MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ GMINY DALESZYCE

advertisement
MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ GMINY DALESZYCE
Mieszkańcy Ziemi Daleszyckiej wsławili się swym udziałem w walkach
narodowo-wyzwoleńczych, zwłaszcza w powstaniu styczniowym oraz w
czasie drugiej wojny światowej. Na terenie gminy znajdują się 24 miejsca
pamięci narodowej:
1) Tablica Partyzant•w - Armii Krajowej Żołnierzy "Barabasza" "Wybranieccy" - Cis•w, kości•ł parafialny,
2) Pomnik Członk•w Ruchu Oporu 1939 - 1945, - Daleszyce, PI.
Cedry-skwer,
3) Tablica Ks. Kpt. Henryka Peszko Ps. "Wicher", kapelana IV płk leg.
AK, Daleszyce, wmurowana w figurę Matki Boskiej, park, pl. Staszica,
4) Pomnik - Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej, - Cis•w, cmentarz
parafialny,
5) Tablica Żołnierzy AK "Wybranieccy" 1939 -1945, - Daleszyce, w
kruchcie kościoła parafialnego,
6) Mogiły Ofiar Egzekucji 1944r., - Daleszyce, cmentarz parafialny,
7) Mogiły Ofiar Wojny 1944 -1945r., - Suk…w, cmentarz parafialny,
8) Pomnik Powstańc•w 1863r. i Partyzant•w 1943 -1945, - Cis•w,
lasy cisowskie przy szlaku do Widełek,
9) Tablica Żołnierzy - Partyzant…w 1939 -1945, - Kaczyn - kości…ł
parafialny,
10) Pomnik - Miejsce Obozu Oddz. AK "Barabasza" - Cis•w, w lasach cisowskich na stoku G•ry Stołowej,
11) Pomnik - Mogiła Żołnierza AK 1944r., - Cis•w, cmentarz
parafialny,
12) Mogiła Partyzanta AK, - Cis•w - cmentarz parafialny,
13) Obelisk - Powstańc•w 1863r., - Cis•w - lasy cisowskie, przy
szlaku niebieskim z Daleszyc do Widełek,
14) Tablica Partyzant•w AK "Wybranieccy", - Cis•w, kości•ł
parafialny,
15) Symboliczna Mogiła Powstańc•w 1863r. Żołnierzom I i II Wojny
Światowej,- Kran•w, w - polu przy drodze z Daleszyc do Kranowa,
16) Pomnik Ofiar Egzekucji 1942 -1944r., - Suk…w - Papiernia, 80 m. w
głąb lasu, przy drodze Daleszyce - Suk…w, na odcinku Marzysz Papiernia,
17) Mogiła Partyzancka AK 1945r., - Cis•w, cmentarz parafialny,
18) Pomnik Ofiar Egzekucji 1943r. - Suk…w, na skraju lasu, przy drodze
Daleszyce - Suk…w, na odcinku Marzysz - Papiernia,
19) Pomnik Walki Partyzanckiej 1944r., Niestach…w, przy drodze
Niestach…w -Radlin w pobliżu szkoły podstawowej,
20) Mogiła Partyzanta 1943r. - Niestach•w, w lesie na p•ł. od
skrzyżowania dr•g do Sukowa i Daleszyc,
21) Pomnik - Miejsce Lądowania Desantu mjr J…zefa Sobiesiaka, Szczecno, w lesie na wsch…d od wsi Szczecno przy leśnym dukcie do
wsi Holendry,
22) Tablica pamiątkowa Ku Czci por. dypl. Edwarda Witolda Skrobota
„Wiernego”, partyzanta oddziału AK pod dow…dztwem "Barabasza", Cis…w, kości…ł parafialny.
23) Tablica upamiętniająca pobyt Marszałka J…zefa Piłsudskiego w
Daleszycach w 1926r., Daleszyce, Plac Staszica,
24) Pomnik „W Hołdzie Mieszkańcom Ziemi Daleszyckiej –
Uczestnikom Walk o Niepodległość Polski – Społeczeństwo” –
Daleszyce, cmentarz parafialny.
25) Mogiła powstańc•w styczniowych. Daleszyce, cmentarz
parafialny, Daleszyce, cmentarz parafialny,
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards