Jak działa WrOpenUp

advertisement
INNOWACJA SPOŁECZNA
WAŻNYM CZYNNIKIEM ROZWOJU
DOLNEGO ŚLĄSKA
Co to jest WrOpenUp ?




Kampania społeczna
promująca otwartość na różnorodność kulturową i etniczną we Wrocławiu.
Kampania edukacyjna
wykorzystującą innowacyjne kanały komunikacji
(program i konkurs dla szkół i wyższych uczelni, angażujący także nauczycieli).
Projekt społecznej odpowiedzialności biznesu
angażuje międzynarodowych pracowników głównie Google, HP and IBM
do aktywnego współtworzenia i uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.
Innowacja społeczna
Współpraca międzysektorowa: usuwanie podziałów, koncentracja na wspólnym celu,
tworzenie nowych relacji pomiedzy władzami miasta, biznesem, artystami, mediami
i organizacjami pozarządowymi.
Edukacja i rozwój nowoczesne metody; nauka przez doświadczanie, edukacja przez sztukę,
wykorzystanie zasad open source przy tworzeniu postawy obywatelskiej.
Kto to jest WrOpenUp?
Kreacja na styku sektorów
Jakie są cele WrOpenUp ?
CSR z WrOpenUp
Model wygrana : wygrana
22 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii pracuje na rzecz spoleczności lokalncyh
Indeks RESPECT na GPW od listopada 2009 (20 spółek pracujących zgodnie z najwyższymi standardami CSR) dowiódł że firmy te
lepiej radzą sobe w kryzysie





Wolontariat kompetencyjny, pracowniczy jako element strategii
wolontariusze o wysokich kompetencjach wpływają bezpośrednio na wizerunek firmy
Podniesienie kompetencji pracowników
dodatkowe szkolenia, nowe kontakty, umiejętności społeczne, umiejętności zarządzania trudnymi projektami
Spółka jako wspólnota
utożsamienie miejsca pracy jako wspólnoty wartości
Zwiększenie wydajności pracowników, zmniejszenie rotacji
wzrost lojalności wobec pracodawcy
Work – life balance
możliwość realizacji pasji częściowo w godzinach pracy
Jak działa WrOpenUp ?
Wewnętrzna motywacja dla kreatywności
(„Drive” Daniel Pink)
Pragniemy coś robić ponieważ:
 jest to ważne,
 lubimy to i jest interesujące
 jest częścią czegoś istotnego
filary nowego podejścia do motywacji
 potrzeba kierowania własnym losem,
 chęć doskonalenia siebie i swoich umiejętności,
 przekonanie, że to co robimy,
robimy w służbie czegoś większego niż my
sami.
Jak działa WrOpenUp ?
Model skutecznego przywództwa GOLDEN CIRCLE /Simon Sinek
”How great leaders inspire action”
Chcemy wykształcić liderów opinii, multiplikatorów wartości tj.: odpowiedzialność społeczna, otwartość wobec
różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej którzy będą skutecznie „zarażali” swoją postawą w swoich
środowiskach.
Jakie są liczby WrOpenUp ?
320 zarejestrowanych uczniów i studentów, multiplikatorów (19.01.2012)
Kalendarz konkursu WrOpenUp
JAK social media zmieniają życie
publiczne?
„Naturalna” zbieżność projektu z założeniami social media
(współpraca, edukacja, CSR, międzysektorowość).
 Wikinomia i jej zasady:
 Otwartość (standardy, treści, finansowanie, pomysły i zasoby
 Partnerstwo (niehierarchiczne platformy współpracy)
 Współdzielenie treści (mniejszy nacisk na prawa własności)
 Globalna skala działania
zewnętrzne)
JAK wykorzystać zalety social media w
promocji idei?

Oddolność

Open source - każdy może być newsmakerem, liderem opinii.

Crowdsourcing - “nikt nie wie wszystkiego, ale każdy wie coś”.

Smart mobbing

Newsmaking “Wszyscy jesteśmy mediami”.

Kultura uczestnictwa i postawa obywatelska

Zaangażowanie
JAK wykorzystać prawa social media w
konkursie dla młodzieży?

Każdy konsument jest jednocześnie producentem (produser).

Autentyczność i brak profesjonalizmu.

Dostępność i katalityczna relacja mimo rywalizacji.

Samodzielny wybór medium i języka (zależnie od predyspozycji i umiejętności).

Walor edukacyjny - media wykorzystywane zazwyczaj dla rozrywki mogą służyć także innym,
bardziej znaczącym i ważnym celom.

Możliwości social media a kształcenie świadomych i odpowiedzialnych liderów.
Jaki jest zasięg blogu konkursowego
(start w lutym)
https://wropenup.wordpress.com
Jaki jest zasięg social media
WrOpenUp?
Facebook
Jaki jest zasięg social media
WrOpenUp?
Jaki jest zasięg social media
WrOpenUp?
WrOpenUp i media
Międzynarodowe:
http://www.rbb-online.de/kowalskitrifftschmidt/archiv/kowalski___schmidtvom/gegen_rassismus_in.html
Ogólnopolskie
http://wyborcza.pl/1,75478,12982763,We_Wroclawiu_biznes_chce_tolerancji.html
TOK FM http://www.youtube.com/watch?v=C6R3pC9525o
Lokalne (Wroclaw)
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12909486,We_Wroclawiu_wreszcie_powstal_program_antydyskryminacyjny.html
http://www.youtube.com/watch?v=eUg_wuLPHkU - FAKTY TV
Wroclaw Pod Lupą From 02:34
http://www.youtube.com/watch?v=4aae9FTWeTQ
WrOpenUp Youtube
Wsparcie Prezydenta Wrocławia
http://www.youtube.com/watch?v=PnKt69E7kCw
Koordynatorzy WrOpenUp
http://www.youtube.com/watch?v=nSreXHDpgi0
Kontakt:
[email protected]
+48 607 157 765
Komunikujemy pozytywnie:
www.wropenup.pl
http://wropenup.wordpress.com
http://www.facebook.com/WrOpenUp
https://plus.google.com/109769253548790764008
#109769253548790764008/posts
Download