Instrukcja do pobrania

advertisement
Przed pierwszym logowaniem użytkownik musi być zarejestrowany w bazie danych
systemu UONET+, a w szczególności musi być wprowadzony jego adres e-mail
przez Administratora.
•
Uruchomić witrynę e-dziennika UONET+
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwodzislawski
•
Na stronie logowania wprowadzić adres e-mail (ten sam, który ma zostać
wprowadzony do bazy danych) i kliknąć odsyłać Przywracanie dostępu
•
Na stronie Przywracanie dostępu dokonać autoryzacji dostępu operacji
poprzez przepisanie liter z obrazka. Jeśli tekst jest nieczytelny można
wygenerować nowy za pomocą ikony
•
Zmień próbkę.
Wyświetli się strona Podsumowanie operacji informująca, że na zapisany w
systemie adres e-mail została wysłana wiadomość, zawierająca dalsze
instrukcje.
•
Odebrać wiadomość i kliknąć odsyłacz do strony
•
Na stronie Aktywacja konta dokonać ponownie autoryzacji operacji,
wprowadzić wymyślone przez siebie hasło w polach Nowe hasło i Powtórz
nowe hasło i kliknąć nowy przycisk Ustaw nowe hasło. (hasło musi zawierać
przynajmniej 8 znaków, 1 dużą literę i 1 cyfrę). Pojawi się informacja, że dane
zostały zachowane.
•
Zamknąć okno przeglądarki.
Download