granicznych
rezystancji oraz możliwość wyboru
Miernik DLRO10X
ręcznej lub automatycznej zmiany
może transmitować wyniki w czasie
zakresu. Zasilany jest łatwo wymienrzeczywistym lub zapisywać je w
nym akumulatorem NiMH.
pamięci w celu późniejszego przesłania
do komputera.
Jaki jest cel pomiaru małych rezystancji?
Pomiary małych rezystancji są niezbędne dla zapobiegania
uszkodzeniom urządzeń elektrycznych i dla zminimalizowania
strat cieplnych na złączach. Ujawniają wady ograniczające przepływ prądu i tym samym generowanie pełnej mocy przez maszyny elektryczne; mogą też wykryć wady systemów zabezpieczeń
poprzez identyfikację połączeń ograniczających przepływ prądu
uszkodzeniowego. Regularnie wykonywane pomiary, których
wyniki porównywane są z początkową wartością wzorcową, pozwalają obserwować trend zmian, wykryć nagłe odstępstwa od
wartości oczekiwanych i tym samym przewidzieć możliwość wystąpienia poważniejszej awarii.
Mikroomomierz 10 A z dwoma poziomami
mocy do zastosowań w trudnych warunkach
środowiskowych
DLRO10HD
Miernik małych rezystancji DLRO10HD dzięki
solidnej obudowie oferuje większą odporność na warunki otoczenia. Obudowa
z polipropylenu posiada klasę szczelności IP54 podczas pracy instrumentu
z zasilaniem akumulatorowym, natomiast z zamkniętą pokrywą klasę
IP65. Maksymalny zakres pomiaru
wynosi 2,5 kΩ a na najniższym
zakresie miernik mierzy rezystancję z rozdzielczością 0,1
μΩ. Cechą wyróżniającą ten
model miernika jest możliwość pomiarów z wysoką lub
niską mocą, co jest szczególnie
użyteczne w testach diagnostycznych, gdzie konieczne jest uniknięcie przegrzania badanego elementu.
.
Mikroomomierz 10 A
DLRO10
Podstawowy model tej rodziny mierników z maksymalnym zakresem
pomiaru 2 kΩ mierzy rezystancję na
najniższych zakresach z rozdzielczością 0,1 μΩ. Urządzenie jest szybkie –
wynik pomiaru uzyskuje się w czasie
krótszym niż 3 sekundy. Instrument
ważący zaledwie 2,5 kg należy do
najmniejszych, najlżejszych i najprostszych w obsłudze dziesięcioamperowych mikroomomierzy dostępnych na
rynku. Zasilany jest łatwo wymiennym
akumulatorem NiMH.
Tester spoin 2A
BT51
Profesjonalny miernik małych rezystancji
idealnie nadający się do zastosowań przemysłowych,
np.
sprawdzania
jakości połączeń
szkieletu kadłuba
samolotu. Pomiar
wykonywany jest
metodą techniczną
czterozaciskową na
dwóch zakresach:
0 – 20,00 mΩ i
0 – 2000 mΩ maksymalnym prądem 2A.
Zestaw przewodów pomiarowych do badania
instalacji odgromowych turbin wiatrowych.
KC
Zestawy KC są idealnym rozwiązaniem
dla użytkowników szukających niezawodnych i kompletnych zestawów
przewodów pomiarowych, które byłyby
wystarczająco długie do badania ciągłości elektrycznej instalacji odgromowych
turbin wiatrowych.
Zestawy przewodów pomiarowych serii
KC do testowania instalacji odgromowych dostępne są w wersjach o długości
100 m, 50 m i 30 m. Nadają się idealnie
do pomiarów zarówno w terenie i na hali
produkcyjnej. Znamionowe natężenie
prądu dla wszystkie wersji przewodów
wynosi 10 A.
Przewody i zaciski pomiarowe do pomiarów małych rezystancji
Omomierze małych rezystancji firmy Megger używają dwóch przewodów do pomiaru prądu i dwóch do pomiaru napięcia. Oprócz zestawów
z pojedynczymi przewodami pomiarowymi dostępne są przewody typu dupleks (dwużyłowe), których jedna końcówka mierzy napięcie a druga
prąd. Dostępne są końcówki imadełkowe, Kelvina, ostrzowe niesprężyste i sprężyste oraz oczkowe sprężyste.
Cyfrowe mierniki małych rezystancji
Seria DLRO100
Szeroka gama mierników małych rezystancji firmy Megger została
wzbogacona o rodzinę mikroomomierzy DLRO100 o uniwersalnym
zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów w miejscach
pozbawionych dostępu do zasilania z sieci elektrycznej. Wbudowany
akumulator litowo–jonowy może dostarczyć ciągły prąd o wartości
100 A w dwustu pomiarach ręcznych lub automatycznych, co pozwala
na osiągnięcie większej wydajności pracy w miejscach, w których
nie można zasilać urządzeń pomiarowych z sieci. Intuicyjny interfejs
użytkownika, solidna konstrukcja i wysoka klasa szczelności obudowy
(z otwartą pokrywą) sprawiają, że mierniki tej serii są proste w obsłudze
i niezawodne w najtrudniejszych warunkach pracy.
W wyposażeniu dodatkowym dostępne są przewody pomiarowe:
standardowe z oddzielnymi żyłami i końcówkami prądowymi i napięciowymi lub przewody typu Kelvin, w których końcówki prądowe i
napięciowe umieszczone są w jednym zacisku. Przewody dostępne
są w długościach 5 m, 10 m i 15 m. Wszystkie przewody pomiarowe
posiadają kategorię przepięciową CAT IV 600 V AC / 500 V DC.
Miernik DLRO10 posiada jasny 4½
cyfrowy wyświetlacz LED ułatwiający
odczyt w każdych warunkach
oświetlenia.
Mierniki małej rezystancji (mikroomomierze)
Prąd pomiarowy znamionowy
DLRO10HDDLRO10X DLRO10
do 10 A
do 10 A
BT51
do 10 A
Historia testu „Ducter”
do 2 A
Od ponad 100 lat pomiary bardzo małych rezystancji znane
są w niektórych rejonach świata pod nazwą „Ducter test”
a termin „Ducter” jest stosowany jako nazwa rodzajowa
mikroomomierzy produkowanych przez firmę Megger.
Nazwę „Ducter” firma Megger zarejestrowała w 1908 roku i
od tego czasu pojęcie to w branży elektrycznej jest synonimem wysokiego standardu tego typu mierników.
Liczba zakresów z ograniczeniem mocy do 0,25W 6 66
Liczba zakresów z wyższą mocą
Wyświetlacz
2
LCD podświetlany
LCD podświetlany
LED 41/2 cyfr
2
LED 31/2 cyfr
Pamięć wyników i przesyłanie danych do komputeran
Zasilacz/ładowarka (zewnętrzny)
Zasilanie sieciowe
Zasilanie akumulatorowe
Masa
28 POMIARY MAŁYCH REZYSTANCJI
n
n
n opcjaopcja
n
n
n
n
6.7 kg
2.6 kg
2.6 kg
4.5 kg
POMIARY MAŁYCH REZYSTANCJI 29
Pomiar rezystancji zestykowej
Do pomiaru rezystancji zestykowej wyłączników elektroenergetycznych zgodnie z normą
IEC62271–100 używane są specjalistyczne mierniki małych rezystancji charakteryzujące się dużym
prądem pomiarowym. Dla tego zastosowania oraz innych wymagających dużych wartości prądu
pomiarowego firma Megger oferuje szeroki wybór mierników odpowiadających konkretnym
wymaganiom użytkowników.
Bezpieczeństwo pomiarów z zastosowaniem metody
DualGround™
Deregulacja sektora energetycznego zmieniła warunki funkcjonowania dostawców energii elektrycznej, właścicieli rozdzielnic i firm
usługowych zajmujących się utrzymaniem i remontami tych aparatów. Wzrosły wymagania dotyczące wydajności i jakości dostaw
energii a także poziomu usług utrzymaniowych i remontowych.
Umiędzynarodowienie sektora energetycznego przyniosło nowe
wyzwania związane z naciskiem na bezpieczeństwo pracy i kwestie
środowiska naturalnego.
Z doświadczenia wynika, że procedura wyłączania urządzeń rozdzielczych z ruchu nie jest prosta i nawet jeśli rozdzielnice są udostępniane
do badań, czas dla przeprowadzenia pomiarów jest bardzo ograniczony. Operatorzy sieci i firmy usługowe muszą też sprostać coraz
bardziej restrykcyjnym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Instytucje zajmujące się BHP i związki zawodowe słusznie domagają się
wyższych standardów w tym obszarze. W następstwie deregulacji sektora energetycznego przepisy bezpieczeństwa pracy zostały skodyfikowane i zaostrzone. Jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa
pracy w sektorze przyciągają inwestorów.
We wszystkich stacjach rozdzielczych mają miejsce sprzężenia pojemnościowe, które powodują, że w wyłączonych z ruchu przewodach
równoległych do przewodów pozostających pod napięciem mogą
pojawić się prądy niebezpieczne dla człowieka. Uziemienie obu stron
badanego wyłącznika elektroenergetycznego – pierwotnej i wtórnej
– odprowadza te prądy do ziemi zapewniając tym samym bezpieczne
środowisko pracy dla pomiarowców.
Pomiary są znacznie bezpieczniejsze przy zastosowaniu modułu DCM
i metody DualGround.
Jeśli uziemiona jest tylko jedna strona badanego aparatu, wymuszony
poprzez sprzężenia pojemnościowe prąd może osiągnąć wartości
niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia człowieka.
Ręczny mikroomomierz 200 A
MOM2
Solidny, ważący zaledwie 1 kg
mikroomomierz MOM2 zdolny do mierzenia rezystancji
prądem do 220 A, w wielu
zastosowaniach jest wygodną i oszczędną alternatywą
dla nieporęcznych, konwencjonalnych wysokoprądowych
mikroomomierzy ważących
dziesięciokrotnie więcej.
Szczególną zaletą tego
instrumentu jest zasilanie z wewnętrznego
akumulatora, którego
jedno pełne naładowanie
wystarcza
na wykonanie 2000
pomiarów, co pozwala na
pracę przez cały dzień bez
konieczności dostępu do zasilania z sieci elektrycznej.
Miernik MOM2 nadaje się do szeregu zastosowań, takich jak pomiary
szyn zasilających, złączy kablowych a także pomiarów rezystancji
zestykowej nisko, średnio i wysokonapięciowych wyłączników. Testy
wyłączników przeprowadzane są zgodnie z normami IEC i IEEE.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa badania wyłączników elektroenergetycznych, miernik MOM2 obsługuje metodę
podwójnego uziemienia DualGround. Metoda ta polega na uziemieniu zarówno strony pierwotnej i wtórnej wyłącznika podczas
wykonywania pomiaru, co eliminuje potencjalne zagrożenie związane
z obecnością prądów pojawiających się w obwodzie w wyniku sprzężeń pojemnościowych z kablami i szynami zasilającymi niewyłączonymi z ruchu.
Niewielkie rozmiary wysokoprądowego mikroomomierza MOM2 osiągnięto dzięki zastosowaniu nowatorskiej techniki ultrakondensatorowej. W urządzeniu zastosowano obwód (zgłoszony do opatentowania), w którym kondensator o pojemności kilkuset faradów ładowany
jest z akumulatora a następnie rozładowywany przez badany obwód.
Podczas rozładowywania kondensatora monitorowane są wartości
napięcia i prądu i uzyskiwany jest średni odczyt rezystancji.
Gwarantowane minimalne natężenie prądu 100 A (zależne od rezystancji badanego obwodu) utrzymywane jest przez 3 sekundy. Dla
wyższych prądów – do 220A – czas trwania pomiaru jest odpowiednio
krótszy.
Zakresy pomiarowe miernika MOM2 zmieniane są automatycznie
w przedziale od 1μΩ do 1Ω. Wyniki pomiaru wyświetlane są na dużym
wyświetlaczu LCD, na którym oprócz odczytu cyfrowego znajduje
się łukowa skala analogowa obrazująca proces ładowania ultrakondensatora. W pamięci przyrządu można zapisać 190 wyników pomiarów, które następnie można przesłać poprzez łącze bezprzewodowe
Bluetooth do komputera. Komunikację Bluetooth można również
wykorzystać do współpracy z słuchawkami, w których użytkownik
słyszy dźwięki sygnalizujące uzyskanie wyniku pozytywnego/negatywnego w odniesieniu do ustalonych wartości granicznych.
Mikroomomierze 600 A i 200 A
DLRO600 i DLRO200
MOM690A
Przenośne mierniki przeznaczone do terenowych pomiarów
małych rezystancji z wysoką
rozdzielczością 0,1μΩ. Prąd
pomiarowy regulowany jest
w zakresie od 10 A do 600 A
albo 10 A do 200 A z krokiem
1A, co pozwala wykonać wszystkie wymagane pomiary jednym
instrumentem. Miernik można
zastosować do pomiaru rezystancji zestykowej niedużych wyłączników
elektroenergetycznych według normy
IEC 62271–100, rezystancji styków
Miernik DLRO600 mierzy rezystancje
przełączników, rezystancji szyn zasilao wartościach od 0,1μΩ do 1Ω
jących, złączy i muf kablowych, bez- prądem od 10A do 600A. Maksymalna
pieczników i spoin szyn kolejowych. wartość prądu pomiarowego zależy
od rezystancji badanego obiektu i
Pełna klawiatura ułatwia wprowadzanie opisów i zapis wyników pomiarów napięcia zasilania. Idealny do pomiaru
rezystancji szyn zasilających.
w pamięci.
Wszystkie informacje potrzebne do
przeprowadzenia pomiaru i wyniki
pomiarów prezentowane są na dużym
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
Mikroomomierz MOM690A charakteryzuje się prądem pomiarowym od 0
do 600 A i rozdzielczością 1 μΩ na
zakresie do 200 mΩ. Miernik można
zaprogramować tak, by wykonywał
pojedyncze pomiary lub serię pomiarów z zapisem wyników w pamięci.
Urządzenie posiada wyjście prądu przemiennego do szybkiego rozmagnesowywania rdzenia przekładnika prądowego.
Mikroomomierze 600 A i 200 A z funkcją
bezpieczeństwa DualGround
MJÖLNER600 i MJÖLNER200
Mierniki małych rezystancji Mjölner oferują
zwiększony poziom bezpieczeństwa w
pomiarach wyłączników elektroenergetycznych dzięki możliwości pracy przy
uziemieniu obu stron – pierwotnej
i wtórnej – wyłącznika.
Pomiarowy prąd stały bez tętnień można
regulować w zakresie od 5A do 600A
(albo od 5A do 200A w modelu o niższym
prądzie), przy czym maksymalna wartość
prądu w reżimie ciągłym wynosi odpowiednio 300A albo 100A. Zakres pomiaru obejmuje przedział wartości od 0 do 1Ω a najlepsza
rozdzielczość wynosi 1 μΩ. Mierniki Mjölner
wyposażone są w port USB do przesyłania danych oraz gniazdo do
podłączenia opcjonalnego modułu zdalnego sterowania, którego
zastosowanie jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Mikroomomierze 600 A i 200 A
MOM600 i MOM200
Oba modele mierników mierzą
rezystancję na zakresie 0 –
2mΩ z rozdzielczością 0,1μΩ.
Użytkownik ma do wyboru
model o maksymalnym prądzie
pomiarowym 600A albo 200A.
Miernik 200A waży niespełna 14 kg.
Mierniki rezystancji zestykowej wyłączników
Parametr
Prąd pomiarowy
Krok regulacji prądu
DLR0600
10 A-600 A
1 A
DLRO200
10 A-200 A
MOM690A
0-800 A
MOM600A
0-600 A
MOM200A
0-200 A
1 A
MJÖLNER600MJÖLNER200 MOM2
5 A-200 A
5 A-200 A
1 A
1 A
Maks. czas pomiaru >60 sek.
>10 min
10 sek.
15 sek.
20 sek.
15 sek.
dla maks. dozwolonego
Zakres pomiaru
Najlepsza rozdzielczość
2 min
220 A-50 A
3 sek.
(rozład. kondensatora)
0.1 µΩ-
0.1 µΩ-
0-0-0-0-0-0999.9 mΩ
999.9 mΩ
200 mΩ
1999 µΩ
19.99 mΩ
999.9 mΩ
999.9 mΩ
1000 mΩ
0.1 µΩ
0.1 µΩ
1.0 µΩ
1.0 µΩ
1.0 µΩ
0.1 µΩ
0.1 µΩ
Prąd pomiarowy bez tętnieńn
n
Funkcja DualGroundn
n
Zdalne sterowanien
n
Wbudowana drukarkan
n
1.0 µΩ
n
Pamięć wyników
n
nn
Przesyłanie danych do PC
n
n
nn
n
n
Zasilanie
Z sieci elektrycznej
Z wewn. akumulatora
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
14.5 kg
14.5 kg
23.7 kg
24.7 kg
14.6 kg
13.8 kg
13.8 kg
1.0 kg
Masa
30 POMIAR REZYSTANCJI ZESTYKOWEJ
Miernik małych rezystancji 600 A
POMIAR REZYSTANCJI ZESTYKOWEJ 31
Pomiary diagnostyczne wyłączników
elektroenergetycznych
Wyłączniki są aparatami elektromechanicznymi, skąd wynika konieczność badania zarówno
parametrów elektrycznych jak też mechanicznych tych aparatów. Norma IEC62271–100 zaleca,
by oprócz czasów otwierania i zamykania styków, rezystancji zestykowej oraz jednoczesności
działania zestyków i synchronizacji międzyfazowej badane były także prędkości styków oraz
charakterystyka ruchu styków ruchomych podczas otwierania i zamykania wyłącznika
z uwzględnieniem trajektorii ruchu i skoku styku ruchomego. Prawidłowe działanie wyłączników
jest warunkiem koniecznym dla zachowania integralności i niezawodności systemów zabezpieczeń.
Firma Megger oferuje szeroki wybór urządzeń analitycznych do całościowego badania wyłączników.
Analizator wyłączników z systemem
bezpieczeństwa DualGround
TM1800
Analizator TM1800 ma
budowę modułową
pozwalającą na konfigurację sprzętową
urządzenia według
potrzeb użytkownika. Analizator może
obsłużyć 48 +
48 kanałów
czasowych.
Pomiar parametrów czasowych styków
głównych i pomocniczych odbywa
się z częstotliwością próbkowania 40 kHz, dzięki
czemu urządzenie doskonale nadaje się do badania wyłączników
wieloprzerwowych a także analizy wibracji mechanizmu wyłącznika
do częstotliwości 15 kHz. TM1800 mierzy także charakterystykę prądu
cewki i rezystancję dynamiczną podczas otwierania styków. Analizator
TM1800 jest urządzeniem jednoelementowym, całkowicie samodzielnym i jednocześnie wytrzymałym na trudne warunki pomiarów
w stacjach transformatorowo–rozdzielczych.
Analizator wyłączników
EGIL
Miernik EGIL, skonstruowany w oparciu o
doświadczenia uzyskane
w projektowaniu większych urządzeń analitycznych firmy Megger,
przeznaczony jest do
badania wyłączników
jednoprzerwowych na
fazę. Dzięki niewielkim
wymiarom i prostej
obsłudze urządzenie
może stanowić atrakcyjną ofertę dla mniejszych elektrowni i wydziałów remontowych. Obecnie produkowane instrumenty współpracują
z modułem SDRM do pomiaru rezystancji dynamicznej zestyków.
Moduł pomiaru rezystancji statycznej i dynamicznej
SDRM
Moduł SDRM, używany z analizatorami TM1800, TM1700 lub EGIL,
mierzy rezystancję zestykową w czasie otwierania styków. Może być
zastosowany do oceny stanu styków a także oszacowania długości
styków opalnych w wyłącznikach z SF6.
32 POMIARY DIAGNOSTYCZNE WYŁĄCZNIKÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
Analizator wyłączników z systemem
bezpieczeństwa DualGround
TM1700 series
Oferowane są cztery modele rodziny analizatorów TM1700, począwszy
od urządzenia sterowanego wyłącznie
z komputera PC do
w pełni samodzielnego instrumentu.
Niezależnie od tego
wszystkie
modele
mogą być sterowane
z komputera za pośrednictwem oprogramowania zarządzającego i analitycznego CABA Win.
Solidna konstrukcja urządzenia, ze szczególnym naciskiem na wytrzymałość gniazd
pomiarowych instrumentu, pozwala na pracę w trudnym środowisku
przemysłowym i stacjach transformatorowo–rozdzielczych wysokich
napięć. Galwanicznie odseparowane wejścia i wyjścia umożliwiają
przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiarów sekwencyjnie
bez konieczności zestawiania układów pomiarowych dla każdego
pojedynczego testu.
W module pomiaru czasu zastosowano opatentowany algorytm
aktywnego tłumienia zakłóceń zapewniający precyzję pomiaru czasów
otwierania i zamykania zestyków głównych i zestyków pomocniczych (włączających rezystor bocznikujący PIR), nawet w przypadku
występowania dużych prądów zakłóceniowych pojawiających się w
wyniku sprzężeń pojemnościowych. Aby wykonać pomiar nie trzeba
nastawiać parametrów pomiaru, wystarczy przekręcić przełącznik
uruchamiający test. W rozbudowanym menu pomocy prezentowane
są schematy połączeń obwodów pomiarowych.
Podobciążeniowy analizator stanu zabezpieczeń
Tester rozłączników próżniowych
VIDAR
PCA2
Analizator PCA2, opracowany we
współpracy ze znanym europejskim dostawcą energii elektrycznej, jest kompletnym systemem
przeznaczonym do rejestrowania i oceny działania systemów
zabezpieczeń w stacjach rozdzielczych. Urządzenie bada jednocześnie działanie kilku elementów
systemu zabezpieczenia – automatykę, wyłącznik i baterię akumulatorów. Sterowane programowo
źródło prądowe wymusza w obwodzie
przekaźnika zabezpieczeniowego prąd
o precyzyjnie dobranej wartości. Ponieważ
system zabezpieczenia pozostaje w tym czasie
w normalnym ruchu, możliwe jest zarejestrowanie i analiza „pierwszego zadziałania” zarówno automatyki zabezpieczenia (przekaźnika)
i wyłącznika.
Przeprowadzenie takiego testu w systemie zabezpieczeń, który pozostawał w bezczynności przez dłuższy okres czasu dostarcza cennych informacji o tym, jak system zachowałby się w przypadku rzeczywistej awarii.
Oprócz czasów działania urządzenie rejestruje i analizuje napięcie
baterii akumulatorów oraz profil prądu cewki wyłącznika dostarczając
danych o parametrach wyłącznika i stanie technicznym całego systemu
zabezpieczeń.
Akcesoria
Przetworniki liniowe ruchu
Dostępnych jest kilka rodzajów przetworników liniowych do badania parametrów kinematycznych mechanizmów
wyłączników.
Przetworniki rotacyjne ruchu
Przetworniki rotacyjne
dostępne są w wersjach
analogowych i cyfrowych.
Tester VIDAR umożliwia szybkie przetestowanie rozłącznika próżniowego
na podstawie znanej zależności między
napięciem przeskoku i zadziałaniem rozłącznika. Napięcie o odpowiedniej wartości jest przykładane do rozłącznika i wynik
jest uzyskiwany natychmiast.
Tester pierwszego zadziałania
B10E
Zasilacz B10E używany jest do dostarczenia
regulowanego napięcia stałego do cewki
wyłącznika. Urządzenie pozwala przetestować działanie wyłącznika przy różnych
poziomach napięcia. Ponieważ dostarczane napięcie jest niezależne od obciążenia
i pozbawione tętnień, zasilacz B10E jest idealnym urządzeniem do pomiaru minimalnego
napięcia zadziałania wyłącznika.
Zestaw do pomiarów wibracji
Zestaw przeznaczony do współpracy z analizatorem wyłączników składa się z modułu
sterowniczego, oprogramowania SCA606
rozszerzającego funkcjonalność aplikacji
analitycznej CABA Win i kompletu akcesoriów dla jednego kanału pomiarowego,
zawierającego przetwornik (akcelerometr) i kable połączeniowe.
Zestaw SSR
Zestaw do badania przekaźników synchronicznego
załączania, przeznaczony do współpracy z analizatorem TM1800. Zawiera oprogramowanie, przewody
pomiarowe i akcesoria dodatkowe.
Przetwornik prądowy
Transformator cęgowy 100A ac/dc do pomiarów „pierwszego wyłączenia”.
Czujnik temperaturowy
Zestaw montażowy
przetwornika rotacyjnego
Oprogramowanie analityczne do badania
wyłączników
Przeznaczony do pomiaru temperatury
otoczenia, która jest automatycznie
zapisywana w pamięci analizatora wyłączników wraz z wynikami pomiarów.
Badanie mechanizmu wyłącznika metodą pomiaru wibracji
Badania eksploatacyjne wyłączników elektroenergetycznych przeprowadzone przez ekspertów stowarzyszenia CIGRE wykazały, że najczęstszą przyczyną awarii wyłączników wysokiego napięcia są uszkodzenia
mechaniczne. Pomiar wibracji dostarcza cennych informacji o procesach zachodzących w mechanizmie
wyłącznika. Ta metoda badania pozwala odróżnić prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu od wadliwego. Jeśli działanie wyłącznika jest prawidłowe, świadczy to o dobrym stanie technicznym jego napędu
i mechanizmu. Nieprawidłowe działanie wskazuje, że w mechanizm funkcjonuje w sposób odbiegający od
oczekiwanego i wyłącznik wymaga remontu lub bardziej szczegółowych badań.
Interpretację pomiarów wibracji ułatwia oprogramowania CABA Win Vibration oparte na algorytmach rozpoznawania głosu adaptowanych do analizy sygnałów dźwiękowych generowanych przez wibracje wyłącznika.
Wynik analizy podawany jest kodem kolorowym: zielonym, czerwonym albo żółtym. Kolory zielony i czerwony przekazują prosty komunikat o prawidłowości lub nieprawidłowości funkcjonowania mechanizmu, żółty
informuje o potrzebie dalszej analizy danych. Podobnie jak w pomiarach rezystancji dynamicznej styków,
doświadczony użytkownik na podstawie analizy wibracji może wyciągnąć wnioski dotyczące szczegółowych
aspektów funkcjonowania mechanizmu wyłącznika. Użytkownik posiadający głęboką wiedzę o działaniu
mechanizmów wyłączników elektroenergetycznych potrafi niemal intuicyjnie zinterpretować opóźnienia
czasowe i krzywe odchyleń prezentowane w oprogramowaniu CABA Win Vibration.
CABA Win
W badaniu wyłączników ważna jest możliwość porównania wyników pomiarów bieżących z historycznymi. Oprogramowanie CABA
Win umożliwia dokonanie takich porównań poprzez zapewnienie, że
pomiary konkretnego wyłącznika przeprowadzane są dokładnie w taki
sam sposób i w takich samych warunkach jak pomiary wcześniejsze.
Tylko wtedy porównanie wyników może ujawnić odchylenia i zmiany
w funkcjonowaniu wyłącznika i stanowić podstawę decyzji wyłączenia
aparatu z ruchu w celu bardziej szczegółowych badań.
POMIARY DIAGNOSTYCZNE WYŁĄCZNIKÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 33
Badanie zabezpieczeń poprzez wymuszanie
prądu po stronie pierwotnej
Badanie zabezpieczeń drogą wymuszania prądu w obwodzie pierwotnym przekładnika prądowego
wymaga wyłączenia z ruchu całego systemu, stąd jest to metoda stosowana zazwyczaj do badań
odbiorczych. Zaletą tej metody jest jednak możliwość przetestowania kompletnego systemu –
przekładnika prądowego, przewodów, złączy, zespołu automatyki zabezpieczeń i wyłącznika.
Zestaw pomiarowy do badania
zabezpieczeń metodą wymuszania prądu
po stronie pierwotnej
INGVAR
Dwuelementowy przenośny system pomiarowy z
zadajnikiem prądowym
5000 A, przeznaczony
do badania automatyki
zabezpieczeń i wyłącznika
poprzez wymuszenie prądu
po stronie pierwotnej
przekładnika prądowego.
Nowatorska funkcja I/30
pozwala na wstępne nastawienie wartości prądu z zastosowaniem niskiego natężenie prądu
w celu ochrony badanego obiektu przed przeciążeniem termicznym.
System pomiarowy INGVAR doskonale nadaje się do badań odbiorczych systemów zabezpieczeń, badania wyłączników kompaktowych
niskiego napięcia i wielu innych zastosowań wysokoprądowych.
Zestaw pomiarowy do badania
zabezpieczeń metodą wymuszania prądu
po stronie pierwotnej
ODEN AT
System pomiarowy ODEN AT
składa się z modułu sterowniczego i jednego, dwóch lub trzech
zadajników prądowych zdolnych
dostarczyć prąd o wartości 13 kA
przez jedną sekundę albo 3800
A w reżimie ciągłym. Dostępne
są trzy wersje zadajników prądowych: S, X i H. Moduły S i X są
identyczne poza dodatkowym
wyjściem napięciowym 30/60V
zastosowanym w module X.
Moduł H ma wyższą znamionową wartość prądu. Możliwość
zastosowania modułów prądowych w różnych kombinacjach
zwiększa elastyczność systemu
pomiarowego. Wszystkie elementy zestawu są przenośne
a montaż systemu pomiarowego
jest prosty i szybki.
Moduł sterowniczy wyposażony jest w wiele zaawansowanych funkcji
z możliwością odczytu wartości przekładni, napięcia, prądu i parametrów
czasowych. Dostępny jest także drugi kanał pomiarowy do pomiaru napięcia i prądu. Obliczane i wyświetlane są parametry takie jak przekładnia
zwojowa przekładnika prądowego, impedancja, rezystancja, moc, współczynnik mocy (cos φ) i kąt fazowy. Prąd i napięcie mogą być prezentowane w procentach wartości znamionowej. Szybka funkcja HOLD pozwala
zamrozić na cyfrowym wyświetlaczu odczyt szybkozmiennych parametrów.
Wymuszanie prądu jest zatrzymywane sygnałem odbieranym z automatyki
zabezpieczenia – napięciowym lub zamknięciem/otwarciem styków wyjścia
przekaźnikowego zabezpieczenia.
Zestaw pomiarowy do badania
zabezpieczeń metodą wymuszania prądu
po stronie pierwotnej
PCITS2000/2
Zestaw PCITS2000/2 umożliwia jednoczesne testowanie przekaźników zabezpieczeniowych i przekładników prądowych.
Wbudowany licznik czasu rejestruje czasy
wzbudzenia i odpadu przekaźnika. System
jest sterowany za pośrednictwem modułu
sterowniczego, który jest osobnym przenośnym urządzeniem podłączonym kablowo
do zestawu pomiarowego, co pozwala użytkownikowi kontrolować pomiar obserwując
z bliska działanie zabezpieczenia przekaźnikowego. Maksymalny prąd wyjściowy
zadajnika wynosi 2000A AC. Poprzez zmianę
zakresu można uzyskać prąd równy połowie wartości znamionowej przy dwukrotnej
wartości napięcia wyjściowego. Urządzenie
posiada również wyjście napięciowe 250V
2A AC (albo 125 V 2A) do badania cewek
przekaźników wzbudzanych napięciem lub
badania charakterystyk magnesowania przekładników prądowych. Wszystkie wyjścia są
płynnie regulowane. Reżim pracy mierzony
stosunkiem czasu załączenia do czasu wyłączenia prądu jest zależny od wartości prądu
i napięcia, przy czym praca w cyklu ciągłym
jest możliwa dla wartości prądu pomiarowego równej 40% maksymalnej wartości
znamionowej. Zestaw pomiarowy posiada solidną i jednocześnie lekką
konstrukcję i może być obsługiwany przez jednego pracownika.
Zadajnik prądowy do badania wyłączników
i przekaźników nadmiarowo–prądowych
MS2A
Zadajnik
prądowy
Megger MS-2A jest
urządzeniem pomiarowym przeznaczonym
do badania charakterystyki czasowo-prądowej przeciążeniowych
wyłączników i przekaźników silnikowych
– elektromagnetycznych,
termicznych
i elektronicznych, a
także kompaktowych
wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych o prądzie znamionowym do 125 A. Do badania wyzwalaczy
przeciążeniowych regulowane źródło prądowe urządzenia może
dostarczyć prąd o trzykrotnej wartości znamionowej wyłącznika.
Wyższe wartości prądu (do 750 A) dostępne są krótkotrwale do badania elementów bezzwłocznych (zwarciowych).
HCP2000
Sonda przeznaczona jest do
badania
automatycznych
wyłączników
instalacyjnych
i kompaktowych wyłączników
niskiego napięcia o znamionowym prądzie pobudzenia od 16A
do 1500A.
Przełącznik uzwojeń wtórnych przekładnika
prądowego
Przeznaczony do współpracy z zestawem pomiarowym ODEN AT ułatwia
badanie przekładników prądowych.
Końcówki uzwojeń wtórnych przekładnika prądowego podłączane są
do gniazd wejściowych przełącznika, z
kolei wyjścia przełącznika łączone są do
wejść amperomierza 2 zestawu ODEN
AT. Przełącznik obsługuje maksymalnie
5 uzwojeń wtórnych przekładnika.
Zwora wysokoprądowa
Zestaw wysokoprądowych przewodów
pomiarowych do współpracy z zestawem
pomiarowym ODEN
Długość
CSU600A i CSU600AT
TM200
2 x 0.5 m
0.21 mΩ
GA-12205
2x1m
0.32 mΩ
GA-12210
2 x 1.5 m
0.42 mΩ
GA-12215
2 x 2 m
0.53 mΩ
GA-12220
2 x 0.5 m
0.18 mΩ
GA-12305
2x1m
0.25 mΩ
GA-12310
2 x 1.5 m
0.32 mΩ
GA-12315
2x2m
0.39 mΩ
GA-12320
2 x 0.5 m 0.16 mΩ
GA-12405
2x1m
0.21 mΩ
GA-12410
2 x 1.5 m 0.27 mΩ
GA-12415
2x2m
0.32 mΩ
GA-12420
2 x 0.5 m 0.14 mΩ
GA-12605
2x1m
0.18 mΩ
GA-12610
2 x 1.5 m 0.21 mΩ
GA-12615
2x2m
0.25 mΩ
GA-12620
Przekrój przewodu: 360 mm2 (3x120)
Źródła prądowe CSU600A
i CSU600AT znajdują
zastosowanie w dwóch
obszarach. Pierwszym
z nich jest badanie przekaźników zabezpieczeniowych poprzez wymuszenie prądu w obwodzie
pierwotnym przekładnika
prądowego.
Drugim
obszarem zastosowań
jest badanie wyłączników niskonapięciowych
i zabezpieczeń nadmiarowo–prądowych.
Oba modele zadajników
mogą dostarczyć prąd o wartości 600A. Model CSU600A wymaga użycia zewnętrznego licznika czasu i amperomierza, natomiast CSU600AT
wyposażony jest we własny czasomierz a także analogowy amperomierz pozwalający zgrubnie nastawić natężenie prądu skracając tym
samym czas potrzebny na zestawienie obwodu pomiarowego.
Przeznaczona do szeregowego łączenia
modułów prądowych zestawu ODEN.
Licznik czasu
Impedancja
(Kable z żyłami skręcanymi)
Przekrój przewodu: 240 mm2 (2 x 120)
Zadajniki prądowe
34 BADANIE ZABEZPIECZEŃ POPRZEZ WYMUSZANIE PRĄDU PO STRONIE PIERWOTNEJ
Sonda wysokoprądowa
Precyzyjny czasomierz przeznaczony
do współpracy z zestawem pomiarowym ODEN AT oraz zadajnikiem prądowym CSU600A.
Przekrój przewodu: 480 mm2 (4x120)
Przekrój przewodu: 720 mm2 (6x120)
Komplet przewodów 2 x 5 m, 120 mm2
Przekrój przewodu: 120 mm2
Masa: 15.2 kg
Impedancja: 2.2 mΩ
Komplet przewodów 2 x 5 m, 25 mm2
GA-12052
Miernik kąta fazowego
Seria PAM400
Mierniki serii PAM mierzą i wyświetlają wartość przesunięcia fazowego
między dwoma przebiegami prądowymi, dwoma przebiegami napięciowymi albo między prądem i napięciem.
Przekrój przewodu: 25 mm2
Do wyjścia 30/60 V źródła prądowego X
Masa: 4 kg
GA-02052
BADANIE ZABEZPIECZEŃ POPRZEZ WYMUSZANIE PRĄDU PO STRONIE PIERWOTNEJ 35
Badania przekaźników zabezpieczeniowych
W systemach dystrybucji energii elektrycznej stosuje się coraz bardziej złożoną automatykę zabezpieczeń,
której diagnostyka wymaga wyrafinowanego sprzętu pomiarowego. Od lat siedemdziesiątych dwudziestego
wieku liderem w klasie instrumentów pomiarowych przeznaczonych do badania automatyki zabezpieczeniowej
jest seria testerów Sverker, które cechują się niewielkimi rozmiarami i ciężarem a także prostotą obsługi.
Przez lata rozwoju mierników Sverker dodano szereg nowych funkcji pozwalających mierzyć różne wielkości
pomiarowe obsługiwane w rozbudowanych zabezpieczeniach elektroenergetycznych. Najnowszy miernik tej
rodziny instrumentów – Sverker 900 – posiada funkcje regulacji częstotliwości i kąta fazowego w szerokim
zakresie wartości. Rozwój techniki poszerza granice możliwości, czego przykładem jest tester przekaźników
SMRT1 wprowadzający rewolucyjne rozwiązania w dziedzinie automatycznych pomiarów przekaźników,
umożliwiające badanie złożonych zabezpieczeń elektroenergetycznych przy zachowaniu niewielkich
rozmiarów i wyjątkowo niskiej masy instrumentu.
System do testowania przekaźników
SVERKER900
System testowania przekaźników i urządzeń stacyjnych SVERKER 900 jest
zestawem narzędziowym zaprojektowanym z myślą o możliwości przeprowadzania testów 3-fazowych na dystrybucyjnych stacjach elektroenergetycznych, stacjach odbioru energii ze źródeł odnawialnych i stacjach
przemysłowych. Urządzenia zawiera trzy źródła prądowe i cztery napięciowe które są w pełni konfigurowalne przez użytkownika i mogą być łączone
aby osiągnąć maksymalnie
105A i 900 V AC. Interfejs
obsługi zainstalowano na
czytelnym panelu LCD na
froncie urządzenia. Miernik
pozwala przeprowadzać
wszelkiego rodzaju testy
pierwotne i wtórne, wyznaczać charakterystyki wzbudzenia
przekładników
prądowych oraz określać
przekładnię. Dodatkowo
pozwala na określenie
polaryzacji (kierunkowości)
oraz pomiar impedancji
przekaźników.
Automatyczny jednofazowy tester
przekaźników zabezpieczeniowych
SMRT1
Testery przekaźników zabezpieczeniowych
SVERKER750 i SVERKER780
Testery SVERKER 750 i 780 przeznaczone są do badania automatyki
zabezpieczeń po stronie wtórnej przekładnika prądowego. Badane mogą
być wszelkiego rodzaju zabezpieczenia jednofazowe monitorujące szeroką gamę wielkości pomiarowych. Trójfazowe zabezpieczenia można
testować badając każdą fazę z osobna. Urządzenie posiada szereg funkcji pomiarowych ułatwiających badanie zabezpieczeń. Na czytelnym
wyświetlaczu oprócz czasu pobudzenia i odpadu przekaźnika oraz wartości napięcia i prądu wyświetlić można także inne mierzone lub wyliczone
parametry, takie jak impedancja, rezystancja, reaktancja, moc (czynna,
bierna i pozorna), kąt fazowy i współczynnik mocy cosφ. Użycie woltomierza przyrządu w charakterze
drugiego
amperomierza umożliwia badanie zabezpieczeń różnicowych.
Dzięki zastosowaniu
regulowanego źródła
napięcia możliwe jest
testowanie zabezpieczeń kierunkowych.
Można też badać
automatykę samoczynnego ponownego
załączania.
Tester
SVERKER780 posiada
również funkcję regulacji częstotliwości
i kąta fazowego i w szerokim zakresie wartości.
Oba modele dostępne są w opcjonalnej wodoszczelnej (IP65) walizce
z tworzywa wytrzymałego na uderzenia, z kółkami i chowaną rączką.
Tester przekaźników zabezpieczeniowych
Źródło prądowe i napięciowe
CSU20A
Moduł źródła prądowego
i napięciowego CSU20A
przeznaczony jest głównie
do współpracy z testerami Sverker 750 i 780 w
badaniu zabezpieczeń
różnicowoprądowych,
może jednak być używany
do innych zastosowań.
Urządzenie posiada jedno
wyjście prądu przemiennego oraz dwa wyjścia
napięciowe. Jedno wyjście
napięciowe jest w pełni
wyprostowane, drugie jest
wyprostowane jednopołówkowo i może być użyte do pomiarów zabezpieczeń różnicowych
z blokowaniem drugą harmoniczną.
Ważący tylko 3,2 kg tester SMRT1 posiada niezwykłe możliwości
pomiarowe. Urządzenie wyposażone jest w jedno źródło prądowe
i jedno napięciowe, zdolne dostarczyć prąd 60 A z mocą 400 VA
i napięcie 300 V. Wyjście napięciowe może być użyte jako drugie źródło
prądowe o wydajności 15 A z mocą 150 VA.
Jeśli do badania zabezpieczenia potrzeba więcej kanałów pomiarowych, można połączyć ze sobą kilka jednostek SMRT1. Łącząc ze sobą
trzy urządzenia uzyskuje się w pełni automatyczny tester trójfazowy.
System sterowany jest z niezależnego modułu sterowniczego STVI
albo – poprzez łącze bezprzewodowe Bluetooth lub przewodowe
Ethernet – z komputera przenośnego z dedykowanym oprogramowaniem AVTS do testowania przekaźników.
36 BADANIA PRZEKAŹNIKÓW ZABEZPIECZENIOWYCH
ACA120
Zasilane napięciem przemiennym 120V AC źródło napięcia ACA120
dostarcza napięcia regulowanego w zakresie 0 V – 120 V do badania
zabezpieczeń kierunkowych.
Przełącznik faz
PSS750
Przełącznik faz został zaprojektowany
do współpracy z testerami Sverker
750 i 760 w celu umożliwienia
pomiarów zabezpieczeń
trójfazowych, jednakże pasywny charakter
urządzenia pozwala na
wiele innych zastosowań.
Do wejść przełącznika faz
można podłączyć zarówno
źródła prądowe i napięciowe.
W urządzeniu zastosowano regulowany rezystor (potencjometr),
którym można zmieniać amplitudę
i kąt fazowy sygnałów. PSS750 upraszcza przełączanie faz i pozwala na wybór
typu uszkodzenia, odwrócenie fazy i dowolne ustawienie przesunięcia fazowego.
Listwy pomiarowe
States™
Szeroki wybór listew z wszelkiego typu gniazdami i łącznikami ułatwiającymi zestawienie obwodów pomiarowych. Wszystkie produkty
marki States zapewniają wysoką jakość i mechaniczną stabilność połączeń i posiadają certyfikaty organizacji UL (Underwriters Laboratories)
i CSA (Canadian Standards Association).
Licznik czasu
TM200
SVERKER650
Tester Sverker 650 cieszy się zasłużoną
reputacją urządzenia niezawodnego i wygodnego w obsłudze. Posiada wszystkie funkcje konieczne do pomiarów
dowolnych typów zabezpieczeń
jednofazowych
występujących w branży.
Logiczny układ funkcji ułatwia
opanowanie obsługi testera a dzięki
kompaktowej, lekkiej konstrukcji urządzenie nie sprawia kłopotu w transporcie na miejsce pomiaru. Wyposażenie
testera Sverker650 obejmuje zestaw
przewodów pomiarowych, solidny futerał
transportowy i źródło napięciowe ACA120 ułatwiające pomiar zabezpieczeń kierunkowych.
Regulowane źródło napięcia
Urządzenie przeznaczone do współpracy
z testerami rodziny
Sverker charakteryzuje się wysoką precyzją
pomiaru czasu.
Listwy pomiarowe States posiadają
certyfikaty UL i CSA.
BADANIA PRZEKAŹNIKÓW ZABEZPIECZENIOWYCH 37
Badanie złożonych przekaźników
zabezpieczeniowych
Bardziej złożone układy automatyki zabezpieczeń wymagają elastycznych rozwiązań pomiarowych.
Firma Megger oferuje szeroki wybór testerów przeznaczonych właśnie do takich zastosowań. Nowy
przenośny, trzykanałowy tester przekaźników SMRT36 z sygnałem wyjściowym o stałej mocy nie różni
się wielkością od miernika rezystancji izolacji 5kV! Urządzenie może być sterowane z niezależnego
interfejsu STVI z ekranem dotykowym albo z komputera przenośnego z oprogramowaniem
AVTS. Aplikacja AVTS poza funkcjami sterowniczymi jest jednocześnie kompletnym systemem
zarządzania bazą danych testowanych zabezpieczeń, ułatwiającym skuteczne zarządzanie
majątkiem. Urządzenia pomiarowe mogą ze sobą współpracować, np. używając łącza Ethernet można
połączyć jednokanałowy tester SMRT1 z trzykanałowym SMRT36 uzyskując system czterokanałowy.
Urządzenie wielokanałowe można też zestawić łącząc ze sobą kilka jednostek SMRT1. W tej grupie
produktów oferowany jest także znany na rynku, prosty w obsłudze system pomiarowy Freja
z modelem Freja306, w którym zastosowano wzmacniacz CA30 zapewniający wysoką wartość prądu
w sześciu kanałach pomiarowych.
Niskokosztowy tester przekaźników
zabezpieczeniowych
SMRT33
Tester SMRT33 dostarcza dużej mocy zarówno poprzez wyjścia prądowe i napięciowe, co pozwala badać praktycznie wszystkie typy
zabezpieczeń używane w przemyśle, energetyce rozproszonej oraz
stacjach rozdzielczych niskiego i średniego napięcia. Źródło prądowe
testera charakteryzuje się wysoką wydajnością prądową i jednocześnie
wysokim napięciem granicznym, co pozwala badać równie skutecznie
zabezpieczenia nadprądowe skonstruowane w oparciu o przekaźniki
elektromechaniczne, półprzewodnikowe i sterowane mikroprocesorowo, łącznie z zabezpieczeniami kierunkowymi ziemnozwarciowymi
o dużej impedancji. Dodatkowo tester może być zastosowany do
badania systemów automatyki zabezpieczeń opartych na standardzie
IEC 61850.
Tester SMRT33 może być sterowany z interfejsu STVI (Smart Touch View
Interface™). Moduł sterowniczy STVI, wyposażony w dotykowy ekran
wysokiej rozdzielczości TFT LCD o pełnej palecie kolorów, pozwala
użytkownikowi szybko i łatwo wykonać pomiary statyczne i dynamiczne korzystając z ekranów sterowania ręcznego lub sekwencyjnego
a także z zaprogramowanych fabrycznie sekwencyjnych procedur
testowych opracowanych dla najczęściej spotykanych zabezpieczeń.
Tester przekaźników zabezpieczeniowych z
6 wyjściami prądowymi i 4 napięciowymi
SMRT410
Wielofazowy tester SMRT410 z czterema kanałami napięciowymi
i sześcioma prądowymi nadaje się idealnie do badań odbiorczych systemów zabezpieczeń. Moduły VIGEN zastosowane w testerze SMRT410
zapewniają wysoką moc zarówno źródeł prądowych i napięciowych,
umożliwiając badanie praktycznie wszelkich typów zabezpieczeń.
System można rozbudować o dodatkowe moduły napięciowo–prądowe „VIGEN” zwiększające moc sygnału pomiarowego w specjalnych
zastosowaniach.
Tester SMRT33 może być sterowany z interfejsu STVI (Smart Touch
View Interface™).
Odbiornik sygnału GPS
do synchronizacji czasu
Moduł sterowniczy z ekranem dotykowym
STVI
Interfejs STVI (Smart Touch View Interface™), należący do drugiej generacji ręcznych modułów sterowniczych firmy Megger, przeznaczony
jest do współpracy z nowymi systemami pomiarów automatyki zabezpieczeń SMRT i starszym MPRT1. Moduł sterowniczy STVI, wyposażony
w dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości TFT LCD o pełnej palecie
kolorów, pozwala użytkownikowi szybko i łatwo wykonać pomiary
statyczne i dynamiczne korzystając z ekranów sterowania ręcznego lub
sekwencyjnego a także z zaprogramowanych fabrycznie sekwencyjnych
procedur testowych opracowanych dla najczęściej spotykanych zabezpieczeń.
Moduł STVI ma ergonomiczną konstrukcję i może być przystosowany
zarówno do osób prawo i leworęcznych. Wyjątkową wygodę obsługi
zapewniają gumowe uchwyty boczne, centralnie umieszczone pokrętło
i ekran dotykowy. Do łączności z obsługiwanymi modułami pomiarowymi używany jest kabel Ethernet a zasilanie realizowane jest w systemie
POE (Power Over Ethernet). Moduł wyposażony jest w pamięć nieulotną do zapisu parametrów i wyników pomiarów. Dane zgromadzone
w pamięci można przesłać do komputera PC przez port USB.
38 BADANIE ZŁOŻONYCH PRZEKAŹNIKÓW ZABEZPIECZENIOWYCH
Tester przekaźników zabezpieczeniowych
SMRT36
Biorąc pod uwagę wymiary, ciężar i możliwości pomiarowe, w porównaniu
z innymi instrumentami dostępnymi na rynku tester SMRT36 jest prawdopodobnie najmniejszym, najlżejszym i mającym największa moc wyjściową
kompletnym systemem do badania zabezpieczeń trójfazowych. System
można rozbudować o dodatkowe moduły napięciowo–prądowe „VIGEN”
zwiększające moc sygnału pomiarowego w specjalnych zastosowaniach.
Tester SMRT36, wyposażony standardowo w trzy moduły VIGEN, jest kompletnym trójfazowym systemem do pomiarów zabezpieczeń impedancyjnych, kierunkowo–mocowych, nadprądowych składowej przeciwnej i innych
zabezpieczeń wymagających podłączenia trójfazowego źródła w układzie
gwiazdy.
Przy trzech modułach prądowych połączonych równolegle wydajność prądowa i moc są potrajane, co pozwala na badanie zabezpieczeń nadprądowych
bezzwłocznych o dużym prądzie znamionowym lub o dużym obciążeniu.
Poprzez użycie wyjść napięciowych w charakterze źródeł prądowych zyskuje się sześć kanałów prądowych. Moduły VIGEN zastosowane w testerze
SMRT36 zapewniają wysoką moc zarówno źródeł prądowych i napięciowych,
umożliwiając badanie praktycznie wszelkich typów zabezpieczeń.
MGTR
Przenośny, lekki, sterowany mikroprocesorowo odbiornik MGTR przeznaczony jest do synchronizacji impulsów wyzwalających w pomiarach
automatyki zabezpieczeniowej. Zadaniem urządzenia jest konwersja
sygnału GPS na sygnał niosący zakodowana dokładną i stabilną informację o bieżącym czasie. W oparciu o tę informację urządzenie generuje impulsy o programowanym czasie trwania z rozdzielczością 100
ns, przeznaczone do synchronizacji sygnałów wyzwalających w dwóch
lub więcej testerach SMRT z precyzją większą niż ±1μs. Typowym
zastosowaniem jest badanie automatyki zabezpieczeń z symulacją
zadziałania wyłącznika z dokładnie zaprogramowanym opóźnieniem.
Oprogramowanie komputerowe do badania
przekaźników zabezpieczeniowych
AVTS
Automatyczne pomiary z zastosowaniem testera SMRT36 mogą
być sterowane z oprogramowania komputerowego Megger AVTS
(Advanced Visual Test Software) pracującego w środowisku Microsoft
Windows® XP/Vista/7. Aplikacja przeznaczona jest do całościowego
zarządzania pomiarami automatyki zabezpieczeń z użyciem testerów
Megger SMRT. Najnowsza wersja oprogramowania wyposażona jest
w nowe funkcje rozszerzające możliwości aplikacji.
Oprogramowanie AVTS dostępne jest w trzech wersjach:
n Podstawowa (SE)
n Zaawansowana (Advanced)
n Profesjonalna (Professional)
Każdy tester dostarczany jest do
klienta z podstawową wersją oprogramowania AVTS, która uwzględnia sterowanie pomiarami parametrów czasowych urządzeń jedno
i wielostanowych łącznie z samoczynnym ponownym załączaniem,
test rampy polegający na kontrolowanym stopniowym zwiększaniu
wartości badanego parametru
(napięcia, prądu, kąta fazowego lub częstotliwości) w celu określenia
minimalnej wartości pobudzenia/zadziałania lub odpadu przekaźnika,
oraz funkcję Click–On–Faults do dynamicznego badania zabezpieczeń
impedancyjnych z możliwością zaimportowania charakterystyk impedancyjnych testowanych zabezpieczeń. Użytkownik może zapisać w
pamięci poszczególne procedury testowe i uruchomić je w dowolnym
czasie. Wyniki pomiarów można zapisać w pamięci, wydrukować a
także eksportować bezpośrednio do aplikacji Microsoft Word. Wersja
podstawowa aplikacji AVTS zawiera także nową ulepszoną wersję kreatora pomiarów do badania zabezpieczeń nadprądowych, napięciowych, różnicowoprądowych, impedancyjnych i częstotliwościowych.
W wersji zaawansowanej dostępny jest edytor pomiarów, tryb sterowania dynamicznego łącznie z możliwością wykonania całościowych
pomiarów automatyki zabezpieczeń i wyłącznika, komunikacja w
protokole Modbus, aplikacje ASPEN OneLiner™ lub Electrocon CAPE™
File Converter dla usprawnienia pomiarów oraz szereg narzędzi do
tworzenia i edycji procedur pomiarowych.
Wersja profesjonalna oprogramowania zawiera wszystkie funkcje
uwzględnione w wersjach podstawowej i zaawansowanej i dodatkowo
narzędzie do analizy przebiegów DFR Waveform Viewer, funkcję
One–Touch™ dla pełnej automatyzacji testów oraz funkcję Waveform
Digitizer przeznaczoną do cyfryzacji zeskanowanych przebiegów czasowych przekaźników elektromechanicznych.
Zestaw narzędzi
K500
Zestaw narzędzi przydatnych w pomiarach automatyki zabezpieczeń
zawierający ponad 40 detali. Zestaw dostępny jest w futerale z materiału lub winylowej walizce.
BADANIE ZŁOŻONYCH PRZEKAŹNIKÓW ZABEZPIECZENIOWYCH 39
Testery automatyki zabezpieczeń
Oprogramowanie do badania automatyki
zabezpieczeń
FREJA Win
Seria FREJA500
SMRT seria D
Testery automatyki zabezpieczeń SMRT serii D posiadają obudowę
typu laboratoryjnego i wyposażone są w ekran dotykowy do obsługi
rezydentnego oprogramowania RTMS (Real Time Monitoring Software)
sterującego pracą urządzenia w czasie rzeczywistym w trybie testów
automatycznych, półautomatycznych i ręcznych. Testery tej serii można
również obsługiwać w pełnym zakresie z komputera przenośnego z
uruchomionym oprogramowaniem RTMS zgodnym z normą IEC61850
definiującą zasady komunikacji z urządzeniami automatyki stacyjnej.
Moduły źródeł prądowych i napięciowych mogą być łączone szeregowo i równolegle, co pozwala na uzyskanie wymaganej mocy sygnałów
pomiarowych. W badaniach zabezpieczeń nadprądowych bezzwłocznych, trzy źródła prądowe połączone równolegle mogą dostarczyć prąd
do wartości 180 A z mocą 900 VA.
Źródła prądowe wyróżniają się płaską charakterystyką mocy w zakresie
od 4 do 30 A, zapewniając tym samym stabilną wartość prądu przy
wysokim napięciu granicznym w badaniach zabezpieczeń panelowych
i przekaźników elektromagnetycznych o dużej impedancji.
Testery automatyki zabezpieczeń serii FREJA500 wyposażone są w
ekran dotykowy do obsługi rezydentnego oprogramowania FREJA Win
Local sterującego pracą urządzenia w pomiarach elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej. Testery tej serii można również obsługiwać w pełnym zakresie z komputera przenośnego z zainstalowanym
oprogramowaniem FREJA Win zgodnym z normą IEC61850, która
definiuje zasady komunikacji z urządzeniami automatyki stacyjnej.
Moduły źródeł prądowych i napięciowych mogą być łączone szeregowo i równolegle, co pozwala na uzyskanie wymaganej mocy sygnałów
pomiarowych. W badaniach zabezpieczeń nadprądowych bezzwłocznych, trzy źródła prądowe połączone równolegle mogą dostarczyć prąd
do wartości 180 A z mocą 900 VA.
Źródła prądowe wyróżniają się płaską charakterystyką mocy w zakresie
od 4 do 30 A, zapewniając tym samym stabilną wartość prądu przy
wysokim napięciu granicznym w badaniach zabezpieczeń panelowych
i przekaźników elektromagnetycznych o dużej impedancji.
Oprogramowanie FREJA Win jest wygodnym, łatwym do opanowania
i przyjaznym dla użytkownika narzędziem ułatwiającym pomiary.
W zakładce Connect prezentowane są schematy połączeń urządzenia
pomiarowego z badanym zabezpieczeniem i wskazówki dotyczące
układu pomiarowego. Zakładka Sequence służy do definiowania
wszystkich parametrów pomiaru niezależnie od siebie. Użytkownik
może zdefiniować maksymalnie 25 różnych stanów (poziomów wielkości mierzonej) przed awarią i symulujących awarię. Funkcja ta jest
użyteczna do pomiarów automatyki SPZ i zabezpieczeń silników elektrycznych. Można także wygenerować sygnał aż do 25 harmonicznej.
W zakładce Ramp użytkownik może zwiększać stopniowo wartości
badanych parametrów niezależnie od siebie. Amplitudy i kąty fazowe
prezentowane są na wykresie wektorowym a wartości parametrów
można nastawiać w czasie rzeczywistym zarówno pokrętłem testera
FREJA jak też z klawiatury komputera i myszką komputerową.
Wzmacniacz prądowy
CA30
Trzykanałowy wzmacniacz prądowy z zasilaczem impulsowym o
wydajności prądowej
3 x 35A. Maksymalna
moc wyjściowa wynosi 250VA na kanał a wartość graniczna napięcia
50Vrms. Wyjścia wzmacniacza mogą być użyte jako źródła napięcia
do maksymalnej wartości prądu 5A.
Miernik kąta fazowego
PAM410
Instrument mierzy wyświetla wartość kąta fazowego
z rozdzielczością 0,1°,
bez konieczności przeliczania lub interpolacji.
Miernik można podłączyć
bezpośrednio do źródeł
500V/25A. Zakres prądowy
można łatwo rozszerzyć
stosując zewnętrzny przekładnik prądowy.
PAM420
SMRT36D – tester wyposażony w 3 kanały napięciowe i 3 kanały prądowe z możliwością konwersji źródeł napięciowych na źródła prądowe,
co pozwala na uzyskanie 6 kanałów prądowych, jeśli jest to konieczne
do przeprowadzenia testu.
SMRT410D – tester wyposażony w 4 kanały napięciowe i 6 kanałów
prądowych z możliwością konwersji źródeł napięciowych na prądowe,
co pozwala uzyskać 10 kanałów prądowych.
Normalna konfiguracja
Normalna konfiguracja
FREJA536 – tester wyposażony w 3 kanały napięciowe i 3 kanały prądowe z możliwością konwersji źródeł napięciowych na źródła prądowe,
co pozwala na uzyskanie 6 kanałów prądowych, jeśli jest to konieczne
do przeprowadzenia testu.
FREJA543 – tester wyposażony w 4 kanały napięciowe i 3 kanały
prądowe.
FREJA546 – tester wyposażony w 4 kanały napięciowe i 3 kanały prą-
dowe z możliwością uzyskania 6 kanałów prądowych i 1 napięciowego.
FREJA549 – tester wyposażony w 4 kanały napięciowe i 6 kanałów
prądowych z możliwością konwersji źródeł napięciowych na prądowe,
co pozwala uzyskać 10 kanałów prądowych.
SMRT33
SMRT36
SMRT410
SMRT36D
SMTR410D
FREJA536
FREJA543
FREJA546
FREJA549
Kanały U
3
3
4
3
4
3
4
4
4
Kanały I
3
3
6
3
6
3
3
3
6
Kanały U
Kanały I
Wyjścia binarne i symulator baterii
Rodzaj obudowy
Opcja
1
1
6
9
6
10
6
10
6
Opcja
Opcja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Terenowa
Terenowa
Terenowa
Styl lab.
Styl lab.
Styl lab.
Styl lab.
Styl lab.
Styl lab.
STVI (opcja)
STVI (opcja)
STVI (opcja)
Własny
Własny
Własny
Własny
Własny
Własny
Rezydentne oprogramowanie
obsługowe
RTMS
RTMS
RTMS
RTMS
RTMS
FREJA
Win Local
FREJA
Win Local
FREJA
Win Local
FREJA
Win Local
Obsługowe oprogramowanie
komputerowe
RTMS
RTMS
RTMS
RTMS
RTMS
FREJA Win
FREJA Win
FREJA Win
FREJA Win
Interfejs użytkownika
40 BADANIE ZŁOŻONYCH PRZEKAŹNIKÓW ZABEZPIECZENIOWYCH
Instrument
mierzy
i wyświetla wartości kąta
fazowego z rozdzielczością 0,1°, napięcie, prąd,
częstotliwość i czas.
Obliczany jest kąt fazowy
między dwoma sygnałami, którymi mogą być
dwa sygnały napięciowe,
dwa sygnały prądowe
albo napięcie i prąd.
Instrument można podłączyć bezpośrednio do źródeł prądowych o maksymalnej wydajności
25A lub napięciowych do 500V. Zakres
prądowy można łatwo rozszerzyć stosując zewnętrzny przekładnik prądowy.
Skrzynka kalibracyjna
CF90100
Urządzenie przeznaczone do kalibracji testerów FREJA w czasie ich
eksploatacji eliminując konieczność wysyłania tych instrumentów do
serwisu. CF90100 wymaga corocznej kalibracji.
BADANIE ZŁOŻONYCH PRZEKAŹNIKÓW ZABEZPIECZENIOWYCH 41
Diagnostyka transformatorów
W systemach przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej transformatory należą do
najdroższych składników majątku o krytycznym znaczeniu. Awaria dużego transformatora
jest zawsze poważnym problemem dla jego właściciela ze względu na koszt naprawy lub
trudności w pozyskaniu w krótkim czasie nowego transformatora o wymaganych parametrach.
Stąd szczególnie ważnym zadaniem dla kadry kierowniczej i inżynierskiej przedsiębiorstw
energetycznych jest wydłużenie życia transformatorów poprzez okresowe przeglądy i badania
prewencyjne. Na szczęście zadanie to ułatwić może sprzęt pomiarowy Meggera. Urządzenia
pomiarowe firmy Megger do wszechstronnego badania transformatorów są solidne, lekkie
i wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje.
Badania przekładników prądowych
Procedury odbiorcze systemów zabezpieczeń, zarówno nowych instalacji jak też przywracanych do eksploatacji po awarii, wymagają
sprawdzenia, czy przekładniki prądowe zapewniają wartości prądów
gwarantujące prawidłową pracę zabezpieczeń.
Transformator podwyższający
MAGNUS
Transformator Magnus używany jest do przeprowadzania
pomiarów prądu w funkcji
napięcia w celu tworzenia
charakterystyk magnesowania a także do
rozmagnesowywania
rdzenia przekładnika
i pomiarów przekładni zwojowej przekładników napięciowych.
Ważący zaledwie 16 kg transformator może dostarczyć prąd o natężeniu
1A przy napięciu 2,2 kV.
Ręczny miernik przekładni
TTR25
MRCT
Przenośny, solidny i lekki
tester przeznaczony do
pomiarów
przekładni,
charakterystyki nasycenia,
biegunowości, rezystancji
uzwojeń, uchybu kątowego i rezystancji izolacji
przekładników prądowych.
Tester MRCT automatycznie oblicza błąd przekładni i
wyznacza krzywe nasycenia
i punkty kolanowe charakterystyk. Urządzenie mierzy parametry przekładników z jednym
i wieloma uzwojeniami wtórnymi (lub zaczepami). Pomiar krzywej
nasycenia, przekładni, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji przekładników wielozaczepowych można wykonać sekwencyjnie na
wszystkich zaczepach po zestawieniu jednego obwodu pomiarowego
i bez konieczności przełączania przewodów pomiarowych.
Tester MRCT można obsługiwać z zewnętrznego modułu sterowniczego z ekranem dotykowym Megger STVI (Smart Touch View Interface).
Ręczny tester transformatorów
TTR100
Jednofazowy ręczny tester transformatorów TTR100 jest prawdopodobnie
najlżejszym urządzeniem pomiarowym w swojej klasie dostępnym na
rynku, oferującym szeroki wybór
funkcji, takich jak pomiar przekładni, prądu magnesującego, uchybu
kątowego, rezystancji uzwojeń
i biegunowości. Z powodzeniem
może być zastosowany do pomiarów transformatorów trójfazowych
z zastrzeżeniem, że pomiary muszą
być wykonywane dla każdej fazy
osobno. W pamięci testera można
zapisać 200 wyników pomiarów i 100
konfiguracji pomiarowych. Wyniki
pomiarów można przesłać do komputera w celu analizy i archiwizacji
w dedykowanym oprogramowaniu
pracującym w środowisku Windows.
Z zakresem pomiaru przekładni
20000:1 i dokładnością 0,1%, miernik
TTR100 należy do najbardziej precyzyjnych testerów transformatorów
dostępnych w branży.
Ręczny miernik przekładni przeznaczony do pomiarów przekładni, prądu magnesującego
i biegunowości uzwojeń transformatorów rozdzielczych, transformatorów mocy oraz przekładników prądowych i napięciowych,
zarówno pomiarowych i zabezpieczeniowych.
Miernik TTR25 posiada niezwykle
solidną i jednocześnie lekką konstrukcję, z obudową wytrzymałą na
uderzenia, dzięki czemu może być
używany do pomiarów w bardzo
wymagających warunkach.
Miernik
TTR25 charakteryzuje się
niezwykle wytrzymałą konstrukcją
pozwalającą na pracę w trudnych
warunkach otoczenia.
42 DIAGNOSTYKA TRANSFORMATORÓW
Tester przekładników prądowych
i przekaźników
Z zakresem pomiaru przekładni 20000:1 i dokładnością 0,1%, miernik TTR100 należy
do najbardziej precyzyjnych testerów transformatorów dostępnych w branży.
W komplecie z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie komputerowe do
analizy i archiwizacji pomiarów.
Jeden układ połączeń – taka zasada obowiązuje dla trójfazowych mierników przekładni i rezystancji
uzwojeń oferowanych przez firmę Megger. Raz zestawiony układ pomiarowy pozwala na wykonanie
wszystkich testów na trzech fazach bez konieczności przełączania przewodów pomiarowych.
Ta metoda znacznie przyspiesza pomiary, szczególnie w przypadku dużych transformatorów mocy
z wieloma zaczepami. Przewody pomiarowe są identyczne dla mierników przekładni serii TTR300
i mierników rezystancji uzwojeń serii MTO300.
Miernik przekładni transformatorów
z oprogramowaniem PowerDB Lite
TTR310
Trójfazowy miernik przekładni
transformatorów TTR310 jest
w pełni automatycznym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiaru przekładni, uchybu kątowego i prądu
magnesującego transformatorów mocy, rozdzielczych i przekładników prądowych. TTR310
posiada wysokokontrastowy
wyświetlacz LCD czytelny w pełnym słońcu. Wraz z instrumentem
dostarczane jest oprogramowanie komputerowe PowerDB Lite. Wyniki
pomiarów zapisywane są w pamięci w otwartym formacie umożliwiającym bezpośredni eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel® lub
do formatu XML w aplikacji PowerDB. Eksport danych do komputera
realizowany jest przez port szeregowy RS232. Wyniki pomiarów można
też wydrukować bezpośrednio z miernika na drukarce termicznej.
Miernik TTR310 można rozbudować do wersji TTR320 lub TTR330 bez
wpływu na kalibrację przyrządu. Model TTR310 może być obsługiwany
z pulpitu sterowniczego albo zdalnie z przenośnego komputera PC
z uruchomionym oprogramowaniem PowerDB.
(Model podstawowy TTR300 jest sterowany tylko zdalnie z komputera PC).
Miernik przekładni transformatorów
z oprogramowaniem PowerDB Lite
TTR320
Trójfazowy miernik przekładni transformatorów TTR310 jest w pełni automatycznym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiaru przekładni,
uchybu kątowego i prądu magnesującego transformatorów mocy, rozdzielczych i przekładników prądowych.
Miernik posiada wysokokontrastowy kolorowy
wyświetlacz ciekłokrystaliczny VGA o
przekątnej 5.7 cala oraz klawiaturę do wprowadzania opisów
i komentarzy. Czytelny
interfejs graficzny oparty
na ikonach ułatwia obsługę pomiarów. Model
TTR320 wyposażony jest
w trzy złącza komunikacyjne: RS232, USB i Ethernet.
W wewnętrznej pamięci
można zapisać ponad 1000
plików z wynikami pomiarów.
Wyniki pomiarów można także
zapisać bezpośrednio w przenośnej pamięci USB. Dane zapisywane
są w otwartym formacie umożliwiającym bezpośredni eksport danych do
arkusza kalkulacyjnego Excel® lub do formatu XML. Dostarczane w komplecie oprogramowanie komputerowe PowerDB Lite umożliwia szczegółową analizę wyników
i śledzenie trendu zmian. Miernik TTR320 może być obsługiwany z pulpitu
sterowniczego albo zdalnie z przenośnego komputera PC z uruchomionym
oprogramowaniem PowerDB. Model TTR320 można rozbudować do wersji
TTR330 bez utraty kalibracji przyrządu.
Zaawansowany miernik przekładni
transformatorów z wbudowanym
oprogramowaniem PowerDB
TTR330
Trójfazowy miernik przekładni transformatorów TTR330 jest w pełni
automatycznym przyrządem pomiarowym sterowanym z menu
ekranowego. Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru przekładni,
uchybu kątowego i prądu magnesującego transformatorów mocy,
rozdzielczych i przekładników prądowych. Miernik TTR330 posiada
wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny VGA
o przekątnej 8,4 cala. Nowy interfejs użytkownika współpracuje z
wbudowanym oprogramowaniem PowerDB OnBoard za pośrednictwem klawiatury sprzętowej i ekranowych przycisków nawigacyjnych.
Formularze testowe aplikacji PowerDB wyświetlane są bezpośrednio
na ekranie miernika. W pełnej wersji oprogramowania PowerDB użytkownik może samodzielnie zaprojektować własne formularze testowe.
Miernik TTR320 wyposażony jest w trzy złącza komunikacyjne: 2 x
USB i Ethernet. Do portów USB można podłączyć drukarkę (drukującą
formularze testowe w formacie A4) i zewnętrzny nośnik pamięci USB a
port Ethernet zapewnia dwukierunkową komunikację z komputerem
PC. Miernik TTR320 może być obsługiwany zarówno z własnego
interfejsu użytkownika jak też zdalnie z przenośnego komputera PC
z uruchomionym oprogramowaniem PowerDB. Wyniki pomiarów
można zapisać w wewnętrznej pamięci (100 000 zestawów danych)
albo w pamięci przenośnej USB. Dane zapisywane są w otwartym formacie umożliwiającym bezpośredni eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel® lub do formatu XML. Wewnętrzne oprogramowanie
PowerDB umożliwia szybkie generowanie protokołów z pomiarów.
Oprogramowanie PowerDB umożliwia szybkie redagowanie protokołów z pomiarów.
DIAGNOSTYKA TRANSFORMATORÓW 43
Miernik rezystancji uzwojeń
transformatorów
MTO210
Omomierz transformatorowy MTO210 jest
urządzeniem przenośnym, zasilanym z sieci
elektrycznej, przeznaczonym do bezpiecznego i dokładnego
pomiaru rezystancji
DC wszelkiego rodzaju
uzwojeń maszyn elektrycznych. Głównym
obszarem
zastosowań miernika jest pomiar prądem stałym uzwojeń transformatorów
w określonym zakresie prądów i rezystancji. Instrument można również zastosować do pomiaru uzwojeń maszyn wirujących i pomiaru
małym prądem rezystancji złączy, zestyków i obwodów sterujących.
Trzy cechy wyróżniają urządzenie:
n możliwość jednoczesnego pomiaru uzwojenia pierwotnego i wtórnego
n badanie podobciążeniowych przełączników zaczepów
n obwód bezpieczeństwa wyłączający instrument
w momencie chwilowych przepięć.
Dwa kanały pomiarowe umożliwiają jednoczesny pomiar rezystancji
uzwojenia pierwotnego i wtórnego transformatorów jedno i trójfazowych. Skrócenia czasu pomiaru możliwe jest dzięki wymuszaniu prądu
jednocześnie w obu uzwojeniach w taki sposób, by strumienie magnetyczne się sumowały i powodowały szybsze magnesowanie rdzenia.
Dziesięciokrotne skrócenie czasu pomiaru, szczególnie w przypadku transformatorów z uzwojeniami w układzie trójkąta, uzyskuje
się poprzez wymuszenie w uzwojeniu wtórnym chwilowego prądu
o przeciwnym kierunku do prądu stanu nieustalonego krążącego w
uzwojeniach po przyłożeniu napięcia pomiarowego do uzwojenia pierwotnego. W badaniu rezystancji uzwojeń transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów monitorowany jest również
stan zestyków bezprzerwowych przełącznika zaczepów. Jeśli podczas
przełączania zaczepów występują przerwy w obwodzie, wytwarzane krótkotrwałe (mikrosekundowe) przepięcia powodują zadziałanie
obwodu bezpieczeństwa i automatyczne wyłączenie instrumentu
pomiarowego, co może sygnalizować wypalenie lub nieprawidłowe
ustawienie styków. Obwód bezpieczeństwa chroni również użytkownika przed konsekwencjami przypadkowego rozłączenia przewodów
pomiarowych w trakcie pomiaru lub utraty zasilania, bezpiecznie
rozładowując energię zgromadzoną w pojemności badanego obiektu.
Miernik rezystancji uzwojeń
transformatorów z graficznym interfejsem
MTO320
Miernik MTO320 zapewnia w pełni automatyczny pomiar rezystancji
transformatorów trójfazowych przy jednym podłączeniu przewodów
pomiarowych do wszystkich sześciu uzwojeń. Dotyczy to również
transformatorów trójfazowych z podobciążeniowym przełącznikiem
zaczepów. Przełączanie zaczepów jest monitorowane i wystąpienia przerw podczas przełączania jest sygnalizowane przez miernik.
Możliwy jest jednoczesny pomiar rezystancji uzwojenia pierwotnego
i wtórnego transformatorów jedno i trójfazowych w celu przyspieszenia magnesowania rdzenia. Po zakończeniu pomiaru miernik
automatycznie rozmagnesowuje transformator.
Miernik MTO320 posiada wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz
ciekłokrystaliczny VGA o przekątnej 5.7 cala oraz pełną klawiaturę
QWERTY do wprowadzania opisów i komentarzy. Czytelny interfejs
graficzny oparty na ikonach ułatwia obsługę pomiarów. Komunikację
z urządzeniami zewnętrznymi ( przesyłanie danych, drukowanie,
pamięć zewnętrzna) zapewniają złącza USB i Ethernet.
Miernik MTO320 dostarczany jest z oprogramowaniem PowerDB Lite
do analizy i archiwizacji pomiarów oraz zarządzania bazą danych.
44 DIAGNOSTYKA TRANSFORMATORÓW
Miernik rezystancji uzwojeń transformatorów z
wbudowanym oprogramowaniem PowerDB
MTO330
Omomierz
transformatorowy
MTO330
posiada
wszystkie
cechy miernika MTO320
i dodatkowo wbudowane oprogramowanie
PowerDB
OnBoard
pozwalające kontrolować pomiary z poziomu
formularzy testowych wyświetlanych na ekranie. Jak wszystkie omomierze serii MTO300, miernik MTO330 jest urządzeniem przenośnym, zasilanym z sieci elektrycznej, przeznaczonym do bezpiecznego i dokładnego
pomiaru rezystancji stałoprądowej wszelkiego rodzaju uzwojeń maszyn
elektrycznych w określonym zakresie prądów i rezystancji.
Miernik rezystancji uzwojeń prądem do 50A
MTO250
Zaprojektowany do pomiarów większych transformatorów (do
1000MVA), MTO250, dwukanałowy miernik rezystancji dysponuje
prądem wyjściowym do 50A. Umożliwia to znaczne przyspieszenie
pomiarów dużych jednostek. Wyniki pomiarów mogą być zapisywane
na urządzeniu a następnie poddane analizie na komputerze.
Uniwersalny zestaw przewodów pomiarowych
Zestaw przewodów przeznaczony do współpracy z miernikami serii
MTO300 i TTR300 (do maksymalnie 10 A DC). Zestaw zawiera ekranowane przewody trójfazowe do badania uzwojeń górnego (H) i dolnego
(X) napięcia transformatora. Dostępne są dwie długości przewodów:
18 m i 9 m oraz przedłużacz 10 m.
Aplikacja PowerDB OnBoard
Oprogramowanie PowerDB OnBoard działające w środowisku
Windows oferuje pełną funkcjonalność aplikacji PowerDB wbudowaną w instrument pomiarowy. Dostępne bez konieczności
użycia zewnętrznego komputera, oprogramowanie PowerDB
OnBoard zapewnia powtarzalność i porównywalność pomiarów,
niezwykłe możliwości analityczne (łącznie z tworzeniem wykresów
trendów zmian) i narzędzia do zarządzania bazą danych i pomiarami – wszystko z poziomu wyświetlanych na ekranie formularzy
testowych.
Aplikacja wykorzystuje najnowsze techniki komunikacji ze światem zewnętrznym zapewniając bezproblemową współpracę
z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak termiczna drukarka USB
A4 zamontowana w pokrywie miernika (opcja), pamięci zewnętrzne USB czy zewnętrzny komputer PC (przez łącze Ethernet).
Możliwe jest także korzystanie z bezprzewodowej myszki lub
klawiatury podłączonych poprzez urządzenia nadawczo –odbiorcze USB. Dane pomiarowe można zapisywać zarówno z pamięci
wewnętrznej miernika i zewnętrznej USB, co pozwala archiwizować dosłownie dziesiątki tysięcy zestawów danych.
Prosta obsługa oprogramowania
Jeden format interfejsu użytkownika znacznie skraca czas potrzebny na opanowanie zasad korzystania z oprogramowania. Obsługa
nowych modeli instrumentów pomiarowych z oprogramowaniem
PowerDB OnBoard, takich jak TTR330, może być całkowicie oparta
na sterowaniu z poziomu formularzy testowych wyświetlanych
na dużym, kolorowym wyświetlaczu o przekątnej 8,4 cala z pełną
paletą kolorów VGA. Formularze testowe wyświetlane na ekranie
i zapisywane w pamięci są dokładną repliką formularzy drukowanych po zakończeniu pomiaru i stanowią bezpieczną i trwałą formę
protokołów z pomiarów.
Więcej informacji na stronach 53-54 katalogu.
Badania oleju transformatorowego
Olej jest skutecznym chłodziwem i bardzo dobrym izolatorem charakteryzującym się wysoką
temperaturą zapłonu i dużą wytrzymałością dielektryczną. Właściwości izolacyjne oleju
transformatorowego mogą jednak ulec pogorszeniu na skutek utleniania, zakwaszenia, obecności
osadów, gazów i zaabsorbowanej wody. Zmiany te można ujawnić korzystając z testerów właściwości
dielektrycznych oleju OTS firmy Megger.
Automatyczne laboratoryjne zestawy do
badania wytrzymałości dielektrycznej oleju
napięciem 60kV, 80 kV i 100 kV
OTS60AF, OTS80AF i OTS100AF
Zaprojektowane do zastosowań laboratoryjnych,
instrumenty te mierzą wytrzymałość dielektryczną
izolacyjnych olejów mineralnych,
estrowych i silikonowych.
Ergonomiczna
konstrukcja
ułatwia opróżnianie i czyszczenie naczynia na olej i
komory wysokonapięciowej.
Specjalny mechanizm blokadowy precyzyjnie utrzymuje
szerokość szczeliny między
elektrodami ustawianej za
pomocą zewnętrznych nakrętek regulacyjnych. Obwód
detekcji przebicia umożliwia
bezpośredni pomiar napięcia
i prądu. Wyłączanie wysokiego napięcia następuje w czasie
krótszym niż 10 μs zmniejszając tym
samym prawdopodobieństwo degradacji oleju.
Wszystkie instrumenty wyposażone są w duży, jasny, kolorowy wyświetlacz z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Dwunastoprzyciskowa
klawiatura umożliwia wprowadzanie opisów i komentarzy do pomiarów. Wszystkie modele umożliwiają też samodzielne definiowanie
testów przez użytkownika.
Oznaczanie zawartości wody w oleju
metodą kulometryczną Karla Fischera
Metoda Karla Fishera polega na miareczkowaniu zawodnionej próbki
oleju specjalnym odczynnikiem chemicznym KF. Ten sposób oznaczania zawartości wody w cieczach takich jak oleje jest standardową
metodą badania olejów transformatorowych.
Zestaw laboratoryjny do oznaczania
zawartości wody w oleju
KF-LAB
Przenośne automatyczne zestawy do
badania wytrzymałości dielektrycznej oleju
napięciem 60 kV i 80 kV
OTS60PB i OTS80PB
Ważący zaledwie 16 kg OTS60PB jest najlżejszym przenośnym
testerem oleju dostępnym na rynku. Model OTS80PB ważący
niespełna 21 kg zasługuje natomiast na miano najbardziej
elastycznego zestawu w swojej klasie. Oba zestawy wyposażone są w takie same naczynia pomiarowe jak
modele laboratoryjne, cechujące się łatwością opróżniania i utrzymania w czystości.
Duży, kolorowy wyświetlacz jest czytelny
nawet w pełnym słońcu. Mechanizm blokadowy zapewniający stałą, precyzyjną
szerokość szczeliny między elektrodami oraz
ultra–szybki wyłącznik wysokiego napięcia
są wyjątkowo ważnymi cechami instrumentów, które używane są w środowisku dalekim
od idealnego. Testery OTSPB umożliwiają definiowanie własnych testów użytkownika.
OTS60SX
Lekki, półautomatyczny, sterowany mikroprocesorowo tester wytrzymałości dielektrycznej oleju do pracy w terenie. Prosty w obsłudze.
Duży wybór naczyń pomiarowych łatwych do utrzymania w czystości.
Cyfrowy tester napięcia do zestawów OTS
z zakresem pomiaru 80kV lub 100kV
VCM80D i VCM100D
Tester przeznaczony jest do sprawdzania napięcia pomiarowego
zestawów do badania wytrzymałości dielektrycznej oleju OTS AF i OTS
PB. Cyfrowy odczyt napięcia na wyświetlaczu testera napięcia można
porównać z wartością wyświetlaną na ekranie zestawu pomiarowego
Prosty w obsłudze zestaw do oznaczania zawartości wody w oleju
w szerokim zakresie ciężarów właściwych od 0,6 do 1,4. Zestaw przeznaczony do użytku laboratoryjnego, zasilany tylko z sieci elektrycznej.
Przenośny zestaw do oznaczania
zawartości wody w oleju
KF875
Zestaw zoptymalizowany do badania olejów o ciężarze właściwym
0,875. Łatwy w obsłudze, przenośny, pomiar uruchamiany jednym
przyciskiem. Wbudowana drukarka. Zestaw zasilany z sieci elektrycznej
lub akumulatora samochodowego. Idealny do zastosowań terenowych.
DIAGNOSTYKA TRANSFORMATORÓW 45
Spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości (FDS)
Spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości, zwana również odpowiedzią
częstotliwościową dielektryka (DFR), jest niezwykle skuteczną techniką oceny zawartości wody w
izolacji papierowo–olejowej transformatorów mocy. Metoda polega na pomiarze strat dielektrycznych
w szerokim zakresie częstotliwości i porównaniu otrzymanego wykresu odpowiedzi dielektrycznej
z krzywymi wzorcowymi. Wynik pomiaru jest niezależny od temperatury. Przed wprowadzeniem
metody FDS jedynym sposobem oceny zawartości wilgoci w izolacji stałej transformatora było
otwarcie kadzi i pobranie próbki papieru izolacyjnego do analizy.
Analizatory diagnostyczne izolacji
IDAX300 i IDAX350
Analizatory IDAX
badające stopień
zawilgocenia
izolacji
stałej
transformatorów
i
przepustów
skuteczną i niezawodną metodą FDS uzyskują wynik oszacowania zawartości wilgoci w izolacji
w czasie poniżej 18 minut. Urządzenie mierzy pojemność i współczynnik stratności dielektrycznej tangens δ izolacji stałej transformatora w
szerokim przedziale częstotliwości i wykreśla krzywą odpowiedzi dielektryka, która następnie jest porównywana z krzywymi wzorcowymi.
Na tej podstawie obliczany jest stopień zawilgocenia izolacji.
Model IDAX350 posiada wbudowany komputer PC umożliwiający analizę wyników i protokołowanie pomiarów bez konieczności korzystania
z komputera zewnętrznego.
Analizator defektów mechanicznych
transformatora metodą SFRA
FRAX101
Metoda
SFRA
(Sweep
Frequency Response Analysis)
stosowana jest do oceny, czy
nie doszło do mechanicznego
uszkodzenia transformatora
(np.
odkształcenia
uzwojeń) na skutek
naprężeń mechanicznych spowodowanych
transportem czy uderzeniem
pioruna. Metoda polega na
doprowadzeniu do uzwojeń transformatora
sygnału o częstotliwości zmieniającej się w szerokim zakresie
i obserwowaniu odpowiedzi zwanej funkcją przejścia, którą porównuje się
z wykresem wzorcowym nowego urządzenia lub wykresami uzyskiwanymi w czasie eksploatacji badanego aparatu. Analizator FRAX101 pozwala
uzyskiwać wykresy wzorcowe, czyli swoiste „odciski palca” konkretnych
transformatorów w różnych okresach ich eksploatacji. Porównanie charakterystyki transformatora zdjętej po traumatycznym wydarzeniu – takim jak
transportowanie aparatu w inne miejsce czy poważny remont – z charakterystyką wzorcową pozwala ujawnić ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
W idealnym przypadku wykres wzorcowy powinien być uzyskany dla nowego
transformatora, jednakże zdjęcie charakterystyki dobrze funkcjonującego
aparatu w eksploatacji może pomóc w szybkim zdiagnozowaniu problemów w przyszłości. Analizator FRAX101 spełnia wszystkie odnośne normy
międzynarodowe. Zasilany może być zarówno z sieci elektrycznej jak też
akumulatora. Komunikacja z komputerem realizowana jest bezprzewodowo.
46 DIAGNOSTYKA TRANSFORMATORÓW
Wzmacniacz napięcia dla analizatora
VAX020
Zastosowanie
wzmacniacza
VAX020 z analizatorem IDAX300
rozszerza zakres
napięć pomiarowych z 200 V do
2 kV. Uzyskuje
się w ten sposób
poprawę dokładności pomiaru w środowiskach o dużych zakłóceniach
elektromagnetycznych, takich jak stacje transformatorowo–rozdzielcze wysokiego napięcia.
Analizator SFRA z wbudowanym
oprogramowaniem PowerDB
FRAX150
Analizator
FRAX150
posiada wszystkie cechy
i funkcje analizatora
FRAX101 i dodatkowo
wbudowany komputer z oprogramowaniem PowerDB, co
ułatwia transport
i zwiększa wy­
godę
obsługi.
Model FRAX150
wyposażony jest w
duży kolorowy ekran,
czytelny nawet w pełnym słońcu. Pliki z wynikami
pomiarów zapisywane są na
twardym dysku i można je przesłać
do urządzeń zewnętrznych przez galwanicznie odseparowany port USB.
Zestaw do pomiaru pojemności
i stratności dielektrycznej
CDAX605
Jest to precyzyjny instrument łączący mostkową metodę pomiaru
z metodą wektorową, przeznaczony do badania obciążeń pojemnościowych, rezystancyjnych i indukcyjnych.
Zasilany z zewnętrznego źródła napięcia, CDAX606 może być używany
w laboratoriach, na liniach produkcyjnych i w badaniach eksploatacyjnych izolacji aparatów elektrycznych i materiałów izolacyjnych
a także do kalibracji przekładników napięciowych pojemnościowych
i innych tego typu aparatów. Urządzenie zapewnia wysoką dokładność
pomiarów w wielu wymagających zastosowaniach.
10 i 30 kV wzmacniacz wysokiego napięcia
VAX214 i VAX230
Źródło wysokiego napięcia o
zmiennej częstotliwości dla systemu IDAX (str. 44).
Wzmacniacz umożliwia zaawansowaną diagnostykę kabli, m.in.
wykrywanie drzewek wodnych
w oparciu o metodę DFR.
Niskonapięciowy mostek do pomiaru
pojemności i tangensa delta
CB100
Lekki, ręcznie równoważony mostek
umożliwia bezpośredni odczyt
pojemności oraz współczynnika
stratności dielektrycznej tangens
delta. W celu wyeliminowania zakłóceń pomiar wykonuje się przy częstotliwości 80 lub 100 Hz.
Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tangens δ
Seria Delta4000
System diagnostyczny Delta 4000 przeznaczony jest do oceny stanu
izolacji aparatów elektroenergetycznych wysokiego napięcia metodą
pomiaru pojemności i współczynnika stratności dielektrycznej
tgδ. Zestaw posiada dwuczęściową, solidną i jednocześnie
lekką konstrukcję z osobnym modułem wysokiego napięcia. Duża odporność na zakłócenia pozwala na uzyskanie
stabilnych odczytów nawet na terenie najbardziej zaszumionych stacji transformatorowo rozdzielczych. Zestaw
może być sterowany z wbudowanego komputera lub
przenośnego komputera zewnętrznego. Elementy sterownicze na płycie czołowej urządzenia pozwalają także
na ręczne sterowanie pomiarami, łącznie z możliwością
regulowania napięcia pomiaru do 12 kV, co umożliwia
przeprowadzenie badań aparatów wymagających nietypowych procedur pomiarowych.
Systemy pomiarowe Delta4000 służą do badania układów izolacyjnych wszelkiego rodzaju aparatów elektrycznych wysokiego napięcia,
takich jak transformatory, przekładniki prądowe
inapięciowe,izolatoryprzepustowe,wyłączniki,kableelektroenergetyczne, ograniczniki przepięć, kondensatory i maszyny
wirujące. Dodatkowo urządzenie mierzy prąd magnesujący
i przekładnię transformatora.
Inteligentna kompensacja temperaturowa umożliwia
dokładną korekcję temperaturową pomiarów zastępującą korekcję wykonywaną ręcznie na podstawie tabel.
Wyniki pomiarów korygowane są na bazie rzeczywistych
parametrów i stanu badanej izolacji z zastosowaniem
nowatorskiej metody opartej na analizie dynamicznej
odpowiedzi częstotliwościowej (DFR). Automatyczna
detekcja nieliniowości (VDD) wykrywa zależność współczynnika strat od napięcia, sugerując w przypadku
wykrycia takiej zależności wykonanie pomiaru tip–up
z zastosowaniem zmiennych wartości napięcia. Zależność
parametrów dielektryka od napięcia nierzadko jest wyprzedzającym wskaźnikiem problemów rozwijających się w systemach
izolacyjnych.
Zestaw Delta4000 wytwarza własne napięcie pomiarowe, niezależne od
jakości zasilania. Dodatkową korzyścią tego rozwiązania jest możliwość
regulowania częstotliwości napięcia pomiarowego w zakresie od 1Hz do
500 Hz, co rozszerza obszar zastosowań urządzenia.
Aparatura pomiarowa do badania strat dielektrycznych w szerokim
zakresie częstotliwości metodą FDS (spektroskopia dielektryczna w
dziedzinie częstotliwości) prezentowana jest w dalszej części katalogu.
DIAGNOSTYKA TRANSFORMATORÓW 47
Pomiary baterii akumulatorów
Powszechność stosowania systemów zasilania awaryjnego/bezprzerwowego i wysoki koszt wymiany baterii
akumulatorów sprawiają, że dzisiaj opłaca się zainwestować w instrumenty pomiarowe umożliwiające prawidłową
kontrolę pracy baterii w całym okresie ich eksploatacji. Metody pomiarów baterii akumulatorów można podzielić
na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią pomiary wykonywane bez wyłączenia baterii z ruchu, np. pomiar
impedancji. Pomiary takie można przeprowadzać często w celu wykrycia słabych ogniw zanim ulegną awarii.
W drugiej grupie są pomiary, które z reguły są przeprowadzane po wyłączeniu baterii z ruchu. W tej grupie pomiarów
można wyróżnić kontrolowane rozładowywanie baterii akumulatorów pod obciążeniem. Test rozładowywania
pokazuje, co faktycznie mogłoby się zdarzyć, jeśli bateria przejęłaby zasilanie systemu. Większość baterii
akumulatorów pracuje w układzie równoległym (buforowym) z prostownikiem. W nowoczesnych systemach
zasilania awaryjnego stosowane są układy automatycznej kontroli doziemienia, które w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartości prądu upływności wysyłają sygnał alarmowy do systemów nadrzędnych. Do identyfikacji
uszkodzonych obwodów w złożonych systemach zasilania awaryjnego pracujących w układzie buforowym można
użyć lokalizatora uszkodzeń doziemnych baterii.
Tester zdolności obciążeniowej baterii
akumulatorów
TORKEL860
Tester TORKEL840 przeznaczony jest do pomiarów systemów akumulatorowego zasilania bezprzerwowego o napięciu roboczym od 12V
do 250V spotykanych w stacjach elektroenergetycznych. Urządzenie
rozładowuje baterie prądem o maksymalnej wartości 110A. Jeśli
wymagane są wyższe wartości prądu, dwie lub więcej jednostek
TORKEL840 można połączyć ze sobą albo dołączyć dodatkowe moduły
obciążeniowe (TXL). Test rozładowania można przeprowadzać stałym
prądem, stałą mocą, stałą rezystancją lub według wybranego profilu
obciążenia.
Pomiar nie wymaga odłączenia baterii akumulatorów od normalnego
obciążenia roboczego, ponieważ w ustawieniach parametrów pomiaru
można uwzględnić wartość prądu skojarzonego z tym obciążeniem.
Tester posiada funkcję sygnalizacji zbyt głębokiego rozładowania baterii
z automatycznym wyłączeniem rozładowywania, z progiem zadziałania ustawianym przez użytkownika. Oprogramowanie komputerowe
TORKEL WIN pozwala śledzić na bieżąco postęp testu rozładowywania,
rejestrować i analizować wyniki pomiaru i redagować raporty.
Tester zdolności obciążeniowej baterii
akumulatorów dla telekomunikacji
Monitorowanie napięcia baterii
akumulatorów
BITE3
TORKEL820
BITE3 bada kondycję ogniw kwasowo ołowiowych
o pojemności do 2000 Ah poprzez pomiar
najważniejszych parametrów baterii.
Lokalizator uszkodzeń ziemnozwarciowych
BGFT
Ręcznie równoważony miernik identyfikujący i lokalizujący uszkodzenia ziemnozwarciowe w izolowanych względem ziemi systemach
akumulatorowego zasilania awaryjnego podczas pracy systemu.
Skuteczny w środowisku o wysokim stopniu zaszumienia dzięki możliwości regulacji wielkości prądu pomiarowego. Bardzo przydatny
w przedsiębiorstwach, instytucjach i służbach, gdzie
ciągłość zasilania ma krytyczne znaczenie.
Lokalizator uszkodzeń
ziemnozwarciowych jest
ekonomicznym, ręcznie
równoważonym instrumentem
wykrywającym i lokalizującym
zwarcia doziemne w izolowanych
względem ziemi systemach
zasilania awaryjnego DC.
Wyjątkowo skuteczny w
środowisku zaszumionym.
48 POMIARY BATERII AKUMULATORÓW
Zestaw do pomiaru impedancji baterii
akumulatorów o pojemności do 7000 Ah
BITE2P
Solidny, wytrzymały instrument
o dużych możliwościach
pomiarowych, usprawniający ustalenie faktycznego
stanu baterii akumulatorów
od zacisku początkowego do
końcowego. Miernik BITE2P
idealnie nadaje się do badania
baterii do 7000 Ah w systemach
zasilania
bezprzerwowego
w stacjach rozdzielczych, centralach telefonicznych, kolejowych podstacjach trakcyjnych
i instalacjach sygnalizacyjnych i
teletransmisyjnych.
Miernik impedancji baterii akumulatorów bada kondycję ogniw
kwasowo ołowiowych i niklowo kadmowych o pojemności do 7000 Ah
TORKEL840
Urządzenie zaprojektowane
z myślą o mobilnych ekipach
serwisujących baterie akumulatorów o napięciu roboczym
od 12V do 480V. Obsługuje
prąd rozładowania do wartości 110 A i posiada cechy
i zalety modelu TORKEL840
z możliwością rozbudowy, jeśli
wymagane są wyższe wartości
prądu rozładowania.
Zestaw do pomiaru impedancji baterii akumulatorów
Zestaw BITE przeznaczony jest do badania kondycji ogniw kwasowo
ołowiowych o pojemności do 2000 Ah poprzez pomiar najważniejszych parametrów baterii takich jak rezystancja wewnętrzna ogniwa,
napięcie ogniwa, rezystancja połączeń między ogniwami i prąd tętnień.
BITE 3 jest pierwszym instrumentem w swojej klasie, który mierzy prąd
doładowywania/buforowania i prąd tętnień. Miernik wyposażony jest
w analizator widma wyświetlający zawartość harmonicznych w prądzie
tętnień. Oprogramowanie sprzętowe urządzenia można aktualizować
przez Internet.
Tester zdolności obciążeniowej baterii
akumulatorów dla energetyki
Podczas awarii zasilania sieciowego systemy telekomunikacyjne
i radiowe muszą mieć zapewnione zasilanie awaryjne. Aby nie dopuścić
do kosztownych wyłączeń systemu, baterie akumulatorów realizujące
zadanie zasilania bezprzerwowego wymagają regularnych kontroli.
Przenośny, wydajny tester TORKEL 820 rozładowuje baterie akumulatorów o napięciu 24V i 48V maksymalnym prądem 270A, natomiast
baterie 12V prądem 135A. Rozładowywanie można przeprowadzać
stałym prądem, stałą mocą, stałą rezystancją lub według wybranego
profilu obciążenia symulującego rzeczywiste zdarzenie. Jeśli wymagane są wyższe wartości prądu, dwie lub więcej jednostek TORKEL820
można połączyć ze sobą albo dołączyć dodatkowe moduły obciążeniowe (TXL).
Dodatkowy moduł obciążeniowy
TXL
Przeznaczony do współpracy z testerami TORKEL, dodatkowy moduł
obciążeniowy pozwala zwiększyć
prąd rozładowania baterii akumulatorów.
Oprogramowanie do pomiarów baterii
akumulatorów
TORKEL Win
Oprogramowanie TORKEL Win umożliwia zdalne sterowanie testerami serii TORKEL, rejestrowanie czasu, napięcia, prądu i pojemności
rozładowania, wyświetlanie charakterystyk napięciowych i tworzenie
raportów.
Seria BVM
Miernik BVM jest urządzeniem
pomiarowym przeznaczonym do pomiarów pojemności
wieloogniwowych
baterii akumulatorów. Używany
we
współpracy
z testerami TORKEL
i pomiarowym oprogramowaniem komputerowym, umożliwia przeprowadzenie całkowicie zautomatyzowanych pomiarów pojemności baterii
akumulatorów według metody IEC. Metoda pomiaru jest także zgodna
z wymaganiami norm NERC/FERC.
Hydrometr cyfrowy
Przeznaczony do mierzenia gęstości
elektrolitu w ogniwach kwasowo ołowiowych. Po pobraniu próbki z ogniwa
gęstość (ciężar właściwy) i temperatura
elektrolitu ustalane są w ciągu kilku
sekund. Urządzenie posiada pamięć
rejestrującą gęstość i temperaturę
dla 8 pomiarów po 256 ogniw
każdy. Zapisane w pamięci dane
można przesłać do dowolnego
komputera.
Inne przydatne instrumenty pomiarowe:
DLRO10X – mikroomomierz do sprawdzania połączeń
między ogniwami
DCM340 – miernik cęgowy do mierzenia prądu
obciążenia
AVO410 – multimetr do mierzenia napięcia
POMIARY BATERII AKUMULATORÓW 49
Pomiar jakości energii elektrycznej
Wraz z pojawianiem się coraz bardziej wyrafinowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
i a także z rozwojem mikrogeneracji, stwarzającej możliwości przyłączania małych prywatnych
źródeł energii do sieci publicznej, rośnie znaczenie jakości zasilania. Analizatory jakości
energii elektrycznej firmy Megger mierzą parametry jakościowe zasilania takie jak zawartość
harmonicznych, współczynnik migotania światła, niezrównoważenie faz, skuteczność układów
korekcji współczynnika mocy czy efekty rozruchu silników elektrycznych.
Analizatory parametrów zasilania
w liniach napowietrznych
Seria MDP
Rejestratory MDP przeznaczone
do montażu na przesyłowych
liniach napowietrznych średniego
i wysokiego napięcia są uniwersalnymi analizatorami pozwalającym
zarówno na obserwację profilu
obciążenia w czasie jak też analizę
jakości zasilania. Urządzania są
lekkie, solidne, łatwe w instalacji i posiadają pojemną pamięć.
W komplecie dostarczane jest
oprogramowanie analityczne.
W zależności od modelu (MDP1,
MDP2 i MDP3) rejestrowane
i analizowane są następujące
parametry:
QQ wartość skuteczna prądu do
1000A (z możliwością przekroczenia o 200A)
QQ wartość prądu reaktancyjnego
QQ niezrównoważenie faz
QQ parametry mocy (kW, kVAR,
kVA i współczynnik mocy PF)
QQ kształt przechwyconego przebiegu
QQ współczynnik zawartości harmonicznych (THD)
QQ wartości harmonicznych od 1 do 32
Oprogramowanie do protokołowania
pomiarów jakości zasilania
MetReport
MetReport jest rozbudowanym, w pełni funkcjonalnym, samodzielnym
narzędziem do tworzenia raportów, przeznaczonym do współpracy
z analizatorami jakości zasilania PA–9Plus. Celem oprogramowania
jest ułatwienie i przyspieszenie redagowania protokołów z pomiarów. Usługodawcy wykonujący pomiary jakości energii elektrycznej
poświęcają dziesiątki godzin pracy w ciągu roku na przygotowanie
profesjonalnych raportów dla klientów. Oprogramowanie MetReport
automatyzuje i systematyzuje to żmudne zadanie nadając raportom
profesjonalną formę.
Analizator jakości energii elektrycznej
PQA1000
Analizator sieci PQA 1000 przeznaczony jest dla analizy sieci niskiego,
średniego i wysokiego napięcia. Spełnia wymagania normy na przyrządy pomiarowe IEC61000-4-30 klasy A. Wytrzymała mechanicznie
budowa, szczelność IP65 oraz rezygnacja z podzespołów wirujących
jak dysk twardy czy wentylator czynią przyrząd zdatnym do pracy
w najcięższych warunkach. PQA 1000 posiada pamięć 1 GB co umożliwia zapisywanie wyników pomiarów przez okres do pół roku. Przy
zaniku napięcia wewnętrzny akumulator buforuje zasilanie analizatora
przez 60 s. Czas ten może być buforowany kilkakrotnie ponieważ
pojemność akumulatora starcza na więcej minut. Zasilanie może być
realizowane bezpośrednio z badanych obwodów lub zewnętrzne
napięciami AC lub DC.
Miernik impedancji
NIM1000
Trójfazowy miernik parametrów zasilania
PMM-1
Mierzy z bardzo dużą dokładnością napięcie AC/DC, pierwotny
i wtórny prąd AC, moc czynną i bierną, kąt fazowy, częstotliwość oraz
wartości harmonicznych do 49 harmonicznej włącznie w jedno i trójfazowych systemach zasilania. Potrafi przechwycić 20 przebiegów na
sekundę umożliwiając szczegółową analizę kształtu sygnału zasilania.
Dwukierunkową komunikację z komputerem zapewnia port RS232.
Wielofunkcyjny miernik mierzy
i jednocześnie wyświetla parametry
jakościowe zasilania w systemach
trójfazowych
50 BADANIE JAKOŚCI ENERGII
Do tworzenia spersonalizowanych raportów oprogramowanie
MetReport korzysta z plików danych zarejestrowanych przez analizatory PA–9 Wireless i PA–9Plus. Wśród możliwych tematów raportów
są takie jak analiza jakości zasilania, analiza harmonicznych, wnioski
dotyczące współczynnika mocy i jakości energii, analiza krzywej
tolerancji (CBEMA/ITIC, SEMI F47lub definiowanej przez użytkownika),
automatyczna analiza danych według kryteriów negatywny/pozytywny, zgodność z normą EN50160 i współczynnik migotania światła wg.
norm IEEE/IEC. Szybkie opanowanie obsługi oprogramowania możliwe
jest dzięki funkcji kreatora raportu. Kreator prowadzi użytkownika krok
po kroku przez cały proces redagowania i personalizacji raportu do
końcowego zapisu i drukowania. Oprogramowanie udostępnia kilka
gotowych szablonów, które można zmodyfikować według własnych
potrzeb. Raporty zapisywane są w standardowym formacie Microsoft
Word.
Monitorowanie zasilania
i lokalizacja uszkodzeń
w sieciach niskiego napięcia
SmartFuse 250
Uszkodzenia przemijające są utrapieniem operatorów sieci rozdzielczych i personelu technicznego. Konwencjonalne bezpieczniki potrafią zadziałać w zupełnie nieprzewidzianych momentach, pozbawiając
zasilania całe osiedla mieszkalne. Pracownicy pogotowia energetycznego zmuszeni są w takim przypadku do częstych interwencji zanim
rozpocznie się właściwy proces lokalizacji uszkodzenia. System SFC250
eliminuje potrzebę takich interwencji. Inteligentny wyłącznik można
zaprogramować w taki sposób, by zadziałał w chwili, gdy prąd w sieci
osiągnie poziom niebezpieczny i załączył się ponownie po zaprogramowanym czasie.
SFC250 jest wielofunkcyjnym systemem łączącym funkcje samoczynnego wyłącznika i urządzenia monitorującego parametry sieci zasilającej. System składa się z modułu zasilania i modułu sterowniczego i
jest na tyle kompaktowy, że po zainstalowaniu urządzenia pozwala na
zamknięcie szafki rozdzielczej bez konieczności stosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa. Po nastawieniu żądanych parametrów
(prąd znamionowy wyłącznika, sekwencja samoczynnego ponownego
załączania itp.) SFC250 przejmuje wszelkie inne czynności: rejestruje
prąd obciążenia i amplitudę napięcia oraz zapisuje wszelkie odchylenia od stanu normalnego na karcie pamięci SD. Zarejestrowane anomalie są raportowane za pośrednictwem komunikatów tekstowych
lub poczty elektronicznej, co pozwala użytkownikowi rozpoznać, czy
zadziałania wyłącznika są powodowane uszkodzeniami kabla, czy też
przeciążeniem sieci.
Miernik impedancji NIM 1000, pozwalający na wykonywanie pomiarów
prądem do 1 kA, pomaga we wczesnym wykrywaniu usterek sieci
niskiego napięcia. Urządzenie pozwala wykryć uszkodzenia zależne
od obciążenia, uszkodzenia
przewodu
neutralnego
oraz ujawnić ukryte wady.
Pomiar wielofazowy umożliwia wyliczenie impedancji
przewodu
neutralnego,
która jest zależna od jakości
uziemienia, dzięki czemu
jesteśmy w stanie wskazać
uszkodzenia prowadzące
do zmniejszenia poziomu
bezpieczeństwa. Pomiar
wykonywany jest ponadto
na bieżącym obciążeniu
w rzeczywistych warunkach.
BADANIE JAKOŚCI ENERGII 51
Inne testery w naszej ofercie
Wykonawcy na całym świecie polegają na podręcznych miernikach i testerach aby upewnić się,
że oddawane przez nich instalacje elektryczne są bezpieczne i funkcjonują prawidłowo.
Możecie Państwo zawsze polegać na solidnych i sprawdzonych konstrukcjach produktów firmy Megger.
Multimetry
AVO410
Rozbudowany i bezpieczny multimetr
spełniający wymagania CAT IV 600 V umożliwia pomiar napięcia, prądu i rezystancji.
Użytkownik ma możliwość ręcznego ustawiania zakresu lub polegać na jego automatycznej regulacji. Urządzenie umożliwia pomiar
wartości maksymalnej i minimalnej (wartość
skuteczna True RMS), pomiar pojemności do
600 μF i częstotliwości do 60 MHz oraz pomiar
ciągłości i sprawdzanie diod.
Zestawy testowe
TPT320
Wskaźnik napięcia TPT320 jest profesjonalnym narzędziem dla elektryków i inżynierów w zakresie precyzyjnego wskazania napięcia przy
pracy. Urządzenie oferuje zarówno wskazanie LCD jak i diodowe LED,
zapewnia pomiar napięcia AC/DC w zakresie od 12 do 690 V. Ponadto urządzenie posiada funkcję sprawdzenia ciągłości
w zakresie od 0 do 500 kΩ. Badaniu ciągłości i pomiarom napięcia towarzyszy sygnalizator akustyczny.
Seria DCM
Miernik impedancji pętli zwarcia
LT300
Urządzenie mierzy impedancję pętli wysokim prądem w szerokim zakresie
częstotliwości (16 – 400
Hz) i napięć zasilania (50
– 500V). Dwuprzewodowy
pomiar jest szybki i prosty
do przeprowadzenia
Seria MIT300
Wyposażone są w gumową osłonę
chroniąca obudowę oraz solidną
składaną pokrywę wyświetlacza.
Mierniki rezystancji izolacji serii MIT
są proste w użyciu i łatwe do opanowania. Nie mają ukrytych funkcji,
co sprawia, że obsługa jest bezproblemowa. Urządzenia umożliwiają
pomiar rezystancji izolacji przy 250,
500 i 100V.
Mierniki rezystancji izolacji i ciągłości
obwodów dla zastosowań w przemyśle
i telekomunikacji
Seria MIT400/2
Mierniki cęgowe
Trzy mierniki cęgowe oraz jeden
widełkowy umożliwiają szybkie
bezkontaktowe pomiary wielkości
elektrycznych: prądu, napięcia,
rezystancji a także ciągłości przewodów. Proste i wygodne w
obsłudze znakomicie sprawdzą się
przy badaniach eksploatacyjnych,
odbiorczych czy kontrolnych.
Mierniki rezystancji izolacji i ciągłości
Testery wielofunkcyjne
Seria MFT1800
Mierniki z serii MTF1800,
wodoszczelne i pyłoszczelne
w
klasie IP54 i spełniające kryteria przepięciowe CAT IV,
mogą z powodzeniem być
używane w każdym środowisku. Korzystając z miernika tej serii można szybko
i bezpiecznie wykonać
pomiar wszystkich parametrów
instalacji niskiego napięcia według
zaleceń IEC 60364 zgodnie z normą
PN-EN 61557. Szeroki zakres funkcji
pomiarowych uwzględnia między
innymi kilka rodzajów pomiarów
uziemienia, oszczędny pomiar ciągłości obwodu prądem 15mA, testy
wyłączników różnicowoprądowych (RCD) typu B z wymuszeniem prądu
2 x IΔN, pomiary impedancji pętli i rezystancji izolacji.
Urządzenia serii MIT400 umożliwiają wygodne
i bezpieczne pomiary zgodne z wymaganiami
CAT IV 600V. Napięcie próby wynosi od 50 V
do 1000 V dla pomiaru rezystancji do wartości
200 GΩ. Logarytmiczna skala analogowa w
kształcie łuku prezentuje proces pomiaru w
sposób dynamiczny a silikonowe przewody
pomiarowe minimalizują błędy pomiaru
gigaomowych rezystancji. Dodatkowe funkcje
to m.in. pomiar Wskaźnika polaryzacji (PI),
współczynnika absorpcji dielektryka (DAR) i
ustawiany czas trwania próby napięciowej.
Mierniki rezystancji izolacji i ciągłości żył
dedykowane energetyce
Seria MIT2500
Urządzenia z tej serii przeznaczone są specjalnie do badania kabli energetycznych
gdzie wymagany jest pomiar napięciem
do 2,5 kV (pomiar rezystancji izolacji
do 200 GΩ).
Zakresy pomiarowe:
100/250/500/1000/2500V.
Nowoczesna konstrukcja to kompaktowe
wymiary oraz komfort użytkowania.
Przenośne testery sprzętu elektrycznego
Seria PAT100
Przenośne
urządzenia
serii PAT100 z zasilaniem
bateryjnym, umożliwiają
przeprowadzenie podstawowych badań sprzętu
elektrycznego.
Seria PAT300
Seria mierników PAT300 obejmuje dwa
modele testerów do badania domowego
sprzętu elektrycznego z zastosowaniem
zarówno ręcznych jak też w pełni zautomatyzowanych funkcji
Seria PAT400
Seria PAT400 obejmuje dwa nowe modele
testerów sprzętu elektrycznego oparte na
funkcjonalności powszechnie cenionych
mierników z rodziny PAT300, z obszerną
pamięcią zdolną pomieścić bazę danych
10 000 zestawów pomiarów.
Miernik wysokości linii napowietrznych
Ultradźwiękowy miernik wysokości zawieszenia przewodów linii
napowietrznych jest jedynym swoim rodzaju ręcznym urządzeniem
przeznaczonym do pomiaru zwisu, wysokości zawieszenia przewodów i pionowych odległości przewodów od obiektów terenowych.
Miernik jest nowoczesną alternatywą tyczek pomiarowych. Model
600E służy do pomiaru wysokości zawieszenia od 1 do 6 przewodów
przy czym wskazywana jest odległość do najniższego przewodu
oraz odległości pomiędzy poszczególnymi przewodami. Maksymalna
wysokość mierzonych przewodów to 23 metry. Miernik jest poręczny
i zasilany bateryjnie a wyniki pomiarów wyświetlane są na czytelnym
wyświetlaczu LCD.
Kieszonkowych rozmiarów tester izolacji
i ciągłości żył
Seria MIT200
LTW425
2-przewodowy miernik przeprowadza
pomiar impedancji pętli również dużym
prądem uzyskując wyniki o rozdzielczości
do trzech miejsc dziesiętnych (0,001 Ω).
52 INNE TESTERY
MIT220 i MIT230 to najmniejsze dostępne
mierniki rezystancji izolacji. W obydwu
modelach zastosowano podwójny cyfrowo-analogowy odczyt z wykorzystaniem
techniki wyświetlania DART opatentowanej przez firmę Megger. Zaletą tej metody
jest dokładna, cyfrowa prezentacja wyniku pomiaru jednocześnie z analogowym
wskazaniem procesu ładowania i rozładowania pojemności badanego obiektu.
Mierniki rezystancji izolacji
i ciągłości żył dedykowane telekomunikacji
MIT480
Urządzenia z tej serii przeznaczone są specjalnie do badań kabli telekomunikacyjnych oraz instalacjach alarmowych czy domofonowych
- wszędzie tam, gdzie wymagany jest pomiar rezystancji izolacji o stosunkowo dużej wartości, ale wykonywany przy niskim napięciu próby
(50V lub 100V). Nowoczesna konstrukcja to kompaktowe wymiary oraz
komfort użytkowania.
INNE TESTERY 53
OFERTA USŁUG POMIAROWYCH
I DIAGNOSTYCZNYCH
Pomiary na kablach energetycznych SN/WN zgodne z wymaganiami polskich
i międzynarodowych norm: PN-HD, IEC, IEEE, VDE.
SERWIS
QQ
QQ
QQ
Gwarantujemy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
Jesteśmy obecni w ponad 130 krajach na świecie.
Nasze Centrum Serwisowe wraz z autoryzowanymi
punktami serwisowymi zapewniają najwyższą
jakość usług i oryginalne części zamienne.
SEMINARIA I SZKOLENIA
Firma Megger prowadzi coroczne szkolenia z tematyki
pomiarów kabli SN/WN w naszych centrach treningowych w Baunach, w Radeburgu. Oprócz cyklicznych
spotkań organizowanych dla klientów jak i potencjalnych użytkowników naszych urządzeń oferujemy treningi i spotkania w formie „work shop-u” na terenie Polski.
Podczas takich szkoleń doskonalimy użytkowników
w obsłudze danego sprzętu, ale również pomagamy
w interpretacji danych pomiarowych.
Główna tematyka szkoleń to:
• lokalizacja uszkodzeń na kablach energetycznych
• diagnostyka WNZ (interpretacja i wykonywanie
poprawne pomiarów)
• trasowanie kabli
• analiza pomiarów diagnostycznych
• bazy danych
• interpretacja i podejmowanie decyzji na podstawie
wyników pomiarowych
• próby napięciowe
Zakres badań
LINIE KABLOWE NOWE (BADANIA ODBIORCZE) – ZAKRES BADAŃ (pakiet)
Linie kablowe 220 kV:
Linie kablowe 6, 10, 15, 20, 30 kV:
•
Oględziny zewnętrzne głowic kablowych
•
Oględziny zewnętrzne głowic kablowych
•
Sprawdzenie zgodności faz
•
Sprawdzenie zgodności faz
•
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych / żył powrotnych
•
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych / żył powrotnych
•
Pomiar rezystancji żył roboczych / żył powrotnych
•
Pomiar rezystancji żył roboczych / żył powrotnych
•
Pomiar pojemności każdej z faz linii kablowej
•
Pomiar pojemności każdej z faz linii kablowej
•
Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla napięciem 5 lub 10 kV
•
Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla napięciem 5 kV
•
Monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej
z pomiarem Wyładowań Niezupełnych i ich detekcją na długości
kabla za pomocą samogasnącej oscylacyjnej fali prądowej DAC
– napięcie próby 1.6xUo, 50 wzbudzeń układu rezonansowego
lub 60 minut
•
Monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej
z pomiarem Wyładowań Niezupełnych i ich detekcją na długości
kabla za pomocą:
•
Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla po próbie napięciowej
napięciem 5 lub 10 kV
•
Próba napięciowa powłoki zewnętrznej z użyciem napięcia DC
o wartości 4kV/mm izolacji, ale nie więcej jak 10 kV przez 1 min.
Linie kablowe 110 kV:
1.
Systemów VLF 0.1Hz (napięcie wolnozmienne) Sinus jak i
Cosinus Prostokątny (CR)
2.
Systemów DAC (opartych na samogasnącej oscylacyjnej fali
napięciowej)
3.
Napięciem DC (stałym) – bez WNZ
•
Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla po próbie napięciowej
napięciem 5 kV
•
Próba napięciowa powłoki zewn. z użyciem napięcia DC
o wartości 5 kV przez 1 min.
•
Pomiary tangens delta (tg delta) przy napięciu VLF 0.1 Hz Sinus
do 2.0xUo
•
Oględziny zewnętrzne głowic kablowych
•
Sprawdzenie zgodności faz
•
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych / żył powrotnych
•
Pomiar rezystancji żył roboczych / żył powrotnych
•
Pomiar pojemności każdej z faz linii kablowej
•
Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla napięciem 5 lub 10 kV
•
Monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej
z pomiarem Wyładowań Niezupełnych i ich detekcją na długości
kabla za pomocą samogasnącej oscylacyjnej fali napięciowej DAC
– napięcie próby 2.0xUo, 50 wzbudzeń układu rezonansowego
lub 60 minut
Pomiary na kablach 110-220kV (kable 3 fazowe) trwają 1-2 dni w
zależności od pogody.
•
Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla po próbie napięciowej
napięciem 5 lub 10 kV
•
Próba napięciowa powłoki zewnętrznej z użyciem napięcia DC
o wartości 4kV/mm izolacji, ale nie więcej jak 10 kV przez 1 min
Jako jedna z nielicznych firm na rynku polskim oferujemy usługi
oceny stanu faktycznego kabli SN/WN będących już w eksploatacji.
Pomagamy klientom podejmować decyzje eksploatacyjne odnośnie
wymiany oraz napraw kabli energetycznych.
54 USŁUGI
Pozostałe katalogi urządzeń SebaKMT oraz Megger
Pomiary na kablach SN trwają ok. 4 godziny /kabel 3 fazowy.
SERWIS - SZKOLENIA 55
www.megger.com
Megger Sp. z o.o.
skład & druk - www.skriptus.pl
ul. Słoneczna 42A, 05-500 Stara Iwiczna
tel. 22 715 83 33, fax. 22 715 83 32
[email protected]; [email protected]
www.megger.com.pl; www.sebakmt.com
www.facebook.com/meggerpl
Parametry techniczne sprzętu pomiarowego i wyposażenia dodatkowego zawartego w katalogu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Copyright © Megger 2016 [ver_001e/04/2016]
Download