STRUKTURA ORGANIZACYJNA

advertisement
Struktura organizacyjna
Ministerstwa Finansów oraz
podporządkowanie organów
i jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Finansów
PAWEŁ SZAŁAMACHA
Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw
Informatyzacji
Główny Ekonomista Ministerstwa
Finansów
Samodzielne Stanowisko do Spraw
Finansów
Minister Finansów
Podsekretarz Stanu
LESZEK SKIBA
Podsekretarz Stanu
HANNA
MAJSZCZYK
Departament
Prawny
PR
Biuro Edukacji
Finansowej
BEF
Departament
Bezpieczeństwa i
Ochrony Informacji
DB
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego
FN
Departament
Polityki Podatkowej
PK
Departament
Wspierania Polityk
Gospodarczych
PG
Pełnomocnik do
spraw ochrony
informacji
niejawnych
Podsekretarz Stanu
Szef Służby Celnej
Podsekretarz Stanu
Podsekretarz Stanu
KONRAD
RACZKOWSKI
DOROTA
PODEDWORNATARNOWSKA
MARIAN BANAŚ
Departament
Budżetu
Państwa
BP
Departament
Kontroli
Skarbowej
KS
Departament
Informatyzacji Usług
Publicznych
IU
Departament
Podatku
od Towarów i Usług
PT
Departament
Rachunkowości i
Rewizji Finansowej
DR
Departament
Finansów
Samorządu
Terytorialnego ST
Departament
Ochrony Interesów
Departament Kontroli
Celnej, Podatkowej,
i Kontroli Gier
CP
Departament
Podatków
Dochodowych
DD
Departament
Długu Publicznego
DP
Departament
Instytucji Płatniczej
IP
Departament
Finansowania
Sfery Gospodarczej
FG
Departament
Finansowania
Sfery Budżetowej
FS
Finansowych Unii Europejskiej
DO
Departament
Wywiadu Skarbowego WS
Departament
Informacji Finansowej
IF
BMI
Podsekretarz Stanu
Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA
Biuro
Ministra
GEM
Podsekretarz Stanu
Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej
Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania
Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej
lub Unii Europejskiej
Gabinet
Polityczny
Departament
Ceł DC
Departament Służby
Celnej
SC
Urzędy Kontroli Skarbowej
Departament
Administracji
Podatkowej
AP
Dyrektorzy
urzędów kontroli skarbowej
Izby i urzędy skarbowe
Izby i urzędy celne
Dyrektorzy izb
skarbowych
i naczelnicy urzędów
skarbowych
Dyrektorzy izb celnych
i naczelnicy urzędów
celnych
Centrum Edukacji
Zawodowej Resortu
Finansów
Departament
Podatków Lokalnych
PL
Departament
Regulacji Rynku
Gier
RG
Departament
Podatku
Akcyzowego
PA
Departament
Gwarancji
i Poręczeń
DG
Korporacja
Ubezpieczeń
Kredytów
Eksportowych S.A.
Komitet Standardów
Rachunkowości
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Wspierania Reform na Ukrainie
Główny Rzecznik Dyscypliny
Finansów Publicznych
ARTUR RADZIWIŁŁ
Biuro Dyscypliny
Finansów Publicznych
BDF
Departament Polityki
Wydatkowej
PW
Departament Polityki
Makroekonomicznej
PM
Departament
Zagraniczny
DZ
Departament
Unii Europejskiej
UE
Dyrektor Generalny
w zastępstwie
MONIKA
NOWOSIELSKA
Departament
Finansów
i Księgowości
FK
Departament
Strategii Systemu
Informacyjnego
DS
Biuro Wsparcia
Technicznego
i Obsługi
BWT
Biuro Dyrektora
Generalnego
BDG
Biuro Audytu i
Kontroli
Wewnętrznej
BAK
Biuro
Administracyjne
BAD
Centrum
Przetwarzania
Danych
Ministerstwa
Finansów
Download