Zabytki Pionek Jakub Grabowski Klasa V a Pomimo tego, że

advertisement
Zabytki Pionek
Jakub Grabowski
Klasa V a
Pomimo tego, że pierwsze wzmianki o młynach Pionka i
Zagożdżona miały miejsce w 1391 roku, prawdziwy rozwój
Pionek nastąpił w okresie międzywojennym XX wieku w
związku z budową Państwowej Wytwórni Prochu w
Zagożdżonie.
W tym właśnie okresie powstało
najwięcej zabytków naszego miasta
Zaczynamy od budynku filii Radomskiej Biblioteki Pedagogicznej przy
ul.Radomskiej 7 w Pionkach.
Gmach ten został zaprojektowany i zbudowany dla Dyrektora
Naczelnego PWP Jana Prota w latach 1925 - 1928 (dokładna data nie
jest znana).Projektantem pałacyku jest Eugeniusz Czyż.
Przy ul. Mickiewicza
znajduje się wybudowany
w 1925 roku budynek
Kasy Chorych.
Aktualnie znajduje się tam przychodnia lekarska.
W 1925 roku został również WZNIESIONY budynek Dworca
Kolejowego usytuowanego obecnie przy
ul. Zwycięstwa w Pionkach.
OBIEKT był zwieńczeniem wybudowanej
w 1885 roku linii kolejowej Łączącej Pionki z Radomiem i
Dęblinem.
W 1927 roku zOstał WZNIESIONY budynek, w którym
aktualnie ma swoją siedzibę Urząd Miasta
budynek ten został POSTAWIONY przez Państwową
Wytwórnię Prochu i był to hotel "Lampart" Dla pracowników
4 grudnia 1933 roku odbyło się uroczyste poświęcenie
nowego kościoła św. Barbary w stylu Neobarokowym.
KościóŁ ten budowany byŁ w latach 1929-1933.
W 1930 roku został wybudowany „Dom pod Łabędziami” – Pałacyk
przeznaczony na mieszkanie dla Dyrektora Technicznego Państwowej
Wytwórni Prochu został wzniesiony (w stylu nawiązującym do
renesansowej willi włoskiej i dworu polskiego) w 1930 r. wg projektu
Eugeniusz Czyża. Po wojnie w budynku mieściły się różne instytucje,
obecnie jest tu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
W 1933 roku oddano do użytku bUdynek Kasyna
widok dzisiaj
Budynek „starej poczty” został wzniesiony w 1934 roku według projektu Biura
Technicznego PWP Pionki,jego autorem jest inżynier Eugeniusz Czyż.
Do połowy lat '50 swoją siedzibę miała tu Milicja Obywatelska oraz Urząd
Bezpieczeństwa.
Poczta funkcjonowała tu do połowy lat '70 po czym została przeniesiona do
nowo wybudowanego obiektu.
W obecnych czasach znajduje się tu kilka biur różnych instytucji.
Kolejnymi zabytkami są tzw."czworaki" z ulicy E.Orzeszkowej
Budynki wznoszono dla robotników pwp. Były one murowane, z
osobnymi wejściami, podzielone na 4 jednakowe mieszkania /pokój z
kuchnią, z piwniczką, spiżarką, klozetem i prysznicem/. Każdy Dom
znajdował się na przecięciu czterech jednakowych, ogrodzonych
działek, o pow. 200 m2 każda. Mieszkania realizowały marzenia
posiadania domku z ogródkiem.
Ten typ budownictwa stosowany był od 1928 aż do 1939 roku.
TAK DZISIAJ WYGLĄDAJĄ CZWORAKI
Download