wniosek - Pogoń Siedlce

advertisement
KARTA KIBICA FORMULARZ
SZANOWNI PAŃSTWO
Podanie danych osobowych: wizerunku twarzy, imienia, nazwiska, PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaju i numeru dokumentu
potwierdzającego tożsamość jest obowiązkowe i wynika z art. 13 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych.
Dane przetwarzane są w celu identyfikacji uczestników imprez masowych organizowanych przez klub Pogoń Siedlce.
Administratorem danych są:
 Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce z siedzibą w Siedlcach ul. Jana Pawła II 6.
IMIĘ
NAZWISKO
NUMER PESEL
DATA URODZENIA
(dotyczy cudzoziemców)*
NUMER PESEL OPIEKUNA
(dotyczy dzieci i osób do lat 18)*
RODZAJ DOKUMENTU
(dotyczy cudzoziemców)*
NUMER DOKUMENTU
(dotyczy cudzoziemców)*
ADRES E-MAIL
(dane dobrowolne – jeżeli kibic chce posiadać możliwość
zakupu biletu/karnetu poprzez serwis www )**
POUCZENIE:
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin wydawania Kart Kibica w klubie Pogoń Siedlce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu identyfikacji Kibiców zgodnie z wymaganiami art. 13
Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Siedlce dn. ___________________________________ Podpis Kibica
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards