„Cudownego Medalika“. - Oratorium der Wundertätigen Medaille

advertisement
Uwaga:
1. Ta prezentacja w Power Poincie nie jest tym, czym są inne pliki
PPS, jakich pewnie już wiele dostałeś przez Internet.
2. Przy jej pomocy pragniemy zrobić dla Ciebie coś dobrego. Ta
informacja będzie Ci się podobała.
3. Włącz dźwięk w swoim komputerze.
4. Prezentacja trwa tylko cztery minuty. Poświęć jej ten czas, a nie
będziesz żałował.
5. Zapamiętaj sobie dzisiejszą datę i zwróć uwagę na to, jakie łaski
otrzymałeś.
Wróćmy do roku 1830.
Paryż, 27 listopada 1830 r.
Na Rue du Bac pod
numerem 140 znajduje
się klasztor.
Tutaj wydarzyło się coś
nadzwyczajnego.
Matka Boża
objawiła się
skromnej, religijnej
kobiecie i
powiedziała:
„Wszyscy ludzie,
którzy noszą na szyi
Cudowny Medalik,
dostapią wielkich łask.“
„Łaski będą obfite dla
tych, którzy nosić go
będą z ufnością.“
Osobą, która
otrzymała to
przesłanie z
nieba, była
nowicjuszka
Katarzyna
Labouré.
Jej ciało zachowało się nienaruszone i spoczywa, pod szkłem,
w Kaplicy Objawień na Rue du Bac 140 w Paryżu.
Jakie znaczenie ma ten medalik?
Czy istnieje medalik, który mieści w
sobie tak wielką obietnicę Maryi
Panny?
Tak, to Cudowny Medalik
Najświętszej Maryi Panny, Łaski Pełnej.
Matka Boża rzekła:
„Wszyscy ludzie, którzy
noszą na szyi Cudowny
Medalik, dostąpią
wielkich łask.“
Dziewica Maryja nie
powiedziała: „Jedni
doznają łaski, a inni nie“.
Powiedziała wyraźnie, że
wszyscy otrzymają łaskę.
Przyrzekła również, że
„łaski będą obfite.“
Czy chciałbyś dowiedzieć się
więcej o znaczeniu
Cudownego Medalika?
Jeśli tak, zobacz dalszą część tej
prezentacji.
Awers Cudownego
Medalika
Dziewica Maryja stoi na kuli
ziemskiej. Oznacza to, że
Matka Boża jest nie tylko
naszą Matką Niebieską, lecz
także Królową Ziemi i całego
Wszechświata.
Miażdży ona swoimi
stopami węża. Wąż
symbolizuje szatana, który
usiłuje nakłaniać ludzi, aby
czynili zło, które zaprowadzi
ich do piekła.
Madonna ma moc
nieporównywalnie
silniejszą od szatana.
Matka Boża chroni
wszystkie swoje dzieci,
które modlą się do niej z
ufnością.
Na palcach nosi pierścienie z
drogimi kamieniami.
Z kamieni we wszystkie strony
promieniuje światło, oznaczające
łąskę, jaką Matka Boża obdarza
wszystkich, którzy ją o nią
proszą.
Aa pytanie Katarzyny Labouré,
dlaczego niektóre kamienie nie
świecą, Matka Boża
odpowiedziała: „To łaski, które
chętnie rozdam, o które jednak
ludzie mnie nie proszą.“
Rok 1830 jest rokiem
objawień Najświętszej Maryi
Panny, w którym objawiła
medalik Katarzynie Labouré.
Było to późnym
popołudniem 27 listopada.
W otoku medalika czytamy
zdanie: „O Maryjo, bez
grzechu poczęta, módl się za
nami, którzy się do Ciebie
uciekamy.“
Najświętsza Maryja Panna
pragnęła, by ta krótka
modlitwa widniała na
Medaliku, po to, żeby ludzie
ją często powtarzali.
Rewers
Cudownego Medalika
Na rewersie Cudownego Medalika
widoczne jest duże „M“, pierwsza
litera imienia Maryja, nad którą
wznosi się krzyż. U stóp krzyża
cierpiąca Maryja pokazuje nam, jak
zjednoczyć się w cierpieniu z
Jezusem.
Wokół znajduje się dwanaście
gwiazd.
Jako Królowa Nieba i Ziemi
Madonna nosi koronę z dwunastu
gwiazd, która symbolizuje jej moc
nad wszelkim Stworzeniem.
Otrzymuje wszystko to, o co prosi
Boga.
Serca Jezusa i Maryi znajdują
się obok siebie.
Wznoszą się z nich dwa małe
promienie, oznaczające, że serca
te płoną miłością do nas.
Serce Jezusa, które znajduje się
po lewej stronie, otacza korona
cierniowa, a z otwartej rany
płynie krew. To nasze grzechy i
złe uczynki, które przysparzają
Jezusowemu sercu cierpienia.
Zprawej strony znajduje się
serce Maryi. Jest ono przebite
mieczem na znak bólu,
jakiego doznawała dla nas
podczas Męki swego syna.
Swoje cierpienia złożyła w
ofierze wraz z cierpieniami
Jezusa, abyśmy mogli pójść
do nieba.
Po śmierci Świętej Katarzyny w 1876 roku
rozdano już ponad milion Medalików.
Dzięki licznym świadectwom nawróceń,
uzdrowień i ochrony przed
niebezpieczeństwami medalik ten szybko stał
się znany pod nazwą „Cudownego Medalika“.
A Ty?
Czy masz już Cudowny Medalik?
Czy otrzymałeś już błogosławieństwo
przyobiecane przez Najświętszą Maryję
Pannę?
Kliknij na jedną z poniższych opcji:
Mam już Cudowny
Medalik!
Nie mam jeszcze
Cudownego
Medalika!
Chciałbym dostąpić łaski Matki Bożej
Tak otrzymasz Cudowny Medalik pocztą i dodatkowo łaskę
Najświętszej Maryi Panny: dzięki zapaleniu świecy na 30 dni w
Oratorium Cudownego Medalika
Kliknij tutaj, aby zamówić Medalik
Wyślij ten plik swoim
przyjaciołom i krewnym,
którzy potrzebują łaski.
Warto przekazać dalej
błogosławieństwo
„Cudownego Medalika“.
Rozpowszechniamy
obietnicę Dziewicy Maryi,
a nie przesądy czy rzeczy
dzielące nas od Boga.
Pomyśl przede wszystkim
o tych, którzy cierpią którzy są chorzy na ciele i
duszy.
O Maryjo, bez grzechu
poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie
uciekamy.
Odwiedź Oratorium
Cudownego Medalika i
zapal świecę w swojej
intencji.
Poleć Oratorium
Cudownego Medalika
przyjaciołom, znajomym i
krewnym. W tym celu
kliknij TUTAJ
apenas busquem conhecimento
Download