Kurs Excel

advertisement
Kurs Excel
Ilość godzin: 60


















Interfejs programu Excel.
o Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu
Wprowadzanie treści
o Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
o Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
o Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
Podstawowe operacje na komórkach
o Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
o Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
Formatowanie komórek
o Formatowanie graficzne.
o Typy danych i formatowanie według typu danych.
o Tworzenie i formatowanie tabel.
o Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
Praca z arkuszami
o Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy
Formuły
o wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
o podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
o adresowanie względne i bezwzględne.
o funkcje logiczne.
Formatowanie warunkowe.
Nazywanie komórek i zakresów.
Sortowanie danych i filtry
o wykorzystanie autofiltrów.
Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.
Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).
Śledzenie zależności.
Praca z wykresami
o podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
o formatowanie wykresów.
Zarządzanie skoroszytami
o tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
o odnośniki między skoroszytami.
o formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.
Formuły
o podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
o adresowanie względne i bezwzględne.
o funkcje finansowe.
o wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe).
o funkcje logiczne.
o funkcja warunkowa jeżeli.
o błędy w formułach: rozwiązywanie problemów.
Formatowanie warunkowe.
Formularze.
Śledzenie zależności.




















Sortowanie danych i filtry, autofiltry.
Sumy częściowe.
Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).
Praca z wykresami
o typy wykresów i określanie źródeł danych.
o formatowanie wykresów.
Drukowanie i jego opcje
o Przygotowywanie arkusza do druku.
Zarządzanie skoroszytami
o tworzenie i organizacja skoroszytów.
o szablony skoroszytów.
o odnośniki między skoroszytami.
Tabele przestawne i wykresy przestawne
o sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.
Zarządzanie danymi
o formaty plików i ich charakterystyka.
o importowanie i eksportowanie danych.
Zaawansowane formuły.
o daty, indeksy, pozycje, WYSZUKAJ.PIONOWO.
o funkcje operujące na tekstach.
o funkcja SUMA.JEŻELI.
Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi.
o zakresy widoczności nazw, odwoływanie się do nazw z innych arkuszy,
menedżer nazw, nazywanie powiększających się zakresów.
Formatowanie warunkowe
o formatowanie zależne od formuły
Zaawansowane filtry.
Sumy częściowe po kilku kategoriach.
Walidacja danych.
Zarządzanie zmianami.
o Rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian.
Ochrona danych
o ochrona komórek, skoroszytów i arkuszy.
o typowe scenariusze ustawiania zabezpieczeń.
Tabele przestawne i wykresy przestawne
o sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.
Połączenie z bazą danych, kwerendy baz danych.
Makra. Tworzenie, edycja i uruchamianie makr
o wybrane typowe, przydatne zastosowania
Menedżer scenariuszy
Download