Przyjaciele zippiego

advertisement
Miejsko – Gminne Przedszkole
Publiczne w Strzyżowie
Realizacja programu
„Przyjaciele Zippiego”
Przedszkole w Strzyżowie
Program był
realizowany w grupie
dzieci 6 letnich
Tu realizujemy program „Przyjaciele
Zippiego”
Organizacja i przygotowanie do
zajęć:
• Poinformowanie rodziców o założeniach
programu.
• Zorganizowanie w sali tablicy
przeznaczonej na cykl spotkań z Zippim.
• Przygotowanie modelu Zippiego.
Kącik Zippiego
Nasz Zippi
Przebieg zajęć
Każdy z nas ma swoją wizytówkę
Zasady obowiązujące wszystkich
Wszyscy siedzą w kręgu
Formy i metody pracy
•
•
•
•
•
•
•
Opowiadanie
Piosenka
Rozmowa
Burza mózgów
Odgrywanie scenek
Rysowanie
Wycieczka
Z zainteresowaniem słuchamy
opowiadań
Chętnie się wypowiadamy
Losujemy zadania do wykonania
Odgrywanie scenek tematycznych
Kwiat przyjaźni
Rysujemy swojego przyjaciela
Mój przyjaciel
Idziemy na cmentarz
Niektóre zapisane hasła,( pomysły) moich
przedszkolaków na dużym arkuszu
papieru:
•
•
•
•
•
•
•
By pocieszyć koleżankę pobawię się z nią.
Kiedy jest mi smutno idę wygłupiać się z dziadkiem.
Kiedy jest mi smutno idę porozmawiać z mamą.
Kiedy jest mi źle przytulam się do misia.
Kiedy jestem zły idę grać w piłkę.
Wiem, że mama mnie słucha kiedy patrzy na mnie.
Kiedy tata mi odpowiada, to wtedy wiem, że mnie
słucha.
• Kiedy do kogoś coś mówię, to chcę by na mnie patrzył.
• Jak koleżanka mnie nie słucha to wtedy obrażam się.
• Jeśli się ktoś gniewa, to trzeba powiedzieć mu coś
miłego.
Oceniamy zajęcia
Największe emocje wzbudziły
tematy związane z uczuciami:
•
•
•
•
Radość i smutek
Złość i rozdrażnienie
Zazdrość
Zdenerwowanie
Najwięcej radości sprawiły
dzieciom tematy związane z
przyjaźnią:
•
•
•
•
Jak utrzymać przyjaźń
Pokazywanie samotności i odrzucenia
Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem
Jak zawierać przyjaźnie
Najwięcej problemów sprawiły dzieciom
tematy związane z komunikacją oraz
radzeniem sobie ze zmianą i stratą:
• Jak należy prosić o pomoc
• Mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w
niesprzyjających okolicznościach
• Jak radzić sobie po stracie
Program rozwija u dzieci zdolność
radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych :
• W grupie rówieśniczej
• W środowisku przedszkolnym (szkolnym)
• W rodzinie
Program wpływa na :
• Poprawę relacji z innymi dziećmi i
nauczycielami.
• Zmniejszenie się zachowań niepożądanych
takich jak: wybuchowość, agresja.
• Wzrost zachowań asertywnych i samokontroli.
• Wyraźne pogłębienie się empatii.
• Zwiększenie umiejętności współpracy.
• Częstsze stosowanie konstruktywnych strategii
radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
• Poprawę ogólnej atmosfery w grupie
Nasze zdanie o programie:
• Nauczył dzieci przeżywania uczuć związanych
ze zmianą sytuacji.
• Wstydliwe dzieci zaczynają mówić o swoich
uczuciach.
• Materiały dydaktyczne pozwalają na realizacje
programu wszystkim nauczycielom.
• Możliwość realizacji wielu treści podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
• Pozwala lepiej poznać grupę.
• Program oceniamy pozytywnie.
Download