Nasz znak: WSZ AP/K/ /99 Sulechów, dnia 22

advertisement
P a ń s t w ow a W y ż s z a S z ko ł a Za w od o w a
w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 48
66-100 Sulechów
tel. (068) 352 84 18
fax. (068) 352 84 19
e-mail: [email protected]
K A N C L E R Z
Sulechów, dnia 31 marca 2008 r.
Nasz znak: ZP.2396-144/08/IP
ZAPYTANIE OFERTOWE -CZĘŚCIOWE
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla PWSZ w Sulechowie:
- Część A: ”Urządzenia laboratoryjne, zasilające i pomiarowe
- Część B: Oscyloskopy oraz przenośne przyrządy pomiarowe
- Część C: Dekady oraz przewody pomiarowe”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla PWSZ
w Sulechowie:
► Część A: Urządzenia laboratoryjne, zasilające i pomiarowe
► Część B: Oscyloskopy oraz przenośne przyrządy pomiarowe
► Część C: Dekady oraz przewody pomiarowe”
Zamówienie dotyczy dostawy niżej wymienionego sprzętu do siedziby Zamawiającego
(cena powinna uwzględniać wszystkie koszty). Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych oraz wariantowych.
Wypełniony załącznik nr 1 do pisma ZP.2396-144/08/IP, należy przesłać fax-em
na numer 068 352 84 19,w terminie do dnia 11 kwietnia 2008 r., a następnie oryginał
dostarczyć do Zamawiającego.
Część A: Urządzenia laboratoryjne, zasilające i pomiarowe
Lp.
1
Nazwa
Preferowany
typ:
Ilość
DF 6911
lub
równoważny
8
Uniwersalny zestaw laboratoryjny (parametry minimum):
W skład zestawu wchodzą:
- Generator funkcyjny 0,1 Hz  10 MHz
- Uniwersalny częstościomierz 10 Hz  2,4 GHz
- Multimetr cyfrowy
- Zasilacz DC
- Wbudowany wzmacniacz mocy audio 1 W
Wyposażenie:
- instrukcja obsługi, przewody ( BNC - BNC) -2 sztuki, przewody (BNC –
krokodylki) – 2 sztuki, przewody pomiarowe – 2 sztuki, sonda
temperaturowa 010K, oprogramowanie do RS232C, przewód zasilający –
1sztuka
Zasilanie:
- 230 V  10%, 50Hz, 185 W
2
Generator funkcyjny (parametry minimum):
- 0,3Hz - 3MHz 7 podzakresów
- wyświetlacz LED 6 cyfr
- generowane przebiegi: sinus, prostokąt, trójkąt, impuls(dodatni i ujemny),
piła (zbocze narastające i opadające)
- Wyjścia: TTL, generatora, VCF
- częstościomierz 1Hz  20 MHz
Wyposażenie:
- instrukcja obsługi, przewody pomiarowe 1 sztuka , przewód zasilający,
bezpieczniki 0,5 A 2 sztuki
Zasilanie:
- 230 V  10%, 50Hz  2Hz , 10 VA
3
Częstościomierz 2,7 GHz (parametry minimum):
- funkcje pomiarowe: częstotliwość, okres, pomiar względny,
pamięć wartości bieżącej, maksymalnej, minimalnej i średniej
- minimum 2 kanały wejściowe
5
7
DF1730SB5A
lub
równoważny
9
FC-2700
lub
równoważny
2
ELC-3133A
lub
równoważny
1
Preferowany typ:
Ilość
DF4321
lub równoważny
8
Zasilacz laboratoryjny (parametry minimum)
- napięcie wyjściowe: 0  30 V
- prąd wyjściowy: 0  5 A
- stabilizacja napięcia i prądu
- tętnienia 1mV rms
- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- wyświetlacz 2xLCD
Wyposażenie:
- instrukcja obsługi, przewody pomiarowe 4 sztuki (po obu stronach wtyk
banankowy), przewód zasilający,
Zasilanie:
- 230 V  10%, 50Hz
4
DF1641B
lub
równoważny
Laboratoryjny miernik RLC (parametry minimum):
- pomiar R, L, C, D, Q
- pomiar 2-4 przewodowy
- wybór układu zastępczego – szeregowy, równoległy
- automatyczna/ręczna zmiana podzakresu pomiarowego
- wyświetlacz
- wybór częstotliwości pomiaru
Wyposażenie:
- instrukcja obsługi, przewody pomiarowe 4 sztuki , przewód zasilający
(sieciowy)
Zasilanie:
- 230 V  10%, 50Hz
Część B: Oscyloskopy oraz przenośne przyrządy pomiarowe
Lp.
1
Nazwa
Oscyloskop analogowy (parametry minimalne):
- pasmo analogowe 20MHZ
- 2 kanały jednoczesne wyświetlanie
- modulacja jasności plamki
- wyzwalanie przemienne ALT i siekanie CHOP
- tryb X-Y
Wyposażenie:
- instrukcja obsługi, przewody pomiarowe (BNC – 2 wtyki banankowe) 2 sztuki,
Sondy pomiarowe (10:1, 1:1), kabel zasilający,
Zasilanie:
- 230 V  10%, 50Hz
2
3
4
Oscyloskop cyfrowy (parametry minimalne):
- dwa kanały pasmo 25MHz na kanał
- wyświetlacz LCD
- szybkość p[próbkowania w czasie rzeczywistym 250MSa/s
- próbkowanie ekwiwalentne 50GSa/s
- wyzwalanie zboczem, sygnałem video, szerokością impulsu i opóźnione
- zapis 10 przebiegów oraz 10 ustawień oscyloskopu
- funkcje matematyczne: dodawanie odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT
- wbudowany interfejs USB i oprogramowanie w standardzie
- automatyczna kalibracja
- filtry cyfrowe
- częstościomierz
- interfejs użytkownika i pomoc ekranowa w języku polskim
Wyposażenie:
- instrukcja obsługi, przewody pomiarowe 2 sztuki, Sondy pomiarowe (10:1,
1:1), kabel zasilający,
Zasilanie:
- 230 V  10%, 50Hz
Miernik RLC (parametry minimalne)
- pomiar R, L, C, D, Q
- wybór układu zastępczego – szeregowy, równoległy
- automatyczna/ręczna zmiana podzakresu pomiarowego
- wyświetlanie wartości względnej
- pamięć wartości maksymalnej, minimalnej, średniej
- kalibracja własna
Wyposażenie:
- instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, bateria 9V
2
ELC – 133A
lub równoważny
4
EX470
lub równoważny
5
EX420
lub równoważny
10
Multimetr uniwersalny (parametry minimalne)
- True RMS
- bezkontaktowy oraz kontektowy pomiar temperatury
- automatyczny/ manualny dobór zakresu
- błąd podstawowy  0,3%
- funkcje pomiarowe:
- napięcie stałe
- napięcie zmienne
- prąd stały
- prąd zmienny
- rezystancja
- częstotliwość
- pojemność
- temperatura (sonda typu K, laser – od
- współczynnik wypełnienia
- test diod, test ciągłości
- funkcja HOLD
5
DS5022M
lub równoważny
Multimetr uniwersalny (parametry minimalne)
- automatyczny/ manualny dobór zakresu
- błąd podstawowy  0,3%
- funkcje pomiarowe:
- napięcie stałe
- napięcie zmienne
- prąd stały
- prąd zmienny
- rezystancja
- częstotliwość
- pojemność
- temperatura (sonda typu K)
- współczynnik wypełnienia
- test diod, test ciągłości
- funkcja HOLD
Część C: Dekady oraz przewody pomiarowe
Lp.
1
2
3
4
Nazwa
Dekada rezystancyjna (parametry minimum):
- Liczba dekad: 5
- Rezystancja od 10x1Ω do 10x10kΩ
- Zabezpieczone końcówki
- Plastikowa obudowa
- Podwójna izolacja
- Zakres częstotliwości: od 0 do 500kHz
- Dokładność: 0,5%
Dekada pojemnościowa (parametry minimum):
- liczba dekad: 5
- dokładność 20ْC: 1%
- pojemność: od 10x100pF
- Zabezpieczone końcówki
- Plastikowa obudowa
- Podwójna izolacja
- napięcie pracy 400V DC lub 250V AC
- dryft temperaturowy 80ppm/ْC
Dekada indukcyjna (parametry minimum):
- liczba dekad: 5
- dokładność : 10%
- indukcyjność: od 10x100µH do 10x1H
- Zabezpieczone końcówki
- Plastikowa obudowa
- Podwójna izolacja
Przewody koncentryczne BNC-BNC (parametry minimum):
- długość minimalna: 1m
5
Przewody koncentryczne BNC-2 bananki (parametry minimum):
- długość minimalna: 1m
6
7
8
Przewody pomiarowe z dwóch stron bananki (parametry minimum):
Preferowany typ:
Ilość
R50
6
C50
5
L70
3
10
20
- długość minimalna: 1m
10
Przejściówki BNC-2bananki
Rozgałęźniki do kabli BNC(parametry minimalne)
- 1x wtyk – 2x gniazdo
10
10
Wykonawca – wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu na każdy sprzęt deklaracje
zgodności CE.
Jednocześnie „Zamawiający” dołącza do pisma druk oferty stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego pisma oraz dokument zawierający istotne dla stron postanowienia (załącznik
nr 2 do niniejszego pisma).
Download