Pomorskie Centrum Teleopieki i Telemedycyny

advertisement
Pomorskie
Centrum Teleopieki
(PCT)
Pomorskie Centrum Teleopieki
to lokalna inicjatywa z zakresu teleopieki i usług Tele-EKG oraz
kompleksowej opieki społecznej, która obecnie jest na etapie wdrażania
przez operatora do tego powołanego na rynku województwa pomorskiego.
Pomorskie Centrum Teleopieki
to jednocześnie nazwa operatora, który propagować będzie wraz z
wprowadzeniem swoich usług na rynek idę teleopieki w regionie,
bazującą na rozwiązaniach z rynku brytyjskiego, pełniąc przy tym rolę
prekursora w zakresie zastosowania rozwiązań z zakresu teleopieki na
szeroką skalę w naszym województwie.
Pomorskie Centrum Teleopieki
to ponadto przedsięwzięcie w zakresie bezpośredniej pomocy fizycznej
dla osób starszych, schorowanych i potrzebujących pomocy, realizowane
w oparciu o współpracę operatora z wyspecjalizowanymi do tego celu
podmiotami.
Pomorskie Centrum Teleopieki
Profil działalności:
 Teleopieka
 Usługi Tele-EKG (telemedycyna)
 Pomoc fizyczna o charakterze gospodarczym
 Sieć placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 Fundacja na rzecz rozwoju teleopieki i telemedycyny
 Edukacja społeczna w zakresie teleopieki i telemedycyny
 Portal społecznościowy dla seniorów
 Współudział w organizacji targów teleopieki wraz z MTG S.A.
 Współpraca korporacyjna:
 Prywatne domy opieki społecznej
 Centra rehabilitacyjne
 Ogólnopolska prywatna sieć medyczna
Teleopieka
Usługa składa się z trzech
współpracujących ze sobą elementów:
NADAJNIK - osobisty przycisk
alarmowy noszony na przegubie ręki
wysyła sygnał do centrali
TERMINAL - urządzenie wyposażone
w mikrofon i głośnik, uruchamiane jest
w razie interwencji przez centralę z
dowolnego miejsca mieszkania i
umożliwia rozmowę z operatorem,
znajdującym się w centrum alarmowym
CENTRUM ALARMOWE odczytuje
wysłany sygnał alarmujący, uruchamia
terminal znajdujący się w mieszkaniu i
pozwala pracownikom centrali
nawiązać kontakt i podjąć odpowiednią
interwencję.
Adresaci teleopieki:
Usługa jest kierowana głównie
do osób chorych, starszych,
niepełnosprawnych a także
osób mieszkających samotnie i
kobiet w ciąży.
Teleopieka
ZAKRES OFERTY
• 24 godzinny monitoring i
całodobowa gotowość do niesienia
pomocy podopiecznym
• ZALETY SYSTEMU
• zapewnia osobom starszym,
niedołężnym i niepełnosprawnym
bezpieczeństwo we własnym
domu
• niezwłoczne powiadomienie
członków rodziny, sąsiadów lub
innych osób wskazanych do kontaktu • umożliwia prowadzenie bardziej
niezależnego życia
w razie otrzymania sygnału
alarmowego od podopiecznego,
w lokalnych społecznościach;
wymagającego nagłej interwencji
• zmniejsza ciężar spoczywający na
• wezwanie służb ratunkowych w
członkach rodziny (opiekunach)
przypadku zagrożenia zdrowia lub
życia, takich jak: pogotowie
• zapewnia szybką diagnozę i
ratunkowe, straż pożarna, policja,
pomoc medyczną;
straż miejska, pogotowie gazowe i
energetyczne
• zmniejsza koszty leczenia i opieki
zdrowotnej w kraju, poprzez
• za dodatkową opłatą wyposażenie
redukcję wyjazdu karetek i
lokalu podopiecznego w czujniki
zmniejszoną hospitalizację
bezpieczeństwa, takie jak: czujnik
upadku, dymu, gazu, ruchu, oddechu
pacjentów.
Tele-EKG
• W ramach propagowania idei TeleEKG, PCT podpisało umowę o
współpracy na lata 2010-2011 z
Gdyńską Szkołą Niewydolności
Serca, prowadzoną przez Gdyńskie
Stowarzyszenie ”Serca Sercom”,
funkcjonujące przy oddziale
Kardiologii Szpitala Morskiego w
Gdyni
• Na mocy niniejszej umowy PCT
zapewni w bieżącym roku gronu 100
pacjentów, będących uczestnikami
wspomnianego programu, bezpłatną
usługę tele-EKG przez okres trzech
miesięcy wraz z nieodpłatnym
udostępnieniem sprzętu do tego
przeznaczonego (transmitery teleEKG zostały zakupione od PCT
przez Stowarzyszenie dzięki pomocy
sponsora)
• Każdy z pacjentów,
objętych programem
będzie miał możliwość
wykonania w domu w
sytuacji tego wymagającej
(pogorszenie się
samopoczucia czy stanu
zdrowia) badania tele-EKG
i skonsultowanie jego
wyniku z lekarzem
kardiologiem ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca w
Zabrzu.
Tele-EKG
• Dokumentacja medyczna pacjenta
(wyniki badań tele-EKG i historia
wywiadów oraz konsultacji
telefonicznych) będzie następnie
przekazywana przez ośrodek
Śląskiego Centrum Chorób Serca
oddziałowi Kardiologii Szpitala
Morskiego w Gdyni.
• Oddział Kardiologii w ramach
funkcjonującej przyszpitalnej
specjalistycznej przychodni
kardiologicznej na bazie
otrzymanej dokumentacji będzie
zajmował się diagnostyką
pacjentów, objętych programem
tele-EKG.
• Po okresie trzech miesięcy
bezpłatnego świadczenia w
zakresie tele-EKG pacjent w
razie zainteresowania
przedłużeniem umowy
będzie mógł skorzystać z
dalszej usługi, podpisując
bezpośrednio z PCT umowę
na odpłatne korzystanie z
usługi tele-EKG.
Pomorskie
Centrum Teleopieki
(PCT)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards