U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja

advertisement
Spojrzeć losowi
prosto w oczy
U Pana Cogito - 10 lat działalności
2003-2013
Zatrudnienie osób chorujących psychiczne jako
element polityki państwa
Aktywność zawodowa i zatrudnianie osób
chorujących psychicznie w Polsce są uzależnione
od interwencyjnej polityki państwa, która tworzy
szczególne warunki formalno-prawne, aby
zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych
ze znacznym stopniem niepełnosprawności najbardziej oddalonych i wykluczanych z rynku
pracy.
Tej sfery wolny rynek nigdy sam nie zasymiluje.
IS
ŚR ODOW
ST OWAR ZYS ZEN IE
PS YC HI ATRII I OP IEK
I
NA RZECZ ROZWOJU
KOW E J
Współpraca
Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
I Opieki Środowiskowej
Gmina Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie
Partnerzy z Edynburga
3
Pan Cogito o postawie
wyprostowanej - Zbigniew Herbert
Pan Cogito chciałby stanąć
na wysokości sytuacji
to znaczy
spojrzeć losowi prosto w oczy
(…)
dlatego nie kładzie się
do łóżka
aby uniknąć
uduszenia we śnie
chciałby do końca
stać na wysokości sytuacji
Rodzaje usług
• Usługa hotelowa to specyficzny
produkt, w skład którego wchodzą
elementy rzeczowe (czysty pokój,
wygodne łóżko, smaczne śniadanie)
oraz elementy relacji (miłe
przyjęcie, sprawna obsługa,
uśmiech pracowników, uprzejma i
ciepła rozmowa)
• Usługa gastronomiczna świadczona
we własnej restauracji (smaczna
kuchnia polska, kameralne
wnętrzna, organizacja przyjęć
okolicznościowych)
Nasze zasady
•
•
•
•
•
Wspólna praca osób zdrowych i chorujących
psychicznie
Założenie że każdy ma jakieś umiejętności i potencjał,
który należy wydobyć lub odkryć
Wiara w umiejętności i możliwości osób
chorujących psychicznie
Wzajemne wspieranie się pracowników i uważność na
każdego pracownika
Zaangażowanie
Codziennie obalamy mity na temat osób
chorujących psychicznie (1) …
• Osoba chorująca psychicznie
pracująca na recepcji jest wizytką
pensjonatu, jako pierwsza wita gościa,
przyjmuje rezerwacje i melduje w
pokoju
• Osoba chorująca psychicznie dba i
odpowiada za bezpieczeństwo gości
hotelowych (pomaga w nagłych
sytuacjach, dba o bezpieczeństwo
p/poż., mienie gości)
• Osoba chorująca psychicznie dba o
dobre samopoczucie gości (udziela
informacji turystycznej, instruuje jak
dojechać z lotniska, z dworca, wzywa
taxi, spełnia życzenia gości)
Codziennie obalamy mity na temat osób
chorujących psychicznie (2)…
• Osoba chorująca psychicznie
stara się aby gość zjadł
smaczne śniadanie, podane z
uśmiechem i stara się
zapamiętać upodobania i
przyzwyczajenia stałych gości
• Osoba chorująca psychicznie
obsługuje przyjęcia weselne
młodych małżonków, którzy
wybrali restaurację U Pana
Cogito, aby świętować wraz
ze swoimi gośćmi ten
najpiękniejszy dzień w swoim
życiu
Codziennie obalamy mity na temat osób
chorujących psychicznie (3)…
• Osoba chorująca
psychicznie dba o czystość
pokoi i całego pensjonatu,
dba o estetykę wnętrz i
otoczenia
• Osoba chorująca
psychicznie bierze
materialną
odpowiedzialność za kasę
pensjonatu (wystawia
faktury, przyjmuje płatności,
negocjuje ceny z gościem)
Codziennie obalamy mity na temat osób
chorujących psychicznie (4)
• Każdy gość pensjonatu
nawet o tym nie wie, że
jest aktywnym
uczestnikiem rehabilitacji
(z osobą chorującą
psychicznie trenuje np.
nawiązywanie kontaktu,
myślenie, zapamiętywanie,
działanie w szybkim
tempie, w stresie,
przerzutność i podzielność
uwagi, dokładność
działania i wiele innych
kompetencji społecznych i
zawodowych)
Pensjonat U Pana Cogito 2003 – 2013
w liczbach
• 49 zatrudnionych osób niepełnosprawnych (15 miejsc pracy w
latach 2003-2005, 18 miejsc pracy w latach 2006-2008, 21 miejsc
pracy w latach 2009-2012, 24 miejsca od 2013)
w tym:
• 8 osób pracuje od początku utworzenia ZAZ
• 8 osób wyszło do pracy poza ZAZ
• 6 osób powróciło do rehabilitacji (np. WTZ) lub leczenia
• 3 osoby po okresie pracy na wolnym rynku powróciły do ZAZ
• 2 osoby przeszły na emeryturę
Pensjonat U Pana Cogito
2003 – 2013 w liczbach
• Średnia wieku: aktualnie zatrudnionych
– 48 lat, byłych pracowników - 40 lat
• 9 osób ma własne rodziny, 10 osób
mieszka z rodzicami/rodzeństwem, 2
osoby mieszkają same, 3 osoby mieszkają
w mieszkaniach grupowych chronionych
• U pracowników niepełnosprawnych
urodziło się 4 dzieci, 3 nowe małżeństwa
Pensjonat U Pana Cogito 2003 – 2013
w liczbach
•
•
•
•
•
22 540 gości, którzy zamieszkali w pensjonacie
1 500 zorganizowanych imprez w restauracji
6 600 kg obranych ziemniaków, 2 430 kg marchewki
10 925 kg przetworzonego mięsa
ponad 6 870 000 zł obrotu ze sprzedaży usług
Problemy
• Prawo do rehabilitacji w ZAZ uzależnione jest od posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolność do
pracy i samodzielnej egzystencji)
• Brak miejsc pracy oferujących realne wsparcie dla osób chorujących
psychicznie, gdzie osoby opuszczające ZAZ mogłyby dalej stabilnie
pracować
Wyzwania na przyszłość
• Nie pozwolić aby narastające
procedury biurokratyczne
i złe przepisy zniszczyły
ducha tego miejsca
Dziękuję za uwagę i zapraszam na film
Agnieszka Lewonowska-Banach
Download