Kurs historii sztuki

advertisement
Kursy wiodące w JUTW w roku akademickim 2017/2018
Programy ramowe
(możliwe są pewne modyfikacje tematów wykładów, rezygnacja z niektórych, wprowadzenie
innych)
Kurs historii sztuki
I semestr „Historia sztuki nowożytnej w krajach śródziemnomorskich”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tradycje sztuki antycznej i początki nowożytnej
Sztuka nowożytna wobec dziedzictwa średniowiecza
Sztuka nowożytna wobec konfliktów wyznaniowych
Portret i scena rodzajowa w malarstwie nowożytnym
Malarstwo rodzajowe w epoce nowożytnej
Pejzaż i martwa natura w malarstwie nowożytnym
Sztuka a nauka w epoce nowożytnej
Nowożytna architektura rezydencjonalna
Urbanistyka i architektura w epoce nowożytnej
Wybrane problemy rzeźby nowożytnej
II semestr „Sztuka Krakowa od średniowiecza do współczesności”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dzieje sztuki w Krakowie. Nowe spojrzenie, nowe wyzwania
Sztuka – dzieje pojęcia.
Zabytki starorzymskie i starochrześcijańskie w zbiorach krakowskich
Kraków romański
Nagrobki królewskie na Wawelu
Sztuka dojrzałego baroku w Krakowie
Wit Stwosz w Krakowie
Głowy wawelskie – pochodzenie i symbolika
Klasztor Kamedułów- zwierciadło sztuki Krakowa
Rzeźba XVII wieku w Krakowie
Kościół św. Anny - najwybitniejsza adaptacja sztuki rzymskiej w Krakowie
Najnowsza sztuka Krakowa
Czy sztuka czyni życie lepszym?
Kurs "Kraków, jego historia i kultura"
1. "Skąd wziął się Kraków"
2. Archeologiczne zagadki Krakowa.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Początki Krakowa - jak powstawało średniowieczne miasto?
Władze Krakowa w dawnej Polsce
Kim byli mieszkańcy miasta średniowiecznego?
Żydzi w Krakowie staropolskim
Na czym opierało się ekonomiczne znaczenie miasta Krakowa.
Kraków najważniejsze królewskie miasto.
Miasto w polityce Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Klasztory w dawnym Krakowie
Uniwersytet w mieście
Sztuka i architektura starego Krakowa.
Moda w starym Krakowie.
Upadek znaczenia Krakowa w wiekach XVII - XVIII.
Kultura i sztuka w Krakowie w XIX wieku.
Kraków dekadencki
Życie literackie w Krakowie w okresie Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego .
Teatr krakowski w okresie dwudziestolecia międzywojennego
II wojna światowa w Krakowie.
Czasy stalinowskiego terroru.
Społeczeństwo Krakowa w czasach PRL.
Historia dzielnic Krakowa.
Moda w Krakowie w XX w
Teatr krakowski w okresie powojennym
Kraków we współczesnym filmie.
Kraków literacki: Szymborska – analiza twórczości. Związki z miastem.
Krakowscy pisarze i poeci: od K.I. Gałczyńskiego do Bronisława Maja
Kurs: Chiny – społeczeństwo, kultura, historia
Część 1: Historia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Najdawniejsze Chiny – dążenie do zjednoczenia przyszłego cesarstwa
Burzliwe losy chińskich dynastii
Chińskie wynalazki: nie tylko papier, druk, proch i kompas
Jak cudzoziemcy odkrywali Państwo Środka – kupcy, piraci i misjonarze
Początek stulecia upokorzeń – od wojen opiumowych po upadek cesarstwa
Jak komuniści podbili Chiny? Od powstania Komunistycznej Partii Chin po rewolucję
Przyczyny niechęci wobec Japonii z wojną w tle
Społeczno-gospodarcze eksperymenty Mao Zedonga: Wielki Skok Naprzód i Rewolucja
Kulturalna
9. Chiny na drodze modernizacji po 1978 – czasy Deng Xiaopinga
10. W poszukiwaniu wolności – ruch demokratyczny na Tiananmen
Część 2: Społeczeństwo i polityka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przemiany modelu chińskiej rodziny związane z tzw. polityką jednego dziecka
Piękno małych stóp – zmiany w postrzeganiu roli kobiet w chińskim społeczeństwie
Pozycja seniorów w tradycyjnym społeczeństwie konfucjańskim i współcześnie
300 milionów dzieci – wyzwania systemu edukacji
Kontrasty społeczne – przeobrażenia systemu stratyfikacji
Komunistyczna Partia Chin w ostatnich trzech dekadach
Pozycja Chin na arenie międzynarodowej
Relacje tybetańsko-chińskie na tle sytuacji politycznej
Wyzwania ekologiczne stojące przed Chinami
Część 3: Kultura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Medycyna chińska jako profilaktyka zdrowia i szansa dla chorych
Nie taka chińszczyzna straszna – o języku chińskim
Nie tylko Wielki Mur: turystyczny potencjał chińskiego dziedzictwa
Czy Chińczycy jedzą psy? – o chińskiej kuchni
Czar herbaty (z pokazem tradycyjnego parzenia chińskich herbat)
Chińskie symbole – smok i inne cudowne zwierzęta
Chińskie malarstwo tuszowe i kaligrafia
Chińskie tradycyjne święta
Jak nie stracić twarzy – zasady chińskiego savoir-vivre
Kurs Dzieje i kultura Żydów
Część I: Judaizm
1.
2.
3.
4.
5.
Rozejście się dróg judaizmu i chrześcijaństwa
Judaizm w Rzeczypospolitej wielu narodów
Jakub Frank i jego herezja
Chasydyzm czy chasydyzmy - z dziejów mistyki żydowskiej w Polsce
Judaizm postępowy w Polsce - między reformą a tradycją
Część 2: Literatura i sztuka
1. Kilka słów o motywie asymilacji w literaturze polskiej: Od J. U. Niemcewicza do M.
Kuncewiczowej
2. Pozytywiści o kwestii żydowskiej: "Meir Ezofowicz" E. Orzeszkowej i "Lalka" B.
Prusa
3. Żydowski Polak czy polski Żyd? O twórczosci Kalmana Segala (1917-1980)
4. "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu..." czyli o rozwoju sztuki
żydowskiej mimo zakazu przedstawiania.
5. Nie tylko Maurycy Gottlieb, czyli o malarstwie i rzeźbie Żydów polskich w XIX w.
6. Berlin, Warszawa, Wiedeń. Muzea żydowskie na świecie i ich architektura.
7. Monument, pomnik i ... antypomnik. O upamiętnianiu Holokaustu w przestrzeni
miejskiej.
Część 3: Kultura i obyczaje
1. Lilit czy Ewa? Matriarchat czy patriarchat? O pozycji kobiety w judaizmie.
2. "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Zwyczaje i rytuały żydowskie od
narodzin do śmierci
3. Nowy Rok w październiku? Kalendarz żydowski, święta i rytuały.
4. Uroki, czarownice i cięte bańki - medycyna ludowa Żydów polskich
5. Skrywane tajemnice symboli i motywów w malarstwie ściennym synagog
polskich, cz. 1
6. Skrywane tajemnice symboli i motywów w malarstwie ściennym synagog
polskich, cz. 2
Część 4: Żydzi w Krakowie przez wieki
1.
2.
3.
4.
Blaski i cienie życia Żydów w dawnym Krakowie
Żydzi w Krakowie i na Kazimierzu w XVIII-XIX w.
Integracja Kazimierza i Krakowa w drugiej połowie XIX w.
W synagodze, teatrze i klubie sportowym, czyli jak toczyło się życie Żydów
w międzywojennym Krakowie
5. Żydzi na Uniwersytecie Jagiellońskim do 1939 r.
6. Żyjemy! Życie żydowskie w Krakowie po Zagładzie.
7. Migracje krakowskich Żydów do Izraela
Program przewiduje również osobne warsztaty języków hebrajskiego i jidysz oraz wycieczki po
krakowskim Kazimierzu.
Download