Prezentacja o zagrożonych gatunkach roślin i zwierząt w Polsce i na

advertisement
Prezentacja o zagrożonych
gatunkach roślin i zwierząt
w Polsce i na świecie




Zagrożone gatunki roślin
na świecie
Zagrożone gatunki roślin
w Polsce
Zagrożone gatunki zwierząt
na świecie
Zagrożone gatunki zwierząt
w Polsce
do Podsumowania
Autor prezentacji:
Dawid Dela klasa IIB
Zagrożone gatunki roślin
na świecie
 „Fiołek
bagienny”
 „Języczka syberyjska”
 „Malina moroszka„
„Fiołek bagienny”



Pochodzi z rodzin fiołkowatych.
Kwitnie w kwietniu i maju.
Rośnie na brzegach strumieni,
na terenach z wysiękami
wodnymi, najczęściej w obrębie
zbiorowisk łęgowych.
Rodzaj sklasyfikowany do
podrodziny Violoideae w obrębie
rodziny fiołkowatch,
prawdopodobnie siostrzanej dla
męczennicowatych.
Roślina ta najczęściej występuje
w Niemczech, Rosji i Szwecji.
„Języczka syberyjska”



Gatunek rośliny z rodziny
astrowatcyh. Kwitnie w lipcu i
sierpniu.
Na Polanie Biały Potok języczka
syberyjska zajmuje zarówno miejsca
otwarte jak i nieco ocienione przez
wkraczające drzewa i krzewy.
Rośnie na siedliskach mokrych lub
wilgotnych.
Występuje w Azji oraz w środkowej i
wschodniej Europie.
„Malina moroszka”


Rośnie w górach – piętro
kosodrzewiny, na niżu –
torfowiska wysokie i bory
bagienne. Kwitną i owocują
zazwyczaj okazy rosnące w
zacienieniu, pod drzewami i
krzewami. Natomiast okazy
rosnące na otwartych, dobrze
nasłonecznionych terenach
zwykle są płone oraz kwitną w
czerwcu.
W Europie można ją spotkać
w Skandynawii, na północnych
obszarach Wielkiej Brytanii i w
Rosji.
Zagrożone gatunki roślin
w Polsce
 „Babka
pierzasta”
 „Fiołek torfowy”
 „Storczyk błotny”
„Babka pierzasta”



Babka pierzasta to gatunek
rośliny z rodziny
babkowatych. W Polsce
bardzo rzadki.
Posiada liście o
charakterystycznie
pierzasto podzielonej
blaszce. Rzadko tylko
zdarzają się okazy o
niepodzielonej, a tylko
grubo piłkowanej blaszce.
Roślina objęta ścisłą
ochroną gatunkową.
Gatunek zagrożony,
umieszczony w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin.
Z kilku znanych w Polsce
stanowisk, obecnie
zachowały się tylko dwa.
„Fiołek torfowy”


Rośnie na torfowiskach
wysokich i przejściowych, w
bagiennych lasach i zaroślach
olszowych. Preferuje siedliska
półcieniste i widne, okresowo
ocienione, mokre i wilgotne,
żyzne.
Gatunek o zasięgu
obejmującym północną Europę
i Syberię. W Polsce występuje
rzadko, głównie w północnowschodniej części kraju, na
pozostałym obszarze tylko na
rozproszonych stanowiskach.
„Storczyk błotny”


Gatunek preferuje nizinne i
podgórskie położenia, nie
przekraczając w naszym kraju
wysokości 400 m n.p.m. Występuje
na glebach wilgotnych, torfowych,
często zasolonych i okresowo
zalewanych. Spotykany bywa
również na pokładach kredy
jeziornej.
Storczyk rośnie głównie w
południowej i środkowej Europie, a
jego stanowiska notowane są od
zachodnich granic Francji, po
zachodni brzeg Morza Kaspijskiego
na Bliskim Wschodzie (florystyczny
element łącznikowy,
środkowoeuropejskoiranoturański).
Zagrożone gatunki zwierząt
na świecie
 „Panda
wielka”
 „Płetwal błękitny”
 „Słoń indyjski”
„Panda wielka”



Należy do gatunku ssaków z
rodziny niedźwiedziowatych
należących do rzędu drapieżnych.
Zamieszkuje łańcuchy górskie
położone w
prowincjach Syczuan, Gansu i
Shaanxi w Chińskiej Republice
Ludowej.
Panda wielka należy do zwierząt na
granicy wymarcia, głównie wskutek
niskiej rozrodzczości, ale również
wskutek stopniowego ograniczania
obszarów dla niej dostępnych.
Panda jest symbolem World
Wildlife Fund, organizacji
zajmującej się
ochroną środowiska i
organizmów zagrożonych
wymarciem.
„Płetwal błękitny”



Płetwal błękitny - jest
największym zwierzęciem
żyjącym na Ziemi. Długość
wynosi do 35 metrów, a jego
waga dochodzi aż do 200 ton.
Zaliczany do rodziny
fałdowców, porzędu
fiszbinowców, rzędu waleni.
Jest w stanie wydawać dźwięki
o natężeniu 190 decybeli,
słyszalne dla innych płetwali z
odległości ponad 800 km.
Płetwal błękitny ma dwa
otwory nosowe, małą płetwę
grzbietową w tylnej części
ciała i dużą płetwę ogonową z
wyraźnym wcięciem po
środku.
„Słoń indyjski”



Słonie żyją
w stadach rodzinnych,
liczących 15– 30 osobników,
którym przewodzi stara samica.
Na żerowiskach grupa
rozprasza się i każdy słoń pasie
się oddzielnie.
Żerowanie odbywa się głównie
rano, wieczorem i w nocy.
Pokarm stanowią liście, owoce,
gałęzie a nawet korzenie drzew
i krzewów, a także trawy i
pnącza.
Słoń indyjski jest
mieszkańcem dżungli i przestrz
eni trawiastych w Indiach, w
Birmie, na Malajach, Sumatrze,
Borneo i w południowo zachodnich Chinach.
Zagrożone gatunki zwierząt
w Polsce
 „Świstak”
 „Żółw
błotny”
 „Żubr”
„Świstak”



Świstak - jeden z największych
gryzoni (większym od niego
jest tylko bóbr) pojawił się w
Ameryce Północnej pod koniec
pliocenu.
W Euroazji osiedlił się pod
koniec trzeciorzędu. Później, w
czwartorzędzie, świstak zaczął
się osiedlać wszędzie tam,
gdzie po ustąpieniu lodowców
pojawiła się roślinność.
Obecnie na półkuli północnej
żyje 14 gatunków świstaków
Obecnie świstak występuje w
Niemczech, Francji, Słowenii,
Szwajcarii i w Polsce.
„Żółw błotny”




Jedyny gatunek żółwia
występujący w Polsce. Może żyć
nawet ponad 120 lat. Wielkość
jego pancerza dochodzi do 20
cm.
Samice dojrzałość osiągają
dopiero w wieku około 10 lat,
wówczas składają około 15 jaj
do wykopanych w pobliżu wody
jam.
Żółwie żyją w płytkich
zbiornikach wodnych o silnie
zarośniętych brzegach.
Żółw błotny jest drapieżnikiem.
Żywi się głównie drobnymi
zwierzętami wodnymi:
owadami, kijankami, rzadko
rybami.
„Żubr”




Żubr przypomina budową bizo
- na północnoamerykańskiego.
Posiada masywną, dużą,
rozbudowaną klatkę piersiową
oraz wąską talię.
Dodatkowo wrażenie dużego
kłębu potęguje porastająca go
w tym miejscu gęsta i długa
sierść w kolorze brunatnym,
która w lecie przybiera
jaśniejszy odcień.
Głowa żubra jest duża z rogami
zaokrąglonymi do środka, czoło
zaś jest szerokie dodatkowo
zwierzę posiada duże
podgardle.
Żubry w Polsce są obięte
całkowitą ochroną gatunkową.
Podsumowanie


Najnowsze badania dowodzą, że system ekologiczny,
w którym jest mniej gatunków roślin, produkuje
mniejszą ilość biomasy. Mniej biomasy oznacza, że
mniej dwutlenku węgla zostanie przechwycone z
atmosfery i mniej tlenu zostanie wytworzone. Wpłynie
to też na załamanie łańcuchów pokarmowych,
ponieważ mniej pokarmu będą miały zwierzęta
roślinożerne.
W ten sposób życie na Ziemni wymiera, lecz możemy
temu zapobiec tworząc rezerwaty, które w przyszłości
mogą być jedynym ratunkiem dla następnych
pokoleń, które z pewnością chciałyby obejrzeć to co
dzisiejsze pokolenie ma na co dzień.
powrót do Strony g ównej
Download