zabytki Europy

advertisement
Daniel Murawski
Klaudia Fusek
Denis Cieśliński
ZABYTKI EUROPY
NIEMCY
Stolica: Berlin
BERLIN - BRAMA BRANDENBURSKA



Zabytkowa budowla.
Symbol pokoju oraz
wolności.
Znajduje się na
niemieckich rewersach
monet 10,20 i 50
eurocentów jako symbol
zjednoczenia państwa
niemieckiego.
NOWY ODWACH



Matka
z martwym
synem
Budynek przy Unter den
Linden w Berlinie.
Jego budowę ukończono w
1818 roku.
Dziś jest to pomnik ku czci
ofiarom wojny i tyranii.
Wewnątrz znajduje się
rzeźba Matki z martwym
synem.
FRANCJA
Stolica: Paryż
PARYŻ-KATEDRA NOTRE-DAME



Gotycka katedra.
Jedna z najbardziej
znanych katedr na
świecie, między innymi
dzięki powieści Dzwonnik
z Notre-Dame.
Jej budowa trwała prawie
170 lat (1163-1330).
ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE KATEDRY

Witraże wprowadzają
światło do zazwyczaj
ciemnej katedry.
Jeden z witraży
Rozeta
PARYŻ - ŁUK TRIUMFALNY



Budowla upamiętnia
zwycięstwo armii
Napoleona.
Budowę Łuku rozpoczęto w
1806 na zlecenie
Napoleona i prowadzono
do ukończenia w 1836.
Na Łuku wyryto nazwiska
386 oficerów
napoleońskich, w tym 7
Polaków.
POLSKA
Stolica: Warszawa
WARSZAWA - ZAMEK KRÓLEWSKI



Znajduje się przy placu
Zamkowym.
W latach 1548-1556
pozostawał siedzibą
królowej Bony Sforzy, żony
Zygmunta I.
Zburzony w czasie II wojny
światowej.
KRAKÓW-ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU



Pomnik
Tadeusza
Kościuszki
Wznosi się na lewym
brzegu Wisły.
We wnętrzu można
zwiedzić komnaty
królewskie oraz komnaty
prywatne.
Wchodzących na Wawel od
strony bramy Herbowej
wita pomnik Tadeusza
Kościuszki.
KRAKÓW - KOŚCIÓŁ MARIACKI




Jeden z największych
kościołów Krakowa.
Od 1962 posiada tytuł
bazyliki mniejszej.
We wnętrzu kościoła
znajduje się słynny ołtarz
Wita Stwosza.
Co godzinę z wieży kościoła
rozlega się hejnał.
WARSZAWA – ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE


Pałac na Wodzie.
Tutaj odbywały się słynne
obiady czwartkowe, które
organizował król Stanisław
August Poniatowski.
ANGLIA
Stolica: Londyn
LONDON-BIG BEN



Budowę tej neogotyckiej
wieży podjęto zaraz po
tym, jak znaczna część
pałacu spłonęła 16
października 1834 r.
Na wieży znajduje się
zegar.
Wskazówka godzinna
mierzy 2,7m, natomiast
minutowa 4,2m.
LONDYN –PAŁAC BUCKINGHAM



Wybudowany został w
1705 roku jako wiejska
rezydencja księcia
Buckingham.
Od 1837 jest oficjalną
rezydencją królewskiej
rodziny.
Pierwszą monarchinią
mieszkającą w pałacu była
królowa Wiktoria.
SŁOWACJA
Stolica: Bratysława
BRATYSŁAWA - KATEDRA ŚW. MARCINA



Największy i najważniejszy
kościół w stolicy Słowacji.
Wnętrze świątyni w głównej
mierze jest neogotyckie,
choć znajdują się także
zabytki z innych epok.
Do lutego 2008 świątynia
była główną siedzibą
arcybiskupstwa.
HISZPANIA
Stolica: Madryt
MOST BISKAJSKI


Most promowy został
zaprojektowany przez
znanego architekta Alberto
Palacio (jednego z uczniów
Gustawa Eiffla) i
zbudowany w 1893 r.
Na wysokości ok. 45 m
znajduje się gondola, która
może przewieźć co 8 minut
jednorazowo 8 pojazdów i
kilkudziesięciu pasażerów
w ciągu 1,5 minuty.
DENIA - SCHRON PRZECIWLOTNICZY

Wnętrze schronu

Wejście do schronu
Wybudowany w latach
1937-1938 przez obronę
cywilną miasta Denia dla
zabezpieczenia
mieszkańców miejscowości
przed bombardowaniami.
Schron ma postać 200metrowego chodnika.
Download