Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

advertisement
Gazowa pompa ciepła firmy
Panasonic
Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną
tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej
pompy ciepła) posiada specjalnie skonstruowany silnik przystosowany
do spalania gazu ziemnego (lub zamiennie propanu technicznego)
charakteryzujący się wysoką trwałością , oraz bardzo niską emisją CO2 i NOx.
System GHP pracuje ze zmienną wydajnością, dostosowaną do aktualnych
potrzeb energetycznych budynku, tym samym zachowując najlepsze cechy
systemów elektrycznych VRF (Variable Refrigerant Flow).
Zdjęcie 1 Gazowe pompy ciepła (GHP) firmy PANASONIC
Systemy GHP VRF stały się naturalnym wyborem dla różnorodnych obiektów,
szczególnie borykających się z ograniczeniami w zakresie dostępnej energii
elektrycznej. Wszystkie systemy VRF zasilane gazem są zaprojektowane tak, aby
dawać jak najwyższe wskaźniki niezawodności.
Agregat GHP realizuje wysokosprawne ogrzewanie pompą ciepła, której
wydajność nie maleje nawet przy temperaturze zewnętrznej -20ºC. Jest to
unikalna cecha niespotykana wśród innych pomp ciepła typu powietrze –
powietrze lub powietrze woda. Oznacza to, że oprócz klimatyzacji VRF GHP może
stanowić podstawowy system grzewczy budynku, a zaoszczędzone miejsce
w kotłowni można przeznaczyć na inne cele.
Zaawansowane systemy VRF GHP obecnej generacji S, oferują zwiększenie
wydajności i osiągów w całym zakresie swojej pracy, w tym redukcję zużycia
gazu przy częściowym obciążeniu układu . Obecnie w ramach jednego układu
chłodniczego można podłączyć nawet do 48 jednostek wewnętrznych,
a największy agregat dysponuje mocą chłodniczą 85 kW (grzewczą 95 kW).
Zdjęcie 2 Przykład lokalizacji pomp ciepła na dachu budynku
W ofercie firmy Panasonic dostępne są również pompy ciepła GHP wyposażone
w generator energii elektrycznej o mocy 2 kW (wykorzystywanej na potrzeby
własne). Takie rozwiązanie (pompa ciepła, kogeneracja) doskonale wpisuje się
w założenia Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020
powiększając grono beneficjentów o cały sektor publiczny.
Problemy z zasilaniem?
Jeżeli brakuje energii elektrycznej w budynku, gazowa pompa ciepła jest
idealnym rozwiązaniem:
• działa na gazie ziemnym lub LPG i potrzebuje tylko jednej fazy zasilania
elektrycznego
• redukuje obciążenie sieci elektrycznej budynku, szczególnie w okresach
letnich (klimatyzacja)
• redukuje koszty doprowadzenia energii elektrycznej do systemu
klimatyzacji budynku
• eliminuje lub redukuje wielkość kotłowni.
Charakterystyka systemów GHP
Wysokoefektywna praca
Wszystkie modele są wyposażone w wysokiej klasy wymiennik powietrza
i wymiennik ciepła chłodziwa, aby osiągnąć wysokoefektywną pracę,
sprawiając, że jednocześnie jest to najbardziej energooszczędne rozwiązanie
dostępne na rynku. Agregaty GHP produkowane są w całości w Japonii,
zachowując najwyższą jakość wykonania.
Zdjęcie 3 Schemat budowy pompy GHP
Niższa emisja tlenków azotu
Panasonic GHP oferuje zupełnie nowy system spalania ubogiej mieszanki
paliwowo-powietrznej. Inżynierowie z firmy Panasonic wykorzystali zjawisko
kontrolowanego sprzężenia zwrotnego powietrza z paliwem, zapewniając tym
samym redukcję emisji NO do wartości na stale niskim poziomie.
Doskonała ekonomia
Agregat GHP zapewnia szybką reakcję na żądanie chłodzenia/ogrzewania oraz
zwiększa sprawność przy niższej temperaturze zewnętrznej poprzez efektywne
odzyskiwanie ciepła z układu chłodzenia silnika. Odzyskiwane ciepło z silnika
i spalin nie tylko może zapewnić podgrzewanie ciepłej wody użytkowej czy
basenu, ale również zapewnia ciągłe odszranianie parownika, dzięki czemu
praca GHP jest nieprzerwana, ze 100% wydajnością nawet przy -20 st. C na
zewnątrz. W czasie działania trybu chłodzenia i grzania ciepło z silnika ogrzewa
wodę nawet do 75ºC (przy Tz > 7ºC).
Wysoka sprawność
Z zaawansowanym konstrukcyjnie wymiennikiem ciepła, nowy system GHP
oferuje zwiększenie wydajności, redukcję kosztów eksploatacyjnych
i bezawaryjną pracę.
Rysunek 4 Wykres porównanie wydajności grzewczej
Rysunek 5 Wykres porównanie czasów rozruchu ogrzewania
Opcja „powietrze – woda”
Układy GHP mogą poprzez wymiennik zlokalizowany w budynku dostarczać do
instalacji wodę lodową lub ciepło technologiczne (bez potrzeby stosowania
glikolu). Wymiennik można podłączyć do agregatu GHP bezpośrednio lub
włączyć w istniejącą instalację freonową VRF (układ mieszany). System może być
sterowany za pomocą systemu BMS lub dostarczanego przez Panasonic panelu
kontrolnego, z punktami ustawiania chłodzenia wody w zakresie od -15ºC do 15ºC
i punktami ustawienia grzania wody w zakresie od 25ºC do 55ºC, również
z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa).
Układ kaskadowy „praca – rezerwa”
Połączenie dwóch agregatów w jeden układ chłodniczy (zwiększenie mocy
do142 kW) pozwala na ciągłą pracę systemu nawet podczas wykonywania prac
serwisowych. Ponadto układ automatyki redukuje czas pracy sprężarek co
wydłużając okresy pomiędzy serwisowaniem. Zapewnia to bezpieczeństwo,
komfort i niższe koszty eksploatacyjne.
Zdjęcie 6 System GHP VRF firmy PANASONIC (INEA PARK pod POZNANIEM)
Najważniejsze cechy systemu GHP VRF
• Kompletne źródło ciepła i chłodu w jednym systemie zasilanym gazem
• Łatwy montaż agregatów bez potrzeby wykonywania kosztownych odwiertów
w gruncie
• Opcja zasilenia central wentylacyjnych wyposażonych w wymienniki freonowe
lub wodne
• Wodny wymiennik ciepła pozwalający na dostarczanie ciepła i chłodu do:
grzejników płytowych, ogrzewania podłogowego, klimakonwektorów, central
wentylacyjnych, belek chłodniczych i innych.
SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. jest dystrybutorem urządzeń firmy PANASONIC.
Download